Norske-postlister.no


Viser [100] av [614 429].
Bli varslet om nye treff i søket
Til: Domstoladministrasjonen [bedrift/enhet]
Fiskeridirektoratet [bedrift/enhet]
Miljødirektoratet [bedrift/enhet]
Utdanningsdirektoratet [bedrift/enhet]
Skattedirektoratet [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Møre og Romsdal [bedrift/enhet]
Husbanken [bedrift/enhet]
Statens pensjonskasse [bedrift/enhet]
Statistisk sentralbyrå [bedrift/enhet]
Barneombudet [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Norsk institutt for bioøkonomi [bedrift/enhet]
Luftfartstilsynet [bedrift/enhet]
Kartverket [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Agder [bedrift/enhet]
Valgdirektoratet [bedrift/enhet]
Statsbygg [bedrift/enhet]
Norges forskningsråd [bedrift/enhet]
Garantiinstituttet for eksportkreditt [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Troms og Finnmark [bedrift/enhet]
Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Rogaland [bedrift/enhet]
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning [bedrift/enhet]
Direktoratet for forvaltning og IKT [bedrift/enhet]
Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid
Olje- og energidepartementet [bedrift/enhet]
Statens sivilrettsforvaltning [bedrift/enhet]
Statsministerens kontor [bedrift/enhet]
Nasjonal sikkerhetsmyndighet [bedrift/enhet]
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet [bedrift/enhet]
Statens helsetilsyn [bedrift/enhet]
Fylkesmennenes fellesadministrasjon [bedrift/enhet]
Direktoratet for økonomistyring [bedrift/enhet]
Forbrukerombudet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Vegtilsynet [bedrift/enhet]
Arbeids- og velferdsdirektoratet [bedrift/enhet]
Statens vegvesen Vegdirektoratet [bedrift/enhet]
Petroleumstilsynet [bedrift/enhet]
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Sjøfartsdirektoratet [bedrift/enhet]
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Trøndelag [bedrift/enhet]
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Folkehelseinstituttet [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Direktoratet for arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Foreldreutvalget for grunnskolen [bedrift/enhet]
Forbrukerrådet [bedrift/enhet]
Direktoratet for e-helse [bedrift/enhet]
Direktoratet for byggkvalitet [bedrift/enhet]
Helsedirektoratet [bedrift/enhet]
Klima- og miljødepartementet [bedrift/enhet]
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Havforskningsinstituttet [bedrift/enhet]
Sysselmannen på Svalbard [bedrift/enhet]
Jernbanedirektoratet [bedrift/enhet]
Språkrådet [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [bedrift/enhet]
Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Norges vassdrags- og energidirektorat [bedrift/enhet]
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Politidirektoratet [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestland [bedrift/enhet]
Likestillings-og diskrimineringsombudet [bedrift/enhet]
Utlendingsdirektoratet [bedrift/enhet]
Brønnøysundregistrene [bedrift/enhet]
Riksarkivet [bedrift/enhet]
Statens jernbanetilsyn [bedrift/enhet]
Distriktssenteret
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark [bedrift/enhet]
Kriminalomsorgsdirektoratet [bedrift/enhet]
Landbruksdirektoratet [bedrift/enhet]
Opplysningsvesenets fond [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Internasjonalt reindriftssenter [bedrift/enhet]
Husleietvistutvalget [bedrift/enhet]
Politiets sikkerhetstjeneste [bedrift/enhet]
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Tolldirektoratet [bedrift/enhet]
Kompetanse Norge [bedrift/enhet]
Barne- og likestillingsdepartementet [bedrift/enhet]
Til: Sveio kommune [bedrift/enhet]
Statens arbeidsmiljøinstitutt [bedrift/enhet]
Sigdal kommune [bedrift/enhet]
Masfjorden kommune [bedrift/enhet]
Sande kommune [bedrift/enhet]
Lom kommune [bedrift/enhet]
Vågan kommune [bedrift/enhet]
Osterøy kommune [bedrift/enhet]
Øyer kommune [bedrift/enhet]
Avfall Norge [bedrift/enhet]
Steinkjer kommune [bedrift/enhet]
