Norske-postlister.no


Viser [100] av [7 468 733].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strømsodden 14 62/169/0/0, garasje
Dokument: Strømsodden 14 62/169/0/0, garasje - merknader Strømme
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søvigheia 25 416/367/0/0, terrengarbeid og støttemur
Dokument: Søvigheia 25 - Spørsmål om behandling av byggesak ang. forstøtningsmur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kileneset 17 412/44/0/0, tilbygg
Dokument: Kileneset 17 412/44, eksisterende plantegning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høietun 316 - 28/480/0/0, oppføring av ny enebolig
Dokument: Høietun 316 - 28/480/0/0, oppføring av enebolig - Opphør av ansvarsrettsom SØK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd private veier 2020-2021
Dokument: 118/5 - søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - veidekke 2020/2021
Dokument: Vedderheia - Feiing av vei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - veidekke 2020/2021
Dokument: Hveteveien v/Hånesveien - ber om reparasjon og asfaltering av vei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Øygardsheia syd
Dokument: Sukkevannslia 33 - 67/91 - oppføring av ny bolig - : Ønske om møte med saksbehandler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kirkevig - 90/72/0/0, garasje
Dokument: Kirkevig - 90/72/0/0, garasje - tegninger av garasjen som forespurt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bestilling av strømkort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Glitre Energi og Agder Energi - sondering av muligheter for fusjon
Dokument: Presisering vedrørende vindkraft på land
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tingvollen 18A og 18B 423/768/0/3, balkonger
Dokument: Tingvollen 18A og 18B 423/768/0/3, balkonger - protest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle henvendelser om koronavirus covid-19 - innbyggertorg vertskap
Dokument: Spørsmål vedr. koronaregler og antall personer som kan møtes f.eks i et klasserom / filmlokale ?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om parkering i Elvegata parkeringshus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Strandgate 9 A 150/1762/0/1, forhåndskonferanse
Dokument: Østre Strandgate 9 A 150/1762/0/1, forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljørettet helsevern - Søm - rotter
Dokument: Stort rotteproblem på Søm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om vann- og avløpsgebyr 2021
Dokument: Kileheia 58 - kommunale gebyr - spørsmål om tømming
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikkfeller/trafikksikkerhet 2021
Dokument: Bjørndalen - arbeider med gang- og sykklevei er stoppet opp - trafikkfarlig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trefelling på kommunalt friområde 2021
Dokument: Dvergsnessvingen - søknad om trefelling på kommunalt friområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lysgårdlia 2 610/99/0/0, deling
Dokument: Lysgårdlia 2 610/99 - ber om status i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om parkering på Lund Torv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om leie av kommunale skolelokaler 2021 - 2022 - gymsaler og skolebasseng
Dokument: Søknad om leie av kommunale skolelokaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] med ref.: GRMPTS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 55/708 - Lyder Sagens gate 16, leil H0101 - bruksendring til stue/soverom
Dokument: Purrer på svar - gnr/bnr 55/708
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om trafikksikkerhetstiltak i krysset ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate og Avaldsnesgata - ønsker gangfelt
Dokument: Søknad om trafikksikkerhetstiltak i krysset ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate og Avaldsnesgata - ønsker gangfelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klager på dådyr ved Stokkavatnet
Dokument: Klager på dådyr ved Stokkavatnet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2021 - Kragerø
Dokument: Skogfond - utbetaling av udekka investering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 106/416
Dokument: Klage på eiendomsskatt - gbnr. 106/416
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 78/22
Dokument: Eiendom 78/22/0/0 - spørsmål om å få tilsendt detaljert grunnlag - takst og skatt 2010
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 92/78
Dokument: Klage eiendomsskatt - gbnr. 92/78
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - Stathelleveien 223 - gbnr. 30/3
Dokument: Anmodning om rettelse - eiendomsskatt - Stathelleveien 223 - gbnr. 30/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - Storgata 12 - gbnr. 106/289
Dokument: Spørsmål angående beregning av eiendomsskatt - Storgata 12 - gbnr. 106/289
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - Skougaards gate 23
Dokument: Klage på eiendomskattegrunnlag - Skougaards gate 23
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 22/161
Dokument: Klage takst eiendomsskatt - gbnr. 22/161
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærerspesialist som funksjon - søknader 2021/2022
