Norske-postlister.no


Viser [100] av [152 442].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Rekvisisjon oppmålingsforretning 22/38 og 22/39
Dokument: Retting i matrikkelen gnr 22 bnr 38/39
Filer:
Sak: Reguleringsendring etter forenklet behandling gnr. 60 bnr. 57 - Mastrasanden, Gyahavn, Æsane, Navarsanden m.m
Dokument: Melding om vedtak - reguleringsendring etter forenklet behandling gnr. 60 bnr. 57 - Mastrasanden, Gyahavn, Æsane, Navarsanden m.m
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for del av Husabø
Dokument: Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Husabø området gnr. 12 bnr. 3 mfl
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring gnr. 60 bnr. 4 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Varslet oppmålingsforretning for grensen mellom gnr. 60 bnr. 4 og gnr. 60 bnr. 285 utsettes til 28.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for del av Husabø
Dokument: Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Husabø området gnr. 12 bnr. 3 mfl
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2021 - Samlemappe fra januar til og med juni
Dokument: Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gbnr 93/83
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak Arealplanlegger
Dokument: Vedrørende søknad på stilling - informasjon til søker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av mindre parsell -
Dokument: Gnr. 23 bnr. 3 protokoll fra oppmålingsforretning for godkjenning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 95/302 - Lomtjednvegen 102 - Byggesak
Dokument: Melding om vedtak- behandling av søknad om oppføring av hytte på gbnr 95/302 i regulert felt Storstøllie - planendring 2016 - innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Asylmottak 2020
Dokument: Referat fra samarbeidsmøte 10.03.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale - malertjenester
Dokument: Meddelelse om kontraktstildeing - rammeavtale for malertjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forprosjekt Husabø ungdomsskole del 1
Dokument: Møtereferat oppstartsmøte med arealplanlegger Husabø ungdomsskol 08.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring gnr. 2 bnr. 40 og 107
Dokument: Varslet oppmålingsforretning utsettes til fredag 23.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt 2021 Gbnr 24/158
Dokument: Generell informasjon vedrørende klage på formuesgrunnlag sendt til eiendomsskattekontoret i Elverum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt 2021 Gbnr 24/150
Dokument: Generell informasjon vedrørende klage på formuesgrunnlag sendt til eiendomsskattekontoret i Elverum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innkjøp sommerdekk 2021
Dokument: AD Tilbud på sommerdekk til tilbyderne 20210412 16.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekstrådgiver Lund kommune - st. ref. 4365860032
Dokument: Foreløpig svar på søknad på prosjektstilling som oppvekstrådgiver i Lund kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og søknad om konsesjon
Dokument: Søknader er mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faste driftstilskudd kultur 2021
Dokument: Årlig driftstilskudd fra Sandefjord kommune 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolestruktur
Dokument: Mottatt høringssvar
Filer:
Sak: Stortingsvalget 2021 - skanningstjenester og valgskannere
Dokument: Avrop skanningstjenester Stortingsvalget 2021 - tildeling av kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 137 bnr 108 - Avløpsanlegg
Dokument: Gnr 137 bnr 108 - Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 114 bnr 663 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Vedrørende egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 114 bnr 663
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/270 - Søknad om ferdigattest utslipp
Dokument: 13/270 - Ferdigattest avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omadressering fra Stroebruvegen til Vollskroken
Dokument: Melding om omadressering for Storebruvegen 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 8/31 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Gnr 8 bnr 31 - Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...