Norske-postlister.no


Viser [100] av [20 646].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kommunale veier - fartsdempende tiltak 2020
Dokument: Ærfuglveien - søknad om fartsdumper - videresendt fylkeskommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sikring av friluftsområder 2020
Dokument: Revidert forvaltningsplan for Trossestien friluftsområde 2020-2030
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til friluftstiltak 2020
Dokument: Tilsagn om tilskudd til tilretteleggingstiltak i statlig sikret friluftslivsområde 2020 - «Asperøya - etablere brygge som binder sammen turløyper»
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til friluftstiltak 2020
Dokument: Tilsagn om tilskudd til tilretteleggingstiltak i statlig sikret friluftslivsområde 2020 - «Asperøya - etablere brygge som binder sammen turløyper
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til friluftstiltak 2020
Dokument: Tilsagn om tilskudd til tilretteleggingstiltak i statlig sikret friluftslivsområde 2020 - «Dvergsøya - utskifting av betongbrygge»
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til friluftstiltak 2020
Dokument: Tilsagn om tilskudd til tilretteleggingstiltak i statlig sikret friluftslivsområde 2020 - «Bragdøya - utvidelse av brygge, oppgradering av toalett til HC-standard, utlegging av skjellsand og utbedre turløype .»
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til friluftstiltak 2020
Dokument: Tilsagn om tilskudd til tilretteleggingstiltak i statlig sikret friluftslivsområde 2020 - «Helgøya - renovere ilandstigningsbrygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til friluftstiltak 2020
Dokument: Tilsagn om tilskudd til tilretteleggingstiltak i statlig sikret friluftslivsområde 2020 - «Kapelløya - renovere ilandstigningsbrygge»
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til friluftstiltak 2020
Dokument: Tilsagn om tilskudd til tilretteleggingstiltak i statlig sikret friluftslivsområde 2020 - «Odderøya - utbedre fyrtrapper og adkomststi»
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til friluftstiltak 2020
Dokument: Tilsagn om tilskudd til tilretteleggingstiltak i statlig sikret friluftslivsområde 2020 - «Utskifting av toaletter ved Stokken, Toppdalsstø, Fagerholt »
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riks- og fylkesveier - fartsgrenser, skilting og trafikksikkerhet mm
Dokument: Manglende lyd i lyskryss Kristiansand sentrum- videresending av henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, St. Olavs vei 18 og 20 - St. Olavs vei 18 parkering under bakken»
Dokument: St. Olavs vei 18 og 20 -St. Olavs vei 18 - parkering under bakken - mindre reguleringsendring - vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sikring av friluftsområder 2020
Dokument: Dybingen friluftsområde - oversendelse av forvaltningsplan for godkjenning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Topdalsveien 141B - 113/51/0/0, lukke igjen åpen grøft og legge bekk i rør
Dokument: Topdalsveien 141B - , legge bekk i rør - anmodning om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkestølveien 18 68/11/0/0, kvist på garasje
Dokument: Sukkestølveien 18, 68/11 - Vi trenger flere opplysninger for å kunne behandle søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Monsøya 116 A 421/123/0/0, avklaring om søknadsplikt - terrengarbeid
Dokument: Monsøya 116 A, terrrenginngrep - anmodning om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vesterøya 200 216/1/0/0, ulovlig utfylling
Dokument: Vesterøya 200 216/1 - forhåndsvarsel om retting og ileggelse av tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ternvig båthavn - Nattholmen , terrenginngrep
Dokument: Ternvig båthavn - Nattholmen terrenginngrep , anmodning om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veikart for bedre levekår i Agder-BTI
Dokument: Søknad om tilskudd til tiltak for bedre levekår på Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av søknad om forlenging av konsesjon for opptak av skjellsand i Lindesnes og Kristiansand kommuner
Dokument: 2020104778-1 - Vedr. 20-07107-3 - Høringsuttalelse fra Kristiansand kommune til søknad om forlenging av konsesjon for opptak av skjellsand i Lindesnes og Kristiansand kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dolsvågveien 47 - 77/13/0/0, oppføring av garasje
Dokument: Dolsvågveien 47 - 77/13 - Anmodning om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 191/156/0/0 Eiendommen 191/156/0/0 har ikke adresse., riving garasje
Dokument: Eiendommen 191/156/0/0 - Foreløpig tilbakemelding på søknad om riving garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Skudeviga - Kilura - fortau
Dokument: Referat i fra møte vedrørende detaljregulering, Skudeviga - Kilura - fortau
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Resertifisering som likestilt virksomhet?
