Norske-postlister.no


Viser [100] av [127].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gammel grunnbok - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Arkitekt MNAL
Dokument: Gammel grunnbok - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Arkitekt MNAL
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uranienborg kirke - Tilbygg til krypten - Universell utforming - Oslo kommune - Kulturminne-id 85728
Dokument: Uranienborg kirke - Kjeller, krypt - Universell utforming - Revidert utvendig rampe - Godkjente løsning beholdes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen - 160/518 - Fageråsveien 22 - bolig - dispensasjon
Dokument: Ber om forhåndsuttale - Bergen - 160/518 - Fageråsveien 22 - bolig - dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen - 160/645 - Adolph Bergsvei 21 - bolig - dispensasjon
Dokument: Ber om forhådnsuttale - Bergen - 160/645 - Adolph Bergsvei 21 - bolig - dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uranienborg kirke - Tilbygg til krypten - Universell utforming - Oslo kommune - Kulturminne-id 85728
Dokument: Uranienborg kirke - Tilbygg til krypten - Universell utforming - Gulvkonstruksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uranienborg kirke - Tilbygg til krypten - Universell utforming - Oslo kommune - Kulturminne-id 85728
Dokument: Uranienborg kirke - Kor og krypt - Revidert utvendig rampe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uranienborg kirke - Tilbygg til krypten - Universell utforming - Oslo kommune - Kulturminne-id 85728
Dokument: Uranienborg kirke - Krypt - Gulv - Dekke i rom 008 - Kommentar til betongstøp i sakristiet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uranienborg kirke - Tilbygg til krypten - Universell utforming - Oslo kommune - Kulturminne-id 85728
Dokument: Uranienborg kirke - Tilbygg til krypten - Rom 008 - Trapp heis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Purring - Forespørsel om informasjon om beregnet støynivå - Astri Aasens veg 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Forespørsel om informasjon om beregnet støynivå - Astri Aasens veg 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vallefaret 1 - gnr./bnr. 130/91 – Salgssak
Dokument: Svar til 19/38921 - Valle garasjelag - nabosamtykke revidert plassering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak - Meiserudvegen 17 - Algarheim i Ullensaker kommune - gnr. 81 bnr. 120
Dokument: Purring tilbakemelding nabovarsel sendt 11.10.2019 - Meiserudvegen 17 - Algarheim i Ullensaker kommune - gnr. 81 bnr. 120
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vallefaret 1 - gnr./bnr. 130/91 – Forespørsel om nabosamtykke
Dokument: Ber om status for salg og nabosamtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vallefaret 1 - gnr./bnr. 130/91 – Salgssak
Dokument: Ber om status for salg og nabosamtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel ved oppføring av ny garasje og forstøtningsmur på eiendommen gnr 82/279
Dokument: Gnr 82/279 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vallefaret 1 - gnr./bnr. 130/91 – Forespørsel om nabosamtykke
Dokument: Avtale om nabosamtykke og forespørsel om kjøp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vallefaret 1 - gnr./bnr. 130/91 – Salgssak
Dokument: Avtale om nabosamtykke og forespørsel om kjøp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Fåvang sentrum sør - Idrettsplass, Fåvang vegserviceanlegg og næring GBnr 129/1, 129/21 m.fl. - Planid 0520201705 - Ringebu kommune, Oppland
Dokument: Ettersendelse av revidert plankart - Fåvang sentrum sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Fåvang sentrum sør - Idrettsplass, Fåvang vegserviceanlegg og næring GBnr 129/1, 129/21 m.fl. - Planid 0520201705 - Ringebu kommune, Oppland
Dokument: Forespørsel om hensynssone flomfare - Detaljreguleringsplan for Fåvang sentrum sør - Idrettsplass, Fåvang vegserviceanlegg og næring GBnr 129/1, 129/21 m.fl. - Planid 0520201705 - Ringebu kommune, Oppland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vallefaret 1 - gnr./bnr. 130/91 – Forespørsel om nabosamtykke
Dokument: Vallefaret - Avtale om nabosamtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vallefaret 1 - gnr./bnr. 130/91 – Salgssak
Dokument: Vallefaret - Avtale om nabosamtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 151/112 - Rammeløyve - Fritidsbustad - tilbygg
