Norske-postlister.no


Viser [100] av [545].
Bli varslet om nye treff i søket
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rune Berg [bedrift/enhet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Nordre Buskerud Politidistrikt [bedrift/enhet]
Fortidsminneforeningen I Ringerike og Omegn [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eiendomsservice Ringerike AS [bedrift/enhet]
Brakar AS [bedrift/enhet]
Hole Kommune [bedrift/enhet]
Jevnaker kommune [bedrift/enhet]
Krødsherad kommune [bedrift/enhet]
Lunner kommune [bedrift/enhet]
Modum kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Søndre Land kommune [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Reidar Olsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Minde & Minde AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Christine Jørgensen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ringerike kirkelige fellesråd [bedrift/enhet]
Fylkesmannen I Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Statens Vegvesen [bedrift/enhet]
SG Arkitektur AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ringerike SV
Peterøyas Venner
Kristelig folkeparti [bedrift/enhet]
Nordsia Vel [bedrift/enhet]
Ringerike Høyre [bedrift/enhet]
Dnt Ringerike [bedrift/enhet]
Ringerike Næringsforening [bedrift/enhet]
Hønefoss Taxi SA [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MiljøRett §112 [bedrift/enhet]
Den Norske Kirke [bedrift/enhet]
Sameiet Kinohaven Terrasse [bedrift/enhet]
Halvorsen & Reine AS [bedrift/enhet]
Stein Halvorsen Arkitekter AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ansatte på Hønefoss skole
Bane NOR SF [bedrift/enhet]
Buskerud fylkeskommune - Utviklingsavdelingen [bedrift/enhet]
Ringerike Arbeiderlag
Ringerike Arbeiderparti [bedrift/enhet]
Rødt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bærum kommune [bedrift/enhet]
Flå kommune [bedrift/enhet]
Gran kommune [bedrift/enhet]
Ringerike Venstre [bedrift/enhet]
Kirkegaten 7 ANS [bedrift/enhet]
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) [bedrift/enhet]
Innbyggerinitiativ for Hønefoss skole v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tyristrand Landsbyforening [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Universitetet i Sørøst-Norge avd. Ringerike
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hans Einar Thorset [bedrift/enhet]
Bygg og Anlegg Tekniske Consulent AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Trefokus AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Per Christian Frøislie
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Morten Fagerås [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Per Christian Frøislie
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HAVAINSTITUTTET AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SOLBERG ADA [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ingar Hella [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] B
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
John Myhrvold [bedrift/enhet]
FURUSETH KJELL ERIK [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Linda Nilsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SKOGLUND KENNETH [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] E
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] P.S.
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LINDBRÅTEN DAG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KISTEFOS TRÆSLIBERI AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BULL ARNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
PETTERSEN EGIL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HELLERUD ROAR [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FLATLIEN IDA [bedrift/enhet]
EGGE OLE KRISTIAN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
TANDBERG ØIVIND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] M H
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] E
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Camilla Brager [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ENGELIEN HANS BERNHARD [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SKUDE GUDBRAND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] K
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SKUDE ANDREAS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rita Lomsdalen [bedrift/enhet]
STRUKSNÆS EINAR [bedrift/enhet]
OPPLYSNINGSVESENETS FOND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ZELOW
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] K.K.
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SKAUGRUD KNUT [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FREDLY EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ANDRÉ
RØSTELIEN TRYGVE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
AADNES ASTRI MARIE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MARTINSEN EGIL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MARTINSEN RUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HANSEN LARS FREDRIK [bedrift/enhet]
HAGEN KNUT [bedrift/enhet]
OPPLAND ENERGI AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] O
HOFSTAD AASE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MUNTHE-KAAS ERIK [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] R S
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] T
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SCHØYEN AJAJ RYDER
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ZELOW
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HAGEN JAN [bedrift/enhet]
NERENG ØYVIND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SCHESLIEN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BLOM NILS KRISTIAN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Else Marie Mæhlum [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
RAAUM VIKTOR [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HOV UTVIKLING AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
STATENS VEGVESEN REGION ØST [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ø
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
CIRCLE K NORGE AS [bedrift/enhet]
IR EIENDOM AS [bedrift/enhet]
Solliakollektivet Stiftelsen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ann-Mari Tranby Clausen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kim Roger Fredrikstad [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OPPLAND FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FALD LARS OLAV [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LØKEN PER [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NYGÅRD KNUT ARNE [bedrift/enhet]
LØKEN SVEIN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HAGEN PER KRISTIAN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ANDRÉ
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GJØBI EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BANE NOR SF [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lund AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MAGNUSSEN JAN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SLIPERIET EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SØNDRE LAND IDRETTSLAG
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GRANUM LARS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NILSEN ROY [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SCHOUTEN FREDERICUS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] M
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NORRSTRØM VIGDIS EIREN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MAGNUSSEN ANTON [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SØNDRE LAND KOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Terje Roen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Avdeling for bygg og vedlikehold v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bane nor [bedrift/enhet]
Barn og unges talsperson v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...