Dokument: 2020032935-3 - Likestilt arbeidsliv, avtale og taushetserklæring Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT-kort - Søknad til transporttjenesten for funksjonshemmede - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av klage på avslag om TT-kort - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT-kort - søknad til Transporttjeneten for funksjonshemmede - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av klage på avslag på TT-kort - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Viltforvaltning 2020
Dokument: Bekreftelse på at Kristiansand kommunen vil delta i regional elgbeitetaksering 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elgbeitetaksering
Dokument: Vedr. 20-19580-29 - Vi trenger bekreftelse på kommunens deltakelse i regional elgbeitetaksering 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kleivsetveien 294 458/7/0/0, anneks tilknyttet fritidsbolig
Dokument: Kleivsetveien 294, anneks - anmodning om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lastadveien 32 - 438/103 og 438/37/0/0, oppføring av ny fritidsbolig, anneks og brygge
Dokument: Lastadveien 32 - 438/103 og 37,riving / oppføring av fritidsbolig, anneks og brygge - anmodning om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/278 tomt 19, Sinneshytta AS, oppføring av fritidsbolig og garasje, Rubetødnane, Sinnes
Dokument: Oversendelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9M - Nanna
Dokument: 9M - Nanna - Varsel om mulig eksport av 9m konkurranseseiler - Oversendelse av henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: oversendelse av reguleringsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: oversendelse av reguleringsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hånestangen 31 - 63/772/0/0, tilbygg
Dokument: Hånestangen 31 -, anmodning om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionplan Lister 2030
Dokument: Særutskrift - Høring: Regionplan Lister 2030, med handlingsprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Knaben kraft AS - Planendring for Stølen kraftverk med regulering av Bergetjørn og Finndalsvatnet - Kvinesdal kommune, Vest-Agder
Dokument: Stølen Kraftverk AS - Tillatelse til planendring for Stølen kraftverk med regulering av Bergetjørn og Finndalsvatnet i Kvinesdal kommune, Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kårholmsveien 76 A 1/49/0/0, opparbeidelse av hage
Dokument: Kårholmsveien 76 A, endring av terreng med murer - anmodning om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veileder om regionalt planforum
Dokument: Rettleiar om regionalt planforum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møvik skole kunstgressbane 2 - anleggsnummer 1001001912 - 54783 - spillemiddelsøknader
Dokument: Anmodning om utbetaling av spillemidler til Møvig skole kunstgressbane 2 med lysanlegg - anleggsnr. 54783
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møvik skole kunstgressbane 1 - anleggsnummer 1001001911 - 54782 - spillemiddelsøknader
Dokument: Anmodning om utbetaling av spillemidler til Møvig skole kunstgressbane 1 med lysanlegg - anleggsnr 54782
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årekjerret 83 2/433/0/0, legging av VA-ledning og kum samt fasadeenring på sjøbod
Dokument: Årekjerret 83, anmodning om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Forskningsmobilisering Agder
Dokument: Melding om opprettet rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Autorisasjon som helsefagarbeider
Dokument: Ber om bekreftelse på bestått fagopplæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dialogforum mellom statsråden og ungdomsrepresentanter - 2020
Dokument: Invitasjon til dialogforum mellom ungdomsrepresentantar og barne- og familieministeren 2020 - Forespørsel om forslag til tema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA)
Dokument: Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Levanger kommune [bedrift/enhet]
Skaun kommune [bedrift/enhet]
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune
Midt-Telemark kommune
Vefsn kommune [bedrift/enhet]
Stad kommune
Folldal kommune [bedrift/enhet]
Senja kommune
Øksnes kommune [bedrift/enhet]
Vestland fylkeskommune
Osterøy kommune [bedrift/enhet]
Risør kommune [bedrift/enhet]
Ulvik herad [bedrift/enhet]
Færder kommune [bedrift/enhet]
Hjartdal kommune [bedrift/enhet]
Lierne kommune [bedrift/enhet]
Kárášjohka - Karasjok kommune
Gloppen kommune [bedrift/enhet]
Lesja kommune [bedrift/enhet]
Alvdal kommune [bedrift/enhet]
Lødingen kommune [bedrift/enhet]
Etne kommune [bedrift/enhet]
Ibestad kommune [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune [bedrift/enhet]
Orkland kommune
Bjerkreim kommune [bedrift/enhet]
Notodden kommune [bedrift/enhet]
Sogndal kommune [bedrift/enhet]
Randaberg kommune [bedrift/enhet]
Vågan kommune [bedrift/enhet]
Larvik kommune [bedrift/enhet]
Engerdal kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Trøndelag [bedrift/enhet]
