Norske-postlister.no


Viser [100] av [636].
Bli varslet om nye treff i søket
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Avdeling for bygg og vedlikehold v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Barn og unges talsperson v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Anna s. R. BLOCK GALLEGOS
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Forum For Natur og Friluftsliv Oppland [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS [bedrift/enhet]
Hamar Bispedømmekontor [bedrift/enhet]
Horisont Miljøpark IKS [bedrift/enhet]
Kommunalsjef for oppvekst v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kommuneoverlegen v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kulturkonsulent v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Miljø- og helseforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nordre Østbygda vel [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Innlandet [bedrift/enhet]
Norges Vassdrags- Og
Oppland Fylkeskommune [bedrift/enhet]
Oppland fylkeskommune, regionalenheten
Opplandstrafikk [bedrift/enhet]
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/K.D. Svendsen
Søndre Land Arbeiderparti [bedrift/enhet]
Søndre Land brannvesen v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Bygdelista v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Fremskrittsparti v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Høyre [bedrift/enhet]
Søndre Land kommune v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land KRF v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Miljøpartiet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Senterparti [bedrift/enhet]
Søndre Land SV v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land trafikksikerhetsutvalg v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Venstre [bedrift/enhet]
Teknisk drift v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Telenor [bedrift/enhet]
Undomsrådet v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vokks Nett AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OPPLAND FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
STATENS VEGVESEN REGION ØST [bedrift/enhet]
STRUKSNÆS EINAR [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Trygg Trafikk Innlandet
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Gjøvik Kommune [bedrift/enhet]
Gjøvikregionen
Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS [bedrift/enhet]
Gran Kommune [bedrift/enhet]
Halmrast Grendelag [bedrift/enhet]
Hamar Bispedømmekontor [bedrift/enhet]
Hele Vestsida [bedrift/enhet]
Holmen Vel [bedrift/enhet]
Horisont Miljøpark IKS [bedrift/enhet]
Hov vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kaldingen vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kommuneoverlegen v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Landåsbygda Velforening [bedrift/enhet]
Lausgarda Grendelag [bedrift/enhet]
Ligarda Vel [bedrift/enhet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Miljø- og helseforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nordre Land Kommune [bedrift/enhet]
Nordre Østbygda vel [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Innlandet [bedrift/enhet]
Norges Vassdrags- Og
Odnes Vel [bedrift/enhet]
Oppland Fylkeskommune [bedrift/enhet]
Oppland fylkeskommune, regionalenheten
Opplandstrafikk [bedrift/enhet]
Ringelia og Bjørnerud vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ringerike Kommune [bedrift/enhet]
Rostberget Veidemark Vel [bedrift/enhet]
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/K.D. Svendsen
Sedal vel [bedrift/enhet]
Smedvangen vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Solliaøygarden vel
Statens vegvesen [bedrift/enhet]
Søndre Land Arbeiderparti [bedrift/enhet]
Søndre Land Bygdelista v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Fremskrittsparti v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Høyre [bedrift/enhet]
Søndre Land KRF v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Miljøpartiet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Senterparti [bedrift/enhet]
Søndre Land SV v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Venstre [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal Kommune [bedrift/enhet]
Undomsrådet v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vestre Toten Kommune [bedrift/enhet]
Vokks Nett AS [bedrift/enhet]
Bane nor [bedrift/enhet]
Barn og unges talsperson v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...
