Norske-postlister.no


Viser [100] av [60 907].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr 221/1178 og 221/1683 - Sandmodelet 9 - krav om sammenslåing
Dokument: Gbnr 221/1178 og 221/1683 - Sandmodelet 9 - krav om sammenslåing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forhåndskonferanse - 42/171
Dokument: Merknader til nytt nabovarsel og avklaring om tidligere nabovarsel for tiltak på 42/171, Dypedalsveien 95, Vesterøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad, Gnr. 13, Bnr. 1132, Sykkelvei fra Hagerupsvei til Mindemyren, Offentlig reguleringsplan
Dokument: Protest. Årstad, Gnr. 13, Bnr. 1132, Sykkelvei fra Hagerupsvei til Mindemyren, Offentlig reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda Gnr 114 Bnr 71 Storesåta 12 A Deling
Dokument: Søknad om deling. Ytrebygda Gnr 114 Bnr 71 Storesåta 12 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klarlegging av grenser mellom 57/3 og 57/26 – Biribakken
Dokument: 57/3 og 57/26 - Rekvisisjon av oppmåling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot: Hovden løypekøyring
Dokument: Klage på behandling av sak, samt fattet vedtak, Bykle Kommunestyre 13.08.20.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 6/191 - Mur
Dokument: Gbnr 6/191 - Etterlyser tilbakemelding - Melding om mulig ulovlighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel på tiltak 29/6 - Nedården
Dokument: Nabovarsel - 29/6 - Nedgården - kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana, Gnr. 13, Bnr. 133, Statsminister Michelsensvei BK3, Reguleringsplan
Dokument: Merknad til planforslag. Fana, Gnr. 13, Bnr. 133, Statsminister Michelsensvei BK3, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 27/342 - mulig ulovlighet - uthus/ lekestue
Dokument: Melding om mulig ulovlighet - oppført uthus/ lekestue
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 48/1 - Nørstebø søndre - Nordmannholet - frådeling - ny grunneiendom
Dokument: 48/1 - Spørsmål til frådeiling av tomt på Nordmannhole i Sandsetdalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolebruksplan 2020
Dokument: Innspill - Vedlikehold og oppgradering av skoleplassen på Hop skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 267 Gang-/ sykkelvei Eidsvågskogen - Ervikveien - Reguleringsplan
Dokument: Merknad til planforslag. Fv. 267 Gang-/ sykkelvei Eidsvågskogen - Ervikveien - Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering av bruken av ekstraordinære kriseberedskapsmidler
Dokument: Rapport for bruk av kriseberedskapsmidler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 282/69 og 282/207 - reguleringsplan Bjørndalshagen, endring
Dokument: 282/69 og 282/207 - søknad om reguleringsendring i Engvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: NK - UTBETALING FRA SKOGFOND/NMSK 2020 - NYPLANTING / MARKBEREDNING - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] OG ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: NK - UTBETALING FRA SKOGFOND/NMSK 2020 - NYPLANTING / MARKBEREDNING - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] OG ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: NK - UTBETALING FRA SKOGFOND/NMSK 2020 - NYPLANTING / MARKBEREDNING - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] OG ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: NK - UTBETALING FRA SKOGFOND/NMSK 2020 - NYPLANTING / MARKBEREDNING - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] OG ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 243/53 - søknad om utslippstillatelse, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 243/53 - søknad om utslippstillatelse, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: YH43 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - melding om reindrift 2019 - 2020
Dokument: Purring på svar på søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Underretning til Bergen kommune om byggmessige tiltak oppført uten søknad 2020
Dokument: Melding om oppføring av garasje. Åsane Gnr 186 Bnr 51 Sjøveien 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10/1/11 Áitejohka hyttefelt - Tiltak - bygging unntatt søkeplikt - Tilbygg
Dokument: Melding om bygging som er unntatt søkeplikt - Utvidelse eksisterende hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedregulering av bestemmelser for fiske etter anadrom fisk 2021 - lokale innspill
Dokument: Innspill til forslag til nye fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marnet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Detaljregulering
Dokument: Høringsuttalelse Marnet Marine
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom 422/371 - Enerstien 6, Kråkerøy - Garasje
Dokument: Garasje i Enerstien 6, Kråkerøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan - Søndre Langgård
Dokument: Klage på Langgård Søndre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delingssak 16/17 - Fradeling for fritidsbolig - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 16/17 - Klage tomteareal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering av lærings- og omsorgsbaserte tjenester i Reindriften
Dokument: Oversikt over foreløpige gjennomførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Retting i matrikkelen - 1811/11/13 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] m. flere
Dokument: Krav om retting i matrikkelen - 1811/11/13 - utmarksteig Durmålshaugen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Underretning til Bergen kommune om byggmessige tiltak oppført uten søknad 2020
Dokument: Melding om oppføring av tillbygg. Åsane Gnr 182 Bnr 677 Stegane 61
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana, Gnr. 40, Bnr. 1007 m. fl., Nordgardsvegen Skjold, Reguleringsplan
