Norske-postlister.no


Viser [90] av [90].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Søknad om deling/justering av grunneiendom gnr/bnr 49/883
Dokument: Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-4 - Delegert vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om deling/justering av grunneiendom gnr/bnr 49/884
Dokument: Tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4 - Delegert vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av plan 201708 - FV 509 Oalsgaten
Dokument: Gebyr - endring av plan 201708 - Fv 509 Oalsgata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ØSTER HUS GRUPPEN AS - Saksbehandling
Dokument: Mattilsynet vurderer å pålegge restriksjoner etter påvisning av gul potetcystenematode - PCN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Naturtypekartlegging NiN 2020 utenfor verneområder, basiskartlegging verneområder
Dokument: Orientering om planlagt kartlegging av naturtypar i 2020 - Sola
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Fylkesmannen i Rogaland [bedrift/enhet]
Til: LOHA EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Arne Joa [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ingrid Kristiansen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nils Joa [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NOV EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Arne Sørnes [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svein Gimre [bedrift/enhet]
Jone Dysjaland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Asbjørn Ingvar Byberg [bedrift/enhet]
RISABERGVEIEN AS [bedrift/enhet]
STATENS VEGVESEN REGION VEST LEIKANGER KONTORSTED [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjørn Egeland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Gaute Jåtun [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Anne Irene Lea
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Anne K D Myklebust
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Einar Emil Ulfsjø Haaland
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ole Erik Byberg [bedrift/enhet]
Anita Evensen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Enok-Mikael Rege [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ØLBERGGÅRDEN AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Gunnar Fotland [bedrift/enhet]
Ola Oddvar Byberg [bedrift/enhet]
SKIFTESVIK AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Gunbjørg Sanne
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ola Helleland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ole Erik Eriksen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SOLA GOLFKLUBB [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Edvin Tjora [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FORSVARSBYGG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Anita Vigdel [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KLEPPVEIEN 611 AS [bedrift/enhet]
Guttorm Holmebakken [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kjetil Vistnes [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kurt Inge Helleberg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rune Skadberg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Arne Sele [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MYKLEBUST BUTIKKEIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vidar Dysjeland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Inger Marie Øglænd [bedrift/enhet]
Einar Kristiansen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Arne Braut [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Arild Byberg [bedrift/enhet]
Gitle Sola [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Roy Kenneth Byberg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Arve Bue [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sølve Byberg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Karl Braut [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
STOKKAVIK AS [bedrift/enhet]
Erik Haga [bedrift/enhet]
Arvid Stangeland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
JAASUND AS [bedrift/enhet]
Harald Roth [bedrift/enhet]
Mette Vestly [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NORSE PROPERTY AS
Anny Pedersen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
EINAR RISA EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Morgan Rege [bedrift/enhet]
Kåre Torkildsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Harriet Halvorsen [bedrift/enhet]
Arvid Gimre [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LEIF SOLA MASKIN AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sigurd Jåsund [bedrift/enhet]
JÆREN FRILUFTSRÅD [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tommy Bærheim [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stig Gimre [bedrift/enhet]
JÅSUND UTVIKLINGSSELSKAP AS [bedrift/enhet]
ØSTER HUS GRUPPEN AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FNP GOLFBANEN AS [bedrift/enhet]
Torbjørn Harbo [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SNØDE UTBYGGING AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tor Vold [bedrift/enhet]
Janne Mette Dysjaland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jan Lauvvik [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nils Rune Haga [bedrift/enhet]
MYKLEBUST PANORAMA AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Aslak Storemyr [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Anne Lise Byberg [bedrift/enhet]
STATENS VEGVESEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Joar Haga [bedrift/enhet]
