Norske-postlister.no


Viser [21] av [21].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Detaljreguleringsplan for Kjul Terrasse 26 - GBnr 11/28
Dokument: VS: Utbygging Kjul terrasse 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikksikkerhetsplan Nittedal kommune 2021 - 2024
Dokument: Høring - Trafikksikkerhetsplan Nittedal kommune 2021 - 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 11/287 - Nittedalsveien - Midlertidig bygning
Dokument: Henvendelse om nattestøy og svar - 11/287
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 11/287 - Nittedalsveien - Midlertidig bygning
Dokument: svar vedørende bekymring rund NCC sin aktivitet på Kjul - 11/287
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: KJUL VEL
Sak: Trafikksikkerhetsplan Nittedal kommune 2021 - 2024
Dokument: Trafikksikkerhetsplan Nittedal kommune 2021 - 2024. Invitasjon til å komme med innspill.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplan 2019-2030
Dokument: Vedtatt kommuneplan for Nittedal 2019-2030
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, BANE NOR EIENDOM AS, BANE NOR SF, BRENNAKOLLEN VELFORENING, DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD, DNT OSLO OG OMEGN, FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME, FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF), FRINI Nittedal, FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN, GJELLERÅSEN IDRETTSFORENING, GJERDRUM KOMMUNE, REGIONKONTOR LANDBRUK LØRENSKOG, NITTEDAL, RÆLINGEN, SKEDSMO OG OSLO, SKEDSMO KOMMUNE, HAFSLUND NETT AS, HAKADAL IDRETTSLAG, HOLUM SKOG VELFORENING, KARLSSON & SVARTEDAL TØMRERMESTERFORRETNING ANS, LHL-KLINIKKENE GLITTRE, LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE, LILLOMARKAS VENNER, LUNNER KOMMUNE, NANNESTAD KOMMUNE, MS-SENTERET HAKADAL AS, MS-SENTERET HAKADAL AS, Naturvernforbundet i Nittedal, NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS, NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS, NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS, NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS, NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS, NITEDALS KRUDTVÆRKS VENNER, NITTEDAL KOMMUNALE EIENDOMSFORETAK (NITTEDAL-EIENDOM KF), NITTEDAL HISTORIELAG, NITTEDAL IDRETTSLAG, NITTEDAL IDRETTSRÅD, NITTEDAL POLITIHUS, NITTEDAL NÆRINGSRÅD, Nittedal og Hakadal Bondelag, Nittedal og Hakadal kirkekontor, NITTEDAL OG HAKADAL SKOG JAKT OG FISKEFORENING, NITTEDAL SKISKYTTERLAG, Nordre Nittedal Vel, NITTEDAL HESTESENTER AS, Kvernstua as, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUS, VY GJØVIKBANEN AS AVD GJØVIK, OPPLYSNINGSVESENETS ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Arkitektfirma Helen & Hard AS , AS PALLADIUM, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], BOLIGBYGGELAGET USBL AVD NITTEDAL, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], DNT Oslo og omegn, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] S, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Forum for natur og friluftsliv Akershus, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Hafslund ASA, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], HAKADAL IDRETTSLAG, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] S, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] S, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], NIL, NITTEDAL IDRETTSRÅD, NITTEDAL KOMMUNE, Nittedal lensmannskontor, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Nordre Nittedal Vel, Norges Vassdrags- og energidirektorat - NVE, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Oslo Kommune, Oslo og Omland Friluftsråd, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Knight Lite Europe AS, Romerike Avfallsforedling IKS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Rotnes Vel, Ruter AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Sopp- og nyttevekstforeningen i Nittedal , Statens vegvesen, Styret i Nitedals Krudtværks Venner, Styret Skillebekk vel, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Telenor- kabelnett, Telenor servicesenter for nettutbygging, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Tumyrhaugen Vel , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], YASMEEN RAHIT, Ørfiske Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Øvre Romerike Prosjektering AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING AS, KB BLIKK AS, LØVSTADBRÅTEN AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Blomsterbakken 2 As, GRINDAKER AS, SKAARA ARKITEKTER AS, ASPLAN VIAK AS, NITTEDAL IDRETTSLAG, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS, Arkitektfirma Helen & Hard AS - Oslo, Ø M FJELD UTVIKLING AS, VARINGSKOLLEN ALPINSENTER AS, Øvre Kjul Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ØVRE ÅNEBY VEL, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Turid Helene TrøyNat, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Salutaris Eiendom, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], STASJONSVEIEN 65 AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Pryz, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], FOLKETS HUS HAGAN, COOP ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AVD 1092 COOP MEGA HAGAN, HELLINGA 8 B EIENDOM AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], KVÆRNSTUA AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], I-BOLIG AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], MODERNE BOLIGUTVIKLING AS, STASJONSVEIEN 65 AS, Nielsen H S Eiendom , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Rotnes skole FAU v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ADVOKATFIRMAET ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], GRINAKER UTVIKLING AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], RAK ARKITEKTUR AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], BOLIGBYGGELAGET USBL AVD NITTEDAL, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ARK 19 ARKITEKTKONTOR AS, ARK 19 ARKITEKTKONTOR AS, SØNDRE NITTEDAL PENSJONISTFORENING, Ø M FJELD UTVIKLING AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Alt. Arkitekter as
