Norske-postlister.no


Viser [99] av [99].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Melding om vedtak - Krav om behandling av Sundby-Gjømle i Kommunestyret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øvre Kåsa - ved Sekkekilen - del av 85/5
Dokument: Øvre Kåsa - ved Sekkekilen - del av 85/5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Melding om vedtak - 2.gangsbehandling av planforslag for Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - detaljregulering Salen del av gnr. 29 bnr. 6 og 175 m.fl. i Bamble kommune
Dokument: Uttalelse til detaljregulering Salen del av gnr. 29 bnr. 6 og 175 m.fl. i Bamble kommune - plan-id 371
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplanarbeid - del av 27 / 382, 27 / 33, 27 / 55 - del av 27 / 141 OG 27 / 273 - Ekstrand i Bamble kommune
Dokument: Uttalelse til varsel om oppstart reguleringsplanarbeid - del av 27 / 382, 27 / 33, 27 / 55 - del av 27 / 141 OG 27 / 273 - Ekstrand i Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Kvelde Renseanlegg i Larvik kommune gnr. 2089 bnr. 1 - Plan-ID 19/10206
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid - Kvelde Renseanlegg i Larvik kommune gnr. 2089 bnr. 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Melding om vedtak - 1. gangs behandling av Detaljregulering for Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Århus bru - Skien kommune, Vestfold og Telemark
Dokument: NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Århus bru - Falkumelva - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Århus bru - Skien kommune
Dokument: Uttalelse til varsel om oppstart - reguleringsplan for Århus bru - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Bjorstaddalen avfallsanlegg - Skien kommune, Telemark
Dokument: NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering for Bjorstaddalen avfallsanlegg - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjorstaddalen avfallsanlegg - Skien kommune - detaljregulering
Dokument: Merknader til varsel om oppstart av detaljregulering for Bjorstaddalen avfallsanlegg, Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan med konsekvensutredning for Strandgata 11 og 12 i Bamble kommune
Dokument: Uttale til varsel om oppstart av reguleringsplan med konsekvensutredning for Strandgata 11 og 12 i Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble kommune - Reguleringsplan med konsekvensutredning for Strandgata 11 og 12
Dokument: Bamble kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan med konsekvensutredning for Strandgata 11 og 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Gulsetvegen 80 - Strømdal - Skien kommune
Dokument: Fv. 43 Uttale til varsel om oppstart av reguleringsplan for Gulsetvegen 80 - Strømdal - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for del av godkjent reguleringsplan Kjørstad Østre PLANID 185
Dokument: Tilbakemelding på spørsmål: Reguleringsplan Kjørstad - oppretting til 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble kommune - Områderegulering Frier Vest - Asplan Viak
Dokument: Bamble kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - og offentlig ettersyn av planprogram - Områderegulering Frier Vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frier Vest - Bamble kommune - områderegulering
Dokument: Fv. 353 Uttale til varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram og forhandlinger om utbyggingsavtale for Frier Vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for del av godkjent reguleringsplan Kjørstad Østre PLANID 185
Dokument: 15/01876-29 - Oversender fortløpende alle merknader til kommentarer for videre behandling - Detaljregulering for del av godkjent reguleringsplan Kjørstad Østre PLANID 185
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 141 bnr. 289 - Ulvikveien - Tønsberg kommune - legging av ny vannledning
Dokument: Svar på nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Næringsområde på Rødmyr - Skien kommune, Telemark
Dokument: NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for næringsområde på Rødmyr - GBnr 221/32 - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langesund sør - Bamble kommune - reguleringsplan
Dokument: Uttale til oppstartsvarsel for detaljregulering Langesund sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 125 bnr. 307 og 335 med flere - Lystlunden nord - Horten kommune - reguleringsplan
Dokument: Godkjent byggeplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Øvre Nanset - Larvik kommune - detaljert reguleringsplan
Dokument: Reguleringsplan - Øvre Nanset - gnr. 2011 bnr. 3 og 186 - Larvik kommune - detaljert reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sundby - Gjømle - Bamble kommune - detaljregulering
Dokument: Fv.352 Uttale til varsel om reguleringsplan for Sundby - Gjømle - Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Vestgarden-Nordhavna - Hvasser - Færder kommune, Vestfold
Dokument: NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Vestgarden-Nordhavna - Hvasser - Færder kommune - Planid 2018002
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 44 - Mælagata - Petersborg - Nylende - bygging
Dokument: Byggemøte 03
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] boliger del av gbnr 27/2