Bømlo kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kvænangen kommune [bedrift/enhet]
Vefsn kommune [bedrift/enhet]
Norsk ornitologisk forening [bedrift/enhet]
Lyngdal kommune [bedrift/enhet]
Krødsherad kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Trøndelag [bedrift/enhet]
Lindesnes kommune [bedrift/enhet]
Ålesund kommune [bedrift/enhet]
Tjeldsund kommune [bedrift/enhet]
Nærøy kommune [bedrift/enhet]
Vindafjord kommune [bedrift/enhet]
Havforskningsinstituttet [bedrift/enhet]
Norsk Hydro ASA [bedrift/enhet]
Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL)
Høyanger kommune [bedrift/enhet]
Framtiden i våre hender [bedrift/enhet]
Forum for miljøteknologi [bedrift/enhet]
Vellenes fellesorganisasjon [bedrift/enhet]
Hå kommune [bedrift/enhet]
NHO Mat og drikke [bedrift/enhet]
Kongsvinger kommune [bedrift/enhet]
Norsk maritimt museum [bedrift/enhet]
Norsk institutt for vannforskning [bedrift/enhet]
Andøy kommune [bedrift/enhet]
Fosnes kommune [bedrift/enhet]
Boliden Odda [bedrift/enhet]
Velforbundet [bedrift/enhet]
Stjørdal kommune [bedrift/enhet]
Rygge kommune [bedrift/enhet]
Frøya kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune [bedrift/enhet]
ZERO - Zero Emission Resource Organisation
COWI AS [bedrift/enhet]
Fedje kommune [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Vanylven kommune [bedrift/enhet]
Sula kommune [bedrift/enhet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Vegårshei kommune [bedrift/enhet]
Osen kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Troms og Finnmark [bedrift/enhet]
Møre og Romsdal fylkeskommune [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Løten kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Norsk friluftsliv [bedrift/enhet]
Gjerdrum kommune [bedrift/enhet]
Lierne kommune [bedrift/enhet]
Lillehammer kommune [bedrift/enhet]
Askøy kommune [bedrift/enhet]
Vestre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Hyllestad kommune [bedrift/enhet]
NHO Logistikk og Transport [bedrift/enhet]
Nittedal kommune [bedrift/enhet]
Giske kommune [bedrift/enhet]
Bremanger kommune [bedrift/enhet]
Stryn kommune [bedrift/enhet]
Åseral kommune [bedrift/enhet]
Hemne kommune [bedrift/enhet]
Lærdal kommune [bedrift/enhet]
Eidsvoll kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
Sør-Varanger kommune [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Vinje kommune [bedrift/enhet]
Gratangen kommune [bedrift/enhet]
Vågsøy kommune [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Sjøfartsdirektoratet [bedrift/enhet]
Bjerkreim kommune [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal kommune [bedrift/enhet]
Lund kommune [bedrift/enhet]
Gjemnes kommune [bedrift/enhet]
Sørfold kommune [bedrift/enhet]
Loppa kommune [bedrift/enhet]
Bergen kommune [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Skaun kommune [bedrift/enhet]
Modalen kommune [bedrift/enhet]
Ringerike kommune [bedrift/enhet]
Karmøy kommune [bedrift/enhet]
Huseiernes landsforbund [bedrift/enhet]
Halsa kommune [bedrift/enhet]
Os kommune [bedrift/enhet]
Rauma kommune [bedrift/enhet]
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Sandnes kommune [bedrift/enhet]
Søgne kommune [bedrift/enhet]
Flakstad kommune [bedrift/enhet]
Sogn og Fjordane fylkeskommune [bedrift/enhet]
Modum kommune [bedrift/enhet]
Naustdal kommune [bedrift/enhet]
Hamarøy kommune [bedrift/enhet]
Jondal kommune [bedrift/enhet]
Eidfjord kommune [bedrift/enhet]
Vestby kommune [bedrift/enhet]
Nesset kommune [bedrift/enhet]
Kystverket [bedrift/enhet]
Tolldirektoratet [bedrift/enhet]
Gulen kommune [bedrift/enhet]
Overhalla kommune [bedrift/enhet]
Asker kommune [bedrift/enhet]
Kristiansund kommune [bedrift/enhet]
Vardø kommune [bedrift/enhet]
Gloppen kommune [bedrift/enhet]
Aqua Gen [bedrift/enhet]
Nasjonalforeningen for folkehelsen [bedrift/enhet]
Eide kommune [bedrift/enhet]
Rogaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Hattfjelldal kommune [bedrift/enhet]
Stiftelsen Miljøfyrtårn [bedrift/enhet]
Skodje kommune [bedrift/enhet]
Trondheim kommune [bedrift/enhet]
NOAH [bedrift/enhet]
