Norske-postlister.no


Viser [100] av [52 766].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernloven - Sykehuset i Vestfold HF - psykiatrisk sykehusavdeling
Dokument: Oversikt per 010221 - faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernloven - Sykehuset i Vestfold HF - psykiatrisk sykehusavdeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Finland pukkverk - Kåsa og Ringhus - Vinje - tilsyn 2019
Dokument: Oversendelse - dokumentasjon - Finland pukkverk - Kåsa og Ringhus - Vinje - tilsyn 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midt-Telemark - 126/1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - erstatning avlingssvikt 2020 - frukt
Dokument: Klage - Midt-Telemark - 126/1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - erstatning avlingssvikt 2020 - frukt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble - 85/130 Klokkersundet 6 - dispensasjon fra kommuneplan - fritidsbolig
Dokument: Tilleggsopplysninger - Bamble - 85/130 Klokkersundet 6 - dispensasjon fra kommuneplan - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skien - 268/51 Gjærumvegen 15 - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling
Dokument: Melding om vedtak - klage - Skien - 268/51 Gjærumvegen 15 - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holmestrand - postalt tilsyn om asbest - kartlegging og risikovurdering
Dokument: Kopi - fristutsettelse - Holmestrand - postalt tilsyn om asbest - kartlegging og risikovurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsdeling mellom FMFA ( Statsforvalterens fellestjenester ) og statsforvalterne - fylkesmannen - HR og økonomi
Dokument: Ber om innspill - arbeidsdeling mellom FMFA ( Statsforvalterens fellestjenester ) og statsforvalterne - fylkesmannen - HR og økonomi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med krisesentertilbudet - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Horten - Færder - Holmestrand
Dokument: Innsynskrav - Tønsbergs Blad - dokument nummer 27 og 30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Alfa Kurs- og behandlingssenter Andebu - ***** ***** ***** *****
Dokument: Uttalelser og journal - klage - Alfa Kurs- og behandlingssenter Andebu - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Varden - dokument nummer 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Varden - dokument nummer 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Varden - dokument nummer 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Varden - dokument nummer 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Varden - dokument nummer 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** ***** *****
Dokument: Uttalelse - varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på byggesak - Horten - 124/54 Vollveien - bryggerhus
Dokument: Kommentarer - klage på byggesak - Horten - 124/54 Vollveien - bryggerhus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble - detaljregulering for fortau - Brevikstrand - reguleringsplan - planId 370
Dokument: Reguleringsvarsel - Bamble - detaljregulering for fortau - Brevikstrand - reguleringsplan - planId 370
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fri rettshjelp - oppdaterte skjema og regionale digitale samlinger
Dokument: Ber om innspill - fri rettshjelp - oppdaterte skjema og regionale digitale samlinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kragerø - 12/639 - dispensasjon fra kommuneplan - avløpsanlegg
Dokument: Søknad til uttalelse - Kragerø - 12/639 - dispensasjon fra kommuneplan - avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Everzinc - tiltak og tiltaksplan 2021
Dokument: Kopi - varsel om pålegg - Everzinc - tiltak og tiltaksplan 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på byggesak - Porsgrunn - 46/780 Farmannsvegen 16 - 46/778 Skottet 2 - 46/777 Skottet 4 - avløpsanlegg
Dokument: Klage på byggesak - Porsgrunn - 46/780 Farmannsvegen 16 - 46/778 Skottet 2 - 46/777 Skottet 4 - avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årdal - Farnes kirke - utvidelse
Dokument: Søknad - Årdal - Farnes kirke - utvidelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - kontaktbetjent i fengsel - ***** *****
Dokument: Klage - kontaktbetjent i fengsel - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandefjord - 531/1 Dalenveien 692 - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling - arealoverføring
Dokument: Søknad til uttalelse - Sandefjord - 531/1 Dalenveien 692 - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling - arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Introduksjonsprogram - rett til permisjon uten stønad ved fødsel - introduksjonsforskriften §16 første ledd første punktum
Dokument: Kopi - avklaring - introduksjonsprogram - rett til permisjon uten stønad ved fødsel - introduksjonsforskriften §16 første ledd første punktum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav til dokumentasjon ved fravær - karantene for deltakere på introduksjonsprogram
Dokument: Kopi - tilbakemelding på forespørsel - krav til dokumentasjon ved fravær - karantene for deltakere på introduksjonsprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokal forskrift - Porsgrunn - smitteverntiltak - korona - Covid-19
Dokument: Forespørsel - lokal forskrift - Porsgrunn - smitteverntiltak - korona - Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokal forskrift - Porsgrunn - smitteverntiltak - korona - Covid-19
Dokument: Klage - munnbindpåbud - lokal forskrift - Porsgrunn - smitteverntiltak - korona - Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokal forskrift - Porsgrunn - smitteverntiltak - korona - Covid-19
Dokument: Kommentarer - lokal forskrift - Porsgrunn - smitteverntiltak - korona - Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokal forskrift - Porsgrunn - smitteverntiltak - korona - Covid-19
Dokument: Kommentarer - lokal forskrift - Porsgrunn - smitteverntiltak - korona - Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - UBAS - Skoleporten
Dokument: Spørsmål om UBAS - Skoleporten - endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Larvik - 31/58 med flere - gang- og sykkelveg - Rambergveien - reguleringsplan - planid 201904