Fagerlund vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Foreningen Samhold [bedrift/enhet]
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Forum For Natur og Friluftsliv Oppland [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Gjøvik Kommune [bedrift/enhet]
Gjøvikregionen
Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS [bedrift/enhet]
Gran Kommune [bedrift/enhet]
Halmrast Grendelag [bedrift/enhet]
Hamar Bispedømmekontor [bedrift/enhet]
Hele Vestsida [bedrift/enhet]
Holmen Vel [bedrift/enhet]
Horisont Miljøpark IKS [bedrift/enhet]
Hov vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kaldingen vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kommunalsjef for oppvekst v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kommuneoverlegen v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kulturkonsulent v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Landåsbygda Velforening [bedrift/enhet]
Lausgarda Grendelag [bedrift/enhet]
Ligarda Vel [bedrift/enhet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Miljø- og helseforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nordre Land Kommune [bedrift/enhet]
Nordre Østbygda vel [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Innlandet [bedrift/enhet]
Norges Vassdrags- Og
Odnes Vel [bedrift/enhet]
Oppland Fylkeskommune [bedrift/enhet]
Oppland fylkeskommune, regionalenheten
Opplandstrafikk [bedrift/enhet]
Ringelia og Bjørnerud vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ringerike Kommune [bedrift/enhet]
Rostberget Veidemark Vel [bedrift/enhet]
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/K.D. Svendsen
Rådmannsgruppa v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Samfunnsplanlegger v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sedal vel [bedrift/enhet]
Smedvangen vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Solliaøygarden vel
Statens vegvesen [bedrift/enhet]
Søndre Land Arbeiderparti [bedrift/enhet]
Søndre Land brannvesen v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Bygdelista v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Fremskrittsparti v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Høyre [bedrift/enhet]
Søndre Land kommune v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land KRF v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Miljøpartiet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Senterparti [bedrift/enhet]
Søndre Land SV v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land trafikksikerhetsutvalg v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Venstre [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal Kommune [bedrift/enhet]
Teknisk drift v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Telenor [bedrift/enhet]
Undomsrådet v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vestre Toten Kommune [bedrift/enhet]
Vokks Nett AS [bedrift/enhet]
Randsfjordmuseet AS [bedrift/enhet]
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Teknisk drift v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Telenor [bedrift/enhet]
Undomsrådet v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vestre Toten Kommune [bedrift/enhet]
Vokks Nett AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SØNDRE LAND KOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HASSELKNIPPE LEIF [bedrift/enhet]
BANE NOR SF [bedrift/enhet]
SØNDRE LAND KOMMUNE [bedrift/enhet]
STATENS VEGVESEN REGION ØST [bedrift/enhet]
SØNDRE LAND KOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BANE NOR SF [bedrift/enhet]
OPPLAND FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
STATENS VEGVESEN REGION ØST [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ANDRÉ
NORDMO PRATUMTONG C
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ø
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MATHISEN BJØRN [bedrift/enhet]
MATHISEN BJØRN [bedrift/enhet]
LAND HUS AS [bedrift/enhet]
AADNES ASTRI MARIE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] S
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] G
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Avdeling for bygg og vedlikehold v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bane nor [bedrift/enhet]
Barn og unges talsperson v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...
Foreningen Samhold [bedrift/enhet]
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Forum For Natur og Friluftsliv Oppland [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Gjøvik Kommune [bedrift/enhet]
Gjøvikregionen
Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS [bedrift/enhet]
Gran Kommune [bedrift/enhet]
Hamar Bispedømmekontor [bedrift/enhet]
Hele Vestsida [bedrift/enhet]
Horisont Miljøpark IKS [bedrift/enhet]
Kommunalsjef for oppvekst v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kommuneoverlegen v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kulturkonsulent v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Miljø- og helseforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nordre Land Kommune [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Innlandet [bedrift/enhet]
Norges Vassdrags- Og
Odnes Vel [bedrift/enhet]
Oppland Fylkeskommune [bedrift/enhet]
Oppland fylkeskommune, regionalenheten
Opplandstrafikk [bedrift/enhet]
Ringerike Kommune [bedrift/enhet]
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/K.D. Svendsen
Rådmannsgruppa v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Samfunnsplanlegger v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens vegvesen [bedrift/enhet]
Søndre Land Arbeiderparti [bedrift/enhet]
Søndre Land brannvesen v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Bygdelista v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Fremskrittsparti v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Høyre [bedrift/enhet]
Søndre Land kommune v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land KRF v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Miljøpartiet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Senterparti [bedrift/enhet]
Søndre Land SV v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land trafikksikerhetsutvalg v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Venstre [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal Kommune [bedrift/enhet]
Til: Forsvarets høgskole [bedrift/enhet]
Riksadvokaten [bedrift/enhet]
Senter for flerkulturell ungdom [bedrift/enhet]
Caritas Norge [bedrift/enhet]
Norsk psykiatrisk forening [bedrift/enhet]
Arbeidsgiverforeningen Spekter [bedrift/enhet]
Høyre [bedrift/enhet]
Utlendingsdirektoratet (UDI) [bedrift/enhet]
Gáldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter [bedrift/enhet]
NTNU Samfunnsforskning [bedrift/enhet]
Senter for fredsstudier
Norsk senter for barneforskning
Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
Civita – Den liberale tankesmien
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn [bedrift/enhet]
Norsk Folkehjelp [bedrift/enhet]
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) [bedrift/enhet]
Sosialistisk Venstreparti
Advokatforeningen
Norut Alta
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) [bedrift/enhet]
Senter for kunnskap og likestilling (KUN)
Human Rights Service (HRS)
Forskningsstiftelsen FAFO [bedrift/enhet]
Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
Frivillighet Norge [bedrift/enhet]
Redd Barna [bedrift/enhet]
Norges Juristforbund [bedrift/enhet]
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid [bedrift/enhet]
Akademikerne
Oslosenteret for fred og menneskerettigheter
Sivilombudsmannen [bedrift/enhet]
Norges forskningsråd [bedrift/enhet]
Norsk psykologforening [bedrift/enhet]
Norsk senter for menneskerettigheter
Utdanningsforbundet [bedrift/enhet]
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) [bedrift/enhet]
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Utdanningsdirektoratet [bedrift/enhet]
Verdens barn [bedrift/enhet]
Senterpartiet [bedrift/enhet]
LIM – Likestilling, integrering og mangfold
ØKOKRIM [bedrift/enhet]
MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner [bedrift/enhet]
Statens helsetilsyn [bedrift/enhet]
Arbeiderpartiet [bedrift/enhet]
Riksrevisjonen [bedrift/enhet]
Folkehelseinstituttet [bedrift/enhet]
Nordlandsforskning [bedrift/enhet]
Den norske dommerforening
Internasjonal helse- og sosialgruppe
Politihøgskolen [bedrift/enhet]
Flyktninghjelpen
Norsk legeforening
Kristent interkulturelt arbeid
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) [bedrift/enhet]
Virke
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
PRIO [bedrift/enhet]