Stange kommune [bedrift/enhet]
Rindal kommune [bedrift/enhet]
Vik kommune [bedrift/enhet]
Båtsfjord kommune [bedrift/enhet]
Østre Toten kommune [bedrift/enhet]
Kvam herad [bedrift/enhet]
Sandefjord kommune [bedrift/enhet]
Sandøy kommune [bedrift/enhet]
Ørland kommune [bedrift/enhet]
Norges jeger- og fiskerforbund [bedrift/enhet]
Fusa kommune [bedrift/enhet]
Åmot kommune [bedrift/enhet]
Høylandet kommune [bedrift/enhet]
Grimstad kommune [bedrift/enhet]
Stena recycling [bedrift/enhet]
Etnedal kommune [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Stiftelsen Miljømerking [bedrift/enhet]
Rømskog kommune [bedrift/enhet]
Lørenskog kommune [bedrift/enhet]
Meldal kommune [bedrift/enhet]
Norcem AS [bedrift/enhet]
Vestnes kommune [bedrift/enhet]
Ål kommune [bedrift/enhet]
Gjesdal kommune [bedrift/enhet]
Eigersund kommune [bedrift/enhet]
Radøy kommune [bedrift/enhet]
Tingvoll kommune [bedrift/enhet]
Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
Norsk kulturarv [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT
Holtålen kommune [bedrift/enhet]
Stordal kommune [bedrift/enhet]
Tolga kommune [bedrift/enhet]
Askim kommune [bedrift/enhet]
Gildeskål kommune [bedrift/enhet]
Rådgivende ingeniørers forening [bedrift/enhet]
Norsk vann BA [bedrift/enhet]
Akershus fylkeskommune [bedrift/enhet]
Telemark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Askvoll Kommune [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune [bedrift/enhet]
Ullensaker kommune [bedrift/enhet]
Sel kommune [bedrift/enhet]
Snillfjord kommune [bedrift/enhet]
Lenvik kommune [bedrift/enhet]
Røyken kommune [bedrift/enhet]
Aure kommune [bedrift/enhet]
Frosta kommune [bedrift/enhet]
Stavanger kommune [bedrift/enhet]
Alta kommune [bedrift/enhet]
Oppland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Norsk fjernvarme [bedrift/enhet]
Kystskogbruket
Roan kommune [bedrift/enhet]
Veidekke ASA [bedrift/enhet]
Hornindal kommune [bedrift/enhet]
Grue kommune [bedrift/enhet]
Gjerstad kommune [bedrift/enhet]
Bygland kommune [bedrift/enhet]
Brønnøy kommune [bedrift/enhet]
Oljedirektoratet [bedrift/enhet]
Nye Veier AS [bedrift/enhet]
Namsos kommune [bedrift/enhet]
Eid kommune [bedrift/enhet]
Målselv kommune [bedrift/enhet]
Skien Kommune [bedrift/enhet]
Aurland kommune [bedrift/enhet]
Nordreisa kommune [bedrift/enhet]
Måsøy kommune [bedrift/enhet]
Bykle kommune [bedrift/enhet]
Vest-Agder fylkeskommune [bedrift/enhet]
Grane kommune [bedrift/enhet]
Nedre Eiker Kommune [bedrift/enhet]
Frogn kommune [bedrift/enhet]
Ballangen kommune [bedrift/enhet]
Namdalseid kommune [bedrift/enhet]
Natur og ungdom [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Halden kommune [bedrift/enhet]
Rollag kommune [bedrift/enhet]
Mandal kommune [bedrift/enhet]
Evenes kommune [bedrift/enhet]
Lyngen kommune [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Kvinnherad kommune [bedrift/enhet]
Siljan kommune [bedrift/enhet]
Saltdal kommune [bedrift/enhet]
Lebesby kommune [bedrift/enhet]
Skjervøy kommune [bedrift/enhet]
Greenpeace
NHO Reiseliv [bedrift/enhet]
Skiptvet kommune [bedrift/enhet]
Kystrederiene [bedrift/enhet]
Time kommune [bedrift/enhet]
Horten kommune [bedrift/enhet]
Vikna kommune [bedrift/enhet]
Hamar kommune [bedrift/enhet]
Ski kommune [bedrift/enhet]
Scanwatt AS [bedrift/enhet]
Nannestad kommune [bedrift/enhet]
Granvin herad [bedrift/enhet]
Aust-Agder fylkeskommune [bedrift/enhet]
Bjugn kommune [bedrift/enhet]
Norsk forening for farlig avfall [bedrift/enhet]
Det norske veritas - DNV GL
Molde kommune [bedrift/enhet]
Jeg velger meg et giftritt Nesset
Rendalen kommune [bedrift/enhet]
Forum for natur og friluftsliv
Levanger kommune [bedrift/enhet]
Songdalen kommune [bedrift/enhet]
Åmli kommune [bedrift/enhet]
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Gol kommune [bedrift/enhet]
Esso Norge AS [bedrift/enhet]
Leka kommune [bedrift/enhet]
Årdal kommune [bedrift/enhet]
Moskenes Kommune [bedrift/enhet]
Klæbu kommune [bedrift/enhet]
Rødøy kommune [bedrift/enhet]
Averøy kommune [bedrift/enhet]
Luster kommune [bedrift/enhet]