Rana kommune [bedrift/enhet]
Troms og Finnmark fylkeskommune
Lunner kommune [bedrift/enhet]
Stor-Elvdal kommune [bedrift/enhet]
Viken fylkeskommune
Ullensaker kommune [bedrift/enhet]
Moss kommune [bedrift/enhet]
Loabák - Lavangen kommune
Sortland kommune [bedrift/enhet]
Bjørnafjorden kommune
Flå kommune [bedrift/enhet]
Karmøy kommune [bedrift/enhet]
Krødsherad kommune [bedrift/enhet]
Hægebostad kommune [bedrift/enhet]
Bindal kommune [bedrift/enhet]
Kongsvinger kommune [bedrift/enhet]
Gjerstad kommune [bedrift/enhet]
Sørreisa kommune [bedrift/enhet]
Vardø kommune [bedrift/enhet]
Lom kommune [bedrift/enhet]
Strand kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestland [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark [bedrift/enhet]
Kvam herad [bedrift/enhet]
Årdal kommune [bedrift/enhet]
Lillesand kommune [bedrift/enhet]
Bømlo kommune [bedrift/enhet]
Osen kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Lund kommune [bedrift/enhet]
Rennebu kommune [bedrift/enhet]
Vang kommune [bedrift/enhet]
Vaksdal kommune [bedrift/enhet]
Beiarn kommune [bedrift/enhet]
Fjord kommune
Norges Kommunerevisorforbund [bedrift/enhet]
Høylandet kommune [bedrift/enhet]
Tinn kommune [bedrift/enhet]
Hadsel kommune [bedrift/enhet]
Leirfjord kommune [bedrift/enhet]
Rauma kommune [bedrift/enhet]
Stryn kommune [bedrift/enhet]
Modum kommune [bedrift/enhet]
Tysnes kommune [bedrift/enhet]
Enebakk kommune [bedrift/enhet]
Bremanger kommune [bedrift/enhet]
Horten kommune [bedrift/enhet]
Gamvik kommune [bedrift/enhet]
Hjelmeland kommune [bedrift/enhet]
Steinkjer kommune [bedrift/enhet]
Nord-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Elverum kommune [bedrift/enhet]
Gjemnes kommune [bedrift/enhet]
Åfjord kommune [bedrift/enhet]
Os kommune [bedrift/enhet]
Sør-Fron kommune [bedrift/enhet]
Aure kommune [bedrift/enhet]
Tjeldsund kommune [bedrift/enhet]
Vega kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Måsøy kommune [bedrift/enhet]
Sømna kommune [bedrift/enhet]
Fjaler kommune [bedrift/enhet]
Grimstad kommune [bedrift/enhet]
Hyllestad kommune [bedrift/enhet]
Eidskog kommune [bedrift/enhet]
Lillestrøm kommune
Ringebu kommune [bedrift/enhet]
Fyresdal kommune [bedrift/enhet]
Røros kommune [bedrift/enhet]
Sigdal kommune [bedrift/enhet]
Gjøvik kommune [bedrift/enhet]
Søndre Land kommune [bedrift/enhet]
Tynset kommune [bedrift/enhet]
Hareid kommune [bedrift/enhet]
Øvre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Vestnes kommune [bedrift/enhet]
Nordre Follo kommune
Heim kommune
Stord kommune [bedrift/enhet]
Ålesund kommune [bedrift/enhet]
Vennesla kommune [bedrift/enhet]
Alstahaug kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Porsgrunn kommune [bedrift/enhet]
Kvinesdal kommune [bedrift/enhet]
Hasvik kommune [bedrift/enhet]
Båtsfjord kommune [bedrift/enhet]
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune
Flakstad kommune [bedrift/enhet]
Nesna kommune [bedrift/enhet]
Kristiansand kommune [bedrift/enhet]
Saltdal kommune [bedrift/enhet]
Averøy kommune [bedrift/enhet]
Gratangen kommune [bedrift/enhet]
Sandnes kommune [bedrift/enhet]
Vadsø kommune [bedrift/enhet]
Kinn kommune
Hemnes kommune [bedrift/enhet]
Raarvihke - Røyrvik kommune
Holtålen kommune [bedrift/enhet]
Aurskog-Høland kommune [bedrift/enhet]
Gausdal kommune [bedrift/enhet]
Grue kommune [bedrift/enhet]
Bokn kommune [bedrift/enhet]
Skjåk kommune [bedrift/enhet]
Grane kommune [bedrift/enhet]
Værøy kommune [bedrift/enhet]
Nesodden kommune [bedrift/enhet]
Skjervøy kommune [bedrift/enhet]
Skiptvet kommune [bedrift/enhet]
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Selbu kommune [bedrift/enhet]
Namsos kommune [bedrift/enhet]
Bergen kommune [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Sør-Varanger kommune [bedrift/enhet]
Oppdal kommune [bedrift/enhet]
Ullensvang kommune
Aremark kommune [bedrift/enhet]
Nord-Odal kommune [bedrift/enhet]
Smøla kommune [bedrift/enhet]
Alver kommune
Sauda kommune [bedrift/enhet]
Molde kommune [bedrift/enhet]
Rælingen kommune [bedrift/enhet]
Askøy kommune [bedrift/enhet]
Gol kommune [bedrift/enhet]
Løten kommune [bedrift/enhet]
Kvænangen kommune [bedrift/enhet]
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune
Rakkestad kommune [bedrift/enhet]
Siljan kommune [bedrift/enhet]
Røst kommune [bedrift/enhet]
Skien kommune [bedrift/enhet]
Evenes kommune [bedrift/enhet]
Ulstein kommune [bedrift/enhet]
Stavanger kommune [bedrift/enhet]
Kongsberg kommune [bedrift/enhet]
Malvik kommune [bedrift/enhet]
Karlsøy kommune [bedrift/enhet]
Nordkapp kommune [bedrift/enhet]
Midtre Gauldal kommune [bedrift/enhet]
Alta kommune [bedrift/enhet]
Vegårshei kommune [bedrift/enhet]
Vågå kommune [bedrift/enhet]
Bykle kommune [bedrift/enhet]
Kviteseid kommune [bedrift/enhet]
Loppa kommune [bedrift/enhet]
Vevelstad kommune [bedrift/enhet]
Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
Salangen kommune [bedrift/enhet]
