Norske-postlister.no


Viser [1] av [1].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Deling av landbrukseiendom - bruksrasjonalisering - gnr/bnr 59/5 - Goaveien 134 og 136
Dokument: Delegert vedtak - Dispensasjon fra plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 og tillatelse etter pbl § 20-1 og jordloven § 12 til fradeling av to boliger på gnr/bnr 59/5
Søk innsyn i dokumentet/saken