Larvik kommune [bedrift/enhet]
Tysnes kommune [bedrift/enhet]
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet [bedrift/enhet]
Bindal Kommune [bedrift/enhet]
Spydeberg kommune [bedrift/enhet]
Tydal kommune [bedrift/enhet]
Kviteseid kommune [bedrift/enhet]
Sørum kommune [bedrift/enhet]
Sola kommune [bedrift/enhet]
Porsanger kommune [bedrift/enhet]
Strand kommune [bedrift/enhet]
Vennesla kommune [bedrift/enhet]
Dyrøy kommune [bedrift/enhet]
Grong kommune [bedrift/enhet]
Risør kommune [bedrift/enhet]
Farsund kommune [bedrift/enhet]
Haram kommune [bedrift/enhet]
Hordaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Hedmark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Balestrand kommune [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
Vågå kommune [bedrift/enhet]
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) [bedrift/enhet]
Salangen kommune [bedrift/enhet]
Byggmesterforbundet [bedrift/enhet]
Norsk institutt for naturforskning
Meland kommune [bedrift/enhet]
Leikanger kommune [bedrift/enhet]
Drangedal kommune [bedrift/enhet]
Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)
Moss kommune [bedrift/enhet]
Øystre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Norsk inistitutt for luftforskning
Arendal kommune [bedrift/enhet]
Tysfjord kommune [bedrift/enhet]
Miljøstiftelsen Bellona [bedrift/enhet]
Nelfo [bedrift/enhet]
Nordkapp kommune [bedrift/enhet]
Folldal kommune [bedrift/enhet]
Indre Fosen kommune [bedrift/enhet]
Åfjord kommune [bedrift/enhet]
Boligbyggelaget USBL [bedrift/enhet]
Agdenes kommune [bedrift/enhet]
Marker kommune [bedrift/enhet]
Vang kommune [bedrift/enhet]
Nesodden kommune [bedrift/enhet]
Troms fylkeskommune [bedrift/enhet]
Bardu kommune [bedrift/enhet]
Træna kommune [bedrift/enhet]
Jernbanedirektoratet [bedrift/enhet]
Asplan Viak AS [bedrift/enhet]
Sarpsborg kommune [bedrift/enhet]
Stor-Elvdal kommune [bedrift/enhet]
Bane NOR SF [bedrift/enhet]
Stiftelsen natur og kultur [bedrift/enhet]
Selbu kommune [bedrift/enhet]
Ørskog kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark [bedrift/enhet]
Voss kommune [bedrift/enhet]
Olje- og energidepartementet [bedrift/enhet]
Hareid kommune [bedrift/enhet]
Hurdal kommune [bedrift/enhet]
Førde kommune [bedrift/enhet]
Midsund kommune [bedrift/enhet]
Vadsø kommune [bedrift/enhet]
Sund kommune [bedrift/enhet]
Nome kommune [bedrift/enhet]
Stavanger maritime museum
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Elverum kommune [bedrift/enhet]
Flatanger kommune [bedrift/enhet]
KS Bedrift [bedrift/enhet]
Kautokeino kommune
Sørreisa kommune [bedrift/enhet]
Øvre Eiker Kommune [bedrift/enhet]
Norsk polarinstitutt [bedrift/enhet]
Flesberg kommune [bedrift/enhet]
Innovasjon Norge [bedrift/enhet]
Lesja kommune [bedrift/enhet]
Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum [bedrift/enhet]
Sør-Fron kommune [bedrift/enhet]
Tana kommune [bedrift/enhet]
Hammerfest kommune [bedrift/enhet]
Norske havner [bedrift/enhet]
Rennebu kommune [bedrift/enhet]
Aurskog-Høland kommune [bedrift/enhet]
Fauske kommune [bedrift/enhet]
Nordre Land kommune [bedrift/enhet]
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund [bedrift/enhet]
SAR AS [bedrift/enhet]
Hitra kommune [bedrift/enhet]
Sauherad kommune [bedrift/enhet]
Røyrvik kommune [bedrift/enhet]
Sykkylven kommune [bedrift/enhet]
Klepp kommune [bedrift/enhet]
Hægebostad kommune [bedrift/enhet]
Malvik kommune [bedrift/enhet]
Fet kommune [bedrift/enhet]
Enebakk kommune [bedrift/enhet]
Forbrukerrådet [bedrift/enhet]
Meløy kommune [bedrift/enhet]
Hobøl kommune [bedrift/enhet]
Skedsmo kommune [bedrift/enhet]
Austrheim kommune [bedrift/enhet]
Ås kommune [bedrift/enhet]
Åsnes kommune [bedrift/enhet]
Nord-Fron kommune [bedrift/enhet]
Øygarden kommune [bedrift/enhet]
Statens vegvesen, Vegdirektoratet [bedrift/enhet]
Tysvær kommune [bedrift/enhet]
Værøy kommune [bedrift/enhet]
Lødingen kommune [bedrift/enhet]
Søndre Land kommune [bedrift/enhet]
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Snåsa kommune [bedrift/enhet]