Kristelig folkeparti [bedrift/enhet]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) [bedrift/enhet]
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) [bedrift/enhet]
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund [bedrift/enhet]
Politiets utlendingsenhet (PU) [bedrift/enhet]
InorAdopt
Den norske Helsingforskomite [bedrift/enhet]
Antirasistisk senter [bedrift/enhet]
Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk (MIR) [bedrift/enhet]
Adopsjonsforum [bedrift/enhet]
Kompetanse Norge [bedrift/enhet]
Venstre [bedrift/enhet]
Fremskrittspartiet [bedrift/enhet]
Kriminalomsorgsdirektoratet [bedrift/enhet]
Telemarksforskning
Politidirektoratet [bedrift/enhet]
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Kriminalomsorgens yrkesforbund [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Røde Kors [bedrift/enhet]
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk)
Tankesmien Agenda [bedrift/enhet]
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Juss-Buss
Domstolsadministrasjonen
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Amnesty International Norge [bedrift/enhet]
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) [bedrift/enhet]
Regjeringsadvokaten [bedrift/enhet]
Barneombudet [bedrift/enhet]
Miljøpartiet De grønne [bedrift/enhet]
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Minotenk
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Statistisk sentralbyrå [bedrift/enhet]
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Rødt [bedrift/enhet]
Politiets fellesforbund [bedrift/enhet]
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Utlendingsnemnda (UNE)
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
PEDERSEN ERIK [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HOV EIENDOM OG UTLEIE AS [bedrift/enhet]
CITY HOV AS [bedrift/enhet]
SØNDRE LAND KOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HOV UTVIKLING AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MERLE UNNI
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BERG ØYVIND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BANE NOR SF [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
TELENOR EIENDOM HOLDING AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GRANUM STEINAR [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ESTACIO
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MØRCH JENS ANDREAS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] K A
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SKJØNBERG HUANGXIN ZHANG
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
JOHANNESSEN TOM [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Avdeling for bygg og vedlikehold v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bane nor [bedrift/enhet]
Barn og unges talsperson v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...
Fagerlund vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Foreningen Samhold [bedrift/enhet]
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Fortidsminneforeningen, Oppland avdeling v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Forum For Natur og Friluftsliv Oppland [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Gjøvik Kommune [bedrift/enhet]
Gjøvikregionen
Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS [bedrift/enhet]
Gran Kommune [bedrift/enhet]
Hamar Bispedømmekontor [bedrift/enhet]
Holmen Vel [bedrift/enhet]
Horisont Miljøpark IKS [bedrift/enhet]
Hov vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kommunalsjef for oppvekst v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kommuneoverlegen v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kulturkonsulent v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lausgarda Grendelag [bedrift/enhet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Miljø- og helseforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nordre Land Kommune [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Innlandet [bedrift/enhet]
Norges Vassdrags- Og
Oppland Fylkeskommune [bedrift/enhet]
Oppland fylkeskommune, regionalenheten
Opplandstrafikk [bedrift/enhet]
Ringerike Kommune [bedrift/enhet]
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/K.D. Svendsen
Rådmannsgruppa v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Samfunnsplanlegger v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens vegvesen [bedrift/enhet]
Søndre Land Arbeiderparti [bedrift/enhet]
Søndre Land brannvesen v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Bygdelista v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Fremskrittsparti v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Høyre [bedrift/enhet]
Søndre Land KRF v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Miljøpartiet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Senterparti [bedrift/enhet]
Søndre Land SV v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land trafikksikerhetsutvalg v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Venstre [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal Kommune [bedrift/enhet]
Teknisk drift v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Telenor [bedrift/enhet]
Undomsrådet v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vestre Toten Kommune [bedrift/enhet]
Vokks Nett AS [bedrift/enhet]
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SØNDRE LAND KOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
STATENS VEGVESEN REGION ØST [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GRANUM STEINAR [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SØNDRE LAND KOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SØNDRE LAND KOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
TELENOR EIENDOM HOLDING AS [bedrift/enhet]
TELENOR EIENDOM HOLDING AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
VESTERÅS EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HOV UTVIKLING AS [bedrift/enhet]
PEDERSEN ERIK [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HOV UTVIKLING AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Avdeling for bygg og vedlikehold v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Barn og unges talsperson v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Fortidsminneforeningen, Oppland avdeling v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Forum For Natur og Friluftsliv Oppland [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Gjøvik Kommune [bedrift/enhet]
Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS [bedrift/enhet]
Gjøvikregionen
Gran Kommune [bedrift/enhet]
Hamar Bispedømmekontor [bedrift/enhet]
Horisont Miljøpark IKS [bedrift/enhet]
Hov vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kommunalsjef for oppvekst v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kommuneoverlegen v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kulturkonsulent v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Miljø- og helseforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nordre Land Kommune [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Innlandet [bedrift/enhet]
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) [bedrift/enhet]
Oppland Fylkeskommune [bedrift/enhet]
Oppland fylkeskommune, regionalenheten
Opplandstrafikk [bedrift/enhet]
Ringerike Kommune [bedrift/enhet]
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/K.D. Svendsen
Rådmannsgruppa v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Samfunnsplanlegger v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens vegvesen [bedrift/enhet]
Søndre Land Arbeiderparti [bedrift/enhet]
Søndre Land brannvesen v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Bygdelista v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Fremskrittsparti v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Høyre [bedrift/enhet]
Søndre Land KRF v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Miljøpartiet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Senterparti [bedrift/enhet]
Søndre Land SV v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land trafikksikerhetsutvalg v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Venstre [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal Kommune [bedrift/enhet]
Teknisk drift v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Telenor [bedrift/enhet]
Undomsrådet v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vestre Toten Kommune [bedrift/enhet]
Vokks Nett AS [bedrift/enhet]
Sak: Melding om avvik - HØYRE
Dokument: Orientering om saksbehandlingen
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på sak: Delvis vellykket.
