Norske-postlister.no


Viser [30] av [30].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Kjøttkontroll
Dokument: KJØTTKONTROLLRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidig konsesjon etter husdyrkonsesjonsforskriften
Dokument: Vedtak om midlertidig konsesjon for utrangering av avlspurker - gnr/bnr 48/3 i Klepp kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjon etter avvikling hold av pelsdyr - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak kompensasjon etter avvikling hold av pelsdyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om administrativ avregistrering RH 5825 og RH 5776
Dokument: Ber om utfyllende opplysning - RH 5825 og RH 5776
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding
Dokument: Bilder til rapport 20.9.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Kjøttkontroll
Dokument: KJØTTKONTROLLRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding
Dokument: Bekreftelse på etterkommet vedtak /lukking av sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Kjøttkontroll
Dokument: KJØTTKONTROLLRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding
Dokument: Mattilsynet fatter vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding
Dokument: Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak og forhåndsvarsler vedtak i pelsdyrhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding
Dokument: Hastevedtak og bekreftelse på gjennomført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Mattilsynet fatter vedtak i svinehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Kjøttkontroll
Dokument: KJØTTKONTROLLRAPPORT MED VEDTAK OM HELKASSASJON
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Kjøttkontroll
Dokument: KJØTTKONTROLLRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Kjøttkontroll
Dokument: KJØTTKONTROLLRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Tilsynsrapport med vedtak og varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Tilsynsrapport - minkhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd - PT-utbetaling 2018
Dokument: Melding om motregning ved søknadsomgang 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd - PT-utbetaling 2018
Dokument: Melding om motregning ved søknadsomgang 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utmelding fra samdrift
Dokument: Godkjenning av utmelding av grunnkvote frå føretak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Motregning PT – juni 2017
Dokument: Brev om motregning PT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Motregning
Dokument: Melding om motrekning ved søknadsomgangen i august 2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Motregning
Dokument: Melding om motregning ved søknadsomgangen januar 2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Motregning
Dokument: Melding om motregning ved søknadsomgangen i januar 2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Motregning
Dokument: Melding om motrekning ved søknadsomgangen i august 2014
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontroll svineproduksjonen 2010 og 2011
Dokument: Kontroll svineproduksjon 2010 og 2011
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klepp 48/3 dispensasjon tillatelse oppføring grishus Stangelandsvegen 72, Voll - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Epost: Saken behandles kommende uke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontroll svineproduksjonen 2010 og 2011
Dokument: Kontroll svineproduksjonen 2010 og 2011
Søk innsyn i dokumentet/saken