Dokument: Vedtatt plan til orientering - Larvik - 31/58 med flere - gang- og sykkelveg - Rambergveien - reguleringsplan - planid 201904
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turnustjeneste for fysioterapeuter 2020 - 2021
Dokument: Evaluering - turnustjeneste for fysioterapeuter 2020 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nedlagt skytebane i Drangedal - Motjenn - bly i skytevoller
Dokument: Påminnelse - oppfølgning - nedlagt skytebane i Drangedal - Motjenn - bly i skytevoller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Sykehuset Telemark HF - Sykehuset i Vestfold HF - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Aftenposten - dokument nummer 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 og 38
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Sykehuset Telemark HF - Sykehuset i Vestfold HF - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Aftenposten - dokument nummer 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 og 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Sykehuset Telemark HF - Sykehuset i Vestfold HF - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Aftenposten - dokument nummer 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 og 20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Færder - Pytterønningen - reguleringsplan - planid 2018 009
Dokument: Innspill - Færder - Pytterønningen - reguleringsplan - planid 2018 009
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ragn-Sells AS - omlasting - sortering og mellomlagring av avfall og sorterte materialer - Borgeskogen industriområde ( Stokke ) - Sandefjord
Dokument: Kopi - rapport - støvmåling - kverning av CCA - Ragn-Sells AS - omlasting - sortering og mellomlagring av avfall og sorterte materialer - Borgeskogen industriområde ( Stokke ) - Sandefjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - spesialundervisning - Skien - ***** ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 28 og 29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - tilrettelegging - Skien - ***** barnehage - ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Varden - dokument nummer 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på spesialundervisning - Larvik - ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på spesialundervisning - Larvik - ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på spesialundervisning - Larvik - ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 10 - 11 - 12 - 13 og 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på behandling - Vestsiden sykehjem - Porsgrunn - ***** ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på behandling - Vestsiden sykehjem - Porsgrunn - ***** ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** *****
Dokument: Klage - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolemiljø kap 9 A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding - vedtak - klage - skolemiljø kap 9 A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekruttering av kommuner til pilotprosjekt i ekstern veiledning av barnehageeiere
Dokument: Flere innspill til deltakere på veiledning barnehageeiere - rekruttering av kommuner til pilotprosjekt i ekstern veiledning av barnehageeiere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjerfheimkollektivet - tilsyn 2020
Dokument: Tilbakemelding - tilsynsrapport 151020 - Skjerfheimkollektivet - tilsyn 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Semsøyene naturreservat - Notodden - endring av vilkår og midlertidig tillatelse til felling av trær - Notodden lufthavn - flyplass
Dokument: Notat - felling av trær - Semsøyene naturreservat - Notodden - endring av vilkår og midlertidig tillatelse til felling av trær - Notodden lufthavn - flyplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - sykepleier ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 2 - 3 og 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - sykepleier ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - brudd på taushetsplikt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - brudd på taushetsplikt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Bamble Helsehus - Bamble legevakt - ***** ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Varden - dokument nummer 1 - 2 og 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - gestaltterapeut ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Universitetet i Bergen - dokument nummer 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - spesialundervisning - Larvik
Dokument: Innsynskrav - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - dokument nummer 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 1 og 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - forskrivning av legemiddel - fastlege ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolemiljø kap 9 A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Redegjørelse - skolemiljø kap 9 A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Sykehuset Telemark HF - ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - fastlege og Skien legevakt - ***** ***** ***** *****
Dokument: Innsynskrav - Telemarksavisa - dokument nummer 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på byggesak - Vinje - 78/1 - fradeling
Dokument: Kopi - oppnevning - settestatsforvalter - klage på byggesak - Vinje - 78/1 - fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dekning av saksomkostninger - Holmestrand - 427/86 Orevikveien 27
Dokument: Krav om dekning av saksomkostninger - Holmestrand - 427/86 Orevikveien 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - psykolog ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Klage - psykolog ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - utkast til veileder om taushet - opplysningsplikt - opplysningsrett i forvaltningen
Dokument: Høring - utkast til veileder om taushet - opplysningsplikt - opplysningsrett i forvaltningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dekning av saksomkostninger - Sandefjord - 43/138 Øvre Åsenvei 5 - brukstillatelse
Dokument: Krav om dekning av saksomkostninger - Sandefjord - 43/138 Øvre Åsenvei 5 - brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tønsberg - 139/97 Ringshaugveien 113 B - dispensasjon fra kommuneplan - skiferplatting
