Norske-postlister.no


Viser [100] av [408].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GNR 20 BNR 140 HAMAR - VEDR. SØKNAD OM AREALOVERFØRING
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilsynsrapport - tilsyn med produktdokumentasjon for Hedalm Anebyhus - Oppføring av enebolig på eiendommen gnr. 97 bnr. 240, Falck-Ytters veg 17, Stange
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig, gbnr 59/86, Røyksoppløkka 28, Vestfossen
Dokument: Godkjent søknad om ferdigattest, enebolig, gbnr 59/86, Røyksoppløkka 28, Vestfossen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 129/3/0/0 Jøssåvollveien 471, tiltak - Kårbolig
Dokument: Jøssåvollveien 471, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GNR 1 BNR 5816 HØYENSALGATA 34 HAMAR - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE VEDR. DELING AV GRUNNEIENDOM, SAMT RIVING AV EKSISTERENDE UTHUS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedr. søknad om ferdigattest for nybygg av bolig på eiendommen gnr. 404, bnr. 194 - Støhøgda 12, Vallset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG GNR 208 BNR 360
Dokument: 19/1246-12 FERDIGATTEST GNR 208 BNR 360
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: BEKREFTER MOTTATT PLANINITIATIV - ANKERLØKKA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Varsel om tilsyn med produktdokumentasjon for Hedalm Anebyhus AS - Oppføring av enebolig på eiendommen gnr. 97 bnr. 240
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OPPFØRING AV BOLIG GNR 180 BNR 50
Dokument: 20/521-19 MANGLER I BYGGESAK UTSLIPPSTILLATELSE GNR 180 BNR 50
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: VOGNVEGEN 94 HAMAR - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE FOR DELING AV GRUNNEIENDOM OG OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: BRENNBAKKVEGEN 11A- OMADRESSERT TIL JENS JENSENS GATE 3 - BEKYMRINGSMELDING VEDR. VINDUSTØRRELSE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 145/39 - Dønnumskia 113 - Bolig
Dokument: Gbnr. 145/39 - Dønnumskia 113 - Dispensasjon fra §§ 2 og 14 i kommuneplanen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen gbnr. 41/112, 574 og 575 - Søknad om tillatelse til tiltak - Rammetillatelse - Småhusbebyggelse
Dokument: Eiendommen gbnr. 41/112, 574 og 575 - Endring av heisrom leilighetsbygg KS3 og KS4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen gbnr. 40/541 - Søknad om tillatelse til tiltak - seksmannsbolig med garasjebygg
Dokument: Eiendommen gbnr. 40/541 - Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak - 6-mannsbolig m/garasjebygg og boder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: STAFSBERGVEGEN 72 HAMAR - VEDR. SØKNAD OM OPPFØRING AV ENEBOLIG.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om løyve til tiltak - Fritidsbustad
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Svar på søknad om endring av gitt løyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving og gjenoppføring av ny hytte på gbnr 33/6, Storgrytdalen - Mathiesen Atna AS
Dokument: Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 33/6, Storgrytdalen - Mathiesen Atna AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving og gjenoppføring av ny hytte på gbnr 33/6, Storgrytdalen - Mathiesen Atna AS
Dokument: Ferdigattest - riving av hytte og anneks på gbnr 33/6, Storgrytdalen - Mathiesen Atna AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bolig Gnr/bnr 90/22, 90/14
Dokument: Bekreftelse på mottatt melding om endring av ansvarsrett Gnr/bnr 90/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av gammel og oppføring av ny hytte 118/39 Såtefjellvegen 249 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Endring av tillatelse - Ny hytte - 118/39 - Såtefjellvegen 249
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: TOPPENVEGEN 13, HAMAR - VARSEL OM TILSYN MED PRODUKTDOKUMENTASJON FOR ARR ARKITEKTER AS I BYGGESAK 19/437, NYBYGG BOLIG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: STAFSBERGVEGEN 72 HAMAR - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD OM OPPFØRING AV ENEBOLIG ETTER PBL.§ 20-3 MED ANSVARSRETT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen gbnr. 41/112, 574 og 575 - Søknad om tillatelse til tiltak - Rammetillatelse - Småhusbebyggelse
Dokument: Eiendommen gbnr. 41/574 og 575 - Vedrørende søknad om tilkobling til kommunale vann- og spillvannsledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: TORGGATA 34, HAMAR - REVIDERT REFERAT FRA MØTE 16.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: TORGGATA 34, HAMAR - REFERAT FRA MØTE 16.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av kårbolig Gnr/bnr 98/2 - Sætranggata 47