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Avdeling for bygg og vedlikehold v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bane nor [bedrift/enhet]
Barn og unges talsperson v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Forum For Natur og Friluftsliv Oppland [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Halmrast Grendelag [bedrift/enhet]
Hov vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Horisont Miljøpark IKS [bedrift/enhet]
Kommunalsjef for oppvekst v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kommuneoverlegen v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nordre Østbygda vel [bedrift/enhet]
Oppland Fylkeskommune [bedrift/enhet]
Oppland fylkeskommune, regionalenheten
Opplandstrafikk [bedrift/enhet]
Samfunnsplanlegger v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens vegvesen [bedrift/enhet]
Søndre Land brannvesen v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vokks Nett AS [bedrift/enhet]
Teknisk drift v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Solliaøygarden vel
Søndre Land Arbeiderparti [bedrift/enhet]
Søndre Land Bygdelista v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Fremskrittsparti v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Høyre [bedrift/enhet]
Søndre Land KRF v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Miljøpartiet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land trafikksikerhetsutvalg v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Venstre [bedrift/enhet]
Undomsrådet v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Fremskrittsparti v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Asbjørn Storsveen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Per Askvig [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Sogn og Fjordane fylkeskommune [bedrift/enhet]
Farsund kommune [bedrift/enhet]
Hole kommune [bedrift/enhet]
Nesset kommune [bedrift/enhet]
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Skånland kommune [bedrift/enhet]
KS [bedrift/enhet]
Vestfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
Sørreisa kommune [bedrift/enhet]
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet [bedrift/enhet]
Råde kommune [bedrift/enhet]
Asker kommune [bedrift/enhet]
Buskerud fylkeskommune [bedrift/enhet]
Grimstad kommune [bedrift/enhet]
Malvik kommune [bedrift/enhet]
Sørfold kommune [bedrift/enhet]
Nordreisa kommune [bedrift/enhet]
Ski kommune [bedrift/enhet]
Lund kommune [bedrift/enhet]
Unge funksjonshemmede [bedrift/enhet]
Berg kommune [bedrift/enhet]
Spydeberg kommune [bedrift/enhet]
Namsos kommune [bedrift/enhet]
Lillehammer kommune [bedrift/enhet]
Pressens faglige utvalg
Hemsedal kommune [bedrift/enhet]
Tromsø kommune [bedrift/enhet]
Sarpsborg kommune [bedrift/enhet]
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Sør-Fron kommune [bedrift/enhet]
Bamble kommune [bedrift/enhet]
Bodø kommune [bedrift/enhet]
Etnedal kommune [bedrift/enhet]
Rollag kommune [bedrift/enhet]
Rendalen kommune [bedrift/enhet]
Kvitseid kommune
Stord kommune [bedrift/enhet]
Løten kommune [bedrift/enhet]
Norsk Psykologforening [bedrift/enhet]
Røyken kommune [bedrift/enhet]
Norges forskningsråd [bedrift/enhet]
Melhus kommune [bedrift/enhet]
Bømlo kommune [bedrift/enhet]
Etne kommune [bedrift/enhet]
Demokratene [bedrift/enhet]
Nes kommune i Akershus
Frogn kommune [bedrift/enhet]
Riksantikvaren [bedrift/enhet]
Forsand kommune [bedrift/enhet]
Fremskrittspartiet [bedrift/enhet]
Selje kommune [bedrift/enhet]
Stordal kommune [bedrift/enhet]
Ås kommune [bedrift/enhet]
Meløy kommune [bedrift/enhet]
Gildeskål kommune [bedrift/enhet]
Kvæfjord kommune [bedrift/enhet]
Akershus fylkeskommune [bedrift/enhet]
Songdalen kommune [bedrift/enhet]
Stor-Elvdal kommune [bedrift/enhet]
Beiarn kommune [bedrift/enhet]
Kristelig Folkeparti [bedrift/enhet]
Halden kommune [bedrift/enhet]
Frostad kommune
Forbrukerombudet [bedrift/enhet]
Askvoll kommune [bedrift/enhet]
Gjesdal kommune [bedrift/enhet]
Flakstad kommune [bedrift/enhet]
OsloMet
Univeristetet i Tromsø
Vest-Agder fylkeskommune [bedrift/enhet]
NITO [bedrift/enhet]
Arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Sogndal kommune [bedrift/enhet]
Hadsel kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Rogaland [bedrift/enhet]
Senterpartiet [bedrift/enhet]
Namsskogan kommune [bedrift/enhet]
Siljan kommune [bedrift/enhet]
Austevoll kommune [bedrift/enhet]
Evenes kommune [bedrift/enhet]