Enova SF [bedrift/enhet]
Norconsult AS [bedrift/enhet]
Tønsberg kommune [bedrift/enhet]
Iveland kommune [bedrift/enhet]
Aremark kommune [bedrift/enhet]
Øksnes kommune [bedrift/enhet]
Ringsaker kommune [bedrift/enhet]
Vaksdal kommune [bedrift/enhet]
Hafslund AS [bedrift/enhet]
Bærum kommune [bedrift/enhet]
Tokke kommune [bedrift/enhet]
Skjåk kommune [bedrift/enhet]
Norsk forening mot støy [bedrift/enhet]
Nord-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Byggevareindustriens forening [bedrift/enhet]
Balsfjord kommune [bedrift/enhet]
Norske sjømatbedrifters landsforening [bedrift/enhet]
Skånland kommune [bedrift/enhet]
Notodden kommune [bedrift/enhet]
Kragerø kommune [bedrift/enhet]
Vega kommune [bedrift/enhet]
Meteorologisk institutt [bedrift/enhet]
Kvinesdal kommune [bedrift/enhet]
Rana Kommune [bedrift/enhet]
Dovre kommune [bedrift/enhet]
Vern om Grenland - nei til deponi [bedrift/enhet]
Froland Kommune [bedrift/enhet]
Statsbygg [bedrift/enhet]
Engerdal kommune [bedrift/enhet]
Solund kommune [bedrift/enhet]
Tinn kommune [bedrift/enhet]
Sametinget [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [bedrift/enhet]
Surnadal kommune [bedrift/enhet]
Østfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
Sokndal kommune [bedrift/enhet]
Inderøy kommune [bedrift/enhet]
Riksantikvaren [bedrift/enhet]
Norges forskningsråd [bedrift/enhet]
Trøgstad kommune [bedrift/enhet]
Odda kommune [bedrift/enhet]
Lerøy Seafood [bedrift/enhet]
Tvedestrand kommune [bedrift/enhet]
Berg kommune [bedrift/enhet]
Fellesforbundet [bedrift/enhet]
Sauda kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Agder [bedrift/enhet]
Lier kommune [bedrift/enhet]
Folkehelseinstituttet [bedrift/enhet]
Oppegård kommune [bedrift/enhet]
Kvalsund kommune [bedrift/enhet]
Porsgrunn kommune [bedrift/enhet]
Kvæfjord kommune [bedrift/enhet]
Torsken kommune [bedrift/enhet]
Norges Kvinne- og familieforbund [bedrift/enhet]
Midtre Gauldal kommune [bedrift/enhet]
Industri Energi [bedrift/enhet]
NHO Transport [bedrift/enhet]
Ringebu kommune [bedrift/enhet]
Holmestrand kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Rogaland [bedrift/enhet]
Sunndal kommune [bedrift/enhet]
Alstahaug kommune [bedrift/enhet]
SINTEF [bedrift/enhet]
Finnøy kommune [bedrift/enhet]
Dønna kommune [bedrift/enhet]
Buskerud fylkeskommune [bedrift/enhet]
Steigen kommune [bedrift/enhet]
Arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Gjøvik kommune [bedrift/enhet]
Fjaler kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Sømna kommune [bedrift/enhet]
Etne kommune [bedrift/enhet]
Karlsøy kommune [bedrift/enhet]
Lurøy kommune [bedrift/enhet]
Norges Lastebileier-Forbund [bedrift/enhet]
Karasjok kommune [bedrift/enhet]
Energi Norge [bedrift/enhet]
Austevoll kommune [bedrift/enhet]
Lunner kommune [bedrift/enhet]
Stranda kommune [bedrift/enhet]
Tranøy kommune [bedrift/enhet]
Fitjar kommune [bedrift/enhet]
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning [bedrift/enhet]
Kåfjord kommune [bedrift/enhet]
Volda kommune [bedrift/enhet]
Alvdal kommune [bedrift/enhet]
Fjell kommune [bedrift/enhet]
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
Ulvik herad [bedrift/enhet]
Utsira kommune [bedrift/enhet]
Beiarn kommune [bedrift/enhet]
Norsk kommunalteknisk forening [bedrift/enhet]
Bø kommune [bedrift/enhet]
Hol kommune [bedrift/enhet]
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet [bedrift/enhet]
Suldal kommune [bedrift/enhet]
Harstad kommune [bedrift/enhet]
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Fortum Oslo Varme AS [bedrift/enhet]
Trysil kommune [bedrift/enhet]
Maskinentreprenørenes forbund [bedrift/enhet]
Ibestad kommune [bedrift/enhet]
Kvitsøy kommune [bedrift/enhet]
Flå kommune [bedrift/enhet]
Drammen kommune [bedrift/enhet]
Sør-Odal kommune [bedrift/enhet]
Audnedal kommune [bedrift/enhet]
Hjartdal kommune [bedrift/enhet]
Vestre Toten kommune [bedrift/enhet]
Narvik kommune [bedrift/enhet]
Evje og Hornnes kommune [bedrift/enhet]
Råde kommune [bedrift/enhet]
Ørsta kommune [bedrift/enhet]
Eidskog kommune [bedrift/enhet]