Sak: Vårryddeaksjonen 2019
Dokument: Invitasjon til vårryddeaksjonen 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Ulverud vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], HAGEN SKOLE, MORTETJERN BARNEHAGE, DØLI - LØVSTAD VEL, FORTET NATURBARNEHAGE Fredriksen, HUNDREMETERSKOGEN BARNEHAGE SA, INDUSTRIVEIEN EIENDOM BHG AS, PARKEN BARNEHAGE ANS, SINOBERBARNEHAGENE AS, SKYSET EIENDOM BHG AS, SOLSTUA BARNEHAGE AS, ROTNES EIENDOM BHG AS, STEINRØYSA ANDELSBARNEHAGE ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] BARNEHAGE SA, SØRLIVEIEN BARNEHAGE SA, MARISTUA BARNEHAGE SA, TØYENÅSEN BARNEHAGE SA, VARINGSKOLLEN BARNEHAGE SA, Askveien Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], DALBEKK VEL, ELNES VEL, Fuglåsen Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Holm Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], HOLTERKOLLEN VEL, KIRKEBYLIA VEL, KJUL VEL, Øvre Kjul Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], MYHRERSKAUENS VEL, Nordre Nittedal Vel, Rudstein og Hauger Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Kolstøl, RUSTELIA VEL, Solkroken Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Sørlihaugen Vel, TUMYRHAUGEN VEL, Tøyenlia Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ØVRE ÅNEBY VEL, ØRFISKE VEL, Birkelund og Nedre Li vel, BRENNAKOLLEN VELFORENING, Gjelleråsen vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], GLANERUD VEL, HAUKERUDSVINGEN VEL, Hellinga vel, Lihagen vel, Markerud vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], SKILLEBEKK VEL, SKYTTA VEL, GNISTEN BARNEHAGE SA, LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD SLATTUM, LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD SKYTTA, LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD HAUGERÅSEN, BRENNINGHAUGEN HUSEIERLAG, Øvre Kvernstuveien Vel, ESPIRA SNURREFJELLET BARNEHAGE, KRUTTVERKET FUS BARNEHAGE AS, GLITTRE BARNEHAGE
Sak: Kommuneplan 2017-2030
Dokument: Offentlig ettersyn av forslag til kommuneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER KONTORSTED, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS, NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION ØST, BANE NOR SF, BANE NOR EIENDOM AS, DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD, ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS, NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS, NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS, NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS, NSB GJØVIKBANEN AS AVD GJØVIK, HAFSLUND NETT AS, Telenor kabelnett, OSLO KOMMUNE, REGIONKONTOR LANDBRUK LØRENSKOG, NITTEDAL, RÆLINGEN, SKEDSMO OG OSLO, SKEDSMO KOMMUNE, NANNESTAD KOMMUNE, GJERDRUM KOMMUNE, LUNNER KOMMUNE, NITTEDAL IDRETTSRÅD, HAKADAL IDRETTSLAG, NITTEDAL IDRETTSLAG, GJELLERÅSEN IDRETTSFORENING, NITTEDAL SKISKYTTERLAG, VARINGSKOLLEN ALPINSENTER AS, RUTER AS, FRINI Nittedal, FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AKERSHUS, OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD, Naturvernforbundet i Nittedal, Nordre Nittedal Vel, ROTNES VEL, Nittedal og Hakadal Bondelag, ØVRE ÅNEBY VEL, Øvre Kjul Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], TØYEN VELFORENING, SKILLEBEKK VEL, DNT OSLO OG OMEGN, BRENNAKOLLEN VELFORENING, LILLOMARKAS VENNER, HOLUM SKOG VELFORENING, NITTEDAL IDRETTSRÅD, NITTEDAL HISTORIELAG, NITTEDAL POLITIHUS, NITTEDAL NÆRINGSRÅD, NITTEDAL OG HAKADAL SKOG JAKT OG FISKEFORENING, NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUS, OPPLYSNINGSVESENETS FOND, FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME, NITEDALS KRUDTVÆRKS VENNER, TUMYRHAUGEN VEL, BOLIGBYGGELAGET USBL AVD NITTEDAL, ØRFISKE VEL, FOLKETS HUS HAGAN, Hellinga 8 B eiendom AS, Nittedal Eiendom KF, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Salutaris eiendom , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Ø M Fjeld Utvikling AS, Blomsterbakken 2 AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ASPLAN VIAK AS, NITTEDAL IDRETTSLAG, Nittedal Idrettslag - skigruppa, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING, SKAARA ARKITEKTER AS, ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING AS, GRINDAKER AS, VARINGSKOLLEN ALPINSENTER AS, HAKADAL IDRETTSLAG, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Oxer Management AS - Oxer Eiendom, Arkitektfirma Helen & Hard AS - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], KB BLIKK AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], MS-SENTERET HAKADAL AS, MS-SENTERET HAKADAL AS, LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], KARLSSON & SVARTEDAL TØMRERMESTERFORRETNING ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], AS PALLADIUM, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], BOLIGBYGGELAGET USBL AVD NITTEDAL, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], DNT Oslo og omegn, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] S, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Forum for natur og friluftsliv [FNF], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fylkesmannen i Oslo og Akershus , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Hafslund