Norske-postlister.no


Viser [100] av [742].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gnr 63 bnr 201 fnr 0 snr 1 , midlertidig bruksløye seksjon 1
Dokument: Gnr 63 bnr 201 fnr 0 snr 1 , vedtak midlertidig bruksløye seksjon 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Granstuveien 14 B-C - Arealoverføring
Dokument: Oversending av protokoll fra oppmålingsforretning - Granstuveien 14 B-C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Granstuveien 14 B-C - Arealoverføring
Dokument: Endret tillatelse - Granstuveien 14 B-C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Granstuveien 14 B-C - Arealoverføring
Dokument: Forslag til protokoll fra oppmålingsforretning - Granstuveien 14 B-C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2020
Dokument: Gbnr. 13/458 - Ålesund - Svar på nabovarsel om enebolig med intergrert garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 13/458 - Skråvika
Dokument: Gbnr. 13/458 - Forhåndsuttalelse fra VA - Skråvika
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 567/6 - Søknad om omdisponering av dyrkbar jord
Dokument: Gbnr. 567/6 - Søknad om omdisponering av dyrkbar jord - Engsetdalvegen 802 - Garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Granstuveien 14 B-C - Arealoverføring
Dokument: Delingstillatelse - Granstuveien 14 B-C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2020
Dokument: Gbnr. 5/335 - Nedregotten - Svar på nabovarsel om oppføring av 2 eneboliger med tilhørende støttemur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2020
Dokument: Gbnr. 10/59 - Bjørkavollen 23 - svar på nabovarsel om carport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2020
Dokument: Gbnr. 17/1026 - Skarpetegvegen 11A - Svar på nabovarsel om carport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samordning av PBG og VGA
Dokument: Referat fra møte 15.06.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2020
Dokument: Gbnr. 32/540 - Brusdalsvegen - Svar på nabovarsel om oppføring av tomannsbolig med integrert garasje, støttemur og støyskjerm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2020
Dokument: Gbnr. 373/178 - Tennfjord - Svar på nabovarsel om tomannsbolig med carporter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 51/249 - Åregjerdet 2
Dokument: Gbnr. 51/249 - Forhåndsuttalelse fra VA - Åregjerdet 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kløversvingen 2, Enebolig m/garasje
Dokument: Kløversvingen 2, endring av tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2020
Dokument: Gbnr. 6/73 - Elvemyrvegen 2 - Svar på nabovarsel om oppføring av lagerhall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kløversvingen 2, Enebolig m/garasje
Dokument: Kløversvingen 2, godkjent enebolig med sekundærleilighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Liaråket 6 A, gnr 63 bnr 203 - forlenging av midlertidig bruksløyve
Dokument: Gnr 63 bnr 203 - Forlenga bruksløyve bustad 1 - Overført frå tidlegare sak 2018/1255
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kløversvingen 2, Enebolig m/garasje
Dokument: Kløversvingen 2, foreløpig tilbakemelding på søknad om enebolig med sekundærleilighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kløversvingen 2, Enebolig m/garasje
Dokument: Kløversvingen 2, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 50/593 - Østre Hatlaåsen 3 - Enebolig - veg
Dokument: Gnr. 50 bnr. 593 – Østre Hatlaåsen 3 - Vedtak om dispensasjon fra byggegrense etter vegloven – Artikon AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 17/795 - Blindheimshaugen 19
Dokument: Gbnr. 17/ 795 - Forhåndsuttalelse fra VA - Blindheimshaugen 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2020
Dokument: Gbnr. 17/795 - Blindheimshaugen 19 - Svar på nabovarsel om oppføring av 4 eneboliger og riving av eksisterende bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 17/313 - Vegsundstranda 62 - Avstand til veg
Dokument: Gbnr. 17/313 - Vegsundstranda 62 - vedtak om dispensasjon fra byggegrense etter vegloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 5/335 - Nedregotten - Enebolig - veg
Dokument: Gbnr. 5/335 - Nedregotten - vedtak om avkjørselstillatelse og dispensasjon fra avstandskrav etter vegloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 63 bnr 202, Midlertidig bruksløyve - vidareføring av ePhortesak 2019/592
Dokument: Gnr 63 bnr 202, vedtak - midlertidig bruksløyve - vidareføring av ephortesak 2019/592
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2020
Dokument: Gbnr. 139/296 - P. A. Musæus veg 7B - Svar på nabovarsel om carport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...