Norske-postlister.no


Viser [100] av [303].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Konsesjon - boplikt og klage til fylkesmannen
Dokument: Svar - anmodning om omgjøring av vedtak - avslag på konsesjon i Kviteseid kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hole - 209/26 - Øvre Grønndokkvei 20 - krav om sakskostnader - klage igangsettingstillatelse enebolig med garasjedel
Dokument: Anmodning om tilleggsopplysninger - Hole - 209/26 - krav om sakskostnader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helgelandsmoen næringspark - ulovlig deponering av masser - Hole
Dokument: Foreløpig svar til klage på vårt vedtak av 270121 - Pålegg om fjerning av skifermasser og vedtak om tvangsmulkt - Helgelandsmoen Næringspark AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helgelandsmoen næringspark - ulovlig deponering av masser - Hole
Dokument: Orientering om mottatte klager på Statsforvalterens vedtak 181220 og 270121 - Helgelandsmoen næringsområde - Helgelandsmoen Næringspark AS - Hole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 214/364 Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** - Arbeidsulykke 03.01.2020 - Partsinnsyn
Dokument: Svar på anmodning om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 960297 Ringeriksbanen og E16 - Grunnerverv - Tnr 3157 - Gnr/bnr 232/4 i Hole kommune
Dokument: Oversendelse av vilkår for juridisk bistand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/344 - Musmyrveien 13 - Konsesjonsfrihet
Dokument: 150/344 - Musmyrveien 13 - Konsesjonsfrihet - Svar på egenerklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3437 Sel kommune gnr 262 bnr 19
Dokument: Tinglysing knr 3437 Sel kommune gnr 262 bnr 19 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjøvikbanen - 960398 - Jaren stasjon - Grunnerverv
Dokument: 960398 Jaren stasjon - Gnr/bnr 157/16, 282/234 Gran kommune - Svar på merknader til utkast til kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 960297 Ringeriksbanen og E16 - Grunnerverv - Tnr 3063 - Gnr/bnr 232/49 i Hole kommune
Dokument: Vedr. tilbakemelding om aksept på avtale og bekreftelse på dekning av juridisk bistand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3443 Vestre Toten kommune gnr 146 bnr 2, 20 og 163
Dokument: Tinglysing knr 3443 Vestre Toten kommune gnr 146 bnr 2, 20 og 163 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/7/0/0 Søknad om konsesjon
Dokument: Førebels svar - Søknad om konsesjon og deling 66/7/1,4,5 og del av 66/7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 960297 Ringeriksbanen og E16 - Grunnerverv - Tnr 3062 - Gnr/bnr 232/50 i Hole kommune
Dokument: Ringeriksbanen og E16 - Grunnerverv - Tnr 3062 - Gnr/bnr 232/50 i Hole kommune - Tilbakemelding fra FRE16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 960297 Ringeriksbanen og E16 - Grunnerverv - Tnr 3063 - Gnr/bnr 232/49 i Hole kommune
Dokument: Ringeriksbanen og E16 - Grunnerverv - Tnr 3063 - Gnr/bnr 232/49 i Hole kommune - Tilbakemelding fra FRE16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 57 bnr 2 – egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Vedrørende egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gnr 57 bnr 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helgelandsmoen næringspark - ulovlig deponering av masser - Hole
Dokument: Statsforvalterens tilbakemelding på henvendelse av 231220 - Helgelandsmoen Næringspark AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3002 Moss kommune gnr 135 bnr 6
Dokument: Tinglysing knr 3002 Moss kommune gnr 135 bnr 6 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endelig avgjørelse - klage - konsesjon - Østre Toten
Dokument: Saksbehandlingstid - nytt foreløpig svar - klage på konsesjonsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3007 Ringerike kommune gnr 318 bnr 130
Dokument: Tinglysing knr 3007 Ringerike kommune gnr 318 bnr 130 snr 1 og 10 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol - 66/43 - 66/58 mfl - konsesjon for landbrukseiendom
Dokument: Foreløpig svar - Klage på vedtak om å avvise klage på avslag på søknad om konsesjon - gbnr 66/43 m fl i Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 960297 Ringeriksbanen og E16 - Grunnerverv - Tnr 3062 - Gnr/bnr 232/50 i Hole kommune