Dokument: Detaljregulering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] boliger del av gbnr 27/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/167 - Grunnsundveien 218 - fasadeendring
Dokument: Tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 20-3 Gbnr. 85/167 - Grunnsundveien 218 - fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 356 Linaaesgate-Raschebakken, grønn lenke - konkurransegrunnlag
Dokument: Fv 356 Raschebakken-Linaaesgate, prosjektmøte 01_2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandefjord kommune - Detaljregulering Lundenåsen - Melsomvik - PlanID 2017003
Dokument: Sandefjord kommune - Uttalelse til varsel om utvidet planområde detaljregulering Lundenåsen PlanID 2017003
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsendring - Trosby - Kjøya - tiltetning av boliger
Dokument: Reguleringsendring - Trosby - Kjøya - tiltetning av boliger mm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 91/1 og 92/2 - Strandsletta - camping - havn - bolig
Dokument: Detaljregulering for Strandsletta - Brevikstrand Gbnr.91/1 og 92/2 -camping- havn - bolig m.m.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for del av godkjent reguleringsplan Kjørstad Østre PLANID 185
Dokument: Oversender fortløpende alle merknader til kommentarer for videre behandling - Detaljregulering for del av godkjent reguleringsplan Kjørstad Østre PLANID 185
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - gangbro - Osebro i Porsgrunn kommune
Dokument: Innspill- Varsel om oppstart av regulering for gangbro i Vidarsgate i Porsgrunn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for gangbro i Vidarsgate på Osebakken - Porsgrunn kommune, Telemark
Dokument: NVEs generelle innspill - Varsel om igangsetting av detaljregulering for gangbro i Vidarsgate på Osebakken - GBnr 200/2169, 374/173, 213 og 64 - Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn kommune - Reguleringsplan for Osebakken Park, Vidars gate planovergang
Dokument: Porsgrunn kommune - Uttalelse til varsel om igangsetting av detaljregulering for gangbro i Vidarsgate på Osebakken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sunby - Gjømle
Dokument: Regulering Sunby - Gjømle (viser til gjeldende kommuneplans areadel 18.6.29015).
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv. 36 Skyggestein-Skjelbredstrand - anleggsoppfølging
Dokument: Endringsmelding 6 Asplan Viak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for del av godkjent reguleringsplan Kjørstad Østre PLANID 185
Dokument: Oversendelses skriv - Detaljregulering for del av godkjent reguleringsplan Kjørstad Østre PLANID 185 ut på offentlig ettersyn.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Arkitektkontoret ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Asplan Viak AS - Skien, Asplan viak v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fylkesmannen i Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Nye Veier AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Runa E. A. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Statens vegvesen Region ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Telemark fylkeskommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Miljørettet helsevern i Grenland, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Skagerak Nett AS, Nettbuss sør As i Grenland , Telenor Servicesenter for nettutbygging, Mattilsynet, Region Buskerud, Vestfold og Telemark, Miljødirektoratet, Bamble Bibliotek, Naturvernforbundet v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, Fortidsminneforeningen i Telemark avdeling, Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark, Bamble jeger og fiskerlag, Bamble turlag
Sak: Fv. 44 Mælagata Petersborg - Nylende - byggeplan
Dokument: Prosjektmøte - avklaring leveranse VA - gjennomgang24/8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 76 - bnr. 2 Sjøskogen - Holmestrand kommune - avkjørsel
Dokument: Fylkesveg 313 - Gnr. 76 - bnr. 2 Sjøskogen - Holmestrand kommune - avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Testsak - byggesak
Dokument: Oversendelse av dokumenter - Innseiling Grenland - Vedleggene til kommunestyrebehandlingen i Bamble.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - områdeplan for Grasmyr - Bamble kommune
Dokument: Fv. 352 Uttale til varsel om oppstart områderegulering Grasmyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innspill reguleringsplanarbeid Grasmyr
Dokument: Innspill reguleringsplan Grasmyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsendring for del av eiendommen gbnr. 21/281 - Stokkevannveien 19 som berører 2 planer plan id 228 og 108
Dokument: Oversendelsesskriv - Detaljregulering Stokkevannet 19 (21/281) og del av 21/5.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv. 36 Skyggestein-Skjelbredstrand - anleggsoppfølging
Dokument: Endringsmelding 5 - Skjelbredstrandbrua - Asplan Viak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bunestoppen; regulering 2017
Dokument: Bunestoppen regulering; Anskaffelsesprotokoll med innstilling av Leverandør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 8 bnr. 34 - Venstøphøgda 141A i Skien - tiltak på eiendommen
Dokument: Nabovarsel - fylkesveg 44 - gnr. 8 bnr. 34 - Nordre Venstøp i Skien kommune - opparbeidelse av veg og VA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fyrmesterveien 7 og 9 - Horten kommune - detaljregulering - plan nr. 384