Melhus Kommune [bedrift/enhet]
Hemnes kommune [bedrift/enhet]
Miljødirektoratet [bedrift/enhet]
Hadsel kommune [bedrift/enhet]
Nesseby kommune [bedrift/enhet]
Sirdal kommune [bedrift/enhet]
Bergmesteren Raudsand [bedrift/enhet]
Lillesand kommune [bedrift/enhet]
Sjømat Norge [bedrift/enhet]
Norsk gjenvinning AS [bedrift/enhet]
Verran kommune [bedrift/enhet]
Oppdal kommune [bedrift/enhet]
Yara Norge AS [bedrift/enhet]
Ulstein kommune [bedrift/enhet]
Fræna kommune [bedrift/enhet]
Unio [bedrift/enhet]
Os kommune [bedrift/enhet]
Equinor [bedrift/enhet]
Aukra kommune [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestland [bedrift/enhet]
Sogndal kommune [bedrift/enhet]
Eidsberg kommune [bedrift/enhet]
Gausdal kommune [bedrift/enhet]
Nes kommune [bedrift/enhet]
Rakkestad kommune [bedrift/enhet]
Hemsedal kommune [bedrift/enhet]
Nord-Odal kommune [bedrift/enhet]
Færder kommune [bedrift/enhet]
Forsand kommune [bedrift/enhet]
Samnanger kommune [bedrift/enhet]
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Norsk olje og gass
WWF-Norge
Vestfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
Byggenæringens landsforening [bedrift/enhet]
Norsk industri [bedrift/enhet]
Hjelmeland kommune [bedrift/enhet]
Norges kystfiskarlag [bedrift/enhet]
Hurum kommune [bedrift/enhet]
Norsk transportarbeiderforbund [bedrift/enhet]
Selje kommune [bedrift/enhet]
Birkenes kommune [bedrift/enhet]
Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg
A/S Norske Shell [bedrift/enhet]
Seljord kommune [bedrift/enhet]
NHO Sjøfart [bedrift/enhet]
Jølster kommune [bedrift/enhet]
Tromsø kommune [bedrift/enhet]
OiW Process AS Hy
Røros kommune [bedrift/enhet]
Re kommune [bedrift/enhet]
Finnmark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Rælingen kommune [bedrift/enhet]
NHO Luftfart [bedrift/enhet]
Frivillig faggruppe for bidrag til løsning av deponisaken
Lavangen kommune [bedrift/enhet]
Orkdal kommune [bedrift/enhet]
Marnardal kommune [bedrift/enhet]
Kristiansand kommune [bedrift/enhet]
Haugesund kommune [bedrift/enhet]
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Avinor AS [bedrift/enhet]
Nesna kommune [bedrift/enhet]
Fyresdal kommune [bedrift/enhet]
Valle kommune [bedrift/enhet]
Gaular kommune [bedrift/enhet]
Tynset kommune [bedrift/enhet]
Barne- og familiedepartementet [bedrift/enhet]
Flekkefjord kommune [bedrift/enhet]
Kongsberg kommune [bedrift/enhet]
Rennesøy kommune [bedrift/enhet]
Fiskeridirektoratet [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Norges fiskarlag [bedrift/enhet]
Den norske turistforening [bedrift/enhet]
Berlevåg kommune [bedrift/enhet]
Hole kommune [bedrift/enhet]
Bodø kommune [bedrift/enhet]
Randaberg kommune [bedrift/enhet]
Jevnaker kommune [bedrift/enhet]
Landbruksdirektoratet [bedrift/enhet]
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
Bamble kommune [bedrift/enhet]
Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap
Sortland kommune [bedrift/enhet]
Svelvik kommune [bedrift/enhet]
Norsk plantevernforening
Naturvernforbundet
Hasvik kommune [bedrift/enhet]
Stord Kommune [bedrift/enhet]
Luftfartstilsynet [bedrift/enhet]
Smøla kommune [bedrift/enhet]
Norddal kommune [bedrift/enhet]
Leirfjord kommune [bedrift/enhet]
Direktoratet for byggkvalitet [bedrift/enhet]
Storfjord kommune [bedrift/enhet]
Gran kommune [bedrift/enhet]
Norges miljøvernforbund [bedrift/enhet]
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Norsk varme [bedrift/enhet]
Friluftsrådenes landsforbund [bedrift/enhet]
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Bokn kommune [bedrift/enhet]
Norsk bioenergiforening (NoBio)
Gamvik kommune [bedrift/enhet]
Flora kommune [bedrift/enhet]
Namsskogan kommune [bedrift/enhet]
Røst kommune [bedrift/enhet]
Lindås kommune [bedrift/enhet]
Nofima AS [bedrift/enhet]
Nes kommune [bedrift/enhet]
Vevelstad kommune [bedrift/enhet]
Hvaler kommune [bedrift/enhet]
Rambøll Norge AS [bedrift/enhet]
Forbrukerombudet [bedrift/enhet]
SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Verdal kommune [bedrift/enhet]