Dokument: Ringeriksbanen og E16 - Grunnerverv - Tnr 3062 - Gnr/bnr 232/50 i Hole kommune - Tilbakemelding til grunneier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 960297 Ringeriksbanen og E16 - Grunnerverv - Tnr 3063 - Gnr/bnr 232/49 i Hole kommune
Dokument: Ringeriksbanen og E16 - Grunnerverv - Tnr 3063 - Gnr/bnr 232/49 i Hole kommune - Tilbakemelding til grunneier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsforvaltning - E6 Flytting av viltgjerde ved Gardermoen
Dokument: E6 Viltgjerde ved Gardermoen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - juridisk bistand gnr. 136 bnr. 7 i Ullensaker kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3030 Lillestrøm kommune gnr 209 bnr 9
Dokument: Tinglysing knr 3030 Lillestrøm kommune gnr 209 bnr 9 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamle Jarenvei 77 – egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Kvittering egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr.63 bnr.1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: P143 Grunnerverv
Dokument: 20/04885-1 - Grunnerverv i forbindelse med realisering av reguleringsplan for skole-og idrettsområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skarslia ski- og akesenter
Dokument: Vedtak - ekspropriasjon Skarslia ski og akesenter - oversending av møtebok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedtak om vern - verneplan for Nordre Tyrifjorden og Storelva - økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16
Dokument: Svar på spørsmål om konsekvenser av vernevedtaket - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Hole - 220/6 - Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringerike - 106/1 og 131/1 Lostajet - søknad om ekspropriasjon for tilkobling kommunalt vann
Dokument: Klage mottatt - samtykke til ekspropriasjon - Ringerike
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon - boplikt og klage til fylkesmannen
Dokument: Saksbehandlingstid - anmodning om omgjøring av vedtak - konsesjon på eiendom i Kviteseid kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn i sak 18/1933
Dokument: Svar på innsyn - manglende dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vurdering av sak
Dokument: Svar på henvendelse om befaring av bygning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 209/26 - Øvre Grøndokkvei 20 - Klage - dispensasjon og tillatelse for oppføring av enebolig med garasjedel
Dokument: Angående motatt dokumentasjon i sak 20/2290
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn i sak 18/1933
Dokument: Innsyn 209/26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringerike - 106/1 og 131/1 Lostajet - søknad om ekspropriasjon for tilkobling kommunalt vann
Dokument: Fylkesmannen samtykker til ekspropriasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 209/26 - Øvre Grøndokkvei 20 - Klage - dispensasjon og tillatelse for oppføring av enebolig med garasjedel
Dokument: Tilbakemelding på e-post av 19. oktober 2020 vedrørende varsel om rettslige skritt etter tvisteloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 209/26 - Øvre Grøndokkvei 20 - Klage - dispensasjon og tillatelse for oppføring av enebolig med garasjedel
Dokument: Presisering til forrige mail
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 209/26 - Øvre Grøndokkvei 20 - Klage - dispensasjon og tillatelse for oppføring av enebolig med garasjedel
Dokument: 209/26 - Øvre Grøndokkvei 20 - Klage registrert mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/1088 - Musmyrveien - Salg av eiendom - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] & Grunn AS
Dokument: 150/1088 - Oversendelse av kjøpskontrakt og skjøte for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Grunn AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 14/198 m.fl.- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oversendelse av saksdokumenter - konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 14/198 m.fl. i Stor-Elvdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3023 Nesodden kommune gnr 10 bnr 70
Dokument: Tinglysing knr 3023 Nesodden kommune gnr 10 bnr 70 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av eiendom Gnr//bnr 254/1 - Kindsveien 10
Dokument: Fullført fradeling av gnr/bnr 254/1 - matrikkelbrev 254/84
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skarslia ski- og akesenter
