Norske-postlister.no


Viser [100] av [60 499].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Representasjonsordningen i Troms og Finnmark - barnerepresentant - leder for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - seniorrådet
Dokument: Svar på spørsmål - representasjonsordningen i Troms og Finnmark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - Salaks AS - lokalitet 36177 - Skjellesvika - Harstad kommune
Dokument: Akvakultur - ny miljøundersøkelse B for Skjellesvika - matfisk i Harstad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - Salaks AS - lokalitet 36177 - Skjellesvika - Harstad kommune
Dokument: Akvakultur - ny miljøundersøkelse C for Skjellesvika - matfisk i Harstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmenn perioden 2021 - 2024
Dokument: Dommerforsikring - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - Flakstadvåg Laks AS - lokalitet 11365 - Gjervika - Tranøy kommune
Dokument: Flakstadvåg Laks AS - søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 11365 Gjervika i Senja kommune - oversendelse av kommunal behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - Nor Seafood AS AS - lokalitet 36797 - Korsnes - Karlsøy kommune
Dokument: Kopi av brev til NRS Farming AS avd Finnsnes - godkjenning av biomasseutvidelse av lokalitet 36797 Korsnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottak og mellomlagring av farlig avfall - Halliburton Hammerfest - Polarbase / Rypefjord
Dokument: Bankgaranti
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene 2020
Dokument: Rapportering om bruk av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene - Måsøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene 2020
Dokument: Rapport om bruk av midler til vedlikehold og rehabilitering i kommunene - Hammerfest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene 2020
Dokument: Rapportering om bruk av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene - Lyngen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene 2020
Dokument: Rapportering om bruk av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering - Skjervøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene 2020
Dokument: Rapportering om bruk av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene - Lavangen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på oppfølging - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Anmodning om utsatt svarfrist til 100321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sterilisering - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Dokumenter i steriliseringssak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasvik Kraft - tillatelse til tiltak i vassdrag - senke vandringshinder og heve vannspeilet i Juvet i Gednjeelva - Kongsfjordelva - Berlevåg kommune
Dokument: Kopi av brev til Pasvik Kraft AS - godkjenning av plan for biotoptiltak i Kongsfjordelva - Kongsfjord kraftverk - erstatter vedtak 260221 - miljøtilsyn - Berlevåg kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingánna - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - boazomearkka - reinmerke
Dokument: Bekreftelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] angående søknad om reinmerke til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - tildelingsbrev - tildelt budsjett - embetsoppdrag - rapportering - fullmaktsbrev - Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Dokument: Kopi av brev til Innovasjon Norge - statsbudsjettet 2021 - oppdragsbrev til Innovasjon Norge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mudring , dumping og utfylling i sjø - Bergneset havn - Seljelvnes øst - Balsfjord kommune
Dokument: Videresendelse av epost fra Havforskningsinstituttet med vedlagt forvaltningsråd om ålegress og avbøtende tiltak i Balsfjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - 0-24 samarbeid Finnmark - FMTF 18/3676
Dokument: Rapport 0-24 samarbeid Finnmark - Vardø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Manglende og uforsvarlig behandlingstilbud ved alvorlige spiseforstyrrelser - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Fullmakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplan - deling av tomt - Nordreisa 18/14 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kopi av brev til Nordreisa kommune - uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - fradeling av garasjebygg til boligformål - 18/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - Flakstadvåg Laks AS - lokalitet 10544 - Flakstadvåg - Senja kommune
Dokument: Akvakultur - ny miljøundersøkelse for Flakstadvåg - matfisk i Senja kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av vannbehandlingsanlegg - Kirkeveien boligfelt - Kvalsund - Hammerfest 109/1
Dokument: Kopi av brev til Hammerfest kommune - uttalelse til oppføring av vannbehandlingsanlegg tilknyttet ny vannforsyningsledning - 109/1 - Kvalsund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prognoser samiskopplæring utenfor forvaltningsområdet - skoleåret 2021 - 2022
Dokument: Prognoser for opplæring i samisk - skoleåret 2021 - 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prognoser samiskopplæring utenfor forvaltningsområdet - skoleåret 2021 - 2022
Dokument: Prognoser for opplæring i samisk - skoleåret 2021 - 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prognoser samiskopplæring utenfor forvaltningsområdet - skoleåret 2021 - 2022
Dokument: Prognoser for opplæring i samisk - skoleåret 2021 - 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - reguleringsendring - Plan 5422-101 Laksvatn - Balsfjord kommune
Dokument: Kopi av brev til Balsfjord kommune - merknad til høring av endring av reguleringsplan 5422-101 Laksvatn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - feil diagnose - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Spørsmål om forventet saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra verneforskriften - Stabbursdalen nasjonalpark - motorferdsel med snøskuter - frakt av materialer og annet utstyr - Ann - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - motorferdsel med snøskuter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Covid-19 - meldinger fra kommuner - private barnehager og skoler
Dokument: Redusert åpningstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra verneforskriften - Øvre Dividal nasjonalpark - motorferdsel med snøskuter til Forsvarets hytte ved Cievccasjavre - Forsvarsbygg