Anni May Sola [bedrift/enhet]
Odd Pedersen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SKADBERG ALLÈ 55 AS [bedrift/enhet]
Martin Lie [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KESSA EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Philip Ølberg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FNP EIENDOM AS [bedrift/enhet]
EINAR RISA NÆRING AS [bedrift/enhet]
Janne Stangeland Rege [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hilde Fosse [bedrift/enhet]
Atle Lønning [bedrift/enhet]
Inge Tjelta [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svein Sørdal [bedrift/enhet]
ROGALAND FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
Per Sverre Årthun [bedrift/enhet]
Lodve Brynleik Stangeland
Else Austråt Aasheim
Arne Hidle [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Morten Helleberg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jan Livar Horpestad [bedrift/enhet]
Tom Frafjord [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LÅVESVALE AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Toril Nilsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Brit Sissel Landøy [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SNØDE AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SOLA KOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SANDNES KOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jone Stangeland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ragnar Skorge [bedrift/enhet]
Stian Laland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MILJØPARKEN EIENDOM AS [bedrift/enhet]
Svein Erik Joa [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jan Rege [bedrift/enhet]
Einar Ullestad [bedrift/enhet]
LÆRINGSVERKSTEDET AS [bedrift/enhet]
AUSTERHEIM EIENDOM DA [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Henning Ditlefsen [bedrift/enhet]
Per Jan Rege [bedrift/enhet]
Jan Magne Sola [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jarle Stangeland [bedrift/enhet]
Gerd Øvstebø
Kåre Joa Ravndal [bedrift/enhet]
Ove Bærheim [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Einar Andreas Joa [bedrift/enhet]
Andreas Østrem [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ØGLÆND PERSONALFORENING [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rune Haughom Reke [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Finn Helge Øglænd
Zaneta Lenikiene
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rune Helleberg [bedrift/enhet]
Roar Lund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ola Arnt Ramsdal [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tor Anders Haga [bedrift/enhet]
Geir Bærheim [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Per Reidar Johnsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oddvar Sømme [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kjetil Risa [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Geir Holmebakken [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OBOS BLOCK WATNE AS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Marit Johansen [bedrift/enhet]
HAMMAREN EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
AVINOR AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tore Klingsheim [bedrift/enhet]
Kjellaug Pollestad [bedrift/enhet]
Kristine Haga [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Erik Paulsen [bedrift/enhet]
Eivind Borsheim [bedrift/enhet]
Bjørn Egil Lilleland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Odd Løgith Svendsen
Per Skretting [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tone Johansen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tom Reke [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Magne Helleland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Geir Sivertsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Olav Stangeland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Andreas Haga [bedrift/enhet]
Jan Egil Klingsheim [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Erling Evensen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
VESTØ AS [bedrift/enhet]
Lars Jan Høyland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DEN VIETNAMESISKE OG BUDDHISTISKE KULTURFORENING I ROGALAND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tor Jan Våland [bedrift/enhet]
STATSBYGG [bedrift/enhet]
William Eirik Broadhurst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kenneth Haga [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Miljødirektoratet [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Arne Rege [bedrift/enhet]
Geir Joa [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Karl Johan Hellestø [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Aase Roth Saxeide
Tommy Stangeland [bedrift/enhet]
Ivar Rege [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jan Reidar Risa [bedrift/enhet]
Bjørn Helge Bore [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
INVESCO AS [bedrift/enhet]
Jostein Mæland [bedrift/enhet]
Gert Olav Rege [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Inge Østbø [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hans Magne Tjora [bedrift/enhet]
Oddbjørn Klepp [bedrift/enhet]
Frank Åsnes [bedrift/enhet]
Tor Gunnar Østebø [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vegard Voll [bedrift/enhet]
HELSE STAVANGER HF [bedrift/enhet]
Kjetil Hagen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Livar Borsheim [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MESTA AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kjell Lea
