Norske-postlister.no


Viser [100] av [507].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Innsamling av data om kommunal- og fylkeskommunal organisering
Dokument: Undersøkelse vedr innsamling av data om kommunal- og fylkeskommunal organisering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram
Dokument: IMDI - påminnelse - viktig spørreundersøkelse om kvalifiseringsløp for innvandrere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram
Dokument: Påminnelse: Til videresending til leder av introduksjonsprogrammet: Viktig spørreundersøkelse om kvalifiseringsløp for innvandrere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørjeundersøking om kvalifiseringsløp for innvandrarar - 2021
Dokument: Påminning om spørjeundersøking om kvalifiseringsløp for innvandrarar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørjeundersøking om kvalifiseringsløp for innvandrarar - 2021
Dokument: Syner til førre e-post datera 09.02.21 - Spørjeundersøking om kvalifiseringsløp for innvandrarar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørreundersøkelse - kvalifiseringsløp for innvandrere
Dokument: Ny lenke - spørreundersøkelse - kvalifiseringsløp for innvandrere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Introduksjonsprogram for innvandrere
Dokument: Viser til epost sendt om undersøkelse: Til videresending til leder av introduksjonsprogrammet: Viktig spørreundersøkelse om kvalifiseringsløp for innvandrere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram
Dokument: Ideas2evidence - viser til tidligere epost sendt 09.02.2021 - ny lenke til Viktig spørreundersøkelse om kvalifiseringsløp for innvandrere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Introduksjonsprogrammet
Dokument: Til leder av introduksjonsprogrammet: Viktig spørreundersøkelse om kvalifiseringsløp for innvandrere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørreundersøkelse om kvalifiseringsløp for innvandrere
Dokument: Spørreundersøkelse om kvalifiseringsløp for innvandrere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Introduksjonsprogram for flyktningar
Dokument: Spørreundersøkelse om kvalifiseringsløp for innvandrere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørreundersøkelse - kvalifiseringsløp for innvandrere
Dokument: Invitasjon til spørreundersøkelse - kvalifiseringsløp for innvandrere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørjeundersøking om kvalifiseringsløp for innvandrarar - 2021
Dokument: Spørjeundersøking om kvalifiseringsløp for innvandrarar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram
Dokument: Ideas2evidence - Viktig spørreundersøkelse om kvalifiseringsløp for innvandrere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Følgeforskning til Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO - del 1
Dokument: Referat fra gruppearbeid under erfaringssamling - piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO - del 1.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlig anskaffelse - KMDs database for kommunale organisasjonsdata 2020 (organisasjonsdatabasen)
Dokument: Statusrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Følgeforskning til Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO - del 1
Dokument: Erfaringssamling med pilotene torsdag 28.januar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Resultatrapportering for Jobbsjansen 2019 del A og B 2019, samt for område 1 tilskuddsordning for utvikling av kommunale integreringstiltak
Dokument: Endelig rapport - Individrapportering 2019 - Jobbsjansen A og B, Område 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av nettpedagogisk kompetanse HYU
Dokument: Kontrakt til digital signatur - Kartlegging av nettpedagogisk kompetanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Resultatrapportering for Jobbsjansen 2019 del A og B 2019, samt for område 1 tilskuddsordning for utvikling av kommunale integreringstiltak
Dokument: Førsteutkast fra Ideas2evidence - Individrapportering 2019 - Jobbsjansen A og B, Område 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EPALE - Kjøp av artikler - 2019-2022
Dokument: Kommunikasjon om formidlingsartikkel for utredningen kvalitet i norskopplæringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avrop I2E Covid-19 og Dikus prosjekter
Dokument: Signert avtaledokument med vedlegg - Oppdragsavtalen - Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent - Ideas2Evidence
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale for spørringene 2020 - 2025
Dokument: Tilbud - Rammeavtale for spørringer til utdanningssektoren 2021 - 2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale for spørringene 2020 - 2025
Dokument: Melding fra leverandør - Spørsmål til rammeavtale om spørringer utdanningssektoren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Resultatrapportering for Jobbsjansen 2019 del A og B 2019, samt for område 1 tilskuddsordning for utvikling av kommunale integreringstiltak
Dokument: Individrapporteringsrapport - Status og ny tidsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Evaluering MARKOM2020
Dokument: Tilbud - Ideas2evidence
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Resultatrapportering for Jobbsjansen 2019 del A og B 2019, samt for område 1 tilskuddsordning for utvikling av kommunale integreringstiltak
Dokument: Jobbsjansen del B - Individrapportering 2019/20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Organisasjonsdatabasen - kommunal og fylkeskommunal organisering av politisk og administrativ virksomhet
Dokument: KMD sin undersøkelse om kommunal organisering - lenke til undersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse av følgeevaluering av omstilling i Statped
Dokument: Revidert tilbud fra Ideas2Evidence Følgeevaluering av omstilling i Statped
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Ideas2evidence - evaluering av NORPART 2015 - 2020 - under 1,3 mill
Dokument: Evaluering av NORPART - endelig rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse av følgeevaluering av omstilling i Statped
Dokument: Tilbud fra Ideas2Evidence Følgeevaluering av omstilling i Statped
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Resultatrapportering for Jobbsjansen 2019 del A og B 2019, samt for område 1 tilskuddsordning for utvikling av kommunale integreringstiltak
Dokument: Referat - Statusmøte mellom IMDi og I2E om Jobbsjansen/Område 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Resultatrapportering for Jobbsjansen 2019 del A og B 2019, samt for område 1 tilskuddsordning for utvikling av kommunale integreringstiltak
Dokument: Notat - Resultater Jobbsjansen 2019 - Kun Jobbsjansen del A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Resultatrapportering for Jobbsjansen 2019 del A og B 2019, samt for område 1 tilskuddsordning for utvikling av kommunale integreringstiltak
Dokument: Resultater 2019 - Jobbsjansen del A og Område 1 TUKI
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Ideas2evidence - evaluering av NORPART 2015 - 2020 - under 1,3 mill
Dokument: Evaluering av NORPART - rapportutkast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - rammeavtale konsulenttjenester - utrednings og analyseoppdrag - Ideas2evidence
Dokument: Fornying av rammeavtale - konsulenttjenester - utrednings og analyseoppdrag - Ideas2evidence
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Resultatrapportering for Jobbsjansen 2019 del A og B 2019, samt for område 1 tilskuddsordning for utvikling av kommunale integreringstiltak
Dokument: Individrapportering for 2019 - Jobbsjansen del B - Utkast til skriv til prosjektene og deltakerne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Evaluering Inkludering i idrettslag
Dokument: Sluttrapport for evaluering av inkludering i idrettslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ideas2Evidence - Gjennomføring av brukerundersøkelser 2019
Dokument: Endelig leveranse - Ptil brukerundersøkelse - Hovedrapport for revisjoner 2019 - Rapport 07/2020 - Oppdragsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrakt - FoU - Kvalitet på norskopplæring for voksne innvandrere
Dokument: Oversendelse av endelig rapport - Kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Evaluering Inkludering i idrettslag
Dokument: Utkast til sluttrapport for evaluering av inkludering i idrettslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avrop I2E Covid-19 og Dikus prosjekter
Dokument: Tilbud på avrop om korona-relaterte oppdrag - Avrop I2E Covid-19 og Dikus prosjekter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Evaluering Inkludering i idrettslag
Dokument: Spørsmål om inkludering i idrettslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammevilkår for private aktører i barnevernet - Oppdrag
Dokument: Oversendelse av endelig rapport - Private aktører i barnevernet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avrop I2E Covid-19 og Dikus prosjekter
Dokument: Tilbud på avrop om korona-relaterte oppdrag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrakt - FoU - Kvalitet på norskopplæring for voksne innvandrere
Dokument: Oversendelse av revidert rapport- Kvalitet i norskopplæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: StAR 2019/2020 - Administrasjon
Dokument: Ber om sluttmelding for Evaluering av Students at Risk 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avrop rammeavtale Ideas2evidence brukerundersøkelse tidligere elever i 3 årig videregående skole i Frankrike
Dokument: Signert prosjektbilag databehandleravtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Ideas2evidence - evaluering av NORPART 2015 - 2020 - under 1,3 mill
Dokument: Oppdatering på fremdrift og endrete aktiviteter - NORPART-evalueringen - progress meeting - Ideas2evidence
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Resultatrapportering for Jobbsjansen 2019 del A og B 2019, samt for område 1 tilskuddsordning for utvikling av kommunale integreringstiltak
Dokument: Informasjon til prosjektene og informasjonsskriv til deltakerne - forslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrakt - FoU - Kvalitet på norskopplæring for voksne innvandrere
Dokument: Godkjent plan for videre arbeid med Kvalitet i norskopplæringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Resultatrapportering for Jobbsjansen 2019 del A og B 2019, samt for område 1 tilskuddsordning for utvikling av kommunale integreringstiltak
Dokument: Referat fra oppstartsmøte mellom IMDI og Ideas2evidence samt kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Resultatrapportering for Jobbsjansen 2019 del A og B 2019, samt for område 1 tilskuddsordning for utvikling av kommunale integreringstiltak
Dokument: Signert kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avrop I2E Covid-19 og Dikus prosjekter
Dokument: Tilbakemelding - Innspill til kunnskaps/erfaringsinnhenting om koronasituasjonen - Avrop I2E Covid-19 og Dikus prosjekter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Erfaringsinnhenting fra ordningen med overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag
Dokument: Melding fra leverandør - Innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Følgeforskning til Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO - del 1
Dokument: Sladdet tilbud fra Ideas2evidence
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse av forskerteam for FoU-oppdrag om kartlegging av voksenlæring i norske kommuner under Covid-19-pandemien
Dokument: Avslag på invitasjon til hurtigkonkurranse - Kartlegging av voksenlæring under Covid-19-epidemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Erfaringsinnhenting fra ordningen med overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag
Dokument: Melding fra leverandør - Revidert tilbud fra ideas2evidence
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Resultatrapportering for Jobbsjansen 2019 del A og B 2019, samt for område 1 tilskuddsordning for utvikling av kommunale integreringstiltak
Dokument: Individrapportering Jobbsjansen 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrakt - FoU - Kvalitet på norskopplæring for voksne innvandrere
Dokument: Oversendelse av rapportutkast - Kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Erfaringsinnhenting fra ordningen med overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag
Dokument: Melding fra leverandør - Re: Re: Re: Re: Re: Invitasjon til forhandlinger - ordningen med overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Evaluering Inkludering i idrettslag
Dokument: Inkludering i idrettslag - frist for leveranse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Erfaringsinnhenting fra ordningen med overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag
Dokument: Melding fra leverandør - Re: Invitasjon til forhandlinger - ordningen med overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Erfaringsinnhenting fra ordningen med overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag
Dokument: Melding fra leverandør - Re: Re: Re: Invitasjon til forhandlinger - ordningen med overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avrop rammeavtale Ideas2evidence brukerundersøkelse tidligere elever i 3 årig videregående skole i Frankrike
Dokument: Signert kontrakt - Brukerundersøkelse norske elever ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] tatt videregående skole i Frankrike - Ideas2evidence
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvidelse av evalueringen av modulstrukturert opplæring
Dokument: Evaluering av modulstrukturert VO Statusoppdatering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Resultatrapportering for Jobbsjansen 2019 del A og B 2019, samt for område 1 tilskuddsordning for utvikling av kommunale integreringstiltak
Dokument: Sladdet versjon av tilbudet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: StAR 2019/2020 - Administrasjon
Dokument: Evaluering av StAR - utkast til rapport - StAR 2019/2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Følgeforskning til Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO - del 1
Dokument: Melding fra leverandør - Revidert tilbud fra i2e: "Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO - del 1"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrakt mellom IMDi og ideas2evidence - vurdering av anmodningskriteriene for 2019
Dokument: Kontrakt om FoU-prosjekt - vurdering av anmodningskriteriene i 2019 - kontrakt mellom IMDi og ideas2evidence
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Ideas2evidence - evaluering av NORPART 2015 - 2020 - under 1,3 mill
Dokument: Databehandleravtale - til signering av Diku
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Følgeforskning til Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO - del 1
Dokument: Melding fra leverandør - Re: Forhandlingsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering 2019 - opplæring innanfor kriminalomsorga
Dokument: Leveranse - Vedlegg og tabeller 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlig anskaffelse - KMDs database for kommunale organisasjonsdata 2020 (organisasjonsdatabasen)
Dokument: Spørsmål om utsettelse av purringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Følgeforskning til Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO - del 1
Dokument: Melding fra leverandør - Spørsmål til tilbudsprosessen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Erfaringsinnhenting fra ordningen med overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag
Dokument: Tilbud - Erfaringsinnhenting fra ordningen med overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Evaluering Inkludering i idrettslag
Dokument: Evaluering av inkludering i idrettslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Resultatrapportering for Jobbsjansen 2019 del A og B 2019, samt for område 1 tilskuddsordning for utvikling av kommunale integreringstiltak
Dokument: Tilbud - Analyse av individ- og prosjektrapporteringer for 2019 - Jobbsjansen og område 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse om oppdrag - vurdering av anmodningskriterier 2019
Dokument: Tilbud fra Ideas2evidence
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Følgeforskning til Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO - del 1
Dokument: Tilbud - Følgeforskning til "Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO" - del 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Evaluering av Jobbsjansen 2017
Dokument: Skjemaer for individrapporteringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Evaluering av Jobbsjansen 2017
Dokument: Forklaring vedr. skjemaer for individrapporteringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelingsbrev KD 2019 - Mål 2 oppdrag 5 - Forsøk med utprøving av moduliserte læreplaner
Dokument: Oversikt over antall nye deltakere FVO skoleåret 2018/2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Evaluering av Jobbsjansen 2017
Dokument: Lagring av data fra evalueringen av Jobbsjansen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav 2020 - Allmenninnsyn - 19/01432-2 og 3
Dokument: Klage på vedtak -omdelvis avslag på innsynskrav - 19/01432-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelingsbrev KD 2019 - Mål 2 oppdrag 5 - Forsøk med utprøving av moduliserte læreplaner
Dokument: Svar på spørsmål om antall deltakere FVO 2018/2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav 2020 - Allmenninnsyn - 19/01432-2 og 3
Dokument: Sladdet tilbud - 19/01432-2 - Sladdet av ideas2evidence
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav 2020 - Allmenninnsyn - 19/01432-2 og 3
Dokument: Innsynskrav 2020 - 19/01432-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Evaluering av Jobbsjansen 2017
Dokument: Spørsmål vedr. lagring av data fra evalueringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Evaluering av Jobbsjansen 2017
Dokument: Midlertidig lagring av data
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Følgeforskning til Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO - del 1
Dokument: Melding fra leverandør - Svar på kvalifikasjonsanmodning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjennomføring av brukerundersøkelser 2019
Dokument: Resultater fra løpende og overordnet brukerundersøkelse - Oppdragsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...