Norske-postlister.no


Viser [100] av [192].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Sanering av eksisterende og bygging av nytt ledningsanlegg Hamar
Dokument: 34-2020-1474 Godkjent arbeidsvarslingsplan for ny VA i Hamar kommune - fase 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sanering av eksisterende og bygging av nytt ledningsanlegg Hamar
Dokument: 34-2020-1474 med vedlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sanering av eksisterende og bygging av nytt ledningsanlegg Hamar
Dokument: Forlenget varslingsplan 34-2020-0956 for VA sanering, fase 3 Hamar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om personlig bilskilt DOBLOUG
Dokument: Innvilget søknad om personlig bilskilt - DOBLOUG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringsaker kommune - Tiltak på eiendom - Gnr/bnr 1/383 - H-T Eiendom
Dokument: Dovrebanen - km. 140,34 - Strandsagvegen 14 - gnr/bnr 1/383 - Ringsaker kommune - Innlandet - Vedtak om tillatelse etter jernbaneloven § 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Covid-19: Informasjon og dialog med bransjen, drift og vedlikehold
Dokument: Økt fokus på smitteforebyggende tiltak - Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GNR 1 BNR 543 HAMAR - GODKJENT FERDIGMELDING SANITÆRARBEID
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv 213/312 Skurva - Lillehammer helsehus g/s-veg
Dokument: Fv. 312/213 Skurva - Lillehammer helsehus g/s-veg - Tildeling av oppdrag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restaurering av Jernbanekafeen i Hamar
Dokument: Arbeidsvarslingsplan 34-2020-0606 for Fv 1758 Stangevegen i Hamar kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kryssing av fylkesveg med VA
Dokument: Arbeidsvarslingsplan 34-2020-0607 for Fv 2536 Lismarkavegen VA kryssing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Kontrakt C02145 - Prosjekt 100727 - Jørstadmoen garasje
Dokument: Melding før tildeling - Svar deltakelse tilbudsbefaring - Konkurranse - Kontrakt C02145 - Prosjekt 100727 - Jørstadmoen garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiberfremføring fylkesveger i Ringsaker kommune
Dokument: Varslingsplaner 34-2020-0501 og 34-2020-0502 Ringsaker kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid langs veg Fv 1656 i Brøttum i Ringsaker kommune
Dokument: Arbeidsvarslingsplan 34-2020-0449 for Fv 1656 Sjusjøvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gravearbeider i forbindelse med vannlekkasje Fv 1744 i Ringsaker kommune
Dokument: Arbeidsvarslingsplan 34-2020-0384 for Fv 1744 i Ringsaker kommune Frøbergvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Asfaltering etter gravearbeid i Fv 184 Ringsaker kommune
Dokument: Arbeidsvarslingsplan 34-2020-0387 for Fv 184 I Ringsaker kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tidligere sak 18/186522-2 Kryssing av tidligere Fv 320 i Ringsaker kommune
Dokument: Arbeidsvarslingsplan 34-2020-0321 for Fv 2536 i Ringsaker kommune Kryssing med VA-ledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv 213/312 Skurva - Lillehammer helsehus g/s-veg
Dokument: Prekvalifisering Fv. 213/312 Skurva - Helsehuset G/S-veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 994486500 DOBLOUG ENTREPRENØR AS
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt VA-anlegg langs Fv 2536 Lismarkavegen I ringsaker
Dokument: Arbeidsvarslingsplan 34-2020-0191 for Fv 2536 Hp 01 / km 0,728
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 994486500 DOBLOUG ENTREPRENØR AS
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GNR 235 BNR 11 ARNKVERNVEGEN 185 FURNES - TILLATELSE TIL LEGGING AV NYE VA-LEDNINGER ETTER PBL. § 20-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GNR 235 BNR 11 ARNKVERNVEGEN 185 FURNES - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD OM LEGGING AV NYE VA-LEDNINGER ETTER PBL. § 20-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 184 - Furnesvegen i Ringsaker kommune - støping av kummer
Dokument: Godkjent varslingsplan 1051975/19 for oppgraving/rep av vannlekkasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restaurering av bygg i Strandgata
Dokument: Arbeidsvarslingsplan 1051302/19 for Fv 1758 (222) Hp 01 / km km 0,031 (02/10,932) til Hp 01 / km 0,114 (02/10,990)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Graving VA-anlegg Fv70 Furnesvegen stekningen Vienvegen - Valumsvegen - Hamar kommune
Dokument: Arbeidsvarslingsplan 1051813/19 for Fv 70 / 1740 Hp 01 / km 0,546 til Hp 01 / km 0,705
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjerning av ledningsanlegg Storhamargata 124 gnr 1 bnr 953 i Hamar kommune
Dokument: Godkjent varslingsplan 1051800/19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nærføring av rv. 25 med vannledning - Stenbergs gate 65 i Hamar kommune