Dokument: Varsel om mindre endring av detaljregulering for Fyrmesterveien 7 og 9 - plan nr. 384
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nenset grustak - Skien kommune - reguleringsplan
Dokument: Uttale til varsel om offentlig ettersyn av planprogram Nenset grustak og oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skien kommune - Reguleringsplan - Nenset grustak
Dokument: Skien kommune - Uttalelse til varsel om offentlig ettersyn av planprogram - Nenset grustak - Oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søndre del av Kvartal 11 Holmestrand sentrum Holmestrand kommune - reguleringsplan
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid for Søndre del av Kvartal 11 i Holmestrand sentrum - Planid 2017043 - uttalelse fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Søndre del av kvartal 11 - Holmestrand sentrum - Holmestrand kommune, Vestfold
Dokument: Uttalelse - Varsel om oppstart av planarbeid for Søndre del av kvartal 11 - Holmestrand sentrum - Holmestrand kommune -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for parkering og varelevering - Del av Gbnr 702/1846 og 127/88 - Holmestrand kommune, Vestfold
Dokument: Uttalelse - Varsel om oppstart av planarbeid for parkering og varelevering - Del av Gbnr 702/1846 og 127/88 - Holmestrand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkering og varelevering - gnr. 702 - bnr. 1846 og gnr. 127 - bnr. 88 - Holmestrand kommune - reguleringsplan
Dokument: Varsel om oppstart reguleringsplanarbeid - parkering og varelevering - gnr. 702 - bnr. 1846 og gnr. 127 - bnr. 88 - Holmestrand kommune - reguleringsplan - uttalelse fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bryggevannet rundt
Dokument: Mulighetsstudie Bryggevannet rundt - Tilbudsforespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehage Frednes - Porsgrunn kommune - reguleringsplan
Dokument: Uttale til varsel om oppstart av reguleringsplan for Barnehage Frednes - Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandefjord kommune - Detaljregulering Lundenåsen - Melsomvik - PlanID 2017003
Dokument: Sandefjord kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Lundenåsen, - Melsomvik - Gnr/bnr 426/3 mfl
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 2040 - bnr. 1 og 83 - Larvik kommune - dispensasjon
Dokument: Nabovarsel - søknad om endring av gitt tillatelse - gnr. 2040 - bnr. 1 og 83 - Larvik kommune - dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn kommune - Detaljreguleringsplan og forhandlinger om utbyggingsavtale for Nedre Lunde - Gnr/Bnr 68/1-68/17 og del av 68/20
Dokument: Reguleringsplan Nedre Lunde , Porsgrunn - informasjon til støyvurderinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Prestvika 80/7
Dokument: Oversendelsesskriv - Detaljregulering Prestvika 80/7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om reguleringsendring Eik-Korsalen
Dokument: Det må innsendes redegjørelse vedr. veg og planering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Korsalen gbnr. 27/12 og 27/100
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 43/1 - Planprogram for reguleringsplanarbeid Rogdeli pukkverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn kommune - Detaljreguleringsplan og forhandlinger om utbyggingsavtale for Nedre Lunde - Gnr/Bnr 68/1-68/17 og del av 68/20
Dokument: Porsgrunn kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og forhandlinger om utbyggingsavtale for Nedre Lunde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 251 Ringveien Sandefjord
Dokument: Fv. 251 Ringveien Sandefjord - Akseptert endringsvarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Maribakkane barnehage - Skien kommune - detaljregulering - planID 2016007
Dokument: Fv. 357 Uttale til varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Maribakkane barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Nedre Lunde - GBnr 68/1, 68/17 og del av 68/20 - Porsgrunn kommune, Telemark
Dokument: Standardsva r- Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og forhandlinger om utbyggingsavtale - Nedre Lunde - GBnr 68/1, 68/17 og del av 68/20 - Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nedre Lunde - Heistad i Porsgrunn kommune - reguleringsplan
Dokument: Uttale til varsel om oppstart av planarbeid - Nedre Lunde - Heistad i Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bunestoppen
Dokument: Regulering Bunestoppen; referat fra anbudsbefaringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Rogdeli Pukkverk - Tokke kommune, Telemark
Dokument: Standardsvar - Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Rogdeli Pukkverk - Tokke kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møtesak Teknisk utvalg 2016
Dokument: Teknisk Utvalgs befaring 19.10.2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 251 Ringveien Sandefjord
Dokument: Fv. 251 Ringveien: Tilbakemelding på varsel om endring av honorarbudsjett - mottatt 9. september 2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Del av Bruaåsen i Stokke kommune - reguleringsplan
Dokument: Skisse nesten ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - behov for mindre korrigering av støyskjerm ved lekeplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Skjeggestadåsen (Reåsen) - Re kommune, Vestfold
