Norske-postlister.no


Viser [100] av [4 416].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr 225/42 - Alvestadtunet 23 - tomt 7 - bolig
Dokument: Gbnr 225/42 - Alvestadtunet 23 - tomt 7 - bolig Endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 3/180 og 300/5365 - spørsmål til byggesak
Dokument: Gbnr 3/180 og 300/5365 - spørsmål til byggesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/1413 - Gulsetvegen - enebolig
Dokument: Gbnr 2/1413 - Gulsetvegen - byggesøknad enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5323 - Bjørn Farmanns gate 19 - tilbygg og utvidelse av balkong
Dokument: Gbnr 300/5323 - Bjørn Farmanns gate 19 - søknad om tilbygg og utvidelse av balkong
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/36, 225/37, 225/40, 225/41 - Alvestadtunet - krav om sammenslåing
Dokument: Gbnr 225/40 - Alvestadtunet 15 - krav om sammenslåing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Edelmetalltilsyn. GULLSMED PETTERSEN & SNOEK AS a:31139
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Denmark kontakter Patentstyret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2020
Dokument: Gbnr 2/1413 - Gulsetvegen - nabovarsel til Skien kommune som eier av 2/315
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/1422 - Furuset 7 -nybygg/enebolig
Dokument: Gbnr. 2/1422 - Furuset 7 - Søknad om ferdigattest bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Edelmetalltilsyn. GULLSMED PETTERSEN & SNOEK AS a:31139
Dokument: Spørsmål om registrering av ansvarsmerker i Norge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2020
Dokument: Gbnr. 2/1422 - Furuset 7 - Nabovarsel støttemur til Skien kommune som eier av 2/315
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2020
Dokument: Gbnr. 2/1422 - Furuset 7 - Nabovarsel støttemur til Skien kommune som eier av 2/315
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IMMITEC NORGE AS - kosttilskuddprosjekt 2020 - Trioflex
Dokument: Tilbakemelding / Svar i sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 5/53 Erstatningshytte
Dokument: Opphør av ansvarsrett - Gbnr 5/53 Erstatningshytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag til endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger - Høring
Dokument: Merknader - Forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 23/1 Rørleggerskjema
Dokument: Ferdigmelding - Gbnr 23/1 Rørleggerskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr. 62 bnr. 7 - Hausvegen 389 - Osterøy kommune
Dokument: Nabovarsel - Endring av fasade - gnr. 62 bnr. 7 - Hausvegen 389 - Osterøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/1334 - Gulsetvegen 120 - garasje med hybel
Dokument: Gbnr 2/1334 - Gulsetvegen 120 - garasje med hybel - trekker søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 02 bnr. 0025 Drivenes, søndre. Dispensasjonssøknad - Graving og legging av vatn og avløp, samt bygging av veg
Dokument: Gnr. 02 bnr. 0025 Drivenes, søndre. Dispensasjonssøknad - Graving og legging av vatn og avløp, samt bygging av veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] A/S - Fusjonering med Gottit AS
Dokument: Endring i Enhetsregisteret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 77/101 - Sanitærabonnement
Dokument: Søknad sanitærabonnement - Gbnr. 77/101 - Sanitærabonnement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/40 - Alvestadtunet 13 og 15 (tomt 3) - nybygg/2 stk. eneboliger
Dokument: Gbnr. 225/40, Alvestadtunet 13 og 15 (tomt 3) - Melding om endring i ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/36 - Alvestadtunet 9 og 11 (tomt 4) - 2 eneboliger med carport/bod
Dokument: Gbnr. 225/36, Alvestadtunet 9 og 11 (tomt 4) - Melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/37 - Alvestadtunet 29 og 31 (tomt 5) - 2 eneboliger med carporter
Dokument: Gbnr. 225/37, Alvestadtunet 29 og 31 (tomt 5) - Melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/41 - Alvestadtunet 25 og 27 (tomt 6) - 2 eneboliger med carport/bod
Dokument: Gbnr. 225/41, Alvestadtunet 25 og 27 (tomt 6) - Melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/43 - Alvestadtunet 21 - tomt 8 - bolig
Dokument: Gbnr. 225/43, Alvestadtunet 21 (tomt 8) - Ansvarsrett våtrom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/42 - Alvestadtunet 23 - tomt 7 - bolig
Dokument: Gbnr. 225/42, Alvestadtunet 23 (tomt 7) - ansvarsrett membraner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/44 - Alvestadtunet 24 og 26 (tomt 9) - 2 eneboliger og carport
Dokument: Gbnr. 225/44, Alvestadtunet 24 og 26 (tomt 9) - Melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/45 - Alvestadtunet 28 og 30 (tomt 10) - 2 eneboliger med carport
Dokument: Gbnr. 225/45, Alvestadtunet 28 og 30 (tomt 10) - Melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/46 - Alvestadtunet 32 (tomt 11) - bolig
Dokument: Gbnr. 225/46, Alvestadtunet 32 (tomt 11) - Melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Endre dyretransportør eller dyretransportmiddel
Dokument: Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VA rehabilitering Urene
Dokument: Urene Kragerø Kommune - innmålingsdata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/1334 - Gulsetvegen 120 - garasje med hybel
Dokument: Gbnr 2/1334 - Gulsetvegen 120 - garasje med hybel - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3010 - Mælagata 41A - carport
Dokument: Gbnr. 300/3010, Mælagata 41 A - Forslag til ny plassering av carport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Norsk vegetar for fremtiden - Norske grønnsaker, belgvekster og korn i bærekraftige vegetarprodukter.
