Norske-postlister.no


Viser [1] av [1].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 218/5/0/0 Halsavegen 843, søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel og byggeforbudet i 100 metersbeltet
Dokument: Søknad om dispensasjon for garasje og vedbod
Søk innsyn i dokumentet/saken