Lillesand kommune [bedrift/enhet]
Barne-og familiedepartementet [bedrift/enhet]
Lebesby kommune [bedrift/enhet]
Vevelstad kommune [bedrift/enhet]
Flekkefjord kommune [bedrift/enhet]
Os kommune i Hordaland
Svelvik kommune [bedrift/enhet]
Dovre kommune [bedrift/enhet]
Norsk Tjenestemannslag [bedrift/enhet]
Meldal kommune [bedrift/enhet]
Øygarden kommune [bedrift/enhet]
Østfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
Husbanken [bedrift/enhet]
Tokke kommune [bedrift/enhet]
Froland kommune [bedrift/enhet]
Fjaler kommune [bedrift/enhet]
Lierne kommune [bedrift/enhet]
Vågå kommune [bedrift/enhet]
Vågsøy kommune [bedrift/enhet]
Tinn kommune [bedrift/enhet]
Åsnes kommune [bedrift/enhet]
Piratpartiet [bedrift/enhet]
Krødsherad kommune [bedrift/enhet]
Nore- og Uvdal kommune [bedrift/enhet]
Elevorganisasjonen [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Telemark [bedrift/enhet]
Ringerike kommune [bedrift/enhet]
Norsk Sykepleierforbund [bedrift/enhet]
Askimm kommune
Lyngen kommune [bedrift/enhet]
Hareid kommune [bedrift/enhet]
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet [bedrift/enhet]
Lindesnes kommune [bedrift/enhet]
Innovasjon Norge [bedrift/enhet]
Indrefosen kommune
Foreldreutvalget for grunnopplæringen [bedrift/enhet]
Ørskog kommune [bedrift/enhet]
Røyrvik kommune [bedrift/enhet]
Skaun kommune [bedrift/enhet]
Hørselshemmede Landsforbund
Saltdal kommune [bedrift/enhet]
Utsira kommune [bedrift/enhet]
Hedmark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Averøy kommune [bedrift/enhet]
Hattfjelldal kommune [bedrift/enhet]
Iveland kommune [bedrift/enhet]
Hurdal kommune [bedrift/enhet]
Voss kommune [bedrift/enhet]
Naustdal kommune [bedrift/enhet]
Snillfjord kommune [bedrift/enhet]
Miljøpartiet De Grønne [bedrift/enhet]
Fusa kommuen
Statistisk Sentralbyrå [bedrift/enhet]
Øystre-Slidre kommune [bedrift/enhet]
Ørland kommune [bedrift/enhet]
Norsk BOBY
Nord universitet [bedrift/enhet]
Flatanger kommune [bedrift/enhet]
Gausdal kommune [bedrift/enhet]
Fauske kommune [bedrift/enhet]
Hemne kommune [bedrift/enhet]
Marker kommune [bedrift/enhet]
Eigersund kommune [bedrift/enhet]
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner [bedrift/enhet]
Sør-Varanger kommune [bedrift/enhet]
Jevnaker kommune [bedrift/enhet]
Granvin kommune [bedrift/enhet]
Nordre land kommune [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Østre-Toten kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune i Nordland
Norges Handikapforbund [bedrift/enhet]
Ulvik kommune
Vaksdal kommune [bedrift/enhet]
Skjervøy kommune [bedrift/enhet]
Ål kommune [bedrift/enhet]
Hamarøy kommune [bedrift/enhet]
Bufdir [bedrift/enhet]
Finnmark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Evje og Hornes kommune
Sparebankforeningen
Vestvågøy kommune [bedrift/enhet]
Lesja kommune [bedrift/enhet]
Utlendingsdirektoratet [bedrift/enhet]
Lavangen kommune [bedrift/enhet]
Verdal kommune [bedrift/enhet]
Notodden kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Trøndelag [bedrift/enhet]
Åfjord kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane [bedrift/enhet]
Klæbu kommune [bedrift/enhet]
Sandefjord kommune [bedrift/enhet]
Barneombudet [bedrift/enhet]
Hamar kommune [bedrift/enhet]
Hitra kommune [bedrift/enhet]
Stavanger kommune [bedrift/enhet]
Akademikerne
Samfunnspartiet [bedrift/enhet]
Gamvik kommune [bedrift/enhet]
Larvik kommune [bedrift/enhet]
Sømna kommune [bedrift/enhet]
Finans Norge [bedrift/enhet]
SIVA [bedrift/enhet]
Karasjok kommune [bedrift/enhet]
Vestfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Roan kommune [bedrift/enhet]
Drangedal kommune [bedrift/enhet]
Hordaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Troms fylkeskommune [bedrift/enhet]
Skjåk kommune [bedrift/enhet]
Ringsaker kommune [bedrift/enhet]
Bremanger kommune [bedrift/enhet]
Nedre-Eiker kommune [bedrift/enhet]
Møre- og Romsdal fylkeskommune [bedrift/enhet]
Vindafjord kommune [bedrift/enhet]
YS
Regnskap Norge [bedrift/enhet]
Nittedal kommune [bedrift/enhet]
Osen kommune [bedrift/enhet]
Lurøy kommune [bedrift/enhet]
Bokn kommune [bedrift/enhet]
Ulstein kommune [bedrift/enhet]
Stranda kommune [bedrift/enhet]
Hol kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Møre og Romsdal [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Trondheim kommune [bedrift/enhet]
Lom kommune [bedrift/enhet]
Haugesund kommune [bedrift/enhet]
Vinje kommune [bedrift/enhet]