Dokument: Vedr. søknad om økt støttegrad til prosjektet grunnet COVID19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 998025109 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Dokumentasjon - bilder stillas
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/46 - Alvestadtunet tomt 11 - bolig
Dokument: Gbnr 225/46 - Alvestadtunet 32 - tomt 11 - bolig - søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2020
Dokument: Gbnr 2/1334 - Gulsetvegen 120 - nabovarsel til Skien kommune som eier av 2/315
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1810 - Hagebyvegen - bolig
Dokument: Gbnr 220/1810 - Hagebyvegen Gbnr 220/1810 - Hagebyvegen - bolig - nytt nabovarsel og merknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 2/6 - VA plan - Ørvik Camping og hytter
Dokument: Gbnr. 2/6 - Søknad om ferdigattest - VA-anlegg - Ørvik Camping og hytter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/755 - Strømdalkåsa 18 - rive/bygge ny bolig -
Dokument: Gbnr. 2/755, Strømdalkåsa 18 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse - bolig - 4/258 - hus 3 - Kjølholtveien 14, 1680 Skjærhalden
Dokument: Overvannsplan for tiltak - 4/258
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 2/6 - VA plan - Ørvik Camping og hytter
Dokument: Søknad om ferdigattest - Gbnr. 2/6 - VA plan - Ørvik Camping og hytter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Asbestmeldinger 2020 Arbeidstilsynet område Nord
Dokument: Sandnessjøen - Jektskarveien 15 - asbestmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv7572 Arbeidsvarslingsplan linjestrekk ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Skjomen Narvik kommune Nordre Nordland
Dokument: Fv7572 Arbeidsvarslingsplan linjestrekk ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Skjomen Narvik kommune Nordre Nordland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for del av Langeteigen, BS8, del av gnr. 19 bnr. 1 og 2 - Volda kommune - Møre og Romsdal fylke
Dokument: Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for del av Langeteigen, BS8, del av gnr. 19 bnr. 1 og 2, planID2020001 - Volda kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1810 - Hagebyvegen - bolig
Dokument: Gbnr 220/1810 - Hagebyvegen - bolig - reviderte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/38 - Alvestadtunet 19 - (tomt 1) - nybygg/enebolig
Dokument: Gbnr 225/38 - Alvestadtunet 19 - (tomt 1) - nybygg/enebolig - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2020
Dokument: Gbnr 220/1810 - Hagebyvegen 14 - nabovarsel til Skien kommune som eier av vei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 67/210 67/580 - Gregorius Dagssons gate 118 a og b - rive bolig/oppføring av 2 eneboliger
Dokument: Gbnr. 67/210 + 67/580, Greg. Dagssons gate 118 A og B - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 2/6 - Kragerøfjorden Hyttefelt - VA-anlegg
Dokument: Kumkort - Gbnr. 2/6 - Kragerøfjorden Hyttefelt - VA-anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 2/6 - Kragerøfjorden Hyttefelt - VA-anlegg
Dokument: Innmålingsdata - Gbnr. 2/6 - Kragerøfjorden Hyttefelt - VA-anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skilting kommunale veger 2020
Dokument: Skiltplan Seljevegen - Askevegen 4120 TAU
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lei av parkeringsplass, Steinhoggeren
Dokument: Leie av parkeringsplass, Steinhoggeren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/1420 - Furuset 11 - bolig
Dokument: Gbnr. 2/1420 - Furuset 11 - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1810 - Hagebyvegen - bolig
Dokument: Gbnr 220/1810 -A1 - Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon.pdf Gbnr 220/1810 - Hagebyvegen - bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplandskraft DA v/Eidsiva Vannkraft AS - Utbygging av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Kraftverk - Sel og Vågå kommuner i Oppland
Dokument: Vedlagt brev av 040520 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kraftverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Tilskudd til utleieboliger - Sunnfjord - Gnr 329 bnr 239 - Utleigebustader Jølster Kommune, TS41 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - (Jølster - Gnr 29 bnr 69)
Dokument: Aksept av vilkår - Diverse dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Arbeidsvarslingsplan fiberutbygging Mosvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svikt i medisinsk utstyr - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Vela Tango 500EF-4, Sn 325143 - EVI Uqwq5, 14042020poj-1
Dokument: Melding fra produsent - Kombinert foreløpig og endelig rapport - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Vela Tango 500EF-4, Sn 325143 - EVI Uqwq5, 14042020poj-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: VEDR. STRØMFØRING OG NETTEIER - SVINNDAL ØST (EPOST)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: FORESPØRSEL VEDR. GRUNNEIERAVTALER - SVINNDAL ØST (EPOST)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1810 - Hagebyvegen - bolig