Nissedal kommune [bedrift/enhet]
Ullensvang herad [bedrift/enhet]
Meråker kommune [bedrift/enhet]
Norges kulturvernforbund [bedrift/enhet]
Sande kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Møre og Romsdal [bedrift/enhet]
Vestvågøy kommune [bedrift/enhet]
Til: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet [bedrift/enhet]
Brønnøysundregistrene [bedrift/enhet]
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
Norsk nukleær dekommisjonering [bedrift/enhet]
Bioteknologirådet [bedrift/enhet]
Vegtilsynet [bedrift/enhet]
Riksadvokatembetet
Sysselmannen på Svalbard [bedrift/enhet]
Domstoladministrasjonen [bedrift/enhet]
Høgskulen på Vestlandet [bedrift/enhet]
Sametinget [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling av høyere utdanning
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk [bedrift/enhet]
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeid (NDR)
Øvrige
Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond [bedrift/enhet]
Petroleumstilsynet [bedrift/enhet]
Norsk Polarinstitutt [bedrift/enhet]
Helsedirektoratet [bedrift/enhet]
Norges Handelshøgskole
Tolldirektoratet [bedrift/enhet]
Kunst i offentlige rom (KORO)
Norsk Kulturminnefond [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark [bedrift/enhet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Norsk akreditering
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Kunsthøgskolen i Oslo [bedrift/enhet]
Nasjonalbiblioteket [bedrift/enhet]
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning
Universitetet i Sørøst-Norge [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Justisdepartementet
Veterinærinstituttet [bedrift/enhet]
Statens lånekasse for utdanning [bedrift/enhet]
Direktoratet for byggkvalitet [bedrift/enhet]
Sekretariatet for foreldreutvalgene for barnehagen og grunnopplæringen (FUB/FUG)
Norges Idrettshøgskole [bedrift/enhet]
Distriktssentret - kompetansesenter for distriktsutvikling
Miljødirektoratet [bedrift/enhet]
Politidirektoratet [bedrift/enhet]
Oljedirektoratet [bedrift/enhet]
Høgskolen I Volda
Riksantikvaren [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Politihøgskolen [bedrift/enhet]
Universitetet i Stavanger [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap
Husleietvistutvalget [bedrift/enhet]
Norsk kulturråd [bedrift/enhet]
Arkivverket [bedrift/enhet]
Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken
Statens pensjonskasse [bedrift/enhet]
Hovedredningssentralen nord
Olje- og energidepartementet [bedrift/enhet]
Høgskolen i Østfold [bedrift/enhet]
Sivil klareringsmyndighet [bedrift/enhet]
Høyesterett [bedrift/enhet]
Stortingets ombudsmann for forsvaret
Klima- og miljødepartementet [bedrift/enhet]
Statens arbeidsmiljøinstitutt [bedrift/enhet]
Norsk Romsenter [bedrift/enhet]
Senter for oljevern og marint miljø [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Sivilombudsmannen [bedrift/enhet]
Direktoratet for Arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Norsk utenrikspolitisk institutt [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Spesialenheten for politisaker [bedrift/enhet]
Fiskeridirektoratet [bedrift/enhet]
Samisk høgskole [bedrift/enhet]
Statens vegvesen [bedrift/enhet]
Nasjonal sikkerhetsmyndighet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestland [bedrift/enhet]
Norsk filminstitutt [bedrift/enhet]
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) [bedrift/enhet]
Unit - direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forsking
Riksrevisjon
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Riksmekleren [bedrift/enhet]
Diskrimineringsnemnda [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Fylkesmennenes fellesadministrasjon [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Utdanningsdirektoratet [bedrift/enhet]
Klagenemnda for industrielle rettigheter [bedrift/enhet]
Helseøkonomiforvaltningen
Statens jernbanetilsyn [bedrift/enhet]
Statens havarikommisjon for transport [bedrift/enhet]
Kriminalomsorgsdirektoratet [bedrift/enhet]
Statsministerens kontor [bedrift/enhet]