Fagerlund vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Foreningen Samhold [bedrift/enhet]
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Forum For Natur og Friluftsliv Oppland [bedrift/enhet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Advokat ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Drøbak akvarium
Drøbak kajakklubb [bedrift/enhet]
Drøbak Vel [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Elling Bjerke [bedrift/enhet]
Eltel Networks AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fiskeridirektoratet [bedrift/enhet]
Follo Museum
Follo Ren IKS [bedrift/enhet]
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus
Forum for natur og friluftsliv Akershus [bedrift/enhet]
Frogn historielag [bedrift/enhet]
Frogn Høyre [bedrift/enhet]
Frogn natur og friluftsforum
Frogn Næringsråd [bedrift/enhet]
Hafslund Nett AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hurum kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kystverket Sørøst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norges vassdrags og energidirektorat, Region Øst [bedrift/enhet]
Norsk gjenvinning industri AS
Norsk ornitologisk forening – avd. Drøbak/Frogn
Oscarsborg festnings venner [bedrift/enhet]
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
Oslofjordens Friluftsråd [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ruter AS [bedrift/enhet]
Statens vegvesen Region øst [bedrift/enhet]
Søndre Follo Brannvesen IKS [bedrift/enhet]
Telenor Norge AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tove Skagestad [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Verneforeningen Gamle Drøbak [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Øst Politidistrikt [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Halsa kommune [bedrift/enhet]
Løten kommune [bedrift/enhet]
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Skedsmo kommune [bedrift/enhet]
Forbrukerrådet . [bedrift/enhet]
Time kommune [bedrift/enhet]
Nesseby kommune [bedrift/enhet]
Posten ,
Eid kommune [bedrift/enhet]
Gildeskål kommune [bedrift/enhet]
Songdalen kommune [bedrift/enhet]
Hadsel kommune [bedrift/enhet]
Sogndal kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Møre og Romsdal [bedrift/enhet]
Stordal kommune [bedrift/enhet]
Ibestad kommune [bedrift/enhet]
Beiarn kommune [bedrift/enhet]
Sør-Odal kommune [bedrift/enhet]
Andøy kommune [bedrift/enhet]
Randaberg kommune [bedrift/enhet]
FRP .
Dagens Næringsliv . [bedrift/enhet]
Vestby kommune [bedrift/enhet]
KRF .
Moss kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark [bedrift/enhet]
Notodden kommune [bedrift/enhet]
Farsund kommune [bedrift/enhet]
Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
Evenes kommune [bedrift/enhet]
Vevelstad kommune [bedrift/enhet]
Vestre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Hattfjelldal kommune [bedrift/enhet]
Norges Blindeforbund . [bedrift/enhet]
Longyearbyen lokalstyre . [bedrift/enhet]
Hamar kommune [bedrift/enhet]
Vegårshei kommune [bedrift/enhet]
Karlsøy kommune [bedrift/enhet]
Bergen kommune [bedrift/enhet]
Sveio kommune [bedrift/enhet]
Jølster kommune [bedrift/enhet]
Kviteseid kommune [bedrift/enhet]
Kragerø kommune [bedrift/enhet]
Høyre . [bedrift/enhet]
Snåsa kommune [bedrift/enhet]
Suldal kommune [bedrift/enhet]
Skjåk kommune [bedrift/enhet]
Nord-Fron kommune [bedrift/enhet]
NORDEM .
Tromsø kommune [bedrift/enhet]
Selje kommune [bedrift/enhet]
Gjerstad kommune [bedrift/enhet]
Alvdal kommune [bedrift/enhet]
Odda kommune [bedrift/enhet]
Steigen kommune [bedrift/enhet]
Øystre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Lillesand kommune [bedrift/enhet]
Sirdal kommune [bedrift/enhet]
Namsos kommune [bedrift/enhet]
Ål kommune [bedrift/enhet]
Forsand kommune [bedrift/enhet]
Karmøy kommune [bedrift/enhet]
Nes kommune [bedrift/enhet]
Piratpartiet . [bedrift/enhet]
Grane kommune [bedrift/enhet]
Nord-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Aure kommune [bedrift/enhet]
TV2 .
