Norske-postlister.no


Viser [45] av [45].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landbruksfaglig uttalelse - Søknad om festekontrakt for areal til bolig og driftsbygning - 6/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Status i saken - Vannledning fra Karlebotn til Sirddagohppi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til fradeling av tilleggsareal til gnr 10/127
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 8/1 Landbruksfaglig vurdering - Vesterelv -Nesseby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FEFO medarbeiderseminar
Dokument: 20/00101-1 - Internseminar - urfolk i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ber om friluftsfaglig vurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Uttalelse fra lokal friluftsmyndighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Til landbruksfaglig vurdering - Søknad om jordbruksareal - 3/1 i Kautokeino kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landbruksfaglig vurdering - 2025/34/1/2 og 2025/35/79
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landbruksfaglig vurdering - 12/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landbruksfaglig vurdering - søknad om tomtefeste av gnr 16/1/11 i Skallelv - Vadsø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Foreløpig svar: Ber om landbruksfaglig vurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landbruksfaglig vurdering - kjøp av tilleggsareal gnr 6 bnr 40
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landbruksfaglig vurdering - Søknad om jordbruksareal - 6/1 i Kautokeino kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar på søknad om tillatelse til fradeling av boligtomt nr. 2 i tomtedelingsplan for B09 i Sieiddá/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], gbnr. 13/1.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Eksisterende byggverk ved Njuorggánvuopmi: Orientering om saksgangen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landbruksfaglig vurdering - landbruksfeste - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Overføring av feste til landbruksfaglig uttalelse - gnr.2025/15/1/8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Forventet behandling: Sak 2014/2858 og 2016/2501, deres ref. 14/16486 og 15/771.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Høring etter Finnmarksloven - fradeling av landbrukstomt - gnr 7/1 i Sirma - Tana kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse etter pbl-fradeling av hyttetomt-gnr. 12/1-Vardø kommune
Dokument: Midlertidig svar - 18/188-4 Søknad om tillatelse etter pbl - fradeling av hyttetomt - gnr 12/1 - Vardø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Håen
Dokument: Oversendelse av saksdokumentene for sak 93/17 i Hasvik formannskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Deres sak 17/564-3 arealbruk i tilknytning til gnr 17 bnr 259
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt Effekter av fritidsfiske på Laksefjordvidda
Dokument: Forslag m/budsjett - søknad om støtte Masteroppgave prosjekt Laksefjordvidda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kurs FeFo
Dokument: samarbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kurs FeFo
Dokument: Intet emne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kurs FeFo
Dokument: SV: Samarbeid FeFo-Sami allaskuvla
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsgrenser/makeskifte Gnr 6/93 i Kautokeino kommune
Dokument: Eiendomsgrenser/makeskifte Nyvoll Gnr 6/93 - Spm vedr anmodning om innspill fra LMD
Søk innsyn i dokumentet/saken