Dokument: 151/112 - Rammeløyve - Fritidsbustad - tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 82/279 - naboliste
Dokument: Utlevering av personopplysninger fra Matrikkelen - naboliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak på eiendommen, gnr. 815 bnr. 1 fnr. 768 og 769, Rømåsen 826
Dokument: Svar på brev av 11.07.2049 - plassering i terreng - Tiltak på eiendommen, gnr. 815 bnr. 1 fnr. 768 og 769, Rømåsen 826
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak på eiendommen, Gnr. 815 bnr. 1 fnr. 768 og 769, Rømåsen 826
Dokument: Søknad om tillatelse til Tiltak på eiendommen, Gnr. 815 bnr. 1 fnr. 768 og 769, Rømåsen 826
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak på eiendommen, Gnr. 815 bnr. 1 fnr. 768 og 769, Rømåsen 826
Dokument: Kart og tegninger - Tiltak på eiendommen, Gnr. 815 bnr. 1 fnr. 768 og 769, Rømåsen 826
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 60/3 - Smitborgvegen - Nye boligerBRATLIE & ROGNE EIENDOM AS
Dokument: Smitborgvegen 119 C og 119 D - Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skilting av p-plasser for privat leiebilselskap på offentlig veg - St.hanshaugen
Dokument: Klage på skilting av p-plasser for privat leiebilselskap på offentlig veg - St.Hanshaugen - Forskrift 019/2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 60/3 - Smitborgvegen - Nye boligerBRATLIE & ROGNE EIENDOM AS
Dokument: Smitborgvegen 117 D og 119 B - Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Evenstuveien 23 - Gnr. 1 bnr. 265 i Nesodden kommune
Dokument: Oppfølging av bemerkninger - Uttalelse til kryssutforming mellom Hellvikveien Fv. 107 og pv. Evenstuveien i Nesodden kommune - Gnr. 1 bnr. 265
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak - Fv.157 Kløftaveien 90 - 94 og 98 - Gnr. 22 bnr. 10 - Gnr. 22 bnr. 12 og gnr. 22 bnr. 47 i Nesodden kommune
Dokument: Søknad om anlegge lagerplass innenfor byggegrense - Fv.157 Kløftaveien 90 - 94 og 98 - Gnr. 22 bnr. 10 - Gnr. 22 bnr. 12 og gnr. 22 bnr. 47 i Nesodden kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flyplassveien 15 - Jarlsberg flyplass - 0052/0006 - gjenoppbygging av nedbrent klubbhus
Dokument: Flyplassveien 15 - Jarlsberg flyplass - 0052/0006 - gjenoppbygging av nedbrent klubbhus - forslag til planendring til dialog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 27/97 - Vegstubben 8A og 8B - Oppføring av tomannsbolig med tilhørende carport/ garasjeRonny Gulbrandsen
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Løvstadvegen 7, Vika GBnr 6/459, - Stange kommune, Hedmark
Dokument: Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Løvstadvegen 7, Vika GBnr 6/459, - Stange kommune, Hedmark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uranienborg kirke - Tilbygg - Kjeller - Kirkerom og møterom - Universell adkomst
Dokument: Uranienborg kirke - Tilbygg - Kjeller - Kirkerom og møterom - Universell adkomst - Rammesøknad til tiltakshaver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Fåvang idrettsplass og næring GBnr 129/1, 129/21 m.fl. - Planid 0520201705 - Ringebu kommune, Oppland
Dokument: RINGEBU - Kunngjøring om oppstart - Detaljregulering for Fåvang idrettsplass og næring - planid: 0520201705 -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 112 bnr. 365 - Jørgen Ringstadsvei 9 - Drammen kommune - nybygg
Dokument: Nabovarsel - gnr. 112 bnr. 365 - Jørgen Ringstadsvei 9 - Drammen kommune - terrenginngrep
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 112 bnr. 365 - Jørgen Ringstadsvei 9 - Drammen kommune - nybygg
Dokument: Fv. 39 - Søknad om ny avkjørsel til eksisterende bebyggelse på gnr. 112 bnr. 365 i Drammen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 112 bnr. 363 - Jørgen Ringstads vei 7 - Drammen kommune - dispensasjon bruksendring
Dokument: Gnr. 112 bnr. 363 - Jørgen Ringstads vei 7 - Drammen kommune - dispensasjon - bruksendring - tegninger og nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bratlie & Rogne Eiendom AS - gnr/bnr 60/3 - Nye boliger B1 - B2Smitborgvegen 115A-C og 117A-D
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - 117B og 117C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 27/97 - Vegstubben 8A og 8B - Oppføring av tomannsbolig med tilhørende carport/ garasjeRonny Gulbrandsen
