Norske-postlister.no


Viser [100] av [13 926].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gnr 13 bnr 512, Brennhaugen 26 - Deling av grunneiendom
Dokument: Ettersending av protokoll, gnr 13 bnr 512
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fyllingsdalen gnr 23 bnr 165 Dag Hammarskjølds vei 95, 97 og 99. Fasadeendring bolig
Dokument: Rammetillatelse . Gnr 23 bnr 165, Dag Hammarskjölds Vei 91.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 167 bnr 1369, Telthussmauet 9 - Deling av grunneiendom
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning, gnr 167 bnr 1369
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 726 mfl., Energiteknologibygget, Allégaten, Reguleringsplan
Dokument: Melding om vedtatt plan. Gnr 164 bnr 726 mfl. Energiteknologibygget, Allégaten, Reguleringsplan.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: BYMILJØ / / [bedrift/enhet]
EBE / EIE / BAO
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Aid Eiendom 1 As
Akate Eiendom As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bergen Kommune Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Bergen Kommune/Ebe
Bergensforbundets Institusjon For
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bhar Ans [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Breistein Eiendom As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Buddy Invest As [bedrift/enhet]
Bybanen As [bedrift/enhet]
BYBYGG / BYPRIVPL / OYTV
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dobson John Stein [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dsjafarova Manzar Zakir K
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eide Og Johnsen Da [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] S
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fjelltveit & Mo As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fosswinckelsgate 50a As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ov
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jahnebakken 6 As [bedrift/enhet]
Jansen Eiendom As [bedrift/enhet]
Jarnes Anders [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lars Hilles Gate 30 As [bedrift/enhet]
Lars Hillesgate Eiendom As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] André
Le Guen Soizic Solena
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lin Hsuan-Yin
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lofthus Knut [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Magnussen Merdl
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Måkestad Bolig As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norske Studenters Kristelige
Nygårdsgaten 91 Og 93 As
Nygårdsporten As [bedrift/enhet]
Objnr 1 As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Katolske Bispedømme [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sierra As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] W
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens Vegvesen [bedrift/enhet]
Statens Vegvesen Region Vest [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] K
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Studentsamskipnaden På Vestlandet [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sæthre Ane [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Universitetet I Bergen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vestenfjeldske Eiendom As [bedrift/enhet]
Vestland Fylkeskommune
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] T G
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN ADMINISTRASJON - Inspeksjon
Dokument: Prøveuttak informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN ADMINISTRASJON - Inspeksjon
Dokument: Kvittering for prøveuttak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner
Dokument: Tilbakemelding og spørsmål til prosjektregnskapsrapport 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo - Gnr/bnr - 206/1 - Hovedøya - søknad om samtykke
Dokument: Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner
Dokument: Svar på søknad om prosjektendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 167 bnr 1215, Skanselien 14 - Oppmålingsarbeid
Dokument: Varsel om ny oppmålingsforretning, gnr 167 bnr 1215
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 44 bnr 180, Klokkarlia 5 - Deling av grunneiendom
Dokument: Avlysing av oppmålingsforretning, gnr. 44 bnr. 180
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ljansbruket - Småbåthavn og fjordsenter med mer - Detaljregulering med konsekvensutredning
Dokument: Planforslag blir snart lagt ut på offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skådalsveien 15 A - Oppføring av enebolig - Hus 2A
Dokument: Ber om uttalelse til krav om omgjøring av vedtak om veiopparbeidelse - Skådalsveien og Skogryggveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på støy fra El-sparkesykler
Dokument: Oversendelse av klage på støy fra El-sparkesykler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revierkaia - Bymiljøetaten - Leie av areal til bussparkering - Kontraktsnummer 2017 0007
Dokument: Vedr. oppsigelse av leiekontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grefsenkollen og Trollvann - Bestilling av oppstartsmøte - Utvidelse av alpinanlegg med nye løyper og nybygg