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Gjerdrum kommune [bedrift/enhet]
Øygarden kommune [bedrift/enhet]
Eigersund kommune [bedrift/enhet]
Tydal kommune [bedrift/enhet]
Voss herad
Høyanger kommune [bedrift/enhet]
Nesbyen kommune
Åmli kommune [bedrift/enhet]
Samnanger kommune [bedrift/enhet]
Vik kommune [bedrift/enhet]
Bygland kommune [bedrift/enhet]
Hole kommune [bedrift/enhet]
Overhalla kommune [bedrift/enhet]
Åsnes kommune [bedrift/enhet]
Eidsvoll kommune [bedrift/enhet]
Vanylven kommune [bedrift/enhet]
Jevnaker kommune [bedrift/enhet]
Sokndal kommune [bedrift/enhet]
Tokke kommune [bedrift/enhet]
Sarpsborg kommune [bedrift/enhet]
Harstad - Hárstták kommune
Hamarøy kommune [bedrift/enhet]
Sande kommune [bedrift/enhet]
Sandefjord kommune [bedrift/enhet]
Fedje kommune [bedrift/enhet]
Gulen kommune [bedrift/enhet]
Moskenes kommune [bedrift/enhet]
Flesberg kommune [bedrift/enhet]
Nannestad kommune [bedrift/enhet]
Utsira kommune [bedrift/enhet]
Innlandet fylkeskommune
Våler kommune [bedrift/enhet]
Vestby kommune [bedrift/enhet]
Østre Toten kommune [bedrift/enhet]
Nord-Fron kommune [bedrift/enhet]
Lørenskog kommune [bedrift/enhet]
Flatanger kommune [bedrift/enhet]
Iveland kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Sør-Odal kommune [bedrift/enhet]
Eidfjord kommune [bedrift/enhet]
Frøya kommune [bedrift/enhet]
Nærøysund kommune
Balsfjord kommune [bedrift/enhet]
Farsund kommune [bedrift/enhet]
Kvitsøy kommune [bedrift/enhet]
Sula kommune [bedrift/enhet]
Giske kommune [bedrift/enhet]
Vinje kommune [bedrift/enhet]
Gildeskål kommune [bedrift/enhet]
Indre Fosen kommune [bedrift/enhet]
Kvinnherad kommune [bedrift/enhet]
Ringsaker kommune [bedrift/enhet]
Lærdal kommune [bedrift/enhet]
Melhus kommune [bedrift/enhet]
Lillehammer kommune [bedrift/enhet]
Lindesnes kommune [bedrift/enhet]
Dyrøy kommune [bedrift/enhet]
Agder fylkeskommune
Tromsø kommune [bedrift/enhet]
Nissedal kommune [bedrift/enhet]
Tysvær kommune [bedrift/enhet]
Askvoll kommune [bedrift/enhet]
Trysil kommune [bedrift/enhet]
Bodø kommune [bedrift/enhet]
Vestvågøy kommune [bedrift/enhet]
Sunnfjord kommune
Tønsberg kommune [bedrift/enhet]
Kristiansund kommune [bedrift/enhet]
Solund kommune [bedrift/enhet]
Hamar kommune [bedrift/enhet]
Tolga kommune [bedrift/enhet]
Lier kommune [bedrift/enhet]
Sel kommune [bedrift/enhet]
Møre og Romsdal fylkeskommune [bedrift/enhet]
Deatnu - Tana kommune
Ørsta kommune [bedrift/enhet]
Bardu kommune [bedrift/enhet]
Hurdal kommune [bedrift/enhet]
Dovre kommune [bedrift/enhet]
Lurøy kommune [bedrift/enhet]
Hemsedal kommune [bedrift/enhet]
Lebesby kommune [bedrift/enhet]
Dønna kommune [bedrift/enhet]
Nittedal kommune [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal kommune [bedrift/enhet]
Frogn kommune [bedrift/enhet]
Klepp kommune [bedrift/enhet]
Ål kommune [bedrift/enhet]
Ås kommune [bedrift/enhet]
Øyer kommune [bedrift/enhet]
Hol kommune [bedrift/enhet]
Sveio kommune [bedrift/enhet]
Holmestrand kommune [bedrift/enhet]
Hattfjelldal kommune [bedrift/enhet]
Andøy kommune [bedrift/enhet]
Stjørdal kommune [bedrift/enhet]
Drammen kommune [bedrift/enhet]
Tingvoll kommune [bedrift/enhet]
Hå kommune [bedrift/enhet]
Rollag kommune [bedrift/enhet]
Frosta kommune [bedrift/enhet]
Verdal kommune [bedrift/enhet]
Asker kommune [bedrift/enhet]
Nes kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmennenes fellesadministrasjon [bedrift/enhet]
Snåase - Snåsa kommune
Hustadvika kommune
Bamble kommune [bedrift/enhet]
Vindafjord kommune [bedrift/enhet]
Froland kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Rogaland [bedrift/enhet]
Nome kommune [bedrift/enhet]
Narvik kommune [bedrift/enhet]
Meløy kommune [bedrift/enhet]
Ringerike kommune [bedrift/enhet]
Bærum kommune [bedrift/enhet]
Tvedestrand kommune [bedrift/enhet]
Unjárga - Nesseby kommune
Etnedal kommune [bedrift/enhet]
Gjesdal kommune [bedrift/enhet]
Brønnøy kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Nordre Land kommune [bedrift/enhet]
Seljord kommune [bedrift/enhet]
Stange kommune [bedrift/enhet]
Sunndal kommune [bedrift/enhet]
Rendalen kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Træna kommune [bedrift/enhet]
Trondheim kommune [bedrift/enhet]
Kragerø kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Agder [bedrift/enhet]
Modalen kommune [bedrift/enhet]
Berlevåg kommune [bedrift/enhet]
Lyngen kommune [bedrift/enhet]
Valle kommune [bedrift/enhet]
Fitjar kommune [bedrift/enhet]
Flekkefjord kommune [bedrift/enhet]
Vestre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Lyngdal kommune [bedrift/enhet]
Namsskogan kommune [bedrift/enhet]
Meråker kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Troms og Finnmark [bedrift/enhet]
Austrheim kommune [bedrift/enhet]
Sykkylven kommune [bedrift/enhet]
Drangedal kommune [bedrift/enhet]
Åmot kommune [bedrift/enhet]
Hvaler kommune [bedrift/enhet]
Leka kommune [bedrift/enhet]
Ørland kommune [bedrift/enhet]
Hammerfest kommune [bedrift/enhet]
Fauske - Fuossko kommune
