Norske-postlister.no


Viser [100] av [6 448 470].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 92/169 - Såsteinsundet 80 - mindre brygge
Dokument: Gbnr. 92/169 - Såsteinsundet 80 - mindre brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personalsak - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Endret avtale om foreldrepermisjon med 80 % dekningsgrad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre ringvei 43/304/0/0, Jungelen friområde - anlegg
Dokument: Lund - 43/313, 44/107 - 43/304/0/0, jungelen friområde - oversendelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bukksteinsdalen - 14/44/0/0, dispensasjon og delingstillatelse
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ryensveien 26 112/41/0/0, skade på hagemur
Dokument: Svar på henvendelse om skade på mur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Branesveien 78 420/551/0/0, 420/103 - delingstillatelse
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dønnestadveien 180 100/126/0/0, garasje
Dokument: Dønnestadveien 180 - mottatt mangelfull søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E39 Søgne øst - Mandal øst - endring av kryss Lohnelier - mindre endring planid 201510
Dokument: 5181774 KV-MØ: Dispensasjon fra reg.plan E39 Søgne øst - Mandal øst, PlanID 201510 (i tidligere Søgne kommune)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andreas Kjærs vei 50 150/131/0/0, bruksendring - forespørsel
Dokument: Andreas Kjærs vei 50, 150/131 - Svar på spørsmål om eventuell bruksendring til bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på oppsigelse av avtale om parkering i Elvegata parkeringshus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogbruksplan 2020
Dokument: Godkjent faktura veiplanlegging Langebakkveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkonsens vei 1A - 151/984 151/984/0/0, tilbygg
Dokument: Håkonsens vei 1A - 151/984 - mangler i søknad om endring av tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Myren gård - utleie 2021
Dokument: Bekreftelse på leie av Myren gård 21.08.2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkering - samlemappe 2020 - 2021
Dokument: Bjørnebakken - anmodning om at parkeringsforbudet skal gjelde for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Allé 21, 23 og 25 - 152/2115 og 152/18 - utvidelse av garasjebygg i rekke
Dokument: Agder Allé 21, 23 og 25 - 152/2115 og 152/18 - utvidelse av garasjebygg i rekke - Presisering av mangelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartheia 17D, - 14/661 - tilbygg
Dokument: Kartheia 17D, - 14/661 - tilbygg - vedr. søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Elektriker - håndverkertjenester
Dokument: Endringsbilag på avtale - Avtale - Elektriker - håndverkertjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kileneset 12B - 412/205/0/0, fullføring utsatt oppmålingsforretning grensemerking
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Justvik skole - samarbeidsutvalget (SAU)
Dokument: Referat fra møte i samarbeidsutvalget 21012021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farvannsvegen 65 - 612/11 og 612/1/0/0, retting av manglende grenser
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jordskiftesak 21-003445REN-JKRI Klepland - 473/8 og 473/5/0/0, melding om sak for jordskifteretten
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev. Sak 003445REN-JKRI-Klepland.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 42 - 425/93/0/0, klarlegging av grense
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystveien 694 85/41/0/0, terrengarbeider - fylling
Dokument: Kystveien 694 85/41/0/0, terrengarbeider - fylling - Ber om redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på oppsigelse av parkering i Børsen parkeringshus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på ppsigelse av parkeringsplass i Elvegata Parkeringshus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om parkering i bosone 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - utbedring av vannledning 40/488 SIGRIDS VEI 32
Dokument: Varsel om pålegg - utbedring av vannledning 40/488 SIGRIDS VEI 32
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - utbedring av vannledning 33/155 RINGLEBEKKVEIEN 14
Dokument: Varsel om pålegg - utbedring av vannledning 33/155 RINGLEBEKKVEIEN 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - sykepleier / vernepleier ved Kvadraturen omsorgssenter - st. ref. 4317859571
Dokument: Høringsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erling Skakkes vei 3 42/85/0/0, carport med takterrasse
Dokument: Erling Skakkes vei 3 gnr. 42 bnr. 85. Tillatelse til oppføring av carport med takterrasse.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 40/327 - Larsokveien 23 - bruksendring og tilbygg
Dokument: Ferdigattest - gnr/bnr 40/327 - bruksendring og tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om felling av trær rydding av kratt på kommunal grunn i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Boknaveien
Dokument: Svar - Vegetasjonsrydding ved Boknaveien/Tastaveden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 7/214 - Hunsteinstien 1 - oppmålingsforretning. Jnr. 197/20.
