Norske-postlister.no


Viser [100] av [7 218 562].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Avtale - oppgjør/grunnerstatning - kloakksanering Talmoen - Nerlia
Dokument: Signert grunnerstatning - kloakksanering Talmoen - Nerlia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4315043888
Dokument: Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4315043888)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av 5037/308/5 og 5037/305/3 - Tingstad lille og Bjøraasmoen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av 5037/308/5 og 5037/305/3 - Tingstad lille og Bjøraasmoen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannmåler montert Åsaunvegen 56 5037/264/62
Dokument: Vannmåler montert Åsaunvegen 56 5037/264/62
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogn Helsetun - Fremtidig bruk av disponible arealer - FO 36/20
Dokument: Brev fra Skogn Forum om arbeidsgruppe som skal jobbe med å finne gode løsninger for bruk av areal Skogn Helsetun
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt Lakseveg Nord - Trøndelag fylkeskommune - kommunene Nærøysund - Høylandet og Grong og næringslivet
Dokument: Trøndelag fylkeskommune - økte planleggingsmidler Lakseveg Nord - må avklares før styringsmøte 07.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tidligere Nærøy kommune - Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 62/213 som tilleggsareal til 62/218
Dokument: 62/218 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Nabovarsel - Tilleggstomt gnr 62 bnr 218 Nonstindvegen 5 - Kolvereid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adresse - oppstart av navnesak – Krin(g)svatnet, Frengs(seter)vatnet m.fl.
Dokument: Uttalelse til navnesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stadsbygd omsorgssenter - navnekonkurranse
Dokument: Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppføring av 6 eneboliger - 5037/16/2 Nesheimvegen - Bolig Eiendom AS
Dokument: Søknad om ferdigattest på bolig 4 - 5037/16/170 Nesheimvegen 55 / Sørlia Panorama
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsek Trøndelag IKS
Dokument: 20/2687 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket 2020
Dokument: Økologisk godkjenning ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiks ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Samlesak 2020
Dokument: Gatelys i Njårds veg fortsatt mørke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/290 tomt 6A og 6B, Solhytten AS, oppføring fritidsbolig, Hoppmannsknuten
Dokument: ferdigattest 7/290
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/290 tomt 6A og 6B, Solhytten AS, oppføring fritidsbolig, Hoppmannsknuten
Dokument: ferdigattest 7/290
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 11/12 og 45- mindre endring av reguleringsplan Gravasstølen, Gravann Panorama AS
Dokument: Gravann panorama
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Høring fra Kunnskapsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenke og serveringsløyve - Sølvgarden
Dokument: Etablererprøven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenke og serveringsløyve - Sølvgarden
Dokument: Underteikna etablererprøven for serveringsvirksomhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holdalsnuten 27 40/539/0/0, riving av bod - kombinert bod/skrivestue
Dokument: Holdalsnuten 27 40/539/0/0, kvittering for nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til løyperydding 2020
Dokument: Søknad om støtte til løyperydding - Tveit ILs turløypegruppe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 538/1 - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Slottet skogen
Dokument: Tilbakemelding på spørsmål til SMIL-søknaden - 538/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høietun 235 - 28/389/0/0, garasje
Dokument: Høietun 235 - 28/389/0/0, ett-trinns søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppsigelse av båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om koronavirus covid-19 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og Mestring
Dokument: Ubesvarte spørsmål angående koronahotell etter NRK debatten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bliksheia 42 - 59/197 - tilleggsareal
Dokument: Bliksheia 42 - 59/197 - tilleggsareal - delingstillatelse - tilbud om kjøp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Graving i veier og gater 2020
Dokument: Vedrørende arbeid i Gislemyrveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til marin forsøpling - Rydde spøkelsesredskaper
Dokument: Søgne dykkerklubb søknad om ytterligere tilskudd 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - overvann - 2020
Dokument: Granlia - kum til overvann uten tilknytting til etablerte overvannsrør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - overvann - 2020
Dokument: Artillerivollen - Grimsbekken inn i privat kjeller 02.11.20 - venter på svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møter - Herrevassdraget Skogeierlag