ASA, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] S, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Holumskog velforening, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] S, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], NIL, NITTEDAL KOMMUNE, Nittedal lensmannskontor, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Nordre Nittedal Vel, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Knight Lite Europe AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Sopp- og nyttevekstforeningen i Nittedal , Statens vegvesen, Styret i Nitedals Krudtværks Venner, Styret Skillebekk vel, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Telenor servicesenter for nettutbygging, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], YASMEEN RAHIT, Ørfiske Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Øvre Romerike Prosjektering AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Turid Helene TrøyNat, ROTNES SKOLE
Sak: Vårryddeaksjonen 2018
Dokument: Invitasjon til vårryddeaksjonen 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: DØLI-LØVSTAD VEL, Bjertnes velforening v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Askveien Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], DALBEKK VEL, ELNES VEL, Fuglåsen Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Holm Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], HOLTERKOLLEN VEL, KIRKEBYLIA VEL, Kjul Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Øvre Kjul Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], MYHRERSKAUENS VEL, Nordre Nittedal Vel, Rudstein og Hauger Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Kolstøl, RUSTELIA VEL, Solkroken Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Sørlihaugen Vel, TUMYRHAUGEN VEL, Tøyenlia Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ØVRE ÅNEBY VEL, ØRFISKE VEL, Birkelund og Nedre Li vel, BRENNAKOLLEN VELFORENING, Gjelleråsen vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], GLANERUD VEL, HAUKERUDSVINGEN VEL, Hellinga vel, Lihagen vel, Markerud vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], SKILLEBEKK VEL, SKYTTA VEL, Ulverud vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], BRENNINGHAUGEN HUSEIERLAG, Øvre Kvernstuveien Vel , ESPIRA SNURREFJELLET AS, FORTET NATURBARNEHAGE Fredriksen, GNISTEN BARNEHAGE SA, HUNDREMETERSKOGEN BARNEHAGE SA, INDUSTRIVEIEN FUS BARNEHAGE AS, LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD HAUGERÅSEN, LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD SKYTTA, LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD SLATTUM, PARKEN BARNEHAGE ANS, SINOBERBARNEHAGENE AS, SKYSET FUS BARNEHAGE AS, SOLSTUA BARNEHAGE AS, KRUTTVERKET FUS BARNEHAGE AS, NYGÅRD BARNEHAGE, ROTNES FUS KULTURBARNEHAGE AS, STEINRØYSA ANDELSBARNEHAGE ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] BARNEHAGE SA, SØRLIVEIEN BARNEHAGE SA, GLITTRE BARNEHAGE SA, MARISTUA BARNEHAGE SA, TØYENÅSEN BARNEHAGE SA, VARINGSKOLLEN BARNEHAGE SA
Sak: Detaljregulering av område for forretning og kontor på Kjul bensinstasjon - 11/148 med flere - planid 175
Dokument: Varsel om høring av reguleringsplan Kjul handel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] L, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] RUDSAND, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] I M, KJUL VEL, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] B, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ANDRÉ, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] A L L, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], SOLBAKKEN TERRASSE AS, STATENS VEGVESEN REGION ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune, Norges Vassdrags- og energidirektorat, Nittedal lensmannskontor, Landbruksetaten i Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Oslo , Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS, Romerike Avfallsforedling IKS, Ruter AS, Hafslund Nett AS, Kjul Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Områderegulering av nye Nittedal sentrum
Dokument: Invitasjon til åpent møte - avslutning av parallelloppdrag for nye Nittedal sentrum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan for nittedalsbarnehagene 2016 til 2020 - behovsdekning
Dokument: Invitasjon til åpent høringsmøte - plan for nittedalsbarnehagene 2016 til 2030 - behovsdekning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan for nittedalsbarnehagene 2016 til 2020 - behovsdekning
Dokument: Høringsbrev - plan for nittedalsbarnehagene 2016 til 2030 - behovsdekning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vårryddeaksjonen 2017
Dokument: Invitasjon til vårryddeaksjonen 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Askveien Vel, Birkelund og Nedre Li vel, Bjertnes velforening, Brennakollen velforening, Brenninghaugen huseierlag, Burås velforening, Dalbekk Vel, Døli/Løstad Vel, Elnes Vel, Fuglåsen Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Gjelleråsen vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Glanerud vel, Haukerudsvingen vel, Hellinga vel, Holm Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Holterkollen Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Holumskogen vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Kirkebylia Vel, Kjul Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Li gård vel, Lihagen vel, Markerud vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Myhrerskauens Vel, Nordre Nittedal Vel, Rudstein og Hauger Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Kolstøl, Rustelia Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Skillebekk