Dokument: Ferdigattest - Kårbolig Gnr/bnr 98/2 - Sætranggata 45
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bolig Gnr/bnr 90/22, 90/14
Dokument: Vedtak - Bolig, garasje og støyskjerm Gnr/bnr 90/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 88/214 - Skytterbakken - Enebolig og garasje
Dokument: Gbnr. 88/214 - Tillatelse til oppføring av enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 74/76 - Bønsbakken - Oppføring av bolig
Dokument: Gbnr. 74/76 - Bønsbakken - Igangsettingstillatelse for oppføring av enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bolig Gnr/bnr 90/22, 90/14
Dokument: Tilleggsdokumentasjon Gnr/bnr 90/22, 90/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 74/76 - Bønsbakken - Oppføring av bolig
Dokument: Gbnr. 74/76 - Bønsbakken - Vedr. rørleggingsplaner utvendig og påkobling t./komm. nett godkjennes av kommunalteknikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar til kritikk etter referat fra forhåndskonferanse 21/8-20 Vedr. oppføring av tomannsbolig på eiendommen gnr. 7. bnr. 181 - Sundvegen 6C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bolig Gnr/bnr 90/22, 90/14
Dokument: Korrespondanse om status i saken Gnr/bnr 90/22, 90/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vikaneveien 163, Onsøy - Eiendom 62/11 - Riving/nytt våningshus
Dokument: Vikaneveien 163 - Endring av ansvarsrett for pipe og brannvegg i forbindelse med oppføring av nytt våningshus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 74/76 - Bønsbakken - Oppføring av bolig
Dokument: Gbnr. 74/76 (ref.sak: 2020/2223) - ved Bønsbakken - Spørsmål fra søker i sak ifm. oppføring av enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ENERVEGEN 29 RIDABU - ANGÅENDE SØKNAD OM OPPFØRING AV ENEBOLIG ETTER PBL. § 20-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EV 16 ved eiendommen gnr. 90 bnr. 14 i RINGERIKE kommune - dispensasjon fra byggegrense - ny bygning
Dokument: Støyskjerm - gnr. 90 bnr. 14 - Nymobakken 3 - Hønefoss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 88/214 - Skytterbakken - Enebolig og garasje
Dokument: Gbnr. 88/214 - Purring på sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny bolig - Gnr/bnr 99/215 - Kirkebyvegen
Dokument: Tillatelse til tiltak - Oppføring av enebolig med frittstående garasje - Gnr/Bnr 99/215 Kirkebyvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad; Ett-trinns søknadsbehandling; Bolig 25/236
Dokument: 25/236 Ansvarsforhold i byggesak - Rørlegger 25/236
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nybygg bolig - Asbjørn Dørumsgardsveg 31 A Gnr/Bnr 102/369
Dokument: Tillatelse til tiltak - Nybygg bolig - Asbjørn Dørumsgardsveg 31 A, Gnr/Bnr 102/369
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 145/39 - Dønnumskia 113 - Bolig
Dokument: Gbnr. 145/39 - Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - Uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 145/39 - Dønnumskia 113 - Bolig
Dokument: Gbnr. 145/39 - Dønnumskia 113 - Oppføring av enebolig - Uttalelse til søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GNR 273 BNR 220 FNR 1437 RASPITHOLTET 7 - FRITIDSBOLIG - FERDIGATTEST
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - Reguleringsplan - gnr. 373 bnr. 67 - Åsmarkvegen 30 - Moelv i Ringsaker kommune
Dokument: Innspill til varsel om oppstart av planarbeid - gnr. 373 bnr. 67 - Åsmarkvegen 30 - Moelv i Ringsaker kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - nybygg fritidsbolig - gbnr. 56/178
Dokument: Anmodning om å søke sanitærabonnement - gbnr. 56/178
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedr. forhåndskonferanse - Oppføring av tomannsbolig på eiendommen gnr. 7. bnr. 181 - Sundvegen 6C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 88/214 - Skytterbakken - Enebolig og garasje
Dokument: Gbnr. 88/214 - Skytterbakken - Enebolig og garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ENERVEGEN 29 RIDABU - ANGÅENDE SØKNAD OM RIVING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE OG OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG ETTER PBL. § 20-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Endring av gitt tillatelse 2 - 210/43 Drevassvegen 700 - Oppføring av enebolig og etablering adkomstveg Se også 18/1990
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] VEG 10 RIDABU - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE FOR ENEBOLIG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 88/214 - Skytterbakken - Enebolig og garasje
Dokument: Gbnr. 88/214 - Bekreftelse på mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...