Marit Byberg [bedrift/enhet]
ST1 NORGE AS [bedrift/enhet]
Hilmar Inge Øglænd
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
STANGELAND GRUPPEN AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Arnstein Røyneberg [bedrift/enhet]
Nina Helleland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ove Vatne [bedrift/enhet]
Rolf Gimre [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Linda Lund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SÆRVOLL HOLDING AS [bedrift/enhet]
Linda Sele [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Andreas Hana
BYGGMESTER SAGEN AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
STAVANGER KOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Idar Klungtveit [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Siv Time Joa [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nils Eriksen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Torfinn Meling [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FORUS NÆRINGSPARK AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bength Åreskjold Oftedal [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stein Hedland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eivind Ølberg [bedrift/enhet]
Håvar Bue [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SENTIUM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eirik Gjersdal [bedrift/enhet]
Sak: Søknad om deling og rekvisisjon av oppmåling for Eivindvegen - BKS5, BKS6 og BKS7
Dokument: Orientering av tinglyst fradelinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtale - Detaljregulering for del av GaB01, område mellom Jærveien, Leiteveien og RV44, plan 2012120
Dokument: Plan 2012120 - Leite - Administrasjonsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtale - Detaljregulering for del av GaB01, område mellom Jærveien, Leiteveien og RV44, plan 2012120
Dokument: Svar på 20/23373-3 - Avklaringer - Utbyggingsavtale Søreng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtale - Detaljregulering for del av GaB01, område mellom Jærveien, Leiteveien og RV44, plan 2012120
Dokument: Svar på 20/23373-5 - Avklaringer - Utbyggingsavtale Søreng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtale - Detaljregulering for del av GaB01, område mellom Jærveien, Leiteveien og RV44, plan 2012120
Dokument: Plan 2012120 - Signert utbyggingsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtale - Detaljregulering for del av GaB01, område mellom Jærveien, Leiteveien og RV44, plan 2012120
Dokument: Plan 2012120 - Utbyggingsavtale v2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av Plan 2012120 - Detaljregulering for del av GA B01 - Området mellom Jærveien Leiteveien og RV44
Dokument: Behandlingsgebyr - Endring av plan 2012120 - Detaljregulering for del av GaB01, området mellom Jærveien, Leiteveien og Rv44.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtale - Plan 2012120 - Leite
Dokument: Plan 2012 120 - Forslag til utbyggingsavtale v1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/1561 - byggearbeider
Dokument: Tilleggs info for referatet til forhåndskonferanse - gnr/bnr 14/1561
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtale - Plan 2012120 - Leite
Dokument: Svar på 15/13444-13 - Søreng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/1561 - byggearbeider
Dokument: Referat forhåndskonferanse - gnr/bnr 14/1561
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtale - Plan 2012120 - Leite
Dokument: Plan 2012 120 - Foreløpig utkast til utbyggingsavtale v2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtale - Plan 2012120 - Leite
Dokument: Svar på 15/13444-11 - Kostnadsoverslag for ny offentlig hovedvannledning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling av grunneiendom gnr/bnr 49/880
Dokument: Informasjon om matrikkelføring og tinglysing av nye parseller gnr/bnr 49/880
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Harestadvika og Skiftesvik småbåthavner planid 2019003
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Harestadvika og Skiftesvik småbåthavner planid 2019003
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Norges vassdrags- og energidirektorat [bedrift/enhet]
Miljødirektoratet [bedrift/enhet]
Kystverket [bedrift/enhet]
Stavangerregionen havn IKS [bedrift/enhet]
Fiskeridirektoratet [bedrift/enhet]
Ryfylke Friluftsråd [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Magne Ove Eik
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Haldis Førland [bedrift/enhet]
Sveinung Førland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Torbjørn Goa [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Andreas Harestad [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Didrik Harestad [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kathrine Harestad [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Yngve Harestad [bedrift/enhet]
Harestadvika Velforening [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jan Gunnar Lütcherath
Therese Lütcherath
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norske Hjem AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Halvor Pedersen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Randaberg Havnelager AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Arnfinn Sande [bedrift/enhet]
Trond Helge Sande [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mariann Strandvåg [bedrift/enhet]
Stephan Sudkamp [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Øster Hus Gruppen AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Marit Skjævland