vel, Skillebekk vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Skytta vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Solkroken Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Sørlihaugen Vel, Tumyrhaugen Vel, Tøyenlia Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Ulverud vel, Ørfiske Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Øvre Kjul Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Øvre Kvernstuveien Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Øvre Åneby Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Espira Snurrefjellet barnehage, Fortet naturbarnehage, Glittre barnehage - Styrer, Gnisten barnehage, Hundremeterskogen barnehage, Industriveien FUS barnehage AS, Kruttverket FUS barnehage, Læringsverkstedet barnehage Haugeråsen, Læringsverkstedet barnehage Skytta, Læringsverkstedet barnehage Slattum, Maristua barnehage SA, Oterstien Barnehage AS, Parken barnehage ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Kulturbarnehage, Sinoberbarnehagene AS, Skyset FUS barnehage AS, Solstua barnehage, Steinrøysa andelsbarnehage ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] barnehage SA, Sørliveien barnehage AL, Ulven Private Familiebarnehage ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Varingskollen barnehage SA
Sak: Vårryddeaksjonen 2016
Dokument: Invitasjon til vårryddeaksjonen 2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Bjertnes velforening, Askveien Vel, Ask og Rus Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Dalbekk Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Elnes Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fuglåsen Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Holm Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Holterkollen Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Kirkebylia Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Kjul Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Øvre Kjul Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Myhrerskauen Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Nordre Nittedal Vel, Rudstein og Hauger Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Kolstøl, Rustelia Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Solkroken Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Sørlihaugen Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Tumyrhaugen Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Tøyenlia Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Øvre Åneby Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Ørfiske Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Birkelund og Nedre Li vel, Brennakollen velforening, Burås velforening v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Døli/Løvstad vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Gjelleråsen vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Glanerud vel, Haukerudsvingen vel, Hellinga vel, Lihagen vel, Li gård vel, Markerud vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Skillebekk vel, Skillebekk vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Skytta vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Ulverud vel, Brenninghaugen huseierlag, Øvre Kvernstuveien Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Revidering av reguleringsbestemmelser - pulje 4
Dokument: Varsel om oppstart av revidering av reguleringsbestemmelser - Pulje 4 - Nittedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vårryddeaksjonen 2015
Dokument: Vårryddeaksjonen 2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Bjertnes velforening, Askveien Vel, Ask og Rus Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Dalbekk Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Elnes Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fuglåsen Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Holm Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Holterkollen Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Holum Skog Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Kirkebylia Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Kjul Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Øvre Kjul Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Myhrerskauen Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Nordre Nittedal Vel, Rudstein og Hauger Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Kolstøl, Rustelia Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Solkroken Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Sørlihaugen Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Tumyrhaugen Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Tøyenlia Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Øvre Åneby Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Ørfiske Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Birkelund og Nedre Li vel, Brennakollen velforening, Burås velforening v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Døli/Løvstad vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Gjelleråsen vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Glanerud vel, Haukerudsvingen vel, Hellinga vel, Lihagen vel, Li gård vel, Markerud vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Skillebekk vel, Skytta vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Ulverud vel, Brenninghaugen huseierlag, Slattum huseierlag, Øvre Kvernstuveien Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Kommuneplan for Nittedal 2015-2027
Dokument: Offentlig ettersyn av forslag til revisjon av kommuneplan for Nittedal 2015-2027