Dokument: Søknad om tillatelse til motorferdsel i Øvre Dividal nasjonalpark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kopi av vedtak til Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Øvre Anarjohka nasjonalpark 2021
Dokument: Kopi av brev Finnmarkseiendommen - avslag på søknad om elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saarivouma sameby - gjerdeanlegg - Bardu kommune
Dokument: Anmodning om oversendelse av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplan - 100 metersbelte sjø - fradeling av bolig - Porsanger 7/128 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om dispensasjon fra plan - og bygningsloven til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstillatelse - Nofi Oppdrettservice AS - Tromsø kommune
Dokument: Søknad om utslippstillatelse for industribedrifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolemiljø kap 9A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om mobbing og dårlig skolemiljø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplan - deling av bebygd tomt til fritidsformål - Nordreisa 84/2
Dokument: Søknad om deling av bebygd tomt til fritidsformål - 84/2 - til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplan - nytt strømnett - Mikkelsby - Alta - NRS Farming AS
Dokument: Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - nytt strømnett - til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - forvaltningsloven - ivaretakelse av innbyggeres eiendommer og interesser - Hammerfest kommune - beboere i Myrveien - Forsøl
Dokument: Klage på Hammerfest kommune - ivaretakelse av innbyggeres eiendommer og interesser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanse- og innovasjonstilskudd 2021- Troms
Dokument: Søknad innovasjonstilskudd - friskliv ungdom og unge voksne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - Porsanger 13/1
Dokument: Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel for eiendom 13/1 - Porsanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til vilttiltak 2020 - overvåking av hekkende horndykker - Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS
Dokument: Oversendelse - søknad om tilskudd - kartlegging - overvåking horndykker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav 2021 - Helse- og omsorgsseksjonen - HELSE
Dokument: Innsynskrav i sak 21/1793-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningsklage - manglende svar fra Kåfjord kommune - utendørsbelysning - Manndalen Sjøbuer
Dokument: Kopi av brev til Manndalen Sjøbuer AS - tilbakemelding på lysforurensning Løkvoll fiskerihavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningsklage - manglende svar fra Kåfjord kommune - utendørsbelysning - Manndalen Sjøbuer
Dokument: Kopi av brev - lysforurensning Løkvoll fiskerihavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolemiljø kap 9A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Oversikt over innsendt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage 2021 - Tusseladden friluftsbarnehage SA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - Flakstadvåg Laks AS - lokalitet 11365 - Gjervika - Tranøy kommune
Dokument: Orientering til saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] krysset grensen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om norsk rein i Finland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] krysset grensen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Mottatt melding om reinsdyr ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] krysset grensen til Finland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenkontrollrapport - Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS - Stengelsmoen - Alta kommune
Dokument: Egenkontrollrapport 2020.04379.E - Vefas deponi Stengelsmoen - 5403.0051.03 - deponi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenkontrollrapport - Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS - Stengelsmoen - Alta kommune
Dokument: Egenkontrollrapport 2020.04380.E - Stengelsmoen - Celle F (5403.0184.01) - deponi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbruddsvarslingssystemet Vesuv
Dokument: Utbrudd registrert - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsanger klekkeri - Porsanger kommune - kultiveringsplan - Lakselv- og Brennelvvassdraget - Gaggavann
Dokument: Ber om bekreftelse på mottatt post
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skarvbergtunnelen - Porsanger kommune - utfylling i sjø
Dokument: Mottatt sluttrapport for utfyllingsarbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstillatelse for Varmesentralen i Breivika - Tromsø - Kvitebjørn Varme AS - FMTR 17/8009
Dokument: Egenkontrollrapport 2020.04363.E - Varmesentral Breivika - 5401.0007.01 - landbasert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner til kurs , konferanser , fagmøter og lignende - fra 2019 - avdeling for oppvekst og barnevern
Dokument: Invitasjon til webinar 150421 og 220421 - Koordineringsordninger og helhetlige forløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene 2020
Dokument: Rapportering om bruk av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene 2020
Dokument: Rapportering om bruk av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene - Salangen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene 2020
Dokument: Rapport om resultat av kontrollhandlinger - bruk av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene 2020 - Vadsø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - innsyn i pasientopplysninger - ***** ***** ved ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Foreløpig klage på vedtak av 110221
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - behandling gitt av lege ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding på lokal avklaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mekling - reguleringsplan - detaljregulering for alpinanlegg - plan 1875 - Håkøybotn - nedre del av Arctic Center - Tromsø kommune
Dokument: Plan 1875 - reguleringsplan etter avholdt mekling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - sterilisering ***** ***** ***** - Finnmarkssykehuset
Dokument: Tilbakemelding på avgjørelse i tilsynssak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på byggesak - avvisningsvedtak - Holmboevegen - Tromsø 123/160 - Total Prosjekt AS
Dokument: Opplysninger til klagesak - tidslinje med hovedpunkt i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mudring , dumping og utfylling i sjø - Bergneset havn - Seljelvnes øst - Balsfjord kommune