Høgskolen i Innlandet [bedrift/enhet]
22. juli-senteret
Utlendingsnemnda [bedrift/enhet]
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo [bedrift/enhet]
Riksteatret [bedrift/enhet]
Forbrukerklageutvalget
Valgdirektoratet [bedrift/enhet]
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Universitetet i Tromsø -Norges arktiske universitet [bedrift/enhet]
Hovedredningssentralen sør
Statistisk sentralbyrå [bedrift/enhet]
Jernbanedirektoratet [bedrift/enhet]
Forbrukerombudet [bedrift/enhet]
Forsvarsmateriell (FMA)
Statens helsetilsyn [bedrift/enhet]
Kystverket [bedrift/enhet]
Norges vassdrags- og energidirektorat [bedrift/enhet]
Skattedirektoratet [bedrift/enhet]
Senter for IKT utdanning
Kartverket [bedrift/enhet]
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) [bedrift/enhet]
Internasjonalt reindriftssenter [bedrift/enhet]
Samisk videregående skole og reindriftsskole
Nord universitet [bedrift/enhet]
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet [bedrift/enhet]
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Statens legemiddelverk [bedrift/enhet]
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
Kontoret for voldsoffererstatning [bedrift/enhet]
Regjeringsadvokaten [bedrift/enhet]
Husbanken [bedrift/enhet]
Barneombudet [bedrift/enhet]
Pensjonstrygden for sjømenn [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Universitetet i Agder [bedrift/enhet]
Klagenemndssekretariatet [bedrift/enhet]
Fylkesnemndene for barnevern og sosial saker Sentralenheten
Arbeidsretten [bedrift/enhet]
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) [bedrift/enhet]
Lotteri- og stiftelsestilsynet [bedrift/enhet]
NORAD
Meteorologisk Institutt [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Troms og Finnmark [bedrift/enhet]
NAV Arbeids- og velferdsetat
Nasjonalinst. for menneskerettigheter
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker [bedrift/enhet]
Norges Musikkhøgskole [bedrift/enhet]
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
Statsbygg [bedrift/enhet]
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Norges geologiske undersøkelse [bedrift/enhet]
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Norec
De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK)
Norsk pasientskadeerstatning [bedrift/enhet]
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet [bedrift/enhet]
Trygderetten [bedrift/enhet]
Generaladvokatembetet [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Sekretariatet for Regelrådet
Utlendingsdirektoratet [bedrift/enhet]
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
Politiets sikkerhetstjeneste [bedrift/enhet]
Justervesenet [bedrift/enhet]
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) [bedrift/enhet]
Forsvarets forskningsinstitutt [bedrift/enhet]
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- storbyuniversitetet
Språkrådet [bedrift/enhet]
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
Patentstyret [bedrift/enhet]
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten [bedrift/enhet]
Statens sivilrettsforvaltning [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Rogaland [bedrift/enhet]
Sjøfartsdirektoratet [bedrift/enhet]
Direktoratet for e-helse [bedrift/enhet]
Folkehelseinstituttet [bedrift/enhet]
Luftfartstilsynet [bedrift/enhet]
Sameskolen for Midt-Norge [bedrift/enhet]
Kompetanse Norge [bedrift/enhet]
Sekretariatet for konfliktrådene [bedrift/enhet]
Havforskningsinstituttet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Møre og Romsdal [bedrift/enhet]
Medietilsynet [bedrift/enhet]
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet [bedrift/enhet]
Forbrukerrådet [bedrift/enhet]
Forsvarsstaben [bedrift/enhet]
Finanstilsynet [bedrift/enhet]
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Trøndelag [bedrift/enhet]
Landbruksdirektoratet [bedrift/enhet]
Norges grønne fagskole - Vea [bedrift/enhet]
Samisk videregående skole (Karasjok)
Statped [bedrift/enhet]
Artsdatabanken [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Agder [bedrift/enhet]