Dokument: Utsette kart- og bestemmelsesmøte nr 2 - Grefsenkollen Og Trollvann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stubberud arealbehov 2020
Dokument: Inntauingsanlegg på Stubberud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grefsenkollen og Trollvann - Bestilling av oppstartsmøte - Utvidelse av alpinanlegg med nye løyper og nybygg
Dokument: Referat fra kart- og bestemmelsesmøte 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandakerveien 56 - gnr./bnr. 224/343 - utbyggingsavtale
Dokument: Sandakerveien 56 - oversendelse av endelig møtereferat møte 19.06.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byrådets tertialrapport pr. 31.08.2020
Dokument: Rundskriv nr. 24/2020: Byrådets tertialrapport pr. 31.08.2020 - Retningslinjer for rapportering fra etater, bydeler og byomfattende tiltak, samt foretak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Seksjon for budsjett, regnskap og økonomistyring
Til: Helseetaten
Velferdsetaten [bedrift/enhet]
Bydel Ullern
Bydel Grünerløkka
Næringsetaten [bedrift/enhet]
Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
Beredskapsetaten
Bydel Vestre Aker
Bydel Nordre Aker
Utdanningsetaten [bedrift/enhet]
Munchmuseet [bedrift/enhet]
Deichman bibliotek
Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester
Kemnerkontoret [bedrift/enhet]
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Oslo Havn KF [bedrift/enhet]
Bystyrets sekretariat [bedrift/enhet]
Fornebubanen
Boligbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Sykehjemsetaten
Undervisningsbygg
Bydel Nordstrand
Rådhusets forvaltningstjeneste [bedrift/enhet]
Bydel Stovner
Bydel St. Hanshaugen
Byrådslederens kontor
Bydel Sagene
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Bydel Søndre Nordstrand
Bydel Grorud
Kulturetaten
Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Bydel Bjerke
Byantikvaren [bedrift/enhet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
Oslobygg Oslo KF
Byrådsavdeling for finans
Kommunerevisjonen
Bydel Gamle Oslo
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap
Bydel Østensjø
Gravferdsetaten
Utviklings- og kompetanseetaten [bedrift/enhet]
Kommuneadvokaten [bedrift/enhet]
Byrådsavdeling for næring og eierskap
Oslo Origo
Bydel Alna
Omsorgsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Barne- og familieetaten
Plan- og bygningsetaten [bedrift/enhet]
Bydel Frogner
Klimaetaten
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester
Sak: Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 16/2017 Overordnede føringer i plan- og byggesaksbehandlingen
Dokument: Oppfølging etter rapport 16/2017 - Oppfølging av overordnede føringer i plan- og byggesaksbehandlingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 162 bnr 875 Idrettsveien 61. Forespørsel
Dokument: Svar på forespørsel. Gnr 162 bnr 875 Idrettsveien 61
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 175 bnr 11 og 276, Hordvikvegen - Oppmålingsarbeid
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning, gnr 175 bnr 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplan for Asker 2020 - 2032 - Samfunnsdelen
Dokument: Samordning av uttalelse til planstrategi for Asker kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trondheimsveien 515 - Mulig ulovlig mur og portstolper
Dokument: Sak mottatt - Trondheimsveien 515
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordbergveien 20 - Forespørsel om råtne stolper og kabler
Dokument: Forespørsel besvart - Om råtne stolper og kabelmaster i Nordbergveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Navnsetting av Hjemmets kolonihager
Dokument: Orientering om navnsetting av området - Hjemmets kolonihager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9991002 Follobaneprosjektet - Innføring Oslo S - Støy / Støytiltak / Dispensasjoner - Miljø
Dokument: Ukerapport Gamlebyen uke 32
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mellombølgen 133 - Mellombølgen barnehage - Fjellet avdeling - gnr./bnr. 159/379 - 02 drift
Dokument: Mellombølgen 133 - Mellombølgen barnehage - Fjellet avdeling - strøkasse ved barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordmarka 897 - Bruksendring - Ullevålseterstua
Dokument: Godkjent markasak - Nordmarka 897
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordmarka 897 - Bruksendring - Ullevålseterstua
Dokument: Behov for tilleggsdokumentasjon - Nordmarka 897
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strategi for et bærekraftig og sirkulært forbruk
Dokument: Tilbakemelding på andre utkast til handlingsplan for bærekraftig og redusert forbruk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ved Tokerudberget 23 - 41 - Oppføring av parkeringshus
Dokument: Oversendelse av byggesak til Bymiljøetaten for uttalelse - Ved Tokerudberget 23 - 41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marienlundveien 3 B - Riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av leilighetsbygg og støyskjerm
Dokument: Rammetillatelse - Marienlundveien 3 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 50 Bnr 491 - Oslo - Sognsveien 231 - Oslo kommune, Bymiljøetaten - bruksendring
Dokument: Utsatt frist for tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandvolleyballbane - Grønland