Dokument: Gbnr 220/1810 - Hagebyvegen - bolig - Søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale - ventilasjonstjenester
Dokument: Tilbud - Rammeavtale ventilasjonstjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Tilskudd til utleieboliger - Sunnfjord - Gnr 329 bnr 239 - Utleigebustader Jølster Kommune, TS41 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - (Jølster - Gnr 29 bnr 69)
Dokument: Låneavtale - aksept av vilkår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BÅRAGUTT - JXPQ - tilsyn 2019
Dokument: Melding om retting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse av elektrikertjeneste SMMS, Kystverket Horten
Dokument: Tilbud: Ingeniør ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] A/S - Elektrikertjeneste SMMS, Kystverket Horten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Evje og Hornnes - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding vedrørende prosjekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] A/S - Markedsføring av kosttilskuddet Gluten GO i Norge
Dokument: Markedsføring av kosttilskuddet Gluten GO i Norge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Journalopplysninger - ***** ***** *****
Dokument: Journalopplysninger - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E6 1800 Arbeidsvarslingsplan reparasjon av inntakskabel Ankenes Håkvik Ankenesveien 371 Narvik kommune Nordre Nordland
Dokument: E6 1800 Arbeidsvarslingsplan reparasjon av inntakskabel Ankenes Håkvik Ankenesveien 371 Narvik kommune Nordre Nordland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Graving - el-kabel lavspent - veg 1800 - Ankenesveien 371 - Narvik kommune
Dokument: Søknad om gravetillatelse - el-kabel lavspent - veg 1800 - Ankenesveien 371 - Narvik kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2020
Dokument: Gbnr 220/1810 - Hagebyvegen 14 - nabovarsel til Skien kommune som eier/fester av gbnr 505/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 33/90 Rørleggerskjema
Dokument: Søknad om sanitærabonnement - Gbnr 33/90 Rørleggerskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 23/1 Rørleggerskjema
Dokument: Søknad om sanitærabonnement - Gbnr 23/1 Rørleggerskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VA rehabilitering Urene
Dokument: Risikovurdering arbeid Urene uke 12-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båthavnveien 5, Borge - eiendom 657/1/31 m.fl. - Skjærviken Båtforening - Vann- og avløpsledninger og tilbygg toalett
Dokument: Skjærviken Båtforening
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/44 - Alvestadtunet tomt 9 - 2 eneboliger og carport
Dokument: Gbnr. 225/44 - Alvestadtunet 24 og 26 (tomt 9) - Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/45 - Alvestadtunet tomt 10 - 2 eneboliger med carport
Dokument: Gbnr. 225/45 - Alvestadtunet tomt 10 - Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale - innleie av anleggsmaskiner med fører
Dokument: Kontrakt - rammeavtale for innleie av anleggsmaskiner med fører
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan Furuset, gnr 2 bnr 90 m/fl. Planid 2013988- Forenklet prosess
Dokument: Tilbakemelding på søknad - grensejustering Furuset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikkskole - ABC trafikkskole ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] A/S - Org. nr 844308302
Dokument: Svar på forespørsel om aktivtet ved ABC trafikkskole ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] A/S
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Verkstedtilsyn - Tores ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] A/S - 6729
Dokument: Tilbakemelding tilsyn.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsvarslingsplan 50-20-196. FV 6672 Trondheim Væretrøa. Kryssing/nærføring/utbygging Væretrøa Park. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS.
Dokument: Innkommende søknad arbeidsvarsling.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/46 - Alvestadtunet tomt 11 - bolig
Dokument: Gbnr 225/46 - Alvestadtunet tomt 11 - bolig - søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 9, bnr. 105 - Søknad om riving av 4 bygg
Dokument: Gnr. 9, bnr. 105 - Søknad om sanering Hahaugvegen 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: *****
Dokument: ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bedriftsmappe ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] A/S
Dokument: Endringsskjema for lærebedrifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/45 - Alvestadtunet tomt 10 - 2 eneboliger med carport
Dokument: Gbnr 225/45 - Alvestadtunet tomt 10 - 2 eneboliger med carport - søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E6 1800 Arbeidsvarslingsplan rep av gatelyskabel Narvik Ankenes Beisfjordbrua Narvik kommune Troms og Finnmark fylkeskommune
Dokument: E6 1800 Arbeidsvarslingsplan rep av gatelyskabel Narvik Ankenes Beisfjordbrua Narvik kommune Troms og Finnmark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/40 - Alvestadtunet tomt 3 - nybygg/2 stk. eneboliger
Dokument: Gbnr. 225/40, Alvestadtunet 13 og 15 (tomt 3) - Søknad om Igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...