Vestre Toten kommune [bedrift/enhet]
Nesset kommune [bedrift/enhet]
Tranøy kommune [bedrift/enhet]
Flatanger kommune [bedrift/enhet]
Vadsø kommune [bedrift/enhet]
Engerdal kommune [bedrift/enhet]
Årdal kommune [bedrift/enhet]
Dyrøy kommune [bedrift/enhet]
Tønsberg kommune [bedrift/enhet]
Oppland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Vågå kommune [bedrift/enhet]
Lunner kommune [bedrift/enhet]
Direktoratet for forvaltning og IKT . [bedrift/enhet]
Midtre Gauldal kommune [bedrift/enhet]
Valle kommune [bedrift/enhet]
Hjelmeland kommune [bedrift/enhet]
Stange kommune [bedrift/enhet]
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
Søndre Land kommune [bedrift/enhet]
Venstre . [bedrift/enhet]
Lom kommune [bedrift/enhet]
Nittedal kommune [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Seljord kommune [bedrift/enhet]
Dagbladet . [bedrift/enhet]
Ullensaker kommune [bedrift/enhet]
Surnadal kommune [bedrift/enhet]
Lødingen kommune [bedrift/enhet]
Audnedal kommune [bedrift/enhet]
Berg kommune [bedrift/enhet]
Klepp kommune [bedrift/enhet]
Os kommune [bedrift/enhet]
Sørreisa kommune [bedrift/enhet]
Norsk redaktørforening . [bedrift/enhet]
Stryn kommune [bedrift/enhet]
Fræna kommune [bedrift/enhet]
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (Nsm) . [bedrift/enhet]
Sola kommune [bedrift/enhet]
Arbeiderpartiet . [bedrift/enhet]
Universitetet i Tromsø . [bedrift/enhet]
Lyngen kommune [bedrift/enhet]
Ulstein kommune [bedrift/enhet]
Eidskog kommune [bedrift/enhet]
Salangen kommune [bedrift/enhet]
Hjartdal kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Rogaland [bedrift/enhet]
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner .
Lebesby kommune [bedrift/enhet]
Flora kommune [bedrift/enhet]
Aremark kommune [bedrift/enhet]
Bærum kommune [bedrift/enhet]
Alliansen . [bedrift/enhet]
Klima- og miljødepartementet [bedrift/enhet]
Nord-Odal kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmennenes fellesadministrasjon [bedrift/enhet]
Grong kommune [bedrift/enhet]
Trysil kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestland [bedrift/enhet]
Skien kommune [bedrift/enhet]
Solund kommune [bedrift/enhet]
Troms fylkeskommune [bedrift/enhet]
Vaksdal kommune [bedrift/enhet]
Alta kommune [bedrift/enhet]
Gol kommune [bedrift/enhet]
Rømskog kommune [bedrift/enhet]
Diskrimineringsnemnda . [bedrift/enhet]
Gausdal kommune [bedrift/enhet]
Hitra kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
Røst kommune [bedrift/enhet]
Dovre kommune [bedrift/enhet]
Froland kommune [bedrift/enhet]
Akershus fylkeskommune [bedrift/enhet]
Likestillings- og diskrimineringsombudet . [bedrift/enhet]
Porsanger kommune [bedrift/enhet]
Kristiansund kommune [bedrift/enhet]
Hobøl kommune [bedrift/enhet]
Inderøy kommune [bedrift/enhet]
Rødøy kommune [bedrift/enhet]
Likestillingssenteret . [bedrift/enhet]
Horten kommune [bedrift/enhet]
Utsira kommune [bedrift/enhet]
Kystpartiet . [bedrift/enhet]
Roan kommune [bedrift/enhet]
Rødt . [bedrift/enhet]
Lesja kommune [bedrift/enhet]
Sogn og Fjordane fylkeskommune [bedrift/enhet]
Det liberale folkepartiet . [bedrift/enhet]
Storfjord kommune [bedrift/enhet]
Sametingets ungdomspolitiske utvalg, SUPU .
Liberalistene . [bedrift/enhet]
Tinn kommune [bedrift/enhet]
Indre Fosen kommune [bedrift/enhet]
Frosta kommune [bedrift/enhet]
Klæbu kommune [bedrift/enhet]
Telemark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Øvre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune [bedrift/enhet]
Meland kommune [bedrift/enhet]
Aust-Agder fylkeskommune [bedrift/enhet]
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO .
Bodø kommune [bedrift/enhet]
Saltdal kommune [bedrift/enhet]
Nordre Land kommune [bedrift/enhet]
Ørskog kommune [bedrift/enhet]
Åsnes kommune [bedrift/enhet]
Kvam herad [bedrift/enhet]
Østfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
Bremanger kommune [bedrift/enhet]
Eide kommune [bedrift/enhet]
Rakkestad kommune [bedrift/enhet]
Statens seniorråd .