Dokument: Oversendelse av dokumentasjon til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjøvik - Reguleringsplan - Kopperud bydelssenter
Dokument: 02: Varsel om oppstart - Reguleringsplan - Kopperud bydelssenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 112 bnr. 365 - Jørgen Ringstadsvei 9 - Drammen kommune - nybygg
Dokument: Nabovarsel - gnr. 112 bnr. 365 - Jørgen Ringstadsvei 9 - Drammen kommune - nybygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra reguleringsplan - Oppføring av nytt hyttepar i Menkeli GBnr 3/943 - Beitostølen - Øystre Slidre kommune, Oppland
Dokument: Høring - Dispensasjon fra reguleringsplan - Oppføring av nytt hyttepar i Menkeli GBnr 3/943 - Øystre Slidre kommune, Oppland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 27/97 - Vegstubben 8A og 8B - Oppføring av tomannsbolig med tilhørende carport/ garasjeRonny Gulbrandsen
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bratlie & Rogne Eiendom AS - gnr/bnr 60/3 - Nye boliger B1 - B2Smitborgvegen 115A-C og 117A-D
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - Seksjon 4, Smittborgvegen 117A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Seminargata 31 og Østregate 1 og 3 - Hamar kommune
Dokument: Kunngjøring om oppstart - Detaljregulering - Seminargata 31 og Østregate 1 og 3 - Hamar kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bratlie & Rogne Eiendom AS - gnr/bnr 60/3 - Nye boliger B1 - B2Smitborgvegen 115A-C og 117A-D
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - Smitborgvegen 115B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bratlie & Rogne Eiendom AS - gnr/bnr 60/3 - Nye boliger B1 - B2Smitborgvegen 115A-C og 117A-D
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REGULERINGSPLAN FOR SOLVANG, OMREGULERING 2017
Dokument: REINSVOLL - OPPDATERTE PLANDOKUMENTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REGULERINGSPLAN FOR SOLVANG, OMREGULERING 2017
Dokument: REINSVOLL / SOLVANG - SOSIDOKUMENTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Kjoslia 1, 2 og 3 i Gausdal kommune
Dokument: Kunngjøring om varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Kjoslia 1, 2 og 3 i Gausdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REGULERINGSPLAN FOR SOLVANG, OMREGULERING 2017
Dokument: OPPDATERT PLANBESKRIVELSE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REGULERINGSPLAN FOR SOLVANG, OMREGULERING 2017
Dokument: KOPI AV MERKNAD VED OPPSTART FRA OPPLAND FYLKESKOMMUNE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REGULERINGSPLAN FOR SOLVANG, OMREGULERING 2017
Dokument: NYE ILLUSTRASJONER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 74 bnr 9 Vårstigen 27 - Tilbygg og bruksendring
Dokument: Redegjørelse ang. status byggesak - Gnr 74 bnr 9 Vårstigen 27 - Tilbygg og bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr/bnr 28/14 - Oppføring av fire tomannsboliger
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REGULERINGSPLAN FOR SOLVANG, OMREGULERING 2017
Dokument: VEDLEGG - REINSVOLL / SOLVANG - ILLUSTRASJONER OG OPPDATERTE TEKSTDOKUMENTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 207 Bnr 104 - Oslo kommune - Karl Johans gate 31 - Oslo - Hammer Arkitekter MNAL AS - Urmaker Bjerke bruksendring
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Strand Leirsted - GBnr 94/50 - Sandefjord kommune, Vestfold
Dokument: Varsel om planoppstart for reguleringsplan for Strand Leirsted - GBnr 94/50 - Sandefjord kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørsnesalleen 10, gbnr 2/291 m.fl, detaljregulering, plannr.2013001
Dokument: Ørsnesalleen 10, gbnr 2/291 m.fl, detaljregulering, plannr.2013001 - planforslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uranienborg kirke - Tilbygg - Kjeller - Kirkerom og møterom - Universell adkomst
Dokument: Uranienborg kirke - Tilbygg til kjeller og universell adkomst til kirken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bratlie & Rogne Eiendom AS - gnr/bnr 60/3 - Nye boliger B1 - B2Smitborgvegen 115A-C og 117A-D
Dokument: Revidert situasjonsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bratlie & Rogne Eiendom AS - gnr/bnr 60/3 - Nye boliger B1 - B2Smitborgvegen 115A-C og 117A-D
Dokument: Erklæring om ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bratlie & Rogne Eiendom AS - gnr/bnr 60/3 - Nye boliger B1 - B2Smitborgvegen 115A-C og 117A-D