Dokument: Matrikkelbrev - gnr/bnr 7/1450
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Taksering for eiendomsskatt - gnr 59
Dokument: Svar - tilbakemelding og svar faktaark - gnr/bnr 59/969/0/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Taksering for eiendomsskatt - gnr 56
Dokument: Tilbakemelding og svar faktaark - gnr/bnr 56/876
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Taksering for eiendomsskatt - gnr 38
Dokument: Tilbakemelding og svar faktaark - gnr/bnr 38/1894 og 38/1892
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Taksering for eiendomsskatt - gnr 38
Dokument: Tilbakemelding og svar faktaark - gnr/bnr 38/246
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Taksering for eiendomsskatt - gnr 38
Dokument: Tilbakemelding og svar faktaark - gnr/bnr/fnr/snr 38/1282/0/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Taksering for eiendomsskatt - gnr 38
Dokument: Tilbakemelding og svar faktaark - gnr/bnr/fnr/snr 38/1282/0/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ønske om overføring av Gnr/Bnr 28/860 til kommunen - offentlig veiarealer
Dokument: Svar til søknad om ønske overføring av gnr/bnr 28/860 til kommunen - sak 20/43359
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 169/2, 6 - melding om sak for jordskifteretten
Dokument: Matrikkelbrev gnr/bnr 169/2, 169/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 169/2, 6 - melding om sak for jordskifteretten
Dokument: Matrikkelbrev og oversendelsesbrev - gnr/bnr 169/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KV 4058 til eiendommen gnr. 175 bnr. 2 i Stavanger kommune- Søknad om ny avkjørsel - Brattliveien 31 A
Dokument: Godkjent avkjørsel - Gnr/bnr. 175/2 - Bandåsvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KV 1887 til eiendommen gnr. 55 bnr. 358 i Stavanger kommune - Søknad om ny avkjørsel
Dokument: Avslag på søknad om avkjørsel - Gnr/bnr. 55/358 - Saudagata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 4/716 og 4/718 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Gnr/bnr 4/716 og 4/718 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 56/780 - Kannikgata 37 C - byggearbeider
Dokument: Svar - henvendelse vedrørende møte - gnr/bnr 56/780
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring 25.01.2021 -20/22178-20
Dokument: Ekspeder dokument for Innsynsbegjæring 25.01.2021 -20/22178-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring 25.01.2021 -20/22178-19
Dokument: Ekspeder dokument for Innsynsbegjæring 25.01.2021 -20/22178-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring 25.01.2021 -20/22178-18
Dokument: Ekspeder dokument for Innsynsbegjæring 25.01.2021 -20/22178-18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Taksering for eiendomsskatt - gnr 217
Dokument: Tilbakemelding og svar faktaark - gnr/bnr 217/105
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Taksering for eiendomsskatt - gnr 244
Dokument: Tilbakemelding og svar faktaark - gnr/bnr 244/50
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - Skilt - Kongleveien
Dokument: Svar - Skilt - Kongleveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr/bnr 54/15 og gnr/bnr 54/25 Bøveien 37
Dokument: Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr/bnr 54/15 og 54/25 - Bøveien 37
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Solsiden i Bortelid, 9/5
Dokument: Melding om vedtak - godkjenning av reguleringsplan for Solsiden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Prosjekt eiendomsskatt - dialog med besiktigerne
Dokument: Oppsummering fra opplæringsmøte - ISY Proaktiv Mobil Befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt eiendomsskatt - taksering av bolig og fritidseiendommer i Heim kommune
Dokument: SV: Melding vedrørende mottaker 100/176
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt eiendomsskatt - taksering av bolig og fritidseiendommer i Heim kommune
Dokument: Utsendt varsel om besiktigelse for eiendommer med forventet boligverdigrunnlag fra Skatteetaten 304.15.0.0
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt eiendomsskatt - taksering av bolig og fritidseiendommer i Heim kommune
Dokument: Utsendt varsel om besiktigelse for eiendommer med forventet boligverdigrunnlag fra Skatteetaten 303.9.0.0
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skinnerheia 11 C 117/87/0/0, mulig ulovlig gjerde, terrasse og solcelleanlegg
Dokument: Skinnerheia 11 C 117/87/0/0, mulig ulovlig gjerde, terrasse og solcelleanlegg - Ber om redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt eiendomsskatt - taksering av bolig og fritidseiendommer i Heim kommune
Dokument: Varsel om besiktigelse av eiendom gnr 220 bnr 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt eiendomsskatt - taksering av bolig og fritidseiendommer i Heim kommune
Dokument: Varsel om besiktigelse av eiendom gnr 314 bnr 6 fnr 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trefelling på kommunalt friområde 2020
Dokument: Smiedalen - søknad om trefelling - mangler nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn
Dokument: Svar på innsynsbegjæring
Filer:
Sak: Gbnr. 35/428 - Kruksdalen 35 - fritidsbolig
Dokument: Tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 20-3 til oppføring av ny hytte på Gbnr. 35/428 - Kruksdalen 35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 65/29 - Parkeringsplass og terrasse
Dokument: Orientering om klage på delegert vedtak. Gbnr 65/29 - Parkeringsplass og terrasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate/sted i Kragerø kalles opp etter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om vedtak - Forslag om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate/sted i Kragerø kalles opp etter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/451 Fritidsbolig
Dokument: Brev til ansvarlig søker Gbnr 7/451 Fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye veinavn 2020 - Ved Kvennvann, Kammen - Stabbestad og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om vedtak - Nye veinavn 2020 - Ved Kvennvann, Kammen - Stabbestad og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 33/86 Oppmåling og fradeling til Gbnr 33/35
Dokument: Oversendelse av protokoll etter oppmålingsforretning til godkjenning - gbnr. 33/86 og 33/35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/594 Ny fritidsbolig
Dokument: Ang dis fra 100-meterbeltet Gbnr 12/594 Ny fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/28 Søknad om fradeling til Gbnr 80/1
Dokument: Svar til - Tilbakemelding fra nabo - Gbnr 12/28 Søknad om fradeling til Gbnr 80/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 22/7, 22/35 - Egenerklæring konsesjon
Dokument: Feil skjema - Ubekreftet - Gbnr 22/7, 22/35 - Egenerklæring konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 22/7, 22/35 - Egenerklæring konsesjon
Dokument: Feil skjema - Gbnr 22/7, 22/35 - Egenerklæring konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 36/51 Egenerklæring konsesjon
Dokument: Registrert - Gbnr 36/51 Egenerklæring konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedplan VA Gautefallheia - 1001401
Dokument: VA Midtstrandlia | Kort oppsummert fra møtet "Foreløpige tegninger Midtstrandlia", 14.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - helsefagarbeider/assistent, 72,06 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og mestring Kyrksæterøra
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad på 72,06 % fast stilling som helsefagarbeider/assistent i Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - helsefagarbeider/assistent, 72,06 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og mestring Kyrksæterøra
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad på 72,06 % fast stilling som helsefagarbeider/assistent i Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - helsefagarbeider/assistent, 72,06 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og mestring Kyrksæterøra
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad på 72,06 % fast stilling som helsefagarbeider/assistent i Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - helsefagarbeider/assistent, 72,06 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og mestring Kyrksæterøra
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad på 72,06 % fast stilling som helsefagarbeider/assistent i Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - helsefagarbeider/assistent, 72,06 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og mestring Kyrksæterøra
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad på 72,06 % fast stilling som helsefagarbeider/assistent i Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - helsefagarbeider/assistent, 71,35 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og mestring Kyrksæterøra
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad på 71,35 % fast stilling som helsefagarbeider/assistent i Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - helsefagarbeider/assistent, 71,35 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og mestring Kyrksæterøra
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad på 71,35 % fast stilling som helsefagarbeider/assistent i Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - helsefagarbeider/assistent, 71,35 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og mestring Kyrksæterøra
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad på 71,35 % fast stilling som helsefagarbeider/assistent i Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt eiendomsskatt - taksering av bolig og fritidseiendommer i Heim kommune
Dokument: 20/07208-163 - Informasjon vedrørende besiktelse av eiendom.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt eiendomsskatt - taksering av bolig og fritidseiendommer i Heim kommune
Dokument: Ønsker å delta i besiktigelse av eiendom gnr 57 bnr 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Motorferdsel i utmark 2021
Dokument: Melding om delegert vedtak - Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter 2021
Dokument: Svar på innsyn - 1/21 - Kuttforslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...