Dokument: Standardsvar - Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for felt B14 i Skjeggestadåsen - PlanID 20160035 - Re kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 2040 - bnr. 1 og 83 - Larvik kommune - dispensasjon
Dokument: Nabovarsel - gnr. 2040 - bnr. 1 og 83 - Larvik kommune - dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Hentiåsen - GBnr 212/71, 212/7 med flere - Åfoss - Skien kommune, Telemark
Dokument: Standardsvar - Varsel om oppstart av områdeplan og forhandlinger om utbyggingsavtale for Hentiåsen - GBnr 212/71, 212/7 med flere - Åfoss - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Amundrød syd - Larvik kommune - reguleringsplan
Dokument: Amundrød syd - Larvik kommune - reguleringsplan - svar på spørsmål om adkomst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen - Porsgrunn kommune - Lilleelvkrysset
Dokument: Fv. 32 Lilleelvkrysset - reguleringsplan vedtatt 4. april 2013 - omreguleringsarbeid - utkast til plandokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen - Porsgrunn kommune - Lilleelvkrysset
Dokument: Fv. 32 Lilleelvkrysset - reguleringsplan vedtatt 4. april 2013 - omreguleringsarbeid - utkast til plandokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 275 - Dølebakken
Dokument: Kontrakt - Konkurransegrunnlag for g/s-anlegg i fv. 275 Dølebakken; Statens vegvesen og Asplan Viak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klosterøya øst - Skien kommune - reguleringsplan - planID 2015010
Dokument: Uttale til varsel om igangsetting av arbeid med omregulering - Klosterøya øst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gol vest næringspark - Gol kommune - reguleringsplan
Dokument: Svar på skisser - Gol Vest næringspark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Klosterøya øst - Skien kommune, Telemark
Dokument: Vedrørende varsel om igangsetting av arbeid med omregulering av Klosterøya øst - Skien kommune - Planid 2015010
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deler av Åmot sentrum - Vinje kommune - reguleringsplan
Dokument: Merknader til varsel om oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for Åmot sentrum nordaust, Vinje kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Skjeggestadåsen (Reåsen) - Re kommune, Vestfold
Dokument: Standardsvar - Fornyet varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for felt B13 og B16 i Skjeggestadåsen - PlanID 20110011 - Re kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Åmot sentrum - Vinje kommune, Telemark
Dokument: Automatisk svar - Varsel om oppstart av planarbeid - Områderegulering for Åmot sentrum nordøst - Vinje kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Rønningåsen pukkverk - Bamble kommune, Telemark
Dokument: Automatisk svar ved varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen pukkverk med forslag til planprogram - Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny G/S-vei langs E39 - Ny bru Eidselva - Nordfjordeid - Vurdering av konsesjonsplikt - Eid kommune - Sogn og Fjordane
Dokument: NVE sin uttale - Ny G/S-vei langs E39 - Ny bru Eidselva - Nordfjordeid - Eid kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny G/S-vei langs E39 - Ny bru Eidselva - Nordfjordeid - Vurdering av konsesjonsplikt - Eid kommune - Sogn og Fjordane
Dokument: Foreløpig svar - Ny G/S-vei langs E39 - Ny bru Eidselva - Eid kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvikkleiresone Stubberud - Larvik kommune, Vestfold
Dokument: Svar til Asplan vedrørende byggesak - Hvem som er ansvarlig prosjekterende - Geoteknikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Tubukta - Hafsund - Felles kjørevei - Bamble kommune, Telemark
Dokument: NVEs innspill til detaljregulering for Tubukta - Hafsund - Felles kjørevei - Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Felt H4 i plan for del av Gautefallheia sør og for Felt H3 i reguleringsplan for Grønlihallen - Drangedal kommune, Telemark
Dokument: NVEs merknader til varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplaner for Felt H4 i plan for del av Gautefallheia sør PlanID 20020002 og for Felt H3 i reguleringsplan for Grønlihallen PlanID 20070002 - Drangedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Nesbukti - Seljord kommune, Telemark
Dokument: NVEs merknader om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Nesbukti - Seljord kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kollektivknutepunkt i Telemark - Ørvella og Tangen 2014
Dokument: Kollektivknutepunkt i Telemark - Ørvella og Tangen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Vadrette - Skien kommune, Telemark
Dokument: Svar på spørsmål om skred og flom - Reguleringplan for Vadrette - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skytebane - Stillinga - Bamble kommune - detaljregulering og planprogram
Dokument: Sikt Stillinga
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdrag - Flomhøyder Sperillen, Ringerike kommune - Asplan Viak
Dokument: Bestilling overslag for flomhøyder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åbrotan erosjonssikring Møska - byggeplanlegging
Dokument: Avrop rammeavtale A - byggeplan E39 Åbrotan i Vest-Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ts i tettesteder
Dokument: Ts i tettsteder - oversendelse av signert kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken