Norske-postlister.no


Viser [100] av [6 906 119].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert rammeavtale sporadisk tilkalling Avklaringsenheten - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - Ajla Kumro
Dokument: Signert arbeidsavtale og taushetserklæring - 13,6% fast Klyve hjemmetjenste 1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på parkeringsgebyr/tilleggsavgift - samlemappe 2020
Dokument: Søknad om frafall av parkeringsbot - saksnummer 343832
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleovernatting - 2020
Dokument: Melding om overnatting - Tabernaklets barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5155 - Briskevegen 2 - påbygg
Dokument: Gbnr 300/5155 - Briskevegen 2 - påbygg - tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykepleier/vernepleier/ helsefagarbeider med videreutdanning i geriatri/demens 45% og 13,6% fast Østli/Vestli ref. 2580
Dokument: Signert arbeidsavtale og taushetserklæring - 13,6 % fast Klyve hjemmetjensdste 1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frivilligheten i Skien - tilbakemeldinger rundt koronasituasjonen
Dokument: Søknad om coronatilskudd - Gjerpen menighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - permisjon - 28.09.2020-28.09.2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om permisjon fra undervisning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - permisjon - 28.09.2020-28.09.2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om permisjon fra undervisning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/675 - Gulsetkroken 8 - bruksendring
Dokument: Gbnr 1/675 - Gulsetkroken 8 - bruksendring - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skolebytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om skolebytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/777 - Kjellemovegen 18 - forhåndskonferanse
Dokument: Gbnr 221/777 - Kjellemovegen 18 - bestilling av forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - permisjon - 18.09.2020-18.09.2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om permisjon fra undervisning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skolebytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om skolebytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trefelling/beskjæring av trær samlemappe 2020
Dokument: Rydding av kratt på kommunal grunn - Gbnr 2/948 mellom Einarbakken 18 og 20 - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Reviderte i tråd med vedtak 26.8.20: planID 345 Stathelle marina, justering av plangrensen i kart som viser flomveier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 42/2/5 - Sauøya 16 - tilbygg. Dispensasjon fra § 1- 8 for tilbygg hytte
Dokument: Søknad om Ferdigattest - gbnr. 42/2/5 - Sauøya 16 - tilbygg hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 22/15 - Herreveien 124 - anmodning om forhåndskonferanse - fradeling
Dokument: Anmodning om forhåndskonferanse - gbnr. 22/15 - Herreveien 124 - fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skyttertråd i gammelt borehull - Slaatenes Allé
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] være sprengstoff her? - Slaatenes Allé
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på tilbudt plass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - brøyting/strøing 2020
Dokument: Brøyting i Ausvigheia vinter 2020/21 - ber om tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trefelling på kommunalt friområde 2020
Dokument: Dvergsnesåsen - søknad om trefelling på kommunalt friområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøen gård - utleie 2020
Dokument: Signert leieavtale på leie av Andøen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 15.09.20 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Friområder diverse 2020
Dokument: Flytebrygge - Blomma - purrer på svar igjen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Louises vei 10 - 36/234/0/0, reseksjonering
Dokument: SV: Louises vei 10 tegninger.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vinterfortøyning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - skilting 2020
Dokument: Andreas Kjærs vei - ber om flytting av skilt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Blåmeisveien 11 14/782/0/0, ulovlige tiltak - Bruksendring, ombygging, utleie mv.
Dokument: Blåmeisveien 11 14/782/0/0, ulovlige tiltak - Bruksendring, ombygging, utleie - Bekymringsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålefjærveien 30 - 37/98 og 32 - 37/88 - avkjørsel
Dokument: Ålefjærveien 30 - 37/98 og 32 - 37/88 - avkjørsel - merknader/tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kårholmsveien 36 1/591/0/0, brygge
Dokument: Kårholmsveien 36 1/591/0/0, søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foryngelseskontroll i skogbruket
Dokument: Egenmeldingsskjema - skogbruk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kuholmen - oppsigelse av båtplass 987 - kundenummer: 4014277
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om leie av parkering i P hus Slottet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vinterfortøyning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vinterfortøyning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppsigelse av båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppsigelse av båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leie kommunal parkering Smedsbukta
Dokument: Vedrørende - Parkering i Smedsbuktveien.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 26/41 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Geitholmsunda 25, 26 og 27 - 2020
Dokument: Tilbakemelding - Gbnr 26/41 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Geitholmsunda 25, 26 og 27 - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Taushetserklæring - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Taushetserklæring - signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 15/6 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Gbnr. 15/6 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Alle anmeldelser - skadeverk, innbrudd m.m.