Dokument: Merknader til planoppstart. Fana, Gnr. 40, Bnr. 1007 m. fl., Nordgardsvegen Skjold, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling - 1/1
Dokument: Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 46/1 og 45/8 - sammenslåing av eiendommer, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 46/1 og 45/8 - krav som sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding/søknad om fjerning av oljetanker 2018/2019/2020
Dokument: Søknad om sanering av oljetank
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redegjørelse av skade på vår garasje i Strandveien 117
Dokument: Redegjørelse av skade på vår garasje i Strandveien 117
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 10/210 - Fradeling
Dokument: Gbnr 10/210 - Ber om redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse - spørsmål vedrørende deling av grunneiendom 2020 - 2021
Dokument: Purrer på henvendelse av 13.08.20 (dok 28)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad, Gnr. 161, Bnr. 23 mfl., Ravneberget, boliger, Reguleringsplan
Dokument: Merknad til varsel om oppstart. Årstad, Gnr. 161, Bnr. 23 mfl., Ravneberget, boliger, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad, Gnr. 161, Bnr. 23 mfl., Ravneberget, boliger, Reguleringsplan
Dokument: Merknad til varsel om oppstart. Årstad, Gnr. 161, Bnr. 23 mfl., Ravneberget, boliger, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad, Gnr. 161, Bnr. 23 mfl., Ravneberget, boliger, Reguleringsplan
Dokument: Merknad til varsel om oppstart. Årstad, Gnr. 161, Bnr. 23 mfl., Ravneberget, boliger, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad, Gnr. 161, Bnr. 23 mfl., Ravneberget, boliger, Reguleringsplan
Dokument: Merknad til varsel om oppstart. Årstad, Gnr. 161, Bnr. 23 mfl., Ravneberget, boliger, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 17/77 - Etterspør svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag til endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger - Høring
Dokument: Merknader - Forslag til endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 100/4,8 og 9 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 100/4,8 og 9 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Underretning til Bergen kommune om byggmessige tiltak oppført uten søknad 2020
Dokument: Melding om oppføring av drivhus. Årstad Gnr 161 Bnr 940 Meiseveien 16 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Inger Johanne og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - tilbygg fritidsbolig - flytting av stabbur - gbnr 162/24 - Langsjøen 418
Dokument: Spørsmål om tilbygg hytte - flytting av stabbur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dispensasjon - Buskap til slakt
Dokument: Søknad om å ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] dyr av buskap til slakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad, Gnr. 161, Bnr. 23 mfl., Ravneberget, boliger, Reguleringsplan
Dokument: Merknad til varsel om oppstart. Årstad, Gnr. 161, Bnr. 23 mfl., Ravneberget, boliger, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad, Gnr. 161, Bnr. 23 mfl., Ravneberget, boliger, Reguleringsplan
Dokument: Merknad til varsel om oppstart. Årstad, Gnr. 161, Bnr. 23 mfl., Ravneberget, boliger, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad, Gnr. 161, Bnr. 23 mfl., Ravneberget, boliger, Reguleringsplan
Dokument: Merknad til varsel om oppstart. Årstad, Gnr. 161, Bnr. 23 mfl., Ravneberget, boliger, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsane gnr 209 bnr 492 Blådalen. Nybygg bolig
Dokument: Klage på tillatelse til endring. Gnr 209 bnr 492, Blådalen. Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: NK - UTBETALING FRA SKOGFOND/NMSK 2020 NYPLANTING/UNGSKOGPLEIE - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] OG ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: NK - UTBETALING FRA SKOGFOND/NMSK 2020 NYPLANTING/UNGSKOGPLEIE - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] OG ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bremangerlandet vindkraftverk - Miljøtilsyn - Bremanger kommune - Sogn og Fjordane
Dokument: Klage på vedtak - Bremangerlandet vindkraftverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv Fv. 152 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- og sykkelveiprosjekt i Nordre Follo kommune
Dokument: Kjøpekontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på byggesak - Sandefjord - 107/185 Buerstranda 3 - oppføring av enebolig
Dokument: Klage på byggesak - Sandefjord - 107/185 Buerstranda 3 - oppføring av enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til boligbygging
Dokument: Søknad tilskudd til boligbygging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad, Gnr. 161, Bnr. 23 mfl., Ravneberget, boliger, Reguleringsplan
Dokument: Merknad til varsel om oppstart. Årstad, Gnr. 161, Bnr. 23 mfl., Ravneberget, boliger, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forsikringsklage
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 206/2 - Trandumgutua 43 - Søknad om fritak fra kommunale eiendomsgebyrer
Dokument: Gbnr. 206/2 - Søknad om fritak fra kommunale eiendomsgebyrer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom 690/3/12 - Humlekjærstranda - Friareal
Dokument: Svar på brev fra kommunen, ref. 2020/39802-1-157851/2020-KRIWET
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningsloven - Saksbehandling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Narvik
Dokument: Etterlyser svar angående forstøtningsmur - Harhausveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 199 bnr. 1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - delingssak