Halden kommune [bedrift/enhet]
Åseral kommune [bedrift/enhet]
Sola kommune [bedrift/enhet]
Masfjorden kommune [bedrift/enhet]
Sørfold kommune [bedrift/enhet]
Steigen kommune [bedrift/enhet]
Suldal kommune [bedrift/enhet]
Råde kommune [bedrift/enhet]
Inderøy kommune [bedrift/enhet]
Vestre Toten kommune [bedrift/enhet]
Surnadal kommune [bedrift/enhet]
Birkenes kommune [bedrift/enhet]
Luster kommune [bedrift/enhet]
Nordreisa kommune [bedrift/enhet]
Målselv kommune [bedrift/enhet]
Aurland kommune [bedrift/enhet]
Marker kommune [bedrift/enhet]
Evje og Hornnes kommune [bedrift/enhet]
Rogaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Gran kommune [bedrift/enhet]
Volda kommune [bedrift/enhet]
Arendal kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
Hitra kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Øystre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Indre Østfold kommune
Rødøy kommune [bedrift/enhet]
Time kommune [bedrift/enhet]
Aukra kommune [bedrift/enhet]
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Kvæfjord kommune [bedrift/enhet]
Sirdal kommune [bedrift/enhet]
Grong kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Møre og Romsdal [bedrift/enhet]
Haugesund kommune [bedrift/enhet]
Austevoll kommune [bedrift/enhet]
Stranda kommune [bedrift/enhet]
Rindal kommune [bedrift/enhet]
Sak: Alsviga 19 1/104/0/0, klarlegging av eksisterende grense
Dokument: Oversendelse av protokoll fra avbrutt oppmålingsforretning Alsviga 19 - 1/104
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, del av Kileneset
Dokument: Plan ID 20090924 - Del av Kileneset - vedtak om mindre endring av reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vest-Agder fylkeskommune - Regionplan Lister 2030
Dokument: Agder fylkeskommune. Regionplan Lister 2030 - merknad til høring av forslag til plan og handlingsprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Herøya 114 94/119/0/0, enebolig
Dokument: Herøya 114, pergola, terrasse og levegg - anmodning om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring Endring i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven Behandling av personopplysninger
Dokument: Høring Endring i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven Behandling av personopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Elevorganisasjonen [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Agder [bedrift/enhet]
Unio [bedrift/enhet]
Norges forskningsråd [bedrift/enhet]
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
Skolenes landsforbund [bedrift/enhet]
Voksenopplæringsforbundet [bedrift/enhet]
Statens lånekasse for utdanning [bedrift/enhet]
OdinStiftelsen
Foreningen Mobbing i Skolen [bedrift/enhet]
Sametinget [bedrift/enhet]
Norsk Lektorlag [bedrift/enhet]
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Foreldreutvalget for barnehager
Kompetanse Norge [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
Kommunene
Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO)
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
Barne- og familiedepartementet [bedrift/enhet]
Unit [bedrift/enhet]
Kristne Friskolers Forbund [bedrift/enhet]
Utdanningsdirektoratet [bedrift/enhet]
Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet [bedrift/enhet]
Foreldrenettverk MOT Mobbing
Barneombudet [bedrift/enhet]
Private Barnehagers Landsforbund
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Innlandet fylkeskommune
Folkehøgskolerådet [bedrift/enhet]
Arbeids- og velferdsdirektoratet [bedrift/enhet]
Riksarkivet [bedrift/enhet]
Lærernes Yrkesforbund [bedrift/enhet]
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Alle friskoler
Rogaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Montessori i Norge
Agder fylkeskommune
Akademikerne
Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkesmannen i Vestland [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Rogaland [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
Norske fag- og friskolers forbund
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Utdanningsforbundet [bedrift/enhet]
Vestland fylkeskommune
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Trygge Barnehager AS [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Norsk senter for forskningsdata (NSD) AS
KS [bedrift/enhet]
Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
Fagforbundet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark [bedrift/enhet]
Foreldreutvalget for grunnopplæringen [bedrift/enhet]
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Ale private barnehager
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Stopp Mobbingen [bedrift/enhet]
YS
Arbeidsgiverforeningen Spekter [bedrift/enhet]
Møre og Romsdal fylkeskommune [bedrift/enhet]
DIKU
Fylkesmannen i Trøndelag [bedrift/enhet]
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
Nasjonalt fagskoleråd
Fylkesmannen i Møre og Romsdal [bedrift/enhet]
Abelia [bedrift/enhet]