Dokument: Tillatelse til nærføring av Rv. 25 med vannledning ved Stenbergs gate 65 i Hamar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging av gang-/sykkelveg langs fv. 24 Stange
Dokument: Forlenget varslingsplan 1051937/18 for Fv 24 Hp 07 / km 1,730 til Hp 07 / km 5,490
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Graving - flytting - reparasjon og fjerning av ledningsanlegg - Østås i Hamar
Dokument: Arbeidsvarslingsplan 1051966/19 for diverse fylkesveger i Hamar kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjennomføringsavtale rv 2 Nytt kryss Lillemoen skole
Dokument: Arbeidsvarslingsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Graving - flytting - reparasjon og fjerning av ledningsanlegg - Østås i Hamar
Dokument: Kontroll fv 1820 arbeidsvarslingsplan 1051966/19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utskifting av vannkum utenfor vegområde fv213 i Ringsaker
Dokument: Godkjent varslingsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 994486500 DOBLOUG ENTREPRENØR AS
Dokument: Tilsyn - lukking av varsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Prosjekt: Rammeavtale mindre utbyggingstiltak Parsell: Hedmark midt 2
Dokument: Samlekontrakt mindre utbyggingstiltak, Hedmark midt 2 - Orientering om valgt tilbud.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjerning av ledningsanlegg Storhamargata 124 gnr 1 bnr 953 i Hamar kommune
Dokument: Godkjent varslingsplan 1051653/19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 994486500 DOBLOUG ENTREPRENØR AS
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 994486500 DOBLOUG ENTREPRENØR AS
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging av gang-/sykkelveg langs fv. 24 Stange
Dokument: Ny gyldighet plannr 1051352/19 til 19/7-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 994486500 DOBLOUG ENTREPRENØR AS
Dokument: Tilsyn - avslutting av stans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 994486500 DOBLOUG ENTREPRENØR AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om stans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskifte for kjøretøy, saksreferanse R-2311864
Dokument: Svar på søknad om Eierskifte for kjøretøy FT 53077, saksreferanse R-2311864
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Prosjekt: Rammeavtale mindre utbyggingstiltak Parsell: Hedmark midt 2
Dokument: Referat fra tilbudskonferanse - Samlekontrakt mindre utbyggingstiltak - Hedmark Midt 2 (fra KGV) - Samlekontrakt mindre utbyggingstiltak - Hedmark Midt 2 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging av gang-/sykkelveg langs fv. 24 Stange
Dokument: Godkjent varslingsplan 1051352/19. Bruk av lysregulering fv24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag arbeidsvarslingsplan Fv 66 - Fv. 72 Frøbergvegen - Krokvegen ( Olrudbakken ) - Ringsaker kommune
Dokument: Endret arbeidsvarslingsplan 1051290/19 etter avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: SVAR - GNR 37 BNR 5 BUDORVEGEN 291 OG 293 - SØKNAD FOR SANITÆRABONNEMENT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: SVAR - GNR 35 BNR 2 BUDORVEGEN 285 - SØKNAD FOR SANITÆRABONNEMENT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag arbeidsvarslingsplan Fv 66 - Fv. 72 Frøbergvegen - Krokvegen ( Olrudbakken ) - Ringsaker kommune
Dokument: Arbeidsvarslingsplan 1051290/19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag arbeidsvarslingsplan Fv 66 - Fv. 72 Frøbergvegen - Krokvegen ( Olrudbakken ) - Ringsaker kommune
Dokument: Tilbakemelding av innsendt forslag til arbeidsvarslingsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging av gang-/sykkelveg langs fv. 24 Stange
Dokument: Godkjent varslingsplan 1051263/19 omkjøring av fv24 utskifting av stikkrenne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny overbygning E6 nordgående Jessheim N - Mogreina
Dokument: Referat tilbudsbefaring (fra KGV) - Ny overbygning E6 nordgående - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag arbeidsvarslingsplan Fv 66 - Fv. 72 Frøbergvegen - Krokvegen ( Olrudbakken ) - Ringsaker kommune
Dokument: Arbeidsvarslingsplan 1051149/19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av vinterdekk i Norge - fellessak - 2018 - 2019
Dokument: Dispensasjon fra krav til vinterdekk - LR4456
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag arbeidsvarslingsplan Fv 66 - Fv. 72 Frøbergvegen - Krokvegen ( Olrudbakken ) - Ringsaker kommune
Dokument: Arbeidsvarslingsplan 1051089/19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag arbeidsvarslingsplan Fv 66 - Fv. 72 Frøbergvegen - Krokvegen ( Olrudbakken ) - Ringsaker kommune