Dokument: Sandvolleyballbaner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søreide ballbane - Fastmerker
Dokument: Fastmerker v/Søreide
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplan for Nesodden kommune 2018 - 2042
Dokument: Forslag til høringsuttalelse til kommunal planstrategi 2019 - 2023 for Nesodden Kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Myraløkka – Oppføring av kunstinstallasjonen
Dokument: Gnr./bnr. 221/143 - Ønske om uttalelse vedrørende kunstinnstallasjon SCAPE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helgesens gate 90 - Oppføring av nye Tøyenbadet
Dokument: Påminnelse om tidligere oversendelse til BYM for uttalelse - Helgesens gate 90
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner
Dokument: Svar på spørsmål til endringsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olav Vs gate - Ny gateutforming
Dokument: Ukomplett endringssøknad - Olav Vs gate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olav Vs gate - Ny gateutforming
Dokument: Igangsettingstillatelse del 2 - Olav Vs gate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VEIVEDLIKEHOLD, ASFALTERING, PARKERING, SKILTING, SAMLESAK
Dokument: Oversendelse av henvendelse fra publikum - defekt signalknapp ved gangfelt - Sannergata busstopp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Christian Michelsens gate fra Jørgen Løvlands gate til Vogts gate - Anlegg av sykkelvei med fortau
Dokument: Ferdigattest - Christian Michelsens gate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandakerveien 78 - Offentlig ettersyn - Bolig og næring
Dokument: E-postkorrespondanse - Videresender innspillet til Bymiljøetaten - Sandakerveien 78
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strømsborgveien 46 - Etablering av holdeplass og snuplass for buss og oppføring av hvilebu for bussjåfører
Dokument: Rammetillatelse - Strømsborgveien 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nylandsveien 28 - Sukkerbiten - Plassering av midlertidige bygninger
Dokument: Ferdigattest - Nylandsveien 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Blindernveien - Flytting av bysykkelstativ
Dokument: Tidligavklaring - forurenset grunn - Blindernveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prestegårdsveien - Utbedring av forhold for fotgjengere og syklister
Dokument: Tidligavklaring - forurenset grunn - Prestegårdsveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grenseveien 95 - Midlertidig bruksendring til undervisning
Dokument: Merknader til tiltak - Grenseveien 95
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristian Augusts gate 2 til Halfdan Kjerulfs plass - Oppgradering av trikkinfrastruktur
Dokument: Ferdigattest - Kristian Augusts gate Til H. Kjerulfs Pl
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sorgenfrigata / Bogstadveien 43 - Oppføring av bysykkelstativ - 05-357
Dokument: Varsel om mulig omgjøring av vedtak - Sorgenfrigata /Bogstadveien 43
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ullevålsveien - Detaljregulering - Oppgradering av gate
Dokument: Oversendelse av bemerkninger og avtale om bemerkningsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av fuktskog i Østfold, Oslo og Akershus i 2019
Dokument: Kartlegging av fuktskog i deler av Oslo og Viken - Oslo kommunes eiendommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tvetenveien 18-20 - gjennomføringsavtale
Dokument: Tvetenveien 18 og 20 - utkast gjennomføringsavtale per 22.05.2020 for gjennomgang hos OBY og BYM
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vitaminveien 11 - Thon - oppfølgning utbyggingsavtale
Dokument: Vitaminveien 11 - svar på søksmålsvarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husebyjordet - Ombygging av Sørkedalsveien, flytting av gang og sykkelvei og overvannsledninger for veianlegg
Dokument: Anmodning om uttalelse - Husebyjordet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nylandsveien 28 - Sukkerbiten - Plassering av midlertidige bygninger
Dokument: Tillatelse til tiltak - Nylandsveien 28 - Sukkerbiten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borgenveien 1 - Diakonveien 2-4 - Etablering av midlertidig fortau
Dokument: Tillatelse til tiltak - Borgenveien 1 - Diakonveien 2-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Wergelandsveien 17 - Oppføring av skilt - Kunstnernes hus
Dokument: Oversendelse til Bymiljøetaten - Wergelandsveien 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gimle terrasse 12-14 - Plassering av biogasstank på uteareal
Dokument: Ber om uttalelse - Plassering av biogasstank på uteareal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ved Wetlesens vei 54 - Etablering av sykkelpark - Manglerud sykkelpark
Dokument: Rammetillatelse - Ved Wetlesens vei 54
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ved Lørenfaret 1-3 - Midlertidig oppføring av bannere i forbindelse med byggeprosjektet Økern Portal
Dokument: Påminnelse på vurdering etter veglova § 33 - Ved Lørenfaret 1-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Storgata - Hausmannsgate - Riving av trikkeholdeplass og bussholdeplass - Etablering av overvannssystem og fordrøyningsmagasin