Dokument: Søknad til uttalelse - Tønsberg - 139/97 Ringshaugveien 113 B - dispensasjon fra kommuneplan - skiferplatting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Nissedal - resirkulering av lokstall til klatrehall
Dokument: Søknad - klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Nissedal - resirkulering av lokstall til klatrehall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på byggesak - Holmestrand - 1/243 Fagerliveien 18 - rammetillatelse - tilbygg
Dokument: Klage på byggesak - Holmestrand - 1/243 Fagerliveien 18 - rammetillatelse - tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Tokke - framtidas bolig - på bygda
Dokument: Søknad - klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Tokke - framtidas bolig - på bygda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holmestrand - 329/5 - anlegg av ny veibro over Kalmobekken - Kalmoveien - Holmestrand kommuneskog - tiltak oppstrøm lakseførende strekning
Dokument: Høring - Holmestrand - 329/5 - anlegg av ny veibro over Kalmobekken - Kalmoveien - Holmestrand kommuneskog - tiltak oppstrøm lakseførende strekning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Sandefjord - klimarådgiver - Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid
Dokument: Søknad - klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Sandefjord - klimarådgiver - Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Vestfold og Telemark fylkeskommune - pilotprosjekt Bærekraftig bylogistikk i Tønsberg
Dokument: Søknad - klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Vestfold og Telemark fylkeskommune - pilotprosjekt Bærekraftig bylogistikk i Tønsberg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Færder - prosjekt Matsvinn i skole - barnehage og helse
Dokument: Søknad - klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Færder - prosjekt Matsvinn i skole - barnehage og helse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holmestrand - gjenoppretting av bekkeløp - deler av Kalmobekken og Haukelielva
Dokument: Søknad - Holmestrand - gjenoppretting av bekkeløp - deler av Kalmobekken og Haukelielva
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - utbedring av kommunal bolig - Larvik - ***** ***** ***** *****
Dokument: Klage - utbedring av kommunal bolig - Larvik - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Færder - på vei mot helelektrisk hjemmetjeneste
Dokument: Søknad - klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Færder - på vei mot helelektrisk hjemmetjeneste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - lang ventetid - avtalt time - Telemark Øyelegesenter - ***** ***** ***** *****
Dokument: Klage - lang ventetid - avtalt time - Telemark Øyelegesenter - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - manglende behandling - ***** ***** *****
Dokument: Klage - manglende behandling - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - forurensning - Drangedal - 57/1 - plasthall
Dokument: Klage - forurensning - Drangedal - 57/1 - plasthall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Vestfold og Telemark fylkeskommune - N2 plasmareaktor - NEO
Dokument: Søknad - klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Vestfold og Telemark fylkeskommune - N2 plasmareaktor - NEO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - brudd på taushetsplikten - ambulansepersonell - ***** ***** ***** *****
Dokument: Klage - brudd på taushetsplikten - ambulansepersonell - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Seljord - 10 ladepunkter til kommunale tjenestebiler
Dokument: Søknad - klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Seljord - 10 ladepunkter til kommunale tjenestebiler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Seljord - elektrisk minihjullaster med utstyr
Dokument: Søknad - klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Seljord - elektrisk minihjullaster med utstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Seljord - ny Flatdal skule - forprosjekt
Dokument: Søknad - klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Seljord - ny Flatdal skule - forprosjekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Vestfold og Telemark fylkeskommune - foredlingsanlegg for østers til miljøvennlig kalk
Dokument: Søknad - klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Vestfold og Telemark fylkeskommune - foredlingsanlegg for østers til miljøvennlig kalk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Skien - kartlegging av klimatiltak for nye boliger
Dokument: Søknad - klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Skien - kartlegging av klimatiltak for nye boliger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fangst av stamfisk - utsetting av ørret - Eikeren i Øvre Eiker - Holmestrand
Dokument: Kopi - tillatelse - fangst av stamfisk - utsetting av ørret - Eikeren i Øvre Eiker - Holmestrand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Skien - klimavennlig knutepunkt for lokal godshåndtering
Dokument: Søknad - klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Skien - klimavennlig knutepunkt for lokal godshåndtering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Færder - Kaldnes vest - klimavennlig transformasjon
Dokument: Søknad - klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Færder - Kaldnes vest - klimavennlig transformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Skien - bruk av KMDs ADV-verktøy til parkeringsanalyser
Dokument: Søknad - klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Skien - bruk av KMDs ADV-verktøy til parkeringsanalyser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Notodden - 38/4 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- frivillig vern av skog
Dokument: Forespørsel på vegne av grunneier - Notodden - 38/4 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - frivillig vern av skog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til trua naturtyper 2021 - Siljan - 5/3 Steindalen - skjøtselsplan
Dokument: Søknad - tilskudd til trua naturtyper 2021 - Siljan - 5/3 Steindalen - skjøtselsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...