Kaare Stockdahl
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
IVAR IKS [bedrift/enhet]
Jæren Friluftsråd [bedrift/enhet]
Naturvernforbundet I Rogaland [bedrift/enhet]
Lyse Elnett AS [bedrift/enhet]
Fylkesmannen I Rogaland [bedrift/enhet]
Rogaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Rogaland Brann og Redning IKS [bedrift/enhet]
Statens Vegvesen Region Vest [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Wanda Auletta
Ivar Jacobsen [bedrift/enhet]
Jostein Harestad [bedrift/enhet]
Kjell Magne Harestad [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Skiftesvik Båtforening [bedrift/enhet]
Småbåthavnen I Harestadvika [bedrift/enhet]
Randaberg Kommune v/barnas representant
Sør-Vest Politidistrikt [bedrift/enhet]
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Gnr 46 bnr 900 - Grunneiendom
Dokument: Avslutning av saksbehandling og oversendelse av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtale - Plan 2012120 - Leite
Dokument: Korrespondanse - Plan 2012 120 - Møte om utbyggingsavtale Sandnes kommune - ØHG/GNP
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtale - Plan 2012120 - Leite
Dokument: 15/13444-6 - Plan 2012 120 - Møte om utbyggingsavtale Sandnes kommune - ØHG/GNP
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 26/1207 - Seksjonering
Dokument: 26/1207 - Fakturagrunnlag seksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling av grunneiendom gnr/bnr 49/881
Dokument: Informasjon om matrikkelføring gnr/bnr 49/881
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 26/1207 - Seksjonering
Dokument: 26/1207 - Vedtak om seksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 201816 - Detaljregulering for del av AuN5, B2-B4 og o_T, Austrått
Dokument: Svar vedrørende o_S - AuN5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtale - Plan 2012120 - Leite
Dokument: Plan 2012120 - Foreløpig utkast til utbyggingsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 201816 - Detaljregulering for del av AuN5, B2-B4 og o_T, Austrått
Dokument: Tilbakemelding vedr gatetunsløsning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra byggegrense / Nabovarsel - Gnr. 21 bnr. 20 - Sørbøveien - Rennesøy kommune
Dokument: Dispensasjon fra byggegrense mot fv. 573 for riving og oppføring av bolig på gnr. 21 bnr. 20 i Rennesøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 41/1547 - Porsatunet 62 - seksjonering
Dokument: Gnr/bnr 41/1547 - matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 41/1563 - Porsatunet 50 - seksjonering
Dokument: Matrikkelbrev - gnr/bnr 41/1563
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 41/1563 - Porsatunet 50 - seksjonering
Dokument: Tillatelse til seksjonering - gnr/bnr 41/1563 - Porsatunet 50 - Madla bydel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 41/1547 - Porsatunet 62 - seksjonering
Dokument: Tillatelse til seksjonering - gnr/bnr 41/1547- Porsatunet 62 - Madla bydel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om eiendomsskatt - 2019 gnr/bnr 49/873 - Skiftesvikveien 77
Dokument: Kommunale avgifter - Skiftesvikveien 77
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lyse Elnett AS - Konsesjon ny 132 kV kraftledning Opstad - Håland samt ny Håland transformatorstasjon - Time og Hå kommuner - Rogaland
Dokument: Høring av søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Data Design System AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Norkring AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ellling Braut
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sandnes tomteselskap KF [bedrift/enhet]
ØSTER HUS GRUPPEN AS [bedrift/enhet]
NGF SERVICEKONTOR [bedrift/enhet]
Norges bonde- og småbrukarlag - Rogaland
Landbruksdirektoratet [bedrift/enhet]
Kjell Arne Holen [bedrift/enhet]
Fortidsminneforeningen Rogaland fylkesavdeling
Jone Salte [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
TeliaSonera Norge AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rogaland Bondelag
Statskog SF [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Sør
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Tunrappvegen Vellag
Luftfartstilsynet [bedrift/enhet]
Friluftslivets Fellesorganisasjon
Telenor Kabelnett
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statsbygg [bedrift/enhet]
JÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK I HÅ [bedrift/enhet]
BRYNES VEL [bedrift/enhet]
Jan Gunnar Gjesdal [bedrift/enhet]
Tor Bjarte Grødem [bedrift/enhet]
Stavanger Turistforening Hovedkontor
Norsk institutt for by- og regionforskning [bedrift/enhet]
Forum for natur og friluftsliv Rogaland
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jernbaneverket [bedrift/enhet]
Norges Jeger- og Fiskerforbund Rogaland [bedrift/enhet]
Den Norske Turistforening [bedrift/enhet]
HORPESTAD GARTNERI AS [bedrift/enhet]
EIVIND NORHEIM [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Naturvernforbundet i Rogaland [bedrift/enhet]
Norges Miljøvernforbund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Miljøstiftelsen Bellona [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kleppemarka Vellag
Skanska Eiendomsutvikling [bedrift/enhet]
Statens Vegvesen - region vest [bedrift/enhet]
RØYRVIK AKTIVITETSGÅRD Mikael Johnsen [bedrift/enhet]
Åna fengsel [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Anja Haug [bedrift/enhet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
AARSLAND [bedrift/enhet]
Torill Nesse [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KLEPP ENERGI AS [bedrift/enhet]