Dokument: Tilbakemelding på forslag til arbeidsvarslingsplan for myke trafikanter, se dokument 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag arbeidsvarslingsplan Fv 66 - Fv. 72 Frøbergvegen - Krokvegen ( Olrudbakken ) - Ringsaker kommune
Dokument: Tilbakemelding på mangler i risikovurderingen, se dokument 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging av gang-/sykkelveg langs fv. 24 Stange
Dokument: Endring plannr 1051937/18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 30 bnr 24 - Hamar - Engomsvingen 7 - Ingeberg - Dobloug Entreprenør AS - midlertidig kontorrigg
Dokument: Vedr. oppdaterte tegninger og dokumentasjon av rampe.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Furnesvegen-Ringgata, Kryssombygging, VA-ledningsnett. Referat fra byggemøte nr: 01
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Furnesvegen-Ringgata - Kryssombygging - VA-ledningsnett - Referat fra byggemøte nr: 02
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Ringgata-Furnesvegen, Referat fra særmøte Gomatikk 01
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Ringgata-Furnesvegen, kryssombygging, VA-ledningsnett. Referat fra byggemøte nr 03.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Ringgata-Furnesvegen, kryssombygging, VA-ledningsnett. Referat fra byggemøte nr 04.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Ringgata-Furnesvegen, kryssombygging, VA-ledningsnett. Referat fra byggemøte nr 06.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Ringgata-Furnesvegen, kryssombygging, VA-ledningsnett Referat fra byggemøte nr 07.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Furnesvegen-Ringgata, HMS-særmøte nr 01
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Furnesvegen-Ringgata, kryssombygging, VA-ledningsnett, Referat fra byggemøte nr 09
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Furnesvegen-Ringgata, Referat fra byggemøte nr 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Furnesvegen-Ringgata, Kryssombygging, VA-ledningsnett. Referat fra byggemøte nr 27.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 30 Bnr 24 Hamar - Engomsvingen 7 - Ingeberg - Dobloug Entreprenør AS - midlertidig bygg
Dokument: Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging av gang-/sykkelveg langs fv. 24 Stange
Dokument: Godkjent varslingsplan 1051937/18 kryssing under fv24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjerning av ledningsanlegg Storhamargata 124 gnr 1 bnr 953 i Hamar kommune
Dokument: Arbeidsvarslingsplan 1051939/18 for Fv 74 Hp 01 / km 1,355 til Hp 01 / km 1,375
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Graving - Fiber i Kirkebyenga 27C - Gnr. 49 bnr. 86 på Ingeberg i Hamar kommune
Dokument: Arbeidsvarslingsplan 1051928/18 for Fv 102 og Fv 115
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjerning av ledningsanlegg Storhamargata 124 gnr 1 bnr 953 i Hamar kommune
Dokument: Tillatelse til kryssing av fylkesveg 74 Storhamargata i Hamar kommune for plugging av VA-ledninger (veglovens §§32 og 57)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbedrings- og vedlikeholdstiltak Hedmark 2018 Område: Midt 1
Dokument: Svar på innsynsbegjæring - Dobloug Entreprenør AS - Utbedrings- og vedlikeholdstiltak Hedmark 2018 - Område Midt 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Furnesvegen-Ringgata, kryssombygging, VA-ledningsnett, Referat fra byggemøte nr 08
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Furnesvegen-Ringgata kryssombygging, Oppstartsmøte betongarbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Furnesvegen-Ringgata, Kryssombygging, VA-ledningsnett. Referat fra byggemøte nr 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Furnesvegen-Ringgata, kryssombyggig, VA-ledningsnett. Referat fra byggemøte nr 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Furnesvegen-Ringgata, Kryssombygging, VA-ledningsnett. Referat fra byggemøte nr 22.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Furnesvegen-Ringgata, kryssombygging, VA-ledningsnett. Referat fra byggemøte nr 23.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Furnesvegen-Ringgata, kryssombygging, VA-ledningsnett. Referat fra byggemøte nr 24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Fv 222 Ringgata - Furnesvegen kryssombygging
Dokument: Fv 222 Furnesvegen-Ringgata kryssombygging, VA-ledningsnett. Referat fra byggemøte nr 25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging av gang-/sykkelveg langs fv. 24 Stange
Dokument: Godkjent varslingsplan 1051798/18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 30 bnr 24 - Hamar - Engomsvingen 7 - Ingeberg - Dobloug Entreprenør AS - midlertidig kontorrigg
Dokument: Bekreftelse på at vilkår er oppfylt.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...