Dokument: Påminnelse om frist for ferdigattest - Storgata - Hausmannsgate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Maridalsveien 319 - 321 - Planforslag til offentlig ettersyn - Kontor
Dokument: Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 10.08.2020 - 05.10.2020 - Maridalsveien 319 - 321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Nordre Aker
Byantikvaren [bedrift/enhet]
Selskapet for Oslo Byes Vel
Opplysningstjenesten i Bydel Nordre Aker
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Deichman bibliotek
Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
Hafslund Nett [bedrift/enhet]
Bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker v/bydelsadministrasjonen
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Byutviklingskomiteen
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
Norges Taxiforbund, avd. Oslo [bedrift/enhet]
Oslo Idrettskrets [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Nordre Aker v/ BU sekretær
A-LAB AS [bedrift/enhet]
Boligbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
LO i Oslo [bedrift/enhet]
Ruter AS, Plandirektøren
Norges Blindeforbund, Oslo Fylkeslag [bedrift/enhet]
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
MARIDALSVEIEN 319-321 AS [bedrift/enhet]
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Norsk ornitologisk forening [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Statens vegvesen, Region Øst [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Oslo [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Oslo Elveforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst [bedrift/enhet]
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
Sak: Blindernveien - Utbedring av forhold for fotgjengere og syklister
Dokument: Tidligavklaring - forurenset grunn - Blindernveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kolstadgata - Bestilling av oppstartsmøte - Møteplass ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Status - Kolstadgata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grefsenkollen og Trollvann - Bestilling av oppstartsmøte - Utvidelse av alpinanlegg med nye løyper og nybygg
Dokument: Tidspunkt for innsendelse av materiale til kart- og bestemmelsesmøte 2 - Grefsenkollen Og Trollvann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - MOS
Dokument: Ytterligere informasjon til budsjett 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilrettelegging/Fremkomst - Thorbjørn Egners plass
Dokument: Svar vedrørende gravearbeider på Thorbjørn Egners plass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øvre Ljanskoll vei 20 B - Oppføring av enebolig - Hus 2
Dokument: Anmodning om uttalelse - Øvre Ljanskoll vei 20 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øvre Ljanskoll vei 20 B - Oppføring av garasje
Dokument: Anmodning om uttalelse - Øvre Ljanskoll vei 20 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tingstuveien 21 - Bestilling av oppstartsmøte - Bevaring av bebyggelse
Dokument: Bestilling av oppstartsmøte - Videresending - Tingstuveien 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr./bnr. 157/828 areal ved gnr./bnr. 157/175 Kirkeåsveien 28 - forespørsel om kjøp av kommunal tomt
Dokument: Gnr./bnr. 157/828 areal ved Kirkebakken – ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om Bymiljøetatens uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akershusstranda 23 - gnr./bnr. 207/23 - klage på støy
Dokument: Oversendelse av klage på støy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øvre Ljanskoll vei 20 B - Oppføring av enebolig - Hus 1
Dokument: Anmodning om uttalelse - Øvre Ljanskoll vei 20 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vei - Opparbeidelse av vei samt hovedledninger for vann og avløp
Dokument: Tilbakemelding om problemstilling og henvisning til Bymiljøetaten - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad, Gnr. 13, Bnr. 1132, Sykkelvei fra Hagerupsvei til Mindemyren, Offentlig reguleringsplan
Dokument: Varslingsbrev grunneiere. Utvidet plangrense. Begrenset høring. Årstad, Gnr. 13, Bnr. 1132, Sykkelvei fra Hagerupsvei til Mindemyren, Offentlig reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: BYMILJØ / / [bedrift/enhet]
EBE / EIE / BAO
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ambrosia Eiendom As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Andersen Stein [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Baquero ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] A T H
Bergen Hindu Sabha [bedrift/enhet]
Bergen Kommune Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Bergen Kommune/Ebe
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Boetablering As [bedrift/enhet]
Bonava Norge As [bedrift/enhet]
Borettslaget Eikeveien 4 [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BYBYGG / PLPLAN / BJAS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ecredit As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] B
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eiendommen Eikevegen 2 As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eikeveien 1 Borettslag [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fm Gruppen As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Greivin Utleie As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] W