Dokument: Anmeldelse - Økonomi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader - Generell mappe 2020
Dokument: Søknad om tidligsankingsmidler 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strandgata 20, 27/266/0/1
Dokument: 27/266 Vurdering i forhold til fortau
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser - Korona 19
Dokument: Tilleggsrapportering til kommunenes rapport mandag 21. september.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - 13/185 - Echostubben 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 57/202 - Gamle Siljanveg 14 b - riving av eksisterende garasje, oppføring av ny garasje med hybel
Dokument: Gbnr 57/202 - Gamle Siljanveg 14 b - riving av eksisterende garasje, oppføring av ny garasje med hybel - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering for Gulsetsenteret med omkringliggende omgivelser
Dokument: Innspill fra Vestfold og Telemark idrettskrets - Til saksnr 18/06937-64
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK: BUDSJETT 2021 FOR KONTROLLUTVALGET
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1178 og 221/1683 - Sandmodelet 9 - krav om sammenslåing
Dokument: Gbnr 221/1178 og 221/1683 - Sandmodelet 9 - krav om sammenslåing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - permisjon - 12.10.2020-21.10.2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om permisjon fra undervisning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3436 - Johan Schaannings gate 5 - trapp i terreng
Dokument: Gbnr 300/3436 - Johan Schaannings gate 5 - trapp i terreng - Forespørsel om søknadsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/584 - Bølevegen 4 B - tilbygg til produksjonslokale
Dokument: Gbnr 300/584 - Bølevegen 4 B - søknad om tilbygg til produksjonslokale EFD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 268/39 - Bergan brygge - flytebrygge
Dokument: Gbnr 268/39 - Spørsmål om tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skolebytte - Ugbaad Abdirahman Ali
Dokument: Melding om skolebytte - Ugbaad Abdirahman Ali
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skolebytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om skolebytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skolebytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søkad om skolebytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felling av trær - Njårds vei 4
Dokument: Søknad om felling av trær - Njårds vei 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøen gård - utleie 2021
Dokument: Signert leieavtale på leie av Andøen gård 27.08. - 29.08.2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kalvehagen 33 - 37/935/0/0, garasje
Dokument: Kalvehagen 33 - 37/935 - Ny behandling av søknad om oppføring av garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Toma Facility kantiner - serveringsbevilling og skjenkebevilling
Dokument: Toma Facility - Serveringsbevilling ny kantine
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vågsbygd kultursenter - utleie 2020
Dokument: Kansellering på leie av Vågsbygd kultursenter 03.10.2020 - Den vietnamesiske flyktningforeningen i Vest-Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Myren gård - utleie 2020
Dokument: Signert leieavtale for leie av Myren gård 27.09.2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie av lokaler 2020 - Fritidsenheten (samlesak)
Dokument: Forespørsel om leie av Bydelsalen Roligheden gård 19.11.2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bosoneparkering - sone 4
Dokument: Søknad om bosone
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kunst og kulturformål 1. halvår 2020 - fra 01.01.2020 - 30.06.2020
Dokument: Informasjon om endringer i forbindelse med utbetaling av tilskudd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Områdeplan for Nodeland sentrum - endring av områdeplan
Dokument: Mindre reguleringsendring, Områdeplan for Nodeland sentrum - endring av områdeplan - merknader fra Solfrid O`malley
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løvsangerveien 17 B 14/1633/0/0, mulig ulovlig beboelse og bruksendring/ombygging
Dokument: Løvsangerveien 17 B 14/1633 - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Erkleivvei 580 - 126/16 - bygning
Dokument: Østre Erkleivvei 580 126/ 16 - bilder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesveien 124 96/161/0/0, riving av hytte og planering av tomta
Dokument: Dvergsnesveien 124 96/161 - arbeidet er stanset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjeholmen 9 437/95/0/0, bog
Dokument: Kjeholmen 9 437/95/0/0, bod - etterlyser svar på epost datert 04.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1573 Detaljregulering, Jegersberg lysløype
Dokument: 1573 Detaljregulering, Jegersberg lysløype - merknader fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om bosoneparkering i sone 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olav Trygvasons vei 26 42/138/0/0, garasje
Dokument: Olav Trygvasons vei 26 42/138 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vindmøllegangen 24 152/1694/0/0, forhåndskonferanse
Dokument: Vindmøllegangen 24 - 152/1694 - forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Songdalsvegen 689 - 515/6 515/6/0/0, traktor garasje
Dokument: Songdalsvegen 689 - 515/6 - traktor garasje - søknad om tillatelse etter §20-4 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongens gate 31 150/703/0/0, forhåndskonferanse
Dokument: Kongens gate 31 150/703/0/0, forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsett - Avskjermet
Dokument: Arbeidsavtale - tilfeldig vikararbeid - tek imot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 14/81 Nye verandaer m.m
Dokument: Vedlegg - Forhåndsuttalelse - Gbnr 14/81 Nye verandaer m.m
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 26/116 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Buholmen 48 - 2020
Dokument: Tilbakemelding - Gbnr 26/116 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Buholmen 48 - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 31/352 Riving/nedbrenning hytte
Dokument: Rivesøknad - Gbnr 31/352 Riving/nedbrenning hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/618 Montering av ildsted
Dokument: Kontrollskjema peis - Gbnr 12/618 Montering av ildsted
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styrer, råd og utvalg i perioden 2019 - 2023
Dokument: Søknad om fritak fra verv i Ungdomsrådet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forenklet etterlevelseskontroll 2019
Dokument: Oversendelse av nr. brev og uttalelse forenklet etterlevelse Drangedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Taushetserklæring - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Taushetserklæring - signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...