Ringerike kommune [bedrift/enhet]
Øyer kommune [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal kommune [bedrift/enhet]
Nærøy kommune [bedrift/enhet]
Snillfjord kommune [bedrift/enhet]
Ringebu kommune [bedrift/enhet]
Sortland kommune [bedrift/enhet]
Sokndal kommune [bedrift/enhet]
Tingvoll kommune [bedrift/enhet]
Råde kommune [bedrift/enhet]
Hurum kommune [bedrift/enhet]
Drammen kommune [bedrift/enhet]
Hemne kommune [bedrift/enhet]
Hemsedal kommune [bedrift/enhet]
Institutt for Samfunnsforskning . [bedrift/enhet]
Den norske kirke . [bedrift/enhet]
Ballangen kommune [bedrift/enhet]
Lavangen kommune [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Kvinesdal kommune [bedrift/enhet]
Verdal kommune [bedrift/enhet]
Ski kommune [bedrift/enhet]
Norges Kommunistiske parti . [bedrift/enhet]
Røros kommune [bedrift/enhet]
Haram kommune [bedrift/enhet]
Hægebostad kommune [bedrift/enhet]
Meløy kommune [bedrift/enhet]
Datatilsynet . [bedrift/enhet]
Sandøy kommune [bedrift/enhet]
Iveland kommune [bedrift/enhet]
Flakstad kommune [bedrift/enhet]
Eidsvoll kommune [bedrift/enhet]
Fedje kommune [bedrift/enhet]
Stord kommune [bedrift/enhet]
Fet kommune [bedrift/enhet]
Grue kommune [bedrift/enhet]
Valgdirektoratet . [bedrift/enhet]
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede .
Os kommune [bedrift/enhet]
Hole kommune [bedrift/enhet]
Re kommune [bedrift/enhet]
Holmestrand kommune [bedrift/enhet]
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Tysnes kommune [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap . [bedrift/enhet]
Malvik kommune [bedrift/enhet]
Forbrukertilsynet . [bedrift/enhet]
Austevoll kommune [bedrift/enhet]
Stor-Elvdal kommune [bedrift/enhet]
Sømna kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Hol kommune [bedrift/enhet]
Vefsn kommune [bedrift/enhet]
Molde kommune [bedrift/enhet]
Rollag kommune [bedrift/enhet]
Miljøpartiet de Grønne . [bedrift/enhet]
Norsk journalistlag . [bedrift/enhet]
Gloppen kommune [bedrift/enhet]
Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Frøya kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Risør kommune [bedrift/enhet]
Ålesund kommune [bedrift/enhet]
Nesna kommune [bedrift/enhet]
Riksrevisjonen . [bedrift/enhet]
Åmot kommune [bedrift/enhet]
Sametinget . [bedrift/enhet]
Sysselmannen på Svalbard . [bedrift/enhet]
Hasvik kommune [bedrift/enhet]
Lierne kommune [bedrift/enhet]
Førde kommune [bedrift/enhet]
Vardø kommune [bedrift/enhet]
Namdalseid kommune [bedrift/enhet]
Rindal kommune [bedrift/enhet]
Sauherad kommune [bedrift/enhet]
Porsgrunn kommune [bedrift/enhet]
Olje- og energidepartementet [bedrift/enhet]
Naustdal kommune [bedrift/enhet]
Narvik kommune [bedrift/enhet]
Faglig forum for formannskapssekretærer . [bedrift/enhet]
Målselv kommune [bedrift/enhet]
Kongsberg kommune [bedrift/enhet]
Leirfjord kommune [bedrift/enhet]
Arendal kommune [bedrift/enhet]
Voss kommune [bedrift/enhet]
Mandal kommune [bedrift/enhet]
Rælingen kommune [bedrift/enhet]
Marker kommune [bedrift/enhet]
Elverum kommune [bedrift/enhet]
Gjøvik kommune [bedrift/enhet]
Kvinnherad kommune [bedrift/enhet]
Møre og Romsdal fylkeskommune [bedrift/enhet]
Moskenes kommune [bedrift/enhet]
Norges handikapforbund . [bedrift/enhet]
Askim kommune [bedrift/enhet]
Hedmark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Karasjok kommune [bedrift/enhet]
Stjørdal kommune [bedrift/enhet]
Vinje kommune [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Etne kommune [bedrift/enhet]
Aurskog-Høland kommune [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Asker kommune [bedrift/enhet]
Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU) .