Horten kommune [bedrift/enhet]
Nordkapp kommune [bedrift/enhet]
Ungdom og Fritid [bedrift/enhet]
Fjell kommune [bedrift/enhet]
Meråker kommune [bedrift/enhet]
Det Liberale Folkepartiet [bedrift/enhet]
Bufdir [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Finnmark [bedrift/enhet]
Olje- og energidepartementet [bedrift/enhet]
Kvitsøy kommune [bedrift/enhet]
Nes kommune i Buskerud
Rakkestad kommune [bedrift/enhet]
Luster kommune [bedrift/enhet]
Grue kommune [bedrift/enhet]
Steinkjer kommune [bedrift/enhet]
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Porsgrunn kommune [bedrift/enhet]
Fyresdal kommune [bedrift/enhet]
Hobøl kommune [bedrift/enhet]
Kvænangen kommune [bedrift/enhet]
Flesberg kommune [bedrift/enhet]
Norges idrettsforbund
Lærdal kommune [bedrift/enhet]
Bjerkreim kommune [bedrift/enhet]
Hyllestad kommune [bedrift/enhet]
Aurskog- og Høland kommune
Tolga kommune [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune [bedrift/enhet]
Andøy kommune [bedrift/enhet]
Verdipapirfondenes forening [bedrift/enhet]
Kvinesdal kommune [bedrift/enhet]
Vikna kommune [bedrift/enhet]
Rogaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Ullensvang herad [bedrift/enhet]
Eidsvoll kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune [bedrift/enhet]
Elverum kommune [bedrift/enhet]
Seljord kommune [bedrift/enhet]
Hordaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Enebakk kommune [bedrift/enhet]
Statsministerens kontor [bedrift/enhet]
Porsanger kommune [bedrift/enhet]
Sandnes kommune [bedrift/enhet]
KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter [bedrift/enhet]
Snåsa kommune [bedrift/enhet]
Kvam kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Østfold [bedrift/enhet]
Hjelmeland kommune [bedrift/enhet]
Moss kommune [bedrift/enhet]
Leirfjord kommune [bedrift/enhet]
Audnedal kommune [bedrift/enhet]
Folldal kommune [bedrift/enhet]
Norddal kommune [bedrift/enhet]
Hurum kommune [bedrift/enhet]
Balsfjord kommune [bedrift/enhet]
Redd Barna [bedrift/enhet]
KLP [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder [bedrift/enhet]
Strand kommune [bedrift/enhet]
Vang kommune [bedrift/enhet]
Samnanger kommune [bedrift/enhet]
Høyre [bedrift/enhet]
Meland kommune [bedrift/enhet]
Tvedestrand kommune [bedrift/enhet]
Nome kommune [bedrift/enhet]
Fitjar kommune [bedrift/enhet]
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund [bedrift/enhet]
Søgne kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo - Juridisk fakultet - Institutt for privatrett
Sande kommuen i Møre- og Romsdal
karmøy kommune [bedrift/enhet]
Skodje kommune [bedrift/enhet]
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
Stjørdal kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oppland [bedrift/enhet]
Arendal kommune [bedrift/enhet]
Nasjonalforeningen for folkehelsen [bedrift/enhet]
Vefsn kommune [bedrift/enhet]
Valle kommune [bedrift/enhet]
Vardø kommune [bedrift/enhet]
Tysver kommune
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Selbu kommune [bedrift/enhet]
Sula kommune [bedrift/enhet]
Midtre-Gauldal kommune [bedrift/enhet]
Gjøvik kommune [bedrift/enhet]
Åseral kommune [bedrift/enhet]
Halsa kommune [bedrift/enhet]
Jondal kommune [bedrift/enhet]
Storfjord kommune [bedrift/enhet]
Agdenes kommune [bedrift/enhet]
Høgskolen i Østfold [bedrift/enhet]
Norsk Journalistlag [bedrift/enhet]
Gol kommune [bedrift/enhet]
Time kommune [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Stange kommune [bedrift/enhet]
Værøy kommune [bedrift/enhet]
Øvre-Eiker kommune [bedrift/enhet]
Vestnes kommune [bedrift/enhet]
OsloMet
Osterøy kommune [bedrift/enhet]
Færder kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Agder [bedrift/enhet]
Heriøy kommune i Nordland
KS [bedrift/enhet]
Mandal kommune [bedrift/enhet]
Steigen kommune [bedrift/enhet]
Kongsberg kommune [bedrift/enhet]
UNIO [bedrift/enhet]
Oppdal kommune [bedrift/enhet]
Norges vassdrags- og energidirektorat [bedrift/enhet]
Leikanger kommune [bedrift/enhet]
Sunndal kommune [bedrift/enhet]
Hjartdal kommune [bedrift/enhet]
Lyngdal kommune [bedrift/enhet]
Sykkylven kommune [bedrift/enhet]
Gjerdrum kommune [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartmentet
Norsk Pasientforening [bedrift/enhet]
Flora kommune [bedrift/enhet]
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Tjeldsund kommune [bedrift/enhet]
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Hedmark [bedrift/enhet]