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hoff Helge [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Invest As
Hole Karsten Johan [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] M
Hui Holding Utvikling As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Johansen Frode [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kanalveien 88 As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] H
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Larsen Ove [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bentung
Lygre Henning [bedrift/enhet]
Madsen Holding As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] K
Minde Allè 1 As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mongstad Tor Leif [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norsk Rikskringkasting As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Pedersen Walter [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] K
Rasmussen Karl [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Santhakumaran Shaganaa
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] S
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stanesveien Invest As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] S As
Strønen Ole Jan [bedrift/enhet]
Stø Invest As [bedrift/enhet]
St1 Norge As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Hewes
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Torlo Dzenan
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] S
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tress Holding As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] A
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Verde As [bedrift/enhet]
Vestenfjeldske Eiendom As [bedrift/enhet]
Vestland Fylkeskommune
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Wergeland Eiendom As [bedrift/enhet]
Wergeland Eiendomsutvikling As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Karihaugveien 22 - Detaljregulering til offentlig ettersyn - Omregulering fra næring til boliger - Fortsettelse av sak 201412642
Dokument: Underretning om planforslag oversendt til politisk behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ved Arne Garborgs vei 31 - Godliaskogen - Varsling av naboer ved trefelling
Dokument: Godliaskogen, ved Arne Garborgs vei 31 - svar på henvendelse om varsling av naboer ved trefelling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Herregårdsveien 32, del av gnr./bnr. 185, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] indrettsplass - henvendelse om vedlikehold av bygg og område rundt
Dokument: Herregårdsveien 32, del av gnr./bnr. 185/6 (tidligere klubbhus for Ljan IF) ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] idrettspark – forespørsel vedrørende planer, vedlikehold med mer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av fuktskog i Østfold, Oslo og Akershus i 2019
Dokument: Kartlegging av fuktskog i deler av Oslo og Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo kommune - bymiljøetaten - Klage avslag innsyn - anbudskonkurranse - historiske gatelys - Våre ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: anmodning om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 19 nnr 50, Bergveien 1 - Deling av grunneiendom
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning, gnr 19 bnr 50
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Doktor Holms vei 19 K og L - Oppføring av boliger
Dokument: Anmodning om uttalelse - Doktor Holms vei 19 - K Og L
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse: Spørsmål om etablering og drift av offentlig toalett - Sofienbergparken
Dokument: Svar på spørsmål om etablering og drift av offentlig toalett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GNR 208 BNR 840 - Youngstorget 6 - Politiker 'n - Fettholdig avløpsvann
Dokument: GNR 208 BNR 480 - Youngstorget 6 - OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN - Informasjon vedrørende fettutskiller, Youngstorget 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 2 Bnr 355 - Oslo - Hukodden - Oslo - Bymiljøtetaten, Oslo kommune - nybygg
Dokument: Vedtak om samtykke og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 19 nnr 50, Bergveien 1 - Deling av grunneiendom
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning, gnr 19 bnr 50
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løkkeveien - Cort Adelers gate - Stenging av vei med bom
Dokument: Endret tillatelse - Løkkeveien - Cort Adelers gate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lørenveien 64 - Løren aktivitetspark med flerbrukshall
Dokument: Kunngjøring om offentlig ettersyn til offentlige mottakere - Lørenveien 64
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Norsk botanisk forening Østlandsavdelingen c/o Naturhistorisk museum
MULTICONSULT NORGE AS [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Byantikvaren [bedrift/enhet]
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst [bedrift/enhet]
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Søndre Sandås
Helseetaten
Statens vegvesen, Region Øst [bedrift/enhet]
Norges Blindeforbund, Oslo Fylkeslag [bedrift/enhet]
Opplysningstjenesten i Bydel Grünerløkka
Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) Tidligere Barne- og ungdomsrådet i Oslo (BURO).