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Næringslivets Hovedorganisasjon [bedrift/enhet]
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen i Norge [bedrift/enhet]
Longyearbyen lokalstyre [bedrift/enhet]
Steinerskoleforbundet [bedrift/enhet]
Skolelederforbundet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Troms og Finnmark [bedrift/enhet]
Viken fylkeskommune
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Friskolenes kontaktforum
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Sak: Verdiskaping - Knaben - Statsbudsjettet 2020 kap. 1429 post 77 - Tilskudd 2020 - Kvinesdal kommune, Agder
Dokument: Verdiskaping - Statsbudsjettet kap. 1429 post 77 - Knaben, Kvinesdal, Agder - Utbetaling av tilskudd 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Statens Vegvesen Region Sør , AGDER ENERGI NETT AS, AGDER FYLKESKOMMUNE, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Barn og unges representant v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Brannvesenet Sør IKS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], COWI AS v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Eldrerådet i Lindesnes kommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], FIVI EIENDOM AS, Fylkesmannen i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Halshaug Vel, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], IBYGGET AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Kirkeheia/Solhøgda Vel, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], M - GRUPPEN AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], MAREN KOMMUNESERVICE AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Nina Gardia Teigland Gjerstad, NORGES KRISTELIGE STUDENT- OG SKOLEUNGDOMSLAG, OASEN EIENDOM G15 AS, Oasen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], SERIO EIENDOM AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Detaljregulering, Marviksveien 43 - detaljregulering
Dokument: Marviksveien 43 - detaljregulering. Melding om vedtatt plan.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaktodden 8 437/195, hagestue
Dokument: Vaktodden 8 437/195, Mangler vedrørende dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand - Gnr/Bnr 150/1768 - Andreas Kjærs Vei 101 - søknad om samtykke
Dokument: Vi innvilger søknaden om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om løyve til tiltak - riving og flytting av løe på  gnr. 62,, bnr. 1
Dokument: Søknad til uttale - sak 20-622- Søknad om løyve til tiltak - riving og flytting av løe på gnr. 62, bnr. 1, Brokke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag om lovfesting av forskriftshjemmel for parsellinndeling av campingplasser i plan- og bygningsloven
Dokument: Forslag til endring av plan- og bygningsloven - Hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser - Høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Sirdal kommune [bedrift/enhet]
Stad kommune
Forum for Kommunal Planlegging
Sunnfjord kommune
Byggeindustrien [bedrift/enhet]
Bremanger kommune [bedrift/enhet]
Troms og Finnmark fylkeskommune
Nannestad kommune [bedrift/enhet]
Sigdal kommune [bedrift/enhet]
Lund kommune [bedrift/enhet]
ENSI
Norges Bondelag [bedrift/enhet]
Flexit [bedrift/enhet]
Rendalen kommune [bedrift/enhet]
Nittedal kommune [bedrift/enhet]
Norsk varmeteknisk forening [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Tolga kommune [bedrift/enhet]
Tromsø kommune [bedrift/enhet]
Hvaler kommune [bedrift/enhet]
Standard Norge [bedrift/enhet]
Kongsvinger kommune [bedrift/enhet]
Birkenes kommune [bedrift/enhet]
Vågå kommune [bedrift/enhet]
Multiconsult AS [bedrift/enhet]
Vindafjord kommune [bedrift/enhet]
Harstad - Hárstták kommune
Verdal kommune [bedrift/enhet]
Sivilombudsmannen [bedrift/enhet]
Båtsfjord kommune [bedrift/enhet]
Ullensvang kommune
Norsk Institutt for vannforskning [bedrift/enhet]
Nesna kommune [bedrift/enhet]
Administrativt forskningsfond [bedrift/enhet]
SINTEF Byggforsk [bedrift/enhet]
Sør-Varanger kommune [bedrift/enhet]
Austrheim kommune [bedrift/enhet]
Sømna kommune [bedrift/enhet]
Lørenskog kommune [bedrift/enhet]
Trysil kommune [bedrift/enhet]
Norges Handelshøyskole [bedrift/enhet]
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Lyngdal kommune [bedrift/enhet]
Karmøy kommune [bedrift/enhet]
Røst kommune [bedrift/enhet]
Bardu kommune [bedrift/enhet]
Fauske - Fuossko kommune
Glass og Fasadeforeningen [bedrift/enhet]
Norsk institutt for by- og regionsforskning [bedrift/enhet]
Stranda kommune [bedrift/enhet]
Krødsherad kommune [bedrift/enhet]
Saltdal kommune [bedrift/enhet]
Færder kommune [bedrift/enhet]
Verdens Naturfond
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
Landsorganisasjonen i Norge [bedrift/enhet]
Hamar kommune [bedrift/enhet]
Alpinanleggenes Landsforening [bedrift/enhet]
Stjørdal kommune [bedrift/enhet]
Huseiernes Landsforbund [bedrift/enhet]
Gaia Arkitekter
Norges Kvinne- og Familieforbund [bedrift/enhet]
Luster kommune [bedrift/enhet]