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens Vegvesen, Region Øst, NVE, Region øst, Jernbaneverket, Fellestjenester (Region Øst), NSB Gjøvikbanen, Direktoratet for mineralforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Nittedal Politiråd v/ Lensmannen, Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS, Regionkontor landbruk, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Romerike Vannverk IKS, Ruter AS, ROM Eiendom AS, Oslo og Omland Friluftsråd, DNT Oslo og omegn, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Hafslund ASA, Hafslund Nett AS, Telenor, senter for nettutbygging, Norsk Ornitologisk forening, avdeling Oslo og Akershus, Nitbo, Holum skog vel, Akershus bonde- og småbrukarlag, Viltnemnda, Sopp- og nyttevekstforeningen Nittedal , Lunner kommune, Gjerdrum kommune, Skedsmo kommune, Nannestad kommune, SNR, Øvre Kvernstuveien Vel, Tøyen vel , Tøyen velforening , Tumyrhaugen Vel, Rudsteinområdet vel , Skillebekk vel, Skytta vel , Skytta vel , Markerud Vel v/Geir Texnes , Kjul Vel v/Gro Anita Sæther , Gjelleråsen Vel , Nittedal idrettsråd v. Ole Gunnar Drabløs , Eldrerådet , Barnerepresentanten , FRINI , Forum for natur og friluftsliv Akershus, FNF, Kirkebylia Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Lillomarkas ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Øvre Kjul Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Øvre Åneby Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Vårryddeaksjonen 2014
Dokument: Invitasjon til vårryddeaksjonen 2014
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Bjertnes velforening v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Askveien Vel , Ask og Rus Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Dalbekk Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Elnes Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Fuglåsen Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Holm Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Holterkollen Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Holum Skog Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Kirkebylia Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Kjul Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Myhrerskauen Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Rudstein og Hauger Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Kolstøl , Nordre Nittedal Vel , Rustelia Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Solkroken Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Sørlihaugen Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Tumyrhaugen Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Tøyenlia Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Øvre Kjul Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Øvre Åneby Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Ørfiske Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Birkelund og Nedre Li vel , Brennakollen velforening , Burås velforening v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Døli/Løvstad vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Gjelleråsen vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Glanerud vel , Haukerudsvingen vel , Hellinga vel , Lihagen vel , Li gård vel , Markerud vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Skillebekk vel , Skytta vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Ulverud vel , Brenninghaugen huseierlag , Slattum huseierlag
Sak: Kommuneplan for Nittedal 2015-2027
Dokument: Høring av planprogram og varsel om oppstart av kommuneplanrevisjon - Nittedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vårryddeaksjonen 2013
Dokument: Vårryddeaksjonen 2013
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Sameiet Ørfiskbekken , Bjertnes velforening v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Askveien Vel , Ask og Rus Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Dalbekk Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Elnes Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Fuglåsen Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Holm Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Holterkollen Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Holum Skog Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Kirkebylia Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Kjul Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Myhrerskauen Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Rudstein og Hauger Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Kolstøl , Rustelia Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Solkroken Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Sørlihaugen Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Tumyrhaugen Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Tøyenlia Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Tøyen Velforening v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Øvre Kjul Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Øvre Åneby Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Ørfiske Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Birkelund og Nedre Li vel , Brennakollen velforening , Burås velforening v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Døli/Løvstad vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Gjelleråsen vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Glanerud vel , Haukerudsvingen vel , Hellinga vel , Lihagen vel , Li gård vel , Markerud vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Skillebekk vel , Skytta vel , Ulverud vel , Brenninghaugen huseierlag , Blåtoppveien boligsameie , Slattum huseierlag , Skyttaputten huseierforening , Boligsameiet Skyttaputten B1 , Skyset boligsameie , Solliveien 5 Sameie , Nordre Nittedal Vel