Kenneth Handeland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sandnes kommune [bedrift/enhet]
Avinor AS [bedrift/enhet]
MILJØDIREKTORATET [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stavanger Turistforening Hovedkontor
Norsk Ornitologisk Forening [bedrift/enhet]
Statnett SF [bedrift/enhet]
Klepp kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Samdrift Sven og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Sak: Kommuneplan 2019-2035 - hovedhøring
Dokument: Boligområde Stokkeland - Resultat av mekling med Fylkesmannen - takk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1102 Sandnes kommune gnr 45 bnr 577, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590 og 592
Dokument: Tinglysing knr 1102 Sandnes kommune gnr 45 bnr 577, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590 og 592 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1102 Sandnes kommune gnr 39 bnr 110
Dokument: Tinglysing knr 1102 Sandnes kommune gnr 39 bnr 110 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1124 Sola kommune gnr 34 bnr 551 og 573
Dokument: Tinglysing knr 1124 Sola kommune gnr 34 bnr 551 fnr 0 og 1 og bnr 573 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1124 Sola kommune gnr 34 bnr 561
Dokument: Tinglysing knr 1124 Sola kommune gnr 34 bnr 561 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1124 Sola kommune gnr 34 bnr 574
Dokument: Tinglysing knr 1124 Sola kommune gnr 34 bnr 574 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtale og justeringsrett - Harestadvika
Dokument: Undertegnet avtale om justeringsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DELING - 9/709 OG 9/719 - ØSTER HUS AS
Dokument: DELING - 9/709 OG 9/719 - ØSTER HUS AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DELING - 9/708 OG 9/718 - MØLLER OG NORDMARK
Dokument: DELING - 9/708 OG 9/718 - MØLLER OG NORDMARK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ØSTER HUS GRUPPEN AS - Saksbehandling
Dokument: Mattilsynet fatter vedtak om båndlegging etter funn av potetcystenematode (PCN)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ØSTER HUS GRUPPEN AS - Saksbehandling
Dokument: Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om båndlegging etter funn av potetcystenematode (PCN)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Flomutsatt område - Fradeling av tomt - GBnr 9/225 - Myraleitet - Sirdal kommune, Vest-Agder
Dokument: NVEs svar på konkret forespørsel - Myraleitet - Gbnr 9/225 - Sirdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplan for Randaberg kommune 2018 - 2030 PLANID 2015002
Dokument: Kommuneplan for Randaberg kommune 2018 - 2030 - Høring og offentlig ettersyn - Parter - Berørte - oa PLANID 2015002
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Terje Bakka [bedrift/enhet]
Sigve Bø [bedrift/enhet]
Günay Calis
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Iara Daniely Eide
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jonas Goa [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bernt Rygg [bedrift/enhet]
Tønnes Rygg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Randaberg Eiendom AS [bedrift/enhet]
Ivar Kloster Eiendom AS [bedrift/enhet]
Ranso AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tors Eiendom AS [bedrift/enhet]
Næringsgården Randaberg AS [bedrift/enhet]
Hollei AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Cathrine Jensen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eva Larsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ingvar Grødem [bedrift/enhet]
Ingvar Grødem [bedrift/enhet]
Magnus Grødem [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Leiv Petter Torsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Osmund Bø-Rygg [bedrift/enhet]
Njål Arve Rygg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ragna Thesbjerg Larsen
Reidar Larsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vegard Lund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Motor-Service AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stiko Eiendom AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ole Steinar Vatland [bedrift/enhet]
Svein Wiik [bedrift/enhet]
Advokatfirmaet Schjødt AS v/Jarlbjørg Grøtte
Byggadmin AS [bedrift/enhet]
Bremnes Seashore AS [bedrift/enhet]
Øster Hus Gruppen AS [bedrift/enhet]
Byberg Maskin AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Randaberg Næringspark AS [bedrift/enhet]
Trond Viste [bedrift/enhet]
Steffen Harestad [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Gry Lovise Harestad [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Morten Ims [bedrift/enhet]
Hamko Invest AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Knut Aanestad [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Alexander Rügert-Raustein [bedrift/enhet]
Arve Jaatun [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Knut Simonsen AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjørn Egil Goa [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Gassco AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ellen Langeland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Erik Nordbø [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Randaberg Næringsselskap AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Score AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Henning Vistnes [bedrift/enhet]
Trond Vistnes [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mats Ove Lennart Ekström
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Frode-André Fredriksen
Lisa Fredriksen [bedrift/enhet]