Stiftelsen Rogalandsforskning [bedrift/enhet]
Ålesund kommune [bedrift/enhet]
Sørreisa kommune [bedrift/enhet]
Lesja kommune [bedrift/enhet]
Taternes Landsforening [bedrift/enhet]
Norges Bygg- og eiendomsforening [bedrift/enhet]
Gloppen kommune [bedrift/enhet]
Byggvareindustriens Forening
Øksnes kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)
Hasvik kommune [bedrift/enhet]
Econa [bedrift/enhet]
Forbrukertvistutvalget
Vestby kommune [bedrift/enhet]
Etne kommune [bedrift/enhet]
Norske Murmestres Landsforening [bedrift/enhet]
Pluscamp
Sør-Fron kommune [bedrift/enhet]
Elvarme Norge [bedrift/enhet]
Meløy kommune [bedrift/enhet]
Finanstilsynet [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund [bedrift/enhet]
Vanylven kommune [bedrift/enhet]
Lebesby kommune [bedrift/enhet]
Statsministerens kontor [bedrift/enhet]
Statens vegvesen [bedrift/enhet]
Chr. Michelsens institutt
Evje og Hornnes kommune [bedrift/enhet]
Melhus kommune [bedrift/enhet]
Nettverk for forurenset grunn og sedimenter
Enova SF [bedrift/enhet]
Os kommune [bedrift/enhet]
Byggenæringens Landsforening [bedrift/enhet]
Kinn kommune
Flå kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Rogaland [bedrift/enhet]
Norsk institutt for skog og landskap [bedrift/enhet]
Fjaler kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Agder [bedrift/enhet]
Tokke kommune [bedrift/enhet]
PEAB Norge [bedrift/enhet]
Skiptvet kommune [bedrift/enhet]
Barne- og familiedepartementet [bedrift/enhet]
Heim kommune
Helsedirektoratet [bedrift/enhet]
Bioforsk Jord og Miljø [bedrift/enhet]
Norconsult AS [bedrift/enhet]
Gjesdal kommune [bedrift/enhet]
Hjartdal kommune [bedrift/enhet]
Miljøstiftelsen ZERO [bedrift/enhet]
Stryn kommune [bedrift/enhet]
Nes kommune [bedrift/enhet]
Norsk vindenergiforening
Hareid kommune [bedrift/enhet]
Handelshøyskolen BI
Kvam herad [bedrift/enhet]
Regjeringsadvokaten [bedrift/enhet]
Gulen kommune [bedrift/enhet]
Vestre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Eidsvoll kommune [bedrift/enhet]
Arkitektenes Fagforbund [bedrift/enhet]
Miljødirektoratet [bedrift/enhet]
Lyngdal Bibelcamp
Sande kommune [bedrift/enhet]
EL & IT-Forbundet
Norsk Vann [bedrift/enhet]
Vågan kommune [bedrift/enhet]
Norske trevarer [bedrift/enhet]
Jøtul AS [bedrift/enhet]
Norges Hytteforbund [bedrift/enhet]
Tvedestrand kommune [bedrift/enhet]
Hole kommune [bedrift/enhet]
Byggfakta AS [bedrift/enhet]
Nord-Odal kommune [bedrift/enhet]
Høgskolen i Bergen [bedrift/enhet]
Grue kommune [bedrift/enhet]
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes foreninger
Bjerkreim kommune [bedrift/enhet]
Leka kommune [bedrift/enhet]
Siljan kommune [bedrift/enhet]
Lillehammer kommune [bedrift/enhet]
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon [bedrift/enhet]
Orkland kommune
Finans Norge [bedrift/enhet]
Asker kommune [bedrift/enhet]
Inderøy kommune [bedrift/enhet]
BoligMentoren - Norges Huseierforbund
Måsøy kommune [bedrift/enhet]
Lærdal kommune [bedrift/enhet]
Midtre Gauldal kommune [bedrift/enhet]
Tønsberg kommune [bedrift/enhet]
Flekkefjord kommune [bedrift/enhet]
Nissedal kommune [bedrift/enhet]
Hyllestad kommune [bedrift/enhet]
Norsk Teknologi [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
Stor-Elvdal kommune [bedrift/enhet]
Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Etnedal kommune [bedrift/enhet]
Åmot kommune [bedrift/enhet]
Unio [bedrift/enhet]
Kristiansand kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Alta kommune [bedrift/enhet]
Direktoratet for arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Nasjonalt folkehelseinstitutt [bedrift/enhet]
Sogndal kommune [bedrift/enhet]
NOVA [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
Randaberg kommune [bedrift/enhet]
Forum for plan- og bygningsrett [bedrift/enhet]
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Husbanken [bedrift/enhet]
Vardø kommune [bedrift/enhet]
Ulstein kommune [bedrift/enhet]
Sunndal kommune [bedrift/enhet]
Drammen kommune [bedrift/enhet]
Søndre Land kommune [bedrift/enhet]
Virke
Høgskolen i Gjøvik [bedrift/enhet]
Gjerdrum kommune [bedrift/enhet]
Norsk Eiendom [bedrift/enhet]
Sandefjord kommune [bedrift/enhet]
Elverum kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Troms og Finnmark [bedrift/enhet]
Vefsn kommune [bedrift/enhet]
Kvitsøy kommune [bedrift/enhet]
Norske Arkitekters Landsforbund [bedrift/enhet]
Fjogstad Hus [bedrift/enhet]
Fjord kommune
Fylkesmannen i Vestland [bedrift/enhet]
Loppa kommune [bedrift/enhet]
Maskinentreprenørenes Forbund [bedrift/enhet]
Hjelmeland kommune [bedrift/enhet]
Agder fylkeskommune
Norsk Varme [bedrift/enhet]
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune
Lunner kommune [bedrift/enhet]
Brunvall Gård [bedrift/enhet]
Hemsedal kommune [bedrift/enhet]
Volda kommune [bedrift/enhet]
Miljøstiftelsen Bellona [bedrift/enhet]
Deltasenteret [bedrift/enhet]
Sykkylven kommune [bedrift/enhet]
Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
