Norske-postlister.no


Viser [69] av [69].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Tilsyn 918952160 AGDER BOLIGBYGGING AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 918952160 AGDER BOLIGBYGGING AS
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 918952160 AGDER BOLIGBYGGING AS
Dokument: Melding om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest gnr/bnr 14/113, Duetjønn 2 og 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig brukstillatelse - Duetjønn 2B - gnr/bnr/snr 14/113/5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr/snr 14/113/4, Duetjønn 4A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for enebolig - GB 31/222 - Norddalsheia 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 157, bnr. 79 - Hagen, søknad om oppføring av rekkehus bestående av 7 boenheter med tilhørende garasje - Agder Bolig AS
Dokument: Midlertidig brukstillatelse; Snr 2 i rekkehus bestående av 7 boenheter med tilhørende garasje gnr. 157, bnr. 79 - Hagen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 157, bnr. 79 - Hagen, søknad om oppføring av rekkehus bestående av 7 boenheter med tilhørende garasje - Agder Bolig AS
Dokument: Midlertidig brukstillatelse; Snr 1 i rekkehus bestående av 7 boenheter med tilhørende garasje gnr. 157, bnr. 79 - Hagen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 76 bnr. 116 - Tvedestrand kommune - dispensasjon - oppføring av tennisbane
Dokument: FV 3478 ved eiendommen gnr. 76 bnr. 116 i TVEDESTRAND kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - ny tennisbane og parkering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 76 bnr. 116 - Tvedestrand kommune - dispensasjon - oppføring av tennisbane
Dokument: FV 3478 - Gnr. 76 bnr. 116 i TVEDESTRAND kommune - Søknad om flytting av avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 157, bnr. 79 - Hagen, søknad om oppføring av rekkehus bestående av 3 boenheter med tilhørende garasje - Agder Bolig AS
Dokument: Endringstillatelse; for søknad om oppføring av rekkehus bestående av 7 boenheter med tilhørende garasje gnr. 157, bnr. 79 - Hagen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til oppføring av rundkjøring - gnr/bnr 14/24, 14/104 og 15/26, Bilandsfeltet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 157, bnr. 79 - Hagen, søknad om dispensasjon for bygging av mur - Agder Boligbygging AS
Dokument: Dispensasjon for bygging av mur gnr. 157, bnr. 79 - Hagen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr/snr 14/113/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 41, bnr. 92, 93, 81, 78, 137 og 10 - Skomrak Ytre, søknad om tillatelse til bygging av 2 firemannsboliger med tilhørende garasjeanlegg - Agder Bolig AS
Dokument: Byggetillatelse for bygging av 2 firemannsboliger med tilhørende garasjeanlegg gnr. 41, bnr. 92, 93, 81, 78, 137 og 10 - Skomrak Ytre.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr/snr 14/113/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig brukstillatelse for gnr/bnr/snr 14/113/3, Duetjønn 4B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig brukstillatelse for gnr/bnr/snr 14/113/1, Duetjønn 4D
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Foreløpig svar på søknad om oppføring av rundkjøring - gnr/bnr 14/24, 14/104 og 15/26, Bilandsfeltet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse for bolig på gnr 99 bnr 301 snr 1 Tiltakshaver: Agder Boligutvikling AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilsynsrapport - bolig - GB 31/226 - Norddalsheia 39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig brukstillatelse - enebolig - GB 31/220 - Norddalsheia 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest - bolig - GB 31/226 - Norddalsheia 39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilsynsrapport - GB 31/220 - Norddalsheia 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest - gnr/bnr 106/141, 142, 157
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 41, bnr. 92, 93, 81, 78, 137 og 10 - Skomrak Ytre, søknad om tillatelse til bygging av 2 firemannsboliger med tilhørende garasjeanlegg - Agder Bolig AS
Dokument: Ang. søknad om tillatelse til bygging av 2 firemannsboliger med tilhørende garasjeanlegg gnr. 41, bnr. 92, 93, 81, 78, 137 og 10 - Skomrak Ytre.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest - enebolig - GB 31/225 - Norddalsheia 37
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest - gnr/bnr 14/104 og 14/113
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding vedrørende søknad om ferdigattest - GB 31/225 - Norddalsheia 37
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilsynsrapport - GB 31/221 - Norddalsheia 29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest - bolig - GB 31/221 - Norddalsheia 29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest - bolig - GB 31/224 - Norddalsheia 35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tinglyst reseksjonering for gnr. 99, bnr. 300