Dokument: Avlysing av julemøtet i Herrevassdraget Skogeierlag 7.12.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 56/66 - Luksefjellvegen 296 og 294 a, b og c - 3 eneboliger i rekke + enebolig
Dokument: Gbnr 56/213 - Luksefjellevegen 296, enebolig - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsvarslingsplan - Skotfoss dam/bro
Dokument: Søknad arbeidsvarlingsplan Skien Kraftproduksjon AS - stenge Skotfoss bro/dam 01.12.20-03.12.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/51 - Rennesundvegen 103 - rive/bygge - fritidsbolig
Dokument: Gbnr 236/51 - Rennesundvegen 103 - fritidsbolig - søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ibsenprisen 2021
Dokument: Tiden uten bøker - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/549 - Tollnes - Bjørnstadvegen - tomannsbolig
Dokument: Gbnr 221/549 - Tollnes - Bjørnstadvegen - tomannsbolig - klage på varsling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - permisjon - 04.12.2020-07.12.2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om permisjon fra undervisning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - permisjon - 21.12.2020-22.12.2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om permisjon fra undervisning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - DÖRTHE ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - DÖRTHE ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/108 - Venstøphøgda 47 - svømmebasseng på garasjebygg
Dokument: Gbnr 8/108 - Venstøphøgda 47 - svømmebasseng på garasjebygg - søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser til / fra ordfører 2020
Dokument: Anmodning om kommunalt tilskudd - Sammen for Livet AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet forlengelse av avtale om sporadisk tilkalling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 25/390 - kjøp av tilleggstomt
Dokument: Søknad om kjøp av tilleggstomt - gbnr. 25/390
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 82/47 - Østre Vågøy 4 - fritidsbolig
Dokument: Klage - utsettelse av klagefrist byggesøknad - Østre Vågøy - gbnr. 82/47
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidsavtale - forlengelse vikariat - NAV - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronapandemi - Stathelle servicesenter
Dokument: Svar til kommunedirektøren angående nedstengning av Falkåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 87/136 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Oppmåling og gjenkjøp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 22/8 - Fradeling og tilleggsareal til gbnr. 22/19
Dokument: Informasjon om faktura mottaker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 57/1 - Søknad om plasthall
Dokument: Klage angående bygging av plasthall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Oppsigelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppsigelse av stilling som fastlege i Drangedal kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsett - Avskjermet
Dokument: Tilsetjingsbrev - tek imot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsett - Avskjermet
Dokument: Tidsavgrensa arbeidsavtale - tek imot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 35 bnr 6 - Nesvegen 7, Restaurering av naust
Dokument: Ber om svar på søknad vedk naust
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sentrumsopprusting tidl 19_826
Dokument: Busskur ved FV83 på Vikeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4315043888
Dokument: Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4315043888)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4315043888
Dokument: Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4315043888)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trønderhallen p-plass - skilting med tidsbegrenset parkering og stoppeforbud
Dokument: Skiltplan - Trønderhallen parkeringsplass - Levanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om deling av eiendom etter jordloven § 12 - 5037/62/5 og 5037/63/1 Grytesvegen 248 - John MortenSvendgård
Dokument: Klage på vedtak - Deling av eiendom - 5037/62/5 og 5037/63/1 Grytesvegen 248 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aktivitetstilskudd høst 2020
Dokument: Tirsdagsklubben
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannmåler montert Movassvegen 408 5037/100/12
Dokument: Vannmåler montert Movassvegen 408 5037/100/12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannmåler montert Kirkestua Sørgrenda 6 5037/126/51
Dokument: Vannmåler montert Kirkestua Sørgrenda 6 5037/126/51
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannmåler montert Hallanvegen 60 5037/102/27
Dokument: Vannmåler montert Hallanvegen 60 5037/102/27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannmåler montert Risbergvegen 66 5037/176/14
Dokument: Vannmåler montert Risbergvegen 66 5037/176/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...