Bodø kommune [bedrift/enhet]
Time kommune [bedrift/enhet]
Hafslund [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Glava AS [bedrift/enhet]
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet [bedrift/enhet]
Ringerike kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
Fortidsminneforeningen [bedrift/enhet]
Ringebu kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Energigass Norge [bedrift/enhet]
Høgskolen i Innlandet [bedrift/enhet]
Norsk Klimaskjerm [bedrift/enhet]
Arkitekthøgskolen i Oslo [bedrift/enhet]
Seljord kommune [bedrift/enhet]
Tinn kommune [bedrift/enhet]
Sør-Odal kommune [bedrift/enhet]
Hitra kommune [bedrift/enhet]
Nesbyen kommune
Iveland kommune [bedrift/enhet]
NKF-byggesak
Giske kommune [bedrift/enhet]
Selbu kommune [bedrift/enhet]
Nordkapp kommune [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Lom kommune [bedrift/enhet]
Rådgivende ingeniørers forening [bedrift/enhet]
Hol kommune [bedrift/enhet]
Gjøvik kommune [bedrift/enhet]
Høgskolen Stord/Haugesund [bedrift/enhet]
Cowi AS [bedrift/enhet]
Norges Skogeierforbund [bedrift/enhet]
Direktoratet for forvaltning og IKT [bedrift/enhet]
Norges Byggmesterforbund
Overhalla kommune [bedrift/enhet]
Mesterbrevnemnda [bedrift/enhet]
Elektroforeningen [bedrift/enhet]
Kristiansund kommune [bedrift/enhet]
Asplan Viak AS [bedrift/enhet]
Nordlandsforskning [bedrift/enhet]
Gamvik kommune [bedrift/enhet]
Høgskolen i Østfold [bedrift/enhet]
Enebakk kommune [bedrift/enhet]
Ulvik herad [bedrift/enhet]
Norsk Bioenergiforening [bedrift/enhet]
Malvik kommune [bedrift/enhet]
Aure kommune [bedrift/enhet]
Rennebu kommune [bedrift/enhet]
AOF Norge
Norsk Byggtjeneste AS [bedrift/enhet]
Sysselmannen på Svalbard [bedrift/enhet]
Unjárga - Nesseby kommune
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd
Isolasjonsprodusentenes forening
Modum kommune [bedrift/enhet]
Boligprodusentenes Forening [bedrift/enhet]
Osen kommune [bedrift/enhet]
Arbeids- og velferdsdirektoratet [bedrift/enhet]
Marker kommune [bedrift/enhet]
Arendal kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Norsjø Ferieland [bedrift/enhet]
Rælingen kommune [bedrift/enhet]
Energi Norge [bedrift/enhet]
Oppdal kommune [bedrift/enhet]
Innovasjon Norge [bedrift/enhet]
Viken fylkeskommune
Longyearbyen lokalstyre [bedrift/enhet]
Ullensaker kommune [bedrift/enhet]
Lillestrøm kommune
Fredrikstad kommune [bedrift/enhet]
Ørland kommune [bedrift/enhet]
Smøla kommune [bedrift/enhet]
Osterøy kommune [bedrift/enhet]
Norges Takseringsforbund [bedrift/enhet]
Sortland kommune [bedrift/enhet]
Beiarn kommune [bedrift/enhet]
Senja kommune
Vaksdal kommune [bedrift/enhet]
Hurdal kommune [bedrift/enhet]
Stolpestad Camping [bedrift/enhet]
Folldal kommune [bedrift/enhet]
Bærum kommune [bedrift/enhet]
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Rollag kommune [bedrift/enhet]
Bokn kommune [bedrift/enhet]
Lyngen kommune [bedrift/enhet]
Frøya kommune [bedrift/enhet]
Høgskolen i Nord-Trøndelag [bedrift/enhet]
Levanger kommune [bedrift/enhet]
SINTEF Energiforskning
Hægebostad kommune [bedrift/enhet]
Ibestad kommune [bedrift/enhet]
Lindesnes kommune [bedrift/enhet]
Brønnøy kommune [bedrift/enhet]
Grane kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Sørøst-Norge [bedrift/enhet]
Bogstad Camping [bedrift/enhet]
Sandnes kommune [bedrift/enhet]
Åseral kommune [bedrift/enhet]
Skjåk kommune [bedrift/enhet]
Stavanger kommune [bedrift/enhet]
NHO Reiseliv [bedrift/enhet]
Det norske skogselskap [bedrift/enhet]
Norsk varmepumpeforening
Brannfaglig fellesorganisasjon [bedrift/enhet]
Bygland kommune [bedrift/enhet]
Vestre Toten kommune [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Nordre Land kommune [bedrift/enhet]
Skittenelv Camping [bedrift/enhet]
Hammerfest kommune [bedrift/enhet]
Ørsta kommune [bedrift/enhet]
Norsk Landbrukssamvirke [bedrift/enhet]
Voss herad
Loabák - Lavangen kommune
Rauma kommune [bedrift/enhet]
Lurøy kommune [bedrift/enhet]
Norges Miljøvernforbund [bedrift/enhet]
Vadsø kommune [bedrift/enhet]
Værøy kommune [bedrift/enhet]
Betongelementforeningen [bedrift/enhet]
Tjeldsund kommune [bedrift/enhet]
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune
Karlsøy kommune [bedrift/enhet]
Øvre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Sola kommune [bedrift/enhet]
Frosta kommune [bedrift/enhet]
Kystdirektoratet [bedrift/enhet]
Norsk Laft
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Frogn kommune [bedrift/enhet]
Fagforbundet [bedrift/enhet]
Byggemiljø
Råde kommune [bedrift/enhet]
Askvoll kommune [bedrift/enhet]
Aukra kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune [bedrift/enhet]
Sauda kommune [bedrift/enhet]
Surnadal kommune [bedrift/enhet]
Ås kommune [bedrift/enhet]
Unge funksjonshemmede [bedrift/enhet]
Åfjord kommune [bedrift/enhet]
Vik kommune [bedrift/enhet]
Gjemnes kommune [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Eigersund kommune [bedrift/enhet]
Skien kommune [