Selskapet for Oslo Byes Vel
Hafslund Nett [bedrift/enhet]
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka v/bydelsadministrasjonen
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Oslo [bedrift/enhet]
Norsk ornitologisk forening [bedrift/enhet]
Sentralt ungdomsråd
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
Oslo Idrettskrets [bedrift/enhet]
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK [bedrift/enhet]
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
Byutviklingskomiteen
Bjerke storvel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Grünerløkka
Fortum Oslo varme AS Tidligere Hafslund fjernvarme
Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Grünerløkka v/ BU sekretær
Ruter AS, Plandirektøren
Kulturetaten
Sak: Sandakerveien 138 og 140 og Gullhaug torg 3 - planforslag til offentlig ettersyn
Dokument: Kunngjøring om offentlig ettersyn til offentlige mottakere - Sandakerveien 138-140 og Gullhaug torg 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: BANE NOR SF [bedrift/enhet]
Fortidsminneforeningen Avdeling Oslo og Akershus, Vøienvolden Gård
Oslo Handelsstands Forening (OHF)
Norges Blindeforbund, Oslo Fylkeslag [bedrift/enhet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Nordre Aker
A-Lab AS [bedrift/enhet]
GULLHAUGVEIEN 9-13 AS [bedrift/enhet]
Selskapet for Oslo Byes Vel
ELVIA AS
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Ruter AS, Plandirektøren
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst [bedrift/enhet]
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Opplysningstjenesten i Bydel Nordre Aker
Sporveien AS [bedrift/enhet]
Statens vegvesen, Region Øst [bedrift/enhet]
Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Oslo [bedrift/enhet]
Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
Fortum Oslo varme AS Tidligere Hafslund fjernvarme
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Helseetaten
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Byutviklingskomiteen
Huseiernes landsforbund [bedrift/enhet]
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
Bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker v/bydelsadministrasjonen
BANE NOR EIENDOM AS [bedrift/enhet]
Undervisningsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Nordre Aker v/ BU sekretær
Byantikvaren [bedrift/enhet]
Oslo Elveforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Korona - Covid 19
Dokument: Informasjon til bydelene - pop-up sykkelverksted
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vøyensvingen 20 - Vøyensvingen Aktivitetssenter - gnr./bnr. 219/245 - 01 forvaltning
Dokument: Vøyensvingen 20 og 22 - Vøyensvingen Aktivitetssenter - gjengrodde og ødelagte møbler - klage - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jens Bjelkes gate - Vahls gate - Kjølberggata - Etablering av sykkelvei
Dokument: Tidligavklaring vann - Jens Bjelkes gate - Vahls gate - Kjølberggata - Etablering av sykkelvei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Blindernveien - Utbedring av forhold for fotgjengere og syklister
Dokument: Tidligavklaring vann - Blindernveien - Utbedring av forhold for fotgjengere og syklister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prestegårdsveien - Utbedring av forhold for fotgjengere og syklister
Dokument: Tidligavklaring vann - Prestegårdsveien - Utbedring av forhold for fotgjengere og syklister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på støy i Nordahl Bruns gate/Langes gate
Dokument: Oversendelse av henvendelse - trafikkstøy i Nordahl Bruns gate/Langes gate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo - habitattiltak i Akerselva - fysiske tiltak i vassdrag - vannressursloven
Dokument: Tillatelse til habitattiltak i Akerselva og Ljanselva 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...