Norske-postlister.no


Viser [1] av [1].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kartleggingsprosjekt utskrivingsklare sikkerhetspsykiatriske pasienter
Dokument: Att psykisk helse og rus - Utskrivningsklare pasienter i sikkerhetspsykiatrien - en kartlegging av utskrivningsprosessen fra sikkerhetsavdeling til kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken