Norske-postlister.no


Viser [100] av [149].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Nabovarsel - gnr/bnr 355/112 - utbedring av båthus - Lindesnes kommune
Dokument: 20/25317-1 - Nabovarsel - gnr/bnr 355/112 - utbedring av båthus - Lindesnes kommune - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fellesmappe 2020 - forespørsel om naboliste / matrikkelopplysninger - Avskjermet
Dokument: Naboliste - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjebstadveien 11 B 74/18/0/0, oppføring av båthus, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Skjebstadveien 11 B, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindesnes - Gnr/bnr 39/219 - Saltverket - søknad om samtykke
Dokument: Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 979895267 - ARKITEKT LINDESNES SIV.ARK. SENAD B
Dokument: Svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 979895267 - ARKITEKT LINDESNES SIV.ARK. SENAD B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring av enebolig til enebolig med sekundærleilighet, påbygg og tilbygg, 31/76, Omlandsneset 17
Dokument: Godkjent søknad om igangsettingstillatelse, 31/76 Omlandsneset 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av tilbygg over eks. forretning, Sparbygget 356/147, Lindesnes Bygg
Dokument: Utsatt klagefrist - Påbygg til Spar Vigeland 356/147
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftsbygning, 444/3, Gåsesteinsveien 150, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak, igangsettingstillatelse for driftsbygning, 444/3, Gåsesteinsveien 150
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring av enebolig til enebolig med sekundærleilighet, påbygg og tilbygg, 31/76, Omlandsneset 17
Dokument: Søknad om rammetillatelse, bruksendring fra enebolig til enebolig med sekundærleilighet, påbygg og tilbygg, 31/76, Omlandsneset 17, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindesnes kommune - oppføring av tilbygg - gnr. 365/35 - Foss
Dokument: Dispensasjon fra byggegrense - tilbygg - gnr. 365/ bnr.35 - Foss - Lindesnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 397/2 - Lindesnes - fradeling av eiendom
Dokument: Gnr/bnr 397/2 - Lindesnes - fradeling av eiendom - nabovarsel - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Påbygg til bolig 70/1. Ephorte sak 18/ 575
Dokument: Vedtak, ferdigattest for påbygg til bolig, 70/1, Hogganviksveien 593, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest ridehall på gnr./bnr 47/26 KVS-Bygland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ferdigattest utslipp av avløpsvatn til tett tank på gnr./bnr 47/26 KVS-Bygland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak, 58/259, Vallemoen -Søknad om igangsettingstillatelse for tomannsbolig og dispensasjon fra rekkefølgekrav.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak, 55/10, Rødberg, søknad om tilbygg og påbygg til kontor/næringsbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Godkjent-Oppføring av tilbygg 160/1354 Ytre Sandgate 8. Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Igangsettingstillatelse, 215/3 og 6, Vigmostad, Tilbygg og dispensasjon, Vigmostad Grendehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for tilbygg til enebolig og utebod gnr. 65 bnr. 85 - Rossaveien 5 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for ny enebolig gnr. 40 bnr. 29 - Sandnesveien 22 Tiltakshavere: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for bolig på 57/461, Sølvbergveien 77
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Igangsettingstillatelse, 215/3 og 6, Vigmostad, Tilbygg og dispensasjon, Vigmostad Grendehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak,157/67, Ramsland, Oppføring av 7 båthus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig brukstillatelse for garasje/tilbygg til enebolig og utvendig trapp, 56/100, Vigelandsveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak, 215/3 og 6, Vigmostad, Søknad om dispensasjon og rammetillatelse opp føring tilbygg, Vigmostad Grendehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig brukstillatelse for båthus nr. 15, 149/6, Møgedal.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak, 151/128, Njerve, søknad om oppføring av 2 boenheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende ferdigattest for tilbygg til bolig, 56/100, Vigeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak, 58/259, Vallemoen - Revidert rammesøknad om oppføring av tomannsbolig med garasje.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest tilbygg - ny bilforretning - 39/217,219 Saltverket 2. Tiltakshaver Saltverket 2 Utvikling AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedrørende varslet klage på vedtak av 18.6.19 160/270,387 og 388 Rema 1000 Vestnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Melding om vedtak, 157/67, Ramsland, søknad om oppføring av 7 båthus,
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende ferdigattest for påbygg, 36/50, Fasseland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Rammetillatelse til ombygging/fasadeendring sjøbod og brygge 32/157 Tregdeveien. Tiltakshaver Tore og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig brukstillatelse - tilbygg forretningsbygg - 39/217,219 Saltverket 2. Tiltakshaver Saltverket 2 Utvikling AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for ny boenhet og garasje på Gnr. 57, Bnr. 8.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Igangsettingstillatelse nr. 4 - resten av tiltaket - ledelys og brannalarm.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for båthus, 53/9, Underøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for fritidsbolig på 149/6, tomt 41 - Møgedal.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for bruksendring til bolig - 215/22, snr. 1, Kyrehaven 4A.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Angående ferdigattest for riving av deler av hytte og oppføring av nytt tilbygg og terasse, 164/3, Øvre Våge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest, 164/3, Øvre Våge, Riving av deler av hytte og oppføring av nytt tilbygg og terasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest, 57/61, Smibakken, Tilbygg/endring av tak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avslått søknad om dispensasjon for påbygg, oppføring av 14 leiligheter 160/387,388 og 270 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig svar, 55/202, Furuholmen, Enebolig med carport, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: TILBAKEKALT/ UGYLDIG Ferdigattest, 164/3, Øvre Våge, riving deler av hytte og oppføring nytt tilbygg og terrasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende ferdigattest, 164/3, Riving av deler av hytte oppføring nytt tilbygg og terasse, Øvre Våge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig brukstillatelse bolig 2 - 99/111 Hauan 8. Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak, 36/32, Fasseland, to tilbygg til enebolig ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Igangsettingstillatelse nr. 3 - resten av tiltaket, med unntak av ledesystem og brannalarmanlegg - tilbygg 39/217,219 Saltverket 2. Tiltakshaver Saltverket 2 Utvikling AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig brukstillatelse for ny enebolig gnr. 40 bnr. 29 - Sandnesveien 22 Tiltakshavere: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Nabovarsel 39/217 og 219 - endringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til endring av tillatelse -tilbygg 39/217,219 Saltverket 2. Tiltakshaver Saltverket 2 Utvikling AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedrørende søknad om igangsetting for resterende deler av tilbygg 39/217,219 Saltverket 2. Tiltakshaver Saltverket 2 Utvikling AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Foreløpig svar, 55/80, 99, 101, 117, Rødberg, Fasadeendring, Hellen Marie og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Godkjent søknad om igangsettingstillatelse av resterende arbeider på bolig 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak, 58/261 - Vallemoen - Rammetillatelse, oppføring av leilighetsbygg med tilhørende carporter.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak. 53/9, Underøy, igangsettingstillatelse for oppføring av båthus, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ad. manglende ferdigattest fot tilbygg til bolig/garasje/bruksendring fra garasje til bod/terrasse.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Igangsettingstillatelse nr. 2 - Utførelse betongarbeid, samt prosjektering av konstruksjonssikkerhet - tilbygg 39/217,219 Saltverket 2. Tiltakshaver Saltverket 2 Utvikling AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Igangsettingstillatelse for arbeider med ventilasjon i forbindelse med oppføring av enebolig gnr. 40 bnr. 29 - Sandnesveien 22 Tiltakshavere: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for tilbygg til bolig på 120/3 - Gåsestein.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Igangsettingstillatelse nr. 1 - grunnarbeid i forbindelse med oppføring av tilbygg - 39/217,219 Saltverket 2. Tiltakshaver Saltverket 2 Utvikling AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak. 53/9, Underøy, rammetillatelse for oppføring av båthus, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest - garasje 40/161 og 201
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar på søknad om igangsetjingsløyve, ny ridehall på gnr./bnr 47/26 KVS-Bygland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedrørende søknad om påbygg, oppføring av 14 leiligheter 160/387,388 og 270 . Tiltakshaver Rema 1000 Vestnes. Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Retur av søknad om påbygg, oppføring av 14 leiligheter 160/387,388 og 270 . Tiltakshaver Rema 1000 Vestnes. Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest. 57/61, 473, Smibakken 7, Tilbygg til forretning, Trinn 1.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest. 57/61, Smibakken, leilighet vest.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Godkjent søknad om endring- Utbedring av støttemur 40/389 Almeveien 7. Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig brukstillatelse bolig 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Godkjent søknad- Utbedring av støttemur 40/389 Almeveien 7. Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Godkjent søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for bolig med garasje på gnr/bnr, 56/16, Smibakken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak, 56/16, Smibakken, søknad om igangsetting av resten i forbindelse med oppføring av bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak 149/6, Møgedal tomt 41, Søknad om oppføring av fritidsbolig.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Igangsettingstillatelse for arbeider med oppføring av enebolig gnr. 40 bnr. 29 - Sandnesveien 22 Tiltakshavere: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak 135/161, Svenneviktoppen 6 - Søknad om igangsettingstillatelse og endring av terreng/mur langs eks. steinmur.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Rammetillatelse for oppføring av enebolig med integrert garasje gnr. 40 bnr. 29 - Sandnesveien 22 Tiltakshavere: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Foreløpig svar - 151/128, Njerve, Søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til oppføring av påbygg til enebolig gnr. 70 bnr. 1 - Hogganvikveien 593 Tiltakhaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Godkjent søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilsyn med kvalifikasjoner og bruk av underleverandør- innsending av dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak,57/137, Spangereidveien 21 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av tilbygg med ny boenhet og garasje.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for tilbygg og garasje på gnr/bnr, 56/7, Smibakken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak, 135/161, Svenneviktoppen 6, søknad om rammetillatelse, oppføring av bolig med garasje.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Godkjent søknad- Oppføring av levegg 74/471 Skjebstadveien. Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...