Dokument: Svar på høring av søknad om mudring , utfylling og dumping av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bergneset - Balsfjord kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolemiljø kap 9A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Dokumentasjon til saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolemiljø kap 9A - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Opplysninger til saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjervøy kommune - lokal forskrift om snøskuterløyper
Dokument: Skuterløyper og reindrift i Skjervøy kommune - forespørsel om informasjon knyttet til reindrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ånderdalen nasjonalpark - innsamlingstillatelse for Tromsø arktisk-alpine botaniske hage - UiT Norges arktiske universitet - 2021 - 2024
Dokument: Spørsmål knyttet til søknad innsamling tillatelse UIT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanseutviklingsmidler - REKOMP - fordeling av midler - Komsatoppen musikkbarnehage
Dokument: Svar fra RSK Vest-Finnmark - fast representant - Rekomp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolemiljø kap 9A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om mobbing og dårlig skolemiljø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - kameraovervåking i botiltak - Lanterna oppfølgingstjeneste
Dokument: Spørsmål om dokumentering av observasjoner ut fra kameraovervåking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prioritering av vaksiner - covid-19 - Lyngen kommune
Dokument: Spørsmål om prioriteringsrekkefølge for vaksine mot covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av båtnaust og redskapsbu - område BN8 - Bugøynes - Sør-Varanger 4/1 - Bugøynes KingCrab Safari
Dokument: Søknad om dispensasjon for båtnaust og redskapsbu - 4/1 - Bugøynes - til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Investeringstilskudd - Møllerstua - Tjeldsund kommune
Dokument: Anmodning om uttalelse i sak om investeringstilskudd til Møllerstua - standardheving / utbedring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra etterregistreringsfrist for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Søknad om dispensasjon fra etterregistreringsfristen produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av hyttetomt - Hamneidet - Nordreisa 83/6 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fradeling av hyttetomt til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra reguleringsplan - arealformål LNFR og hensynssone friluftsliv i kommuneplanens arealdel og formål parkeringsplass i reguleringsplan - avfallssystem - Valhaugen - Harstad 36/129
Dokument: Søknad om dispensasjon fra arealformål LNFR og hensynssone friluftsliv i kommuneplanens arealdel og formål parkeringsplass i reguleringsplan - avfallssystem - 36/129 - Valhaugen - til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra reguleringsplan - bygging av lagerbygg / naust innenfor 100-metersbeltet - Dyrøy 1/1 - Finnlandsnes Eiendom AS
Dokument: Søknad om bygging av lagerbygg / naust innenfor 100-metersbeltet - 1/1 - Dyrøy kommune - til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mudring / dumping i sjø - Berlevåg Havn - dampskipskaia i Berlevåg
Dokument: Mudring dampskipskaia - Berlevåg - avklaringer om dumping
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering 2020 - fylkesmannens praksis på jord- og konsesjonsloven
Dokument: Anmodning om rapportering fra fylkesmannen om saksbehandling etter jord- og konsesjonsloven for 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anke - individuell plan - ***** ***** ***** *****
Dokument: Kopi av brev til ***** ***** - svar på anke / klage - individuell plan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsforvalterens sanksjons- og reaksjonspraksis med hjemmel i reindriftsloven 2007 kapittel 11 - Sametingets og NRLs lovutvalg
Dokument: Spørsmål om møte - Spesifisering av innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] krysset grensen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om norsk rein i Finland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd 2019 - kompetansehevende tiltak - lindrende behandling ved livets slutt
Dokument: Rapportering for 2019 - tilskudd til kompetansehevende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene 2020
Dokument: Rapportering om bruk av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene 2020
Dokument: Rapportering om bruk av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene 2020
Dokument: Rapportering om bruk av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene 2020
Dokument: Rapportering om bruk av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene - Salangen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene 2020
Dokument: Rapportering om bruk av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene 2020
Dokument: Rapportering om bruk av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - behandling gitt av lege ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Purring på svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forebyggende tiltak mot rovviltskader 2020 - sau - Solheim Villsau
Dokument: Informasjon om inndragning av tilskudd - konfliktforebyggende tiltak reindrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til Omsorgsplan 2020 - innføring av velferdsteknologiske løsninger - statsbudsjettet 2020 - Kapittel 761 post 68
Dokument: Søknad om tilskudd til Implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samhandlingstilskudd 2020 - Troms - tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov og tilbud til barn og unge med behov for langvarig / sammensatt oppfølging
Dokument: Rapportering på tilskudd - UNN - SELFI
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd 2020 - kompetansehevende tiltak - lindrende behandling ved livets slutt
Dokument: Søknad om overføring av midler til 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Alta ungdomssenter - tilsyn 2021
Dokument: Informasjon om hendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplan - revisjon av kommuneplanens samfunnsdel - planprogram - kommunal planstrategi 2020 - 2024 - Bardu kommune
Dokument: Kopi av brev til Bardu kommune - uttalelse til varsel om oppstart - kommuneplanens samfunnsdel - planprogram og planstrategi - 2021 - 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak for taushetsplikt - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Opplysninger til begjæring om fritak fra taushetsplikten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...