Skedsmo kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
UngOrg
Fylkesmannen i Buskerud [bedrift/enhet]
Tønsberg kommune [bedrift/enhet]
Tannlegeforeningen
Vanylven kommune [bedrift/enhet]
Rømskog kommune [bedrift/enhet]
Nord-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Kulturvernforbundet
Høyanger kommune [bedrift/enhet]
Alvdal kommune [bedrift/enhet]
Re kommune [bedrift/enhet]
Rana kommune [bedrift/enhet]
Orkdal kommune [bedrift/enhet]
Partiet De Kristne [bedrift/enhet]
Bygland kommune [bedrift/enhet]
Randaberg kommune [bedrift/enhet]
Aurland kommune [bedrift/enhet]
Gjemnes kommune [bedrift/enhet]
Surnadal kommune [bedrift/enhet]
Sigdal kommune [bedrift/enhet]
Sortland kommune [bedrift/enhet]
Rennesøy kommune [bedrift/enhet]
Kommunalbanken [bedrift/enhet]
Raudt
Klima- og miljødepartementet [bedrift/enhet]
Engerdal kommune [bedrift/enhet]
Lørenskog kommune [bedrift/enhet]
Vadsø kommune [bedrift/enhet]
Sirdal kommune [bedrift/enhet]
Målselv kommune [bedrift/enhet]
Tolldirektoratet [bedrift/enhet]
Alta kommune [bedrift/enhet]
Juristforbundet
Lier kommune [bedrift/enhet]
Hemnes kommune [bedrift/enhet]
Brønnøy kommmune
Ballangen kommune [bedrift/enhet]
Kongsvinger kommune [bedrift/enhet]
Sauherad kommune [bedrift/enhet]
Trøgstad kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune i Østfold
Nesodden kommune [bedrift/enhet]
Kirkerådet - Den norske kirke
Leka kommune [bedrift/enhet]
Birkenes kommune [bedrift/enhet]
SAFO [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Hedmark [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestfold [bedrift/enhet]
Haram kommune [bedrift/enhet]
Sund kommune [bedrift/enhet]
Norges Handelshøyskole [bedrift/enhet]
Næringslivets Hovedorganisasjon [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
Riksrevisjonen [bedrift/enhet]
Friluftsrådenes Landsforbund [bedrift/enhet]
Eide kommune [bedrift/enhet]
Utdanningsdirektoratet [bedrift/enhet]
Nord-Fron kommune [bedrift/enhet]
Askøy kommune [bedrift/enhet]
Sysselmannen på Svalbard [bedrift/enhet]
Ibestad kommune [bedrift/enhet]
Venstre [bedrift/enhet]
Salangen kommune [bedrift/enhet]
Moskenes kommune [bedrift/enhet]
Rødøy kommune [bedrift/enhet]
Distriktsenergi [bedrift/enhet]
Dyrøy kommune [bedrift/enhet]
Vestby kommune [bedrift/enhet]
Masfjorden kommune [bedrift/enhet]
Longyearbyen lokalstyre [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Troms [bedrift/enhet]
Tingvoll kommune [bedrift/enhet]
Legeforeningen
Aure kommune [bedrift/enhet]
Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS
Nissedal kommune [bedrift/enhet]
Bykle kommune [bedrift/enhet]
Tydal kommune [bedrift/enhet]
Kragerø kommune [bedrift/enhet]
Åmot kommune [bedrift/enhet]
Holmestrand kommune [bedrift/enhet]
Fræna kommuen
Trysil kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Stavanger [bedrift/enhet]
Norge bank
Tysnes kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Bergen kommune [bedrift/enhet]
Ringebu kommune [bedrift/enhet]
Gratangen kommune [bedrift/enhet]
Berlevåg kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Arkivverket [bedrift/enhet]
Eid kommune [bedrift/enhet]
Kautokeino kommune
Sauda kommune [bedrift/enhet]
Odda kommune [bedrift/enhet]
Eidsberg kommune [bedrift/enhet]
Vellenes Fellesorganisasjon [bedrift/enhet]
Pensjonistforbundet [bedrift/enhet]
Finnøy kommune [bedrift/enhet]
Telemark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Samisk høgskole [bedrift/enhet]
Forandringsfabrikken [bedrift/enhet]
Tana kommune [bedrift/enhet]
Modum kommune [bedrift/enhet]
Sogn og Fjordane fylkeskommune [bedrift/enhet]
Gulen kommune [bedrift/enhet]
Gran kommune [bedrift/enhet]
Bardu kommune [bedrift/enhet]
Energi Norge [bedrift/enhet]
Nord Odal kommune [bedrift/enhet]
Fet kommune [bedrift/enhet]
UNIO [bedrift/enhet]
Risør kommune [bedrift/enhet]
Øksnes kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune i Hedmark
Gjerstad kommune [bedrift/enhet]
Finanstilsynet [bedrift/enhet]
Lenvik kommune [bedrift/enhet]
Vega kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Hordaland [bedrift/enhet]
Giske kommune [bedrift/enhet]
Lindås kommune [bedrift/enhet]
Skiptvet kommune [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Træna kommune [bedrift/enhet]
Kvinnherad kommune [bedrift/enhet]
Nannestad kommune [bedrift/enhet]
Private Barnehagers Landsforbund
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Inderøy kommune [bedrift/enhet]