Dokument: Avtale om overdragelse av landbruksdel og skog på Nedre Bu til Øvre Bu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Råvatn skytebane
Dokument: Varsel skyting Råvatn uke 35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tnr. 25, Tåsenveien 45, gnr./bnr. 53/233 - Erverv av grunn til gang og sykkelvei
Dokument: Retur av signert bekreftelse på samtykke til midlertidig bruk av grunn i anleggsperioden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda, del av gnr. 111, 114 og 34 Liland og Birkeland Øvre Kokstad øst Reguleringsplan
Dokument: Merknad. Ytrebygda, del av gnr. 111, 114 og 34 Liland og Birkeland Øvre Kokstad øst Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 26/086 og 26/088 - Klarlegging av eksisterende grense
Dokument: Gbnr. 26/086 og 26/088 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smithsvingen 8 - Fasadeendring og tilbygg
Dokument: Tilleggsdokumentasjon - Smithsvingen 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd ombygging av hytte til bolig
Dokument: Tilskudd ombygging av hytte til bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - bruksendring fra fritidsbolig til bolig - gbnr 165/262 - Sundveien 1692
Dokument: Søknad om bruksendring av fritidsbolig til bolig - gbnr 165/262 - Sundveien 1692
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbud - strømavtale
Dokument: 102/101 - Merknader til nabovarsel - Oppføring av bod på eiendommen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 168 bnr 1735 Øyjordsbotn 31. Fasadeendring bolig
Dokument: Ettersending av dokumentasjon. Gnr 168 bnr 1735, Øyjordsbotn 31.Fasadeendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/123 fnr 3 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Brumunddal
Dokument: Søknad om tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/123 fnr 3 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Brumunddal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom 5429/46/16
Dokument: Søknad om oppsetting av naust
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omgjøring av vindfang - Bassengvegen 6 D - gnr/bnr 106/784
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Bassengvegen 6 D - gnr/bnr 106/784
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ulvedalen 30 - Eiendom 440/266 - Uthus
Dokument: Spørsmål om søknadsplikt - Uthus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 167 bnr 236 Breistølsveien 4. Bestilling av forhåndskonferanse
Dokument: Bestilling av forhåndskonferanse. Gnr 167 bnr 236, Breistølsveien 4.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Likestillings- og diskrimineringspolitikk - 2020 - Regjeringen Solberg
Dokument: Forskjell i lønn mellom kvinner og menn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 177 bnr. 14 og 15 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - delingssak
Dokument: Gnr. 177 bnr. 14 og 15 - Søknad om fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana Gnr 40 Bnr 187 Fanavegen 44-46 Reguleringsplan
Dokument: Klage på stengt vei. Fana Gnr 40 Bnr 187 Fanavegen 44-46 Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 17/77 - Etterspør svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2020
Dokument: 194/85 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon - avslag - oppføring av bolig - Gbnr 11/1031 - Askøy kommune - Fylkesmannen i Vestland
Dokument: Klage tomt, Askøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling til punktfeste hyttetomt - Sevle øvre - gnr: 150/6 - Rekvirent ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fradeling til punktfeste med registrering i kart - Sevle øvre - 150/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling hyttetomt - Sevle øvre - gnr: 150/6/1 - Rekvirent ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om tillatelse til deling - Sevle øvre - 150/6/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Skolefritidsordningen for Rørvik skole skoleåret 2020/2021 - inntak/oppsigelse
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om plass i skolefritidsordningen - SFO ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] skoleåret 2020/2021 for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2. klasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lillesand - Grøgårdsmyrveien 3 - gnr/bnr 33/519 - klage - bruksendring - tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - klagere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - videreført fra FMAA sak 14/2537
Dokument: Grøgårdsmyrveien 3 - 33/519 - kopi av kommentarer til vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MHV - støy nærmiljøanlegg - Ullerål skole
Dokument: Klage på støy nattestøy nærmiljøanlegg Ullerål skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 6/191 - Mur
Dokument: Gbnr 6/191 - Melding om mulig ulovlighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/303 - Flytebrygge
Dokument: Gbnr 1/303, 187 - Bekreftelse på utført arbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Evnt byggesak - 1815/94/2 - kai og landgang/flytebrygge
Dokument: Forhåndsuttalelse på forslag til byggesøknad - 1815/94/2Bente Nesbakken og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Amunddalen-Bratsberg (etappe 4) - legging av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- og avløpsledninger - gnr. 121 bnr. 5 - vedrørende tilbud om erstatning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda gnr 119 bnr 394 Holtaåsen 35. Nybygg bolig
Dokument: Ber om utsatt klagefrist. Gnr 119 bnr 394 Holtaåsen 35. Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad, Gnr. 13, Bnr. 69 mfl., Wergelandsbakken, Reguleringsplan
Dokument: Merknad til varsel om oppstart av planarbeid. Årstad, Gnr. 13, Bnr. 69 mfl., Wergelandsbakken, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...