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Reseksjonering gnr. 99, bnr. 300
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig brukstillatelse - Bolig - GB 31/224 - Norddalsheia 35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig brukstillatelse - bolig - GB 31/214 - Norddalsheia 41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilsynsrapport - GB 31/214 - Norddalsheia 41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til reseksjonering av for gnr. 99, bnr. 300, snr. 1 og 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilsynsrapport - GB 31/223 - Norddalsheia 33
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 41, bnr. 78, 81, 92, 93 og 137 - Skomrak Ytre, søknad om bygging av 4 stk firemannsboliger - Agder Bolig AS
Dokument: Vedtak for søknad om grunnarbeider gnr. 41, bnr. 78, 81, 92, 93 og 137 - Skomrak Ytre, - Agder Bolig AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til oppføring av 2 stk tomannsboliger - gnr/bnr 106/139 og 140, Haukåsveien 9 og 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 41, bnr. 78, 81, 92, 93 og 137 - Skomrak Ytre, søknad om bygging av 4 stk firemannsboliger - Agder Bolig AS
Dokument: Ang. søknad om opparbeidelse av grunnarbeider gnr. 41, bnr. 78, 81, 92, 93 og 137 - Skomrak Ytre.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 41, bnr. 78, 81, 92, 93 og 137 - Skomrak Ytre, søknad om bygging av 4 stk firemannsboliger - Agder Bolig AS
Dokument: Ang. søknad om grunnarbeider gnr. 41, bnr. 78, 81, 92, 93 og 137 - Skomrak Ytre.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest gnr/bnr 14/24 - Duetjønn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tidspunkt for tilsyn på bolig - GB 31/223 - Norddalsheia 33
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Foreløpig svar på søknad om å oppføre 2 stk tomannsboliger - gnr/bnr 106/139 og 106/140, Helvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til etablering av lekeplass på gnr/bnr 14/94 - Duetjønn. Tiltakshaver Agder Bolig AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til grunnarbeid for 1 stk 6-manns bolig tomt 15 og 16 - gnr/bnr 14/89 og 14/93 - Duetjønn. TIltakshaver Agder Bolig AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av EF-typegodkjent kjøretøy for SCANVOGN med understellsnummer UHE420230J0109511
Dokument: Svar på søknad om godkjenning av EF-typegodkjent kjøretøy for SCANVOGN med understellsnummer UHE420230J0109511
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av EF-typegodkjent kjøretøy for SCANVOGN med understellsnummer UHE420230J0109512
Dokument: Svar på søknad om godkjenning av EF-typegodkjent kjøretøy for SCANVOGN med understellsnummer UHE420230J0109512
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til endring av balkong i 2. etg på gnr/bnr/snr 14/104/01 - Duetjønn 6D
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Godkjent-Søknad om tillatelse til terrengarbeid og oppføring av mur i naturstein 160/1421 Neseveien 8B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse - Oppføring av bolig - GB 31/224 - Norddalsheia 35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 156, bnr. 159 - Rom Vestre, søknad om igangsettelse av grunnarbeid på tomt 56
Dokument: Vedtak om dispensasjon og tillatelse til grunnarbeid på tomt 56 - Hagekleiva Gnr. 156, bnr. 159 - Rom Vestre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til endring av tidligere gitt tillatelse i forbindelse med oppføring av to eneboliger i rekke gnr. 99 bnr. 301 - Kaddelandsveien 3a og 3b Tiltakshaver: Agder Boligbygging AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedrørende søknad om oppføring av tomannsbolig 51/131 Løkkemyra 3, Frøysland. Tiltakshaver Agder Bolig AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Rapport fra tilsyn med kvalifikasjonskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til oppføring av bolig - GB 31/221 - Norddalsheia 29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til oppføring av bolig - GB 31/214 - Norddalsheia 41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ber om å få dokumenter ettersendt - Bolig - GB 31/226 - Norddalsheia 39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Mangler ved søknad om oppføring av bolig - GB 31/226 - Norddalsheia 39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ber om kvittering for innbetalt anleggsbidrag til rundkjøring - GB 31/223 - Norddalsheia 33
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding vedrørende byggesøknad - enebolig - GB 31/220 - Norddalsheia 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon - bolig - GB 31/225 - Norddalsheia 37
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Mandal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Godkjenning til utbygger
Søk innsyn i dokumentet/saken