Østfold fylkeskommume
Midsund kommune [bedrift/enhet]
Lunner kommune [bedrift/enhet]
Hvaler kommune [bedrift/enhet]
Skien kommune [bedrift/enhet]
Sola kommune [bedrift/enhet]
Kvalsund kommune [bedrift/enhet]
Narvik kommune [bedrift/enhet]
Sør-Odal kommune [bedrift/enhet]
Årdal kommune [bedrift/enhet]
Gaular kommune [bedrift/enhet]
Verran kommune [bedrift/enhet]
Sande kommune i Vestfold
JUS [bedrift/enhet]
Karlsøy kommune [bedrift/enhet]
Suldal kommune [bedrift/enhet]
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
Vestre-Toten kommune [bedrift/enhet]
Høylandet kommune [bedrift/enhet]
Austrheim kommune [bedrift/enhet]
Jølster kommune [bedrift/enhet]
Aukra kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Akershus [bedrift/enhet]
Lødingen kommune [bedrift/enhet]
Norsk Kommunerevisorforbund
Loppa kommune [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Foreningen for Hjertesyke Barn [bedrift/enhet]
Pensjonistpartiet [bedrift/enhet]
Grong kommune [bedrift/enhet]
Hornindal kommune [bedrift/enhet]
Ullensaker kommune [bedrift/enhet]
Hammerfest kommune [bedrift/enhet]
Modalen kommune [bedrift/enhet]
Fellesforbundet [bedrift/enhet]
Bjugn kommune [bedrift/enhet]
Virke
Førde kommune [bedrift/enhet]
Bindal kommune [bedrift/enhet]
Hægebostad kommune [bedrift/enhet]
Søndre-Land kommune [bedrift/enhet]
Eidfjord kommune [bedrift/enhet]
Rindal kommune [bedrift/enhet]
Gloppen kommune [bedrift/enhet]
Sørum kommune [bedrift/enhet]
Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Kåfjord kommune [bedrift/enhet]
Alstadhaug kommune
Skattedirektoratet - Skatteetaten
Molde kommune [bedrift/enhet]
Statens vegvesen - Vegdirektoratet [bedrift/enhet]
Vegårshei kommune [bedrift/enhet]
Likestillings- og diskrimineringsombudet [bedrift/enhet]
Nesna kommune [bedrift/enhet]
Ørsta kommune [bedrift/enhet]
Rygge kommune [bedrift/enhet]
Oppland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Sosialistisk Venstreparti
Spekter [bedrift/enhet]
Åmli kommune [bedrift/enhet]
Balestrand kommune [bedrift/enhet]
Bærum kommune [bedrift/enhet]
Smøla kommune [bedrift/enhet]
Kystpartiet [bedrift/enhet]
Grane kommune [bedrift/enhet]
Vennesla kommune [bedrift/enhet]
Hasvik kommune [bedrift/enhet]
Rælingen kommune [bedrift/enhet]
Sveio kommune [bedrift/enhet]
Klepp kommune [bedrift/enhet]
Tynset kommune [bedrift/enhet]
Den norske Revisorforening [bedrift/enhet]
Kartverket [bedrift/enhet]
Sandøy kommune [bedrift/enhet]
Namdalseid kommune [bedrift/enhet]
Øyer kommune [bedrift/enhet]
Måsøy kommune [bedrift/enhet]
Rennebu kommune [bedrift/enhet]
Båtsfjord kommune [bedrift/enhet]
Rauma kommune [bedrift/enhet]
Levanger kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Fedje kommune [bedrift/enhet]
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon [bedrift/enhet]
Vestre -Slidre kommune [bedrift/enhet]
Sokndal kommune [bedrift/enhet]
Finansforbundet [bedrift/enhet]
Tranøy kommune [bedrift/enhet]
Forum for kontroll og tilsyn [bedrift/enhet]
Røros kommune [bedrift/enhet]
Sel kommune [bedrift/enhet]
Volda kommune [bedrift/enhet]
Hå kommune [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
NAV [bedrift/enhet]
Aust-Agder fylkeskommune [bedrift/enhet]
Høgskolen i Innlandet [bedrift/enhet]
Solund kommune [bedrift/enhet]
Oppegård kommune [bedrift/enhet]
Eidskog kommune [bedrift/enhet]
Nærøy kommune [bedrift/enhet]
Fosnes kommune [bedrift/enhet]
Frøya kommune [bedrift/enhet]
Norsk Vann [bedrift/enhet]
Kristiansund kommune [bedrift/enhet]
Stryn kommune [bedrift/enhet]
Overhalla kommune [bedrift/enhet]
Fellesorganisasjonen
Vik kommune [bedrift/enhet]
Sametinget [bedrift/enhet]
Universitetet i Sørøst-Norge [bedrift/enhet]
Os kommune [bedrift/enhet]
Tysfjord kommune [bedrift/enhet]
Norsk Redaktørforening [bedrift/enhet]
Marnardal kommune [bedrift/enhet]
Holtålen kommune [bedrift/enhet]
Kristiansand kommune [bedrift/enhet]
Dønna kommune [bedrift/enhet]
Radøy kommune [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Aremark kommune [bedrift/enhet]
Torsken kommune [bedrift/enhet]
Ålesund kommune [bedrift/enhet]
Harstad kommune [bedrift/enhet]
Flå kommune [bedrift/enhet]
Norsk Kommunalteknisk Forening [bedrift/enhet]
Arbeiderpartiet [bedrift/enhet]
Vågan kommune [bedrift/enhet]
Nesseby kommune [bedrift/enhet]
Norsk Rådmannsforum [bedrift/enhet]
Norges Kommunistiske Parti [bedrift/enhet]
Advokatforeningen
Drammen kommune [bedrift/enhet]
Røst kommune [bedrift/enhet]