Dokument: Søknad om lærerspesialist som funksjon - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærerspesialist som funksjon - søknader 2021/2022
Dokument: Søknad om lærerspesialist som funksjon - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - januar - februar - mars 2021
Dokument: Krav om innsyn i Turkisveien 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - Fasadeendring gnr/bnr 60/106 Goaveien 103
Dokument: Spørsmål om fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiks ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 2021
Dokument: Rottefelle ødelagt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiks ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 2021
Dokument: Hull i øvre sjikt av asfaltdekket på Torvmyrveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplan Kristiansand kommune - arealdel
Dokument: Innspill arealplan - Kommuneplan Kristiansand kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krossamodden - 2/605 - bruksendring bu
Dokument: Krossamodden 2/605/0/0, bruksendring bu - kommentar på nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krossamodden - 2/605 - bruksendring bu
Dokument: Krossamodden 2/605/0/0, bruksendring bu - Utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krossamodden - 2/605 - bruksendring bu
Dokument: Krossamodden 2/605/0/0, bruksendring bu - ber om ny frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Songdalsvegen 203 604/447/0/0, rivingsavfall
Dokument: Songdalsvegen 203 604/447/0/0, rivingsavfall - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle henvendelser om koronavirus covid-19 - innbyggertorg vertskap
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle henvendelser om koronavirus covid-19 - innbyggertorg vertskap
Dokument: Stopp PCR-testing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bliksheia 15 - 58/271 - avstandskrav til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Bliksheia 15 - 58/271 - søknad om dispensasjon fra avstandskrav til offentlig vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Louises vei 15 36/196/0/0, hagestue
Dokument: Louises vei 15 36/196/0/0, hagestue - søknad om tillatelse etter §20-4 - søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser / betraktninger vedr. korona (corona)
Dokument: Ønsker du å bli dømt for forbrytelser mot menneskeheten?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikkfeller/trafikksikkerhet 2021
Dokument: Trafikkavvikling i Vragesløyfen Flekkerøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trefelling på kommunalt friområde 2021
Dokument: Einerstien - søknad om trefelling på kommunalt friområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trefelling på kommunalt friområde 2021
Dokument: Kongsgårdheia/Vigeveien - søknad om trefelling på kommunalt friområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Alvestien 35 61/451/0/0, tilbygg/garasje med terrasse
Dokument: Alvestien 35 61/451/0/0, tilbygg/garasje med terrasse - revidert søknad og søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Måltrostveien 14 14/241/0/0, arealoverføring - grensejustering
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning Måltrostveien 14 og 16 - erklæring om avstand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 38/2250 - Jan Petersens gate 47 - bod
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 38/2250
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 55/189 - Baades gate 8 - bruksendring (escape rom)
Dokument: Nabomerknad - gnr/bnr 55/189
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 58/147 - Brønngata 38 - byggearbeid
Dokument: Etterlyser svar - gnr/bnr 58/147
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Økning av stillingsprosent
Dokument: Signert - Økning av stillingsprosent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om trafikksikkerhetstiltak i Støperigata - ønsker oppmerking innkjørsel/utkjørsel
Dokument: Søknad om trafikksikkerhetstiltak i Støperigata - ønsker oppmerking innkjørsel/utkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 5/733 - Austrevigå 8 - bruksendring kjeller
Dokument: Søknad - gnr/bnr 5/733 - bruksendring kjeller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 30/52 - Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Justering - Gbnr 30/52 - Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 70/723 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Purring- Klage - Gbnr 70/723 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 42/135-Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Barnepikeveien 16 - 2021
Dokument: Tilbakemelding på avvik tilsynsrapport - Gbnr. 42/135-Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Barnepikeveien 16 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 42/38 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Barnepikeveien 1 - 2021
Dokument: Tilbakemelding utbedring ang skorstein - Gbnr 42/38 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Barnepikeveien 1 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 24/215 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Vedrørende VEDTAK - Gbnr 24/215 Eiendomsskatt klagebehandling 2020 sendt fra Kragerø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 31/379 - Eiendomsskatt klagebehandling 2021