Dokument: 92/4 Førehandsvarsel om mogleg ekspropriasjon Skarslia ski og akesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: K - Prosjekt - Ombygging omsorgsbustader Lundenjordet - 39/67 - Lundejordet friområde B
Dokument: Svar - Tilbakemelding etter møte 17.08.20 om ombygging omsorgsbustader Lundenjordet - 39/67 - Lundejordet friområde B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlighet i forvaltning - innsynsforespørsler 2020
Dokument: Oversendelse av reguleringsplansbestemmelser - Jønndalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lover, forskrifter og regler (eiendomsmegling)
Dokument: Anmodning om veiledende fortolkningsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av eiendom Gnr//bnr 254/1 - Kindsveien 10
Dokument: Gnr/bnr 254/1 - Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av eiendom Gnr//bnr 254/1 - Kindsveien 10
Dokument: Gnr 254 bnr 1 - Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 220/6 og 222/15 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tillatelse til bygging - oppgradering av renseanlegg
Dokument: 220/6 og 222/15 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Oppgradering av renseanlegg - svar på klage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 28/6/0/0 28/2/0/0 Skifte og mulig salg av eiendom, Hovet
Dokument: Presisering - 28/6/0/0 28/2/0/0 Skife og mulig salg av eiendom, Hovet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3007 Ringerike kommune gnr 92 bnr 181
Dokument: Tinglysing knr 3007 Ringerike kommune gnr 92 bnr 181 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3023 Nesodden kommune gnr 20 bnr 115
Dokument: Tinglysing knr 3023 Nesodden kommune gnr 20 bnr 115 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/726 - Bergermoen - Salg av eiendom
Dokument: 150/726 - Bergermoen - Matrikkelbrev fradelte tomter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Hole - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Låneopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 439 Detaljregulering for Hvervenkastet
Dokument: Foreløpig svar - Klage på vedtak om at klage på detaljregulering for Hvervenkastet ikke skal realitetsbehandles
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 28/6//0 28/2/0/0 Skifte og mulig salg av eiendom, Hovet
Dokument: Svar - 28/6/0/0 28/2/0/0 Skifte og mulig salg av eiendom, Hovet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringerike - 106/1 og 131/1 Lostajet - søknad om ekspropriasjon for tilkobling kommunalt vann
Dokument: Melding om forsinket saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/43/0/0 m/fl Søknad om konsesjon - Ustedalen 93, Geilo
Dokument: Svar: 19/04547-11 - 66/43/0/0 Ønsker møte med kommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3446 Gran kommune gnr 79 bnr 4
Dokument: Tinglysing knr 3446 Gran kommune gnr 79 bnr 4 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3446 Gran kommune gnr 77 bnr 233
Dokument: Tinglysing knr 3446 Gran kommune gnr 77 bnr 233 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3446 Gran kommune gnr 77 bnr 62, 88 og 193
Dokument: Tinglysing knr 3446 Gran kommune gnr 77 bnr 62, 88 og 193 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3446 Gran kommune gnr 65 bnr 4
Dokument: Tinglysing knr 3446 Gran kommune gnr 65 bnr 4 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3446 Gran kommune gnr 66 bnr 19
Dokument: Tinglysing knr 3446 Gran kommune gnr 66 bnr 19 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av eiendom Gnr//bnr 254/1 - Kindsveien 10
Dokument: Foreløpig svar - Søknad om fradeling av eiendom Gnr//bnr 254/1 - Kindsveien 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endelig avgjørelse - klage - konsesjon
Dokument: Orientering om saksbehandlingstid - klage på konsesjonsvedtak gnr. 109 bnr. 1 i Østre Toten kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestre Toten - forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25 - Fjordgata Sør
Dokument: Foreløpig melding - samtykke til forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25 - Fjordgata Sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 28, bnr. 4 - rekvisisjon av oppmålingsforretning, klarlegging av eksisterande grenser mot gnr. 28, bnr. 46 i Auenhauglie
Dokument: Gnr. 28, bnr. 4 - foreløpig svarbrev - spørsmål om innmåling av eksisterande grenser mot gnr. 28, bnr. 46 i Auenhauglie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter / Innsynsbegjæring - og klager på avslag - April - Mai - Juni 2020 - se tidligere sak 20/00009