Frones Invest AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
As Grønn-Utvikling [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fretzie Medalle Henrichsen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eivind Holen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mekjarvik Eiendom AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Leif Økland [bedrift/enhet]
Harald Erland
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jarle Goa [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kenneth Kolnes [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Øivind Eik
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Anne Marie Hana
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mona Olsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Olav Omland [bedrift/enhet]
Marit Sandvik [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Evy Horpestad Tjåland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ole Hetland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Trond Helge Sande [bedrift/enhet]
Arnfinn Sande [bedrift/enhet]
Einar Sørensen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Tinglysing knr 1120 Klepp kommune gnr 9 bnr 693, 696, 697, 701, 702, 708, 709, 718, 719, 729, 740, 741, 742, 744, 748, 749, 750, 751, 752, 760 og 761
Dokument: Tinglysing knr 1120 Klepp kommune gnr 9 bnr 693, 696 snr 4, 14, 15, 16, 17, 24, bnr 697, 701, 702, 708, 709, 718, 719, 729, 740, 741, 742, 744, 748, 749, 750, 751, 752, 760 og 761 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1124 Sola kommune gnr 34 bnr 551 og 561
Dokument: Tinglysing knr 1124 Sola kommune gnr 34 bnr 551 og 561 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 42 bnr 420 - Kart- og delingsforretning
Dokument: Gnr 42 bnr 502 - Overføring veigrunn til Jærveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 102 bnr 68 - Grunneiendom
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplan - 2019 - 2029 OBS - journalposter føres på ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kommuneplan - 2019 - 2029 - føreløpig svar - innspel til kommuneplan - Øster Hus Gruppen AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplan - 2019 - 2029
Dokument: Kommuneplan - 2019 - 2029 - føreløpig svar - innspel til kommuneplan - Øster Hus Gruppen AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1121 Time kommune gnr 28 bnr 872, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915 og 916
Dokument: Tinglysing knr 1121 Time kommune gnr 28 bnr 872, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915 og 916 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandnes Eiendomsselskap KF - oppdrag 2017 jfr vedtatt økonomiplan 2017 - 2020
Dokument: Svar på henvendelse vedr bruk av lokaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 101 bnr 73 - Forhåndskonferanse om bruksendring
Dokument: Tilbud om møte - Riska bofelleskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 43 bnr 4 - Kart- og delingsforretning
Dokument: Tillatelse til deling etter plan- og bygningsloven § 20-2,jf. § 20-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 42 bnr 1 - Kart- og delingsforretning
Dokument: Tillatelse til deling etter plan- og bygningsloven § 20-2, jf. § 20-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlevering av personopplysninger fra matrikkelen 2017
Dokument: Utlevering av naboliste for gnr 43 bnr 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlevering av personopplysninger fra matrikkelen 2017
Dokument: Utlevering av naboliste for gnr 43 bnr 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 46 bnr 4 - Grunneiendom
Dokument: Avslutning av saksbehandling og oversendelse av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 46 bnr 4 - Grunneiendom
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 101 bnr 1004 m.fl. - Grensejustering
Dokument: Avslutning av sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 101 bnr 1004 m.fl. - Grensejustering
Dokument: Kartforretning Breivikbakken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre endring av detaljregulering for Aase Gård felt I og J område Ga17 - Plan 2007 322-03
Dokument: Faktura - Søknad om mindre endring av detaljregulering for Aase Gård felt I og J område GA17- Ganddal Plan 2007 322-03
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 46 bnr 716 - Grunneiendom
Dokument: Avslutning av saksbehandling og oversendelse av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 59 bnr 66 - Kart- og delingsforretning
Dokument: Tillatelse til deling etter plan- og bygningsloven § 20-2. jf. 20-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2012144 - Områdeplan for AuN5
Dokument: Forslag til bestemmelse på AuN5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GEBYRGRUNNLAG HAVTERNEVEIEN 39 - 45
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GEBYRGRUNNLAG HAVTERNEVEIEN 23 - 29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GEBYRGRUNNLAG GNR 3 BNR 1425 - HAVTERNEVEIEN 1 - 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: BEHANDLINGSGEBYR FOR PLAN 0571 - JOA BOLIGOMRÅDE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2013125 - Detaljregulering for Skei, gnr 43 bnr 4 m. fl.
Dokument: Plangebyr - Plan 2013125 - Detaljregulering for Skei, gnr 43 bnr 4 m. fl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN IFM FRADELING AV TOMTER GNR 3 BNR 1445 - HAVTERNEVEIEN 39 - 45
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN IFM FRADELING AV TOMTER, DELFELT BKS22 GNR 3 BNR 1450 - HAVTERNEVEIEN 23 - 29
Søk innsyn i dokumentet/saken