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bratlie & Rogne Eiendom AS - gnr/bnr 60/3 - Nye boliger B1 - B2Smitborgvegen 115A-C og 117A-D
Dokument: Tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bratlie & Rogne Eiendom AS - gnr/bnr 60/3 - Nye boliger B1 - B2Smitborgvegen 115A-C og 117A-D
Dokument: Brannprosjektering Smittborg - redgjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bratlie & Rogne Eiendom AS - gnr/bnr 60/3 - Nye boliger B1 - B2Smitborgvegen 115A-C og 117A-D
Dokument: Tegninger rekke i B1, hus 115A-C.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 151/54 Groflata 4 - Påbygg
Dokument: 151/54 - Forespørsel om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 213 Bnr 20 Oslo - Briskebyveien 38 0259 Oslo - Holistisk Medisinsk Senter AS - Ombygging matsenter og behandling
Dokument: Tilleggsopplysninger - Revidert plantegning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uranienborg kirke - Tilbygg - Kjeller - Kirkerom og møterom - Universell adkomst
Dokument: Uranienborg kirke - Kjeller - Kirkerom og møterom - 4 tegninger mottatt på befaring 14.04.15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uranienborg kirke - Tilbygg - Kjeller - Kirkerom og møterom - Universell adkomst
Dokument: Uranienborg kirke - Kjeller - Kirkerom og møterom - Mulighetsstudie - Tegninger - Mottatt i møte 17.12.2014
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 127/1 og 127/4 Lyngåsbanen - Gjenvinningsstasjon
Dokument: 127/1 og 127/4 - Søknad om ansvarsrett utomhusplan og veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 127/1 og 127/4 Lyngåsbanen - Gjenvinningsstasjon
Dokument: 127/1 og 127/4 - Gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 127/1 og 127/4 - Søknad om ansvarsrett utomhusplan og veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 127/1 og 127/4 - Gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 127/1 og 127/4 Lyngåsbanen - Gjenvinningsstasjon
Dokument: 127/1 og 127/4 - Søknad om ansvarsrett utomhus og veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 127/1 og 127/4 - Søknad om ansvarsrett utomhus og veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uranienborg kirke - Tilbygg - Kjeller - Kirkerom og møterom - Universell adkomst
Dokument: Uranienborg kirke - Tilbygg - Bruk av kjeller og endringer i interiør - Redegjørelse for foreslått tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renseanlegg Rossmolla - Hammerfest kommune - Finnmark fylke - Oppføring av renseanlegg
Dokument: Anmodning om uttalselse/ godkjenning for oppføring av nytt Renseanlegg Rossmolla Hammerfest kommune - Finnmark fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uranienborg kirke - Tilbygg - Kjeller - Kirkerom og møterom - Universell adkomst
Dokument: Uranienborg kirke - Kjeller - Forslag til adkomst til kirkerom og møterom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak - Ev 6 - Espa i Stange kommune - gnr 406 bnr 1
Dokument: Søknad om dispensasjon for gjenoppbygging av fritidsbolig etter flom - Ev 6 - Espa i Stange kommune - gnr 406 bnr 1 - eier/fester: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uranienborg kirke - Tilbygg - Kjeller - Kirkerom og møterom - Universell adkomst
Dokument: Uranienborg kirke - Kjeller - Kirkerom og møterom - Skisseutkast - 21 tegninger datert 07/10 2014
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak - fv. 156 - Røerveien 231 - gnr. 8 bnr. 25 i Nesodden kommune
Dokument: Søknad om dispensasjon - fv. 156 - ny garasje og lager - Røerveien 231 - gnr. 8 bnr. 25 i Nesodden kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 1 Bnr 5403 Hamar - Aluvegen 95 - Ajer Eiendom AS - Rivingsarbeid og gjenoppbygging av kontorbygg etter brann
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 1 bnr 4339 Hamar - Ajerhagan 43 - Hamar kommune - omsorgsboliger for ungdom
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uavhengig kontroll og tetthetsmåling
Dokument: Spørsmål om uavhengig kontroll og tetthetsmåling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av gnr. 24 bnr. 1 i Norddal kommune - Valldal aktivitetspark
Dokument: Gnr. 24 bnr. 1 i Valldal i Norddal kommune - reguleringsplanarbeid - frist for uttalelse 20131021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...