Dokument: Innsyn i saksnr 15/06870-1 - Tinglysing knr 0605 Ringerike gnr 247 bnr 3 og 4 - Grunnboken er rettet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gammel grunnbok - Advokatfirmaet Buttingsrud DA
Dokument: Tilgang - Gammel grunnbok - Advokatfirmaet Buttingsrud DA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler - 2020
Dokument: Svar - Nabovarsel - tiltak på eiendommen gnr/bnr 254/1 - Skjærdalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringerike - 106/1 og 131/1 Lostajet - søknad om ekspropriasjon for tilkobling kommunalt vann
Dokument: Søknad om ekspropriasjon for tilkobling kommunalt vann - Ringerike - 106/1 og 131/1 Lostajet - brev fra advokat oversendes til orientering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Alm gård - Gbnr 117/1 - 117/2 - 122/7 i Ringerike - Sletting av gjenkjøpsrett
Dokument: Signert sletteerklæring og signaturfullmakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Boplikt - Bjerke Gnr/bnr 183/1 - Hole kommune
Dokument: Orientering om politisk vedtak Gnr/bnr 183/1 - Hole kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samtykke til ekspropriasjon Reguleringsplan Tanberghøgda
Dokument: Reguleringsplan Tanberghøgda Anmodning om tilleggsopplysninger i forbindelse med behandling av søknad om ekspropriasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 0301 Oslo kommune gnr 203 bnr 1
Dokument: Tinglysing knr 0301 Oslo kommune gnr 203 bnr 1 fnr 1, 2, 3 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3007 Ringerike kommune gnr 251 bnr 78, gnr 254 bnr 13, gnr 259 bnr 5, 46, gnr 261 bnr 19, gnr 263 bnr 12, 13 og gnr 266 bnr 19
Dokument: Tinglysing knr 3007 Ringerike kommune gnr 251 bnr 78, gnr 254 bnr 13, gnr 259 bnr 5, 46, gnr 261 bnr 19, gnr 263 bnr 12, 13 og gnr 266 bnr 19 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Boplikt - Bjerke Gnr/bnr 183/1 - Hole kommune
Dokument: Orientering om videre saksgang - Boplikt Bjerke Gnr/bnr 183/1 - Hole Kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen gbnr. 40/500 og 510 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Dokument: Eiendommen gbnr. 40/500 og 510 - Kvittering for registrert konsesjonsforhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3007 Ringerike kommune gnr 122 bnr 16
Dokument: Tinglysing knr 3007 Ringerike kommune gnr 122 bnr 16 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3020 Nordre Follo kommune gnr 79 bnr 2
Dokument: Tinglysing knr 3020 Nordre Follo kommune gnr 79 bnr 2 - Vedtaket om dokumentavgift er endret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av eiendom i Grunnforurensning Gnr/bnr 39/136 - Dronning Åstas gat 12 - Hønefoss Brannstasjon
Dokument: Svar - Registrering av eiendom i Grunnforurensning Gnr/bnr 39/136 - Dronning Åstas gate 12 - Hønefoss Brannstasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunikasjon - Flomsikring Brandbu sentrum, Gran kommune
Dokument: 202001952-71 - GRAN KOMMUNE - EKSPROPRIASJON (Datalex ref: LR-8673)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan- og bygningsloven - Flomsikring Brandbu sentrum, Gran kommune
Dokument: Grunneierliste eiendommer mot elver i Brandbu sentrum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skarslia ski- og akesenter
Dokument: 20/00118- Eventuelle merknadar til mogleg ekspropriasjon av skianlegg - Ål kommune må vere oss i hende seinast 8. april
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunikasjon - Flomsikring Brandbu sentrum, Gran kommune
Dokument: 202001952-44 - Tilbakemelding : Etterlysning av avtaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - Rv 4 - 201269 Roa - Gran grense i Lunner og Gran kommune
Dokument: Rv 4 Roa - Gran grense i Lunner kommune Oversendelse av signert avtale om tiltredelse og avtaleskjønn gnr 36 bnr 10, 12 og gnr 38 bnr 24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientsak - Avskjermet
Dokument: Journalopplysninger - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Verneplan for Tyrifjorden
Dokument: Krav om erstatning etter vern av Steinsfjorden biotopvernområde i Ringerike kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/94 - Bakkelivegen 15 - Konsesjonsfrihet
Dokument: 150/94 - Bakkelivegen 15 - Konsesjonsfrihet - Svar på egenerklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...