Dokument: Klage - Gbnr 31/379 - Eiendomsskatt klagebehandling 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/591 Søknad om fradeling
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - Gbnr 12/591 Søknad om fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 39/24 Egenerklæring konsesjon
Dokument: Ubekreftet - Gbnr 39/24 Egenerklæring konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 10/32, 11/26. 11/28 - Pumpestasjon
Dokument: Vedrørende - Gbnr 10/32, 11/26. 11/28 - Pumpestasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 30/728, 30/733 Egenerklæring konsesjon
Dokument: Venter på svar - Gbnr 30/728, 30/733 Egenerklæring konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 26/15 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Grillbu
Dokument: Gbnr. 26/15 - Søknad om ferdigattest og melding om bygning uten søknadsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skadefelling av grågås 2021 - Kragerø
Dokument: Søknad om tillatelse til skadefelling av grågås
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - klage - 2021
Dokument: Detaljert skatteseddel 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 93/29 - Høvikåsen 28 - terrasse med jacuzzi
Dokument: Søknad om dispensasjon - gbnr. 93/29 - Høvikåsen 28 - terrasse med jacuzzi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - Anne Maries vei 39 - gbnr. 77/137
Dokument: Klage på detaljert grunnlag - eiendomsskatt - Anne Maries vei 39 - gbnr. 77/137
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 88/19
Dokument: Spørsmål knyttet til detaljert grunnlag-takst og skatt - gbnr. 88/19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 70/8
Dokument: Spørsmål vedrørende eiendomstaksering - gbnr. 70/8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 46/80
Dokument: Eiendommen er solgt - gbnr. 46/80
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - Kjønnøyaveien 183
Dokument: Spørsmål vedrørende eiendomsskatt -vurderingsfaktor indre og ytre (IF og YF)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om oppføring av mur for omdisponering fra løe til lager på gnr. x, bnr. x, Berge 49, Ålgård
Dokument: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om oppføring av mur for omdisponering fra løe til lager på gnr. x, bnr. x, Berge 49, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal kontantstøtte - søknad
Dokument: Kommunal kontantstøtte - søknad - Skjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal kontantstøtte - søknad
Dokument: Kommunal kontantstøtte - søknad - Skjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdaterte avtaler Rogaland brann og redning IKS og medlemskommuner MHV og Skjenkekontroll 2020
Dokument: Randaberg kommune blir med på tilbud om gjennomføring av tilsyn etter Covid-19-forskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdaterte avtaler Rogaland brann og redning IKS og medlemskommuner MHV og Skjenkekontroll 2020
Dokument: Sokndal kommune blir på tilbud om gjennomføring av tilsyn med innreisekarantene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ESKEMYRVEIEN 19 A SANDNES - MANGLENDE TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT ETTER TILSYN AV FYRINGSANLEGGET 2017
Dokument: Eskemyrveien 19 a Sandnes tilbakemelding på tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærling IKT-servicefag Fosen IKT, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4349607006
Dokument: Søknad og CV - Lærling IKT-servicefag - st. ref. (4349607006)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærling IKT-servicefag Fosen IKT, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4349607006
Dokument: Søknad og CV - Lærling IKT-servicefag - st. ref. (4349607006)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4350821713
Dokument: Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. (4350821713)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4350821713
Dokument: Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. (4350821713)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Helse og omsorg, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4350734688
Dokument: Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4350734688)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4350687586
Dokument: Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg - st. ref. (4350687586)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712
Dokument: Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vi søker ferievikar innen helse og omsorg ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4350736872
Dokument: Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4350736872)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på eiendomsskatt - 5037/63/1 Grytesvegen 248
Dokument: Klage på fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: SØKNAD MOTORFERDSEL I UTMARK - EGEN HYTTE - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...