Færder kommune [bedrift/enhet]
Steinkjer kommune [bedrift/enhet]
Smøla kommune [bedrift/enhet]
Flesberg kommune [bedrift/enhet]
Sørum kommune [bedrift/enhet]
Sandnes kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Hordaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Bjugn kommune [bedrift/enhet]
MIRA-senteret .
Åseral kommune [bedrift/enhet]
Nordreisa kommune [bedrift/enhet]
Nes kommune [bedrift/enhet]
Evje og Hornnes kommune [bedrift/enhet]
Høylandet kommune [bedrift/enhet]
Øksnes kommune [bedrift/enhet]
Pensjonistpartiet . [bedrift/enhet]
Melhus kommune [bedrift/enhet]
Aukra kommune [bedrift/enhet]
Rana kommune [bedrift/enhet]
De Kristne .
Vågsøy kommune [bedrift/enhet]
Finnøy kommune [bedrift/enhet]
Kvænangen kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Agder [bedrift/enhet]
Ås kommune [bedrift/enhet]
Norsk pensjonistforbund .
Lurøy kommune [bedrift/enhet]
Leikanger kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Agder . [bedrift/enhet]
Norsk Studentorganisasjon . [bedrift/enhet]
Statistisk sentralbyrå . [bedrift/enhet]
Haugesund kommune [bedrift/enhet]
Norges juristforbund . [bedrift/enhet]
Trondheim kommune [bedrift/enhet]
Fauske kommune [bedrift/enhet]
Senterpartiet . [bedrift/enhet]
Tokke kommune [bedrift/enhet]
Skattedirektoratet . [bedrift/enhet]
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO .
Hemnes kommune [bedrift/enhet]
Ørsta kommune [bedrift/enhet]
Bygland kommune [bedrift/enhet]
Larvik kommune [bedrift/enhet]
Hamarøy kommune [bedrift/enhet]
Samfunnspartiet . [bedrift/enhet]
Overhalla kommune [bedrift/enhet]
Brønnøy kommune [bedrift/enhet]
Ullensvang herad [bedrift/enhet]
Kvitsøy kommune [bedrift/enhet]
Halden kommune [bedrift/enhet]
Røyken kommune [bedrift/enhet]
Nordkapp kommune [bedrift/enhet]
Balestrand kommune [bedrift/enhet]
Vest-Agder fylkeskommune [bedrift/enhet]
Averøy kommune [bedrift/enhet]
Åmli kommune [bedrift/enhet]
Alstahaug kommune [bedrift/enhet]
Skånland kommune [bedrift/enhet]
Nesodden kommune [bedrift/enhet]
Osen kommune [bedrift/enhet]
Gulen kommune [bedrift/enhet]
Evry . [bedrift/enhet]
Sund kommune [bedrift/enhet]
Træna kommune [bedrift/enhet]
Fusa kommune [bedrift/enhet]
Sula kommune [bedrift/enhet]
Tynset kommune [bedrift/enhet]
Sørfold kommune [bedrift/enhet]
Helsepartiet . [bedrift/enhet]
Måsøy kommune [bedrift/enhet]
Verran kommune [bedrift/enhet]
Hvaler kommune [bedrift/enhet]
Statsministerens kontor [bedrift/enhet]
Rennebu kommune [bedrift/enhet]
Birkenes kommune [bedrift/enhet]
Eidsberg kommune [bedrift/enhet]
Hornindal kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen . [bedrift/enhet]
Hurdal kommune [bedrift/enhet]
Radøy kommune [bedrift/enhet]
Hareid kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Barne- og familiedepartementet [bedrift/enhet]
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon .
Osterøy kommune [bedrift/enhet]
Den norske Helsingforskomité . [bedrift/enhet]
Sykkylven kommune [bedrift/enhet]
Aftenposten . [bedrift/enhet]
Gaular kommune [bedrift/enhet]
Meldal kommune [bedrift/enhet]
Oppegård kommune [bedrift/enhet]
Brønnøysundregistrene . [bedrift/enhet]
Skaun kommune [bedrift/enhet]
Frogn kommune [bedrift/enhet]
Harstad kommune [bedrift/enhet]
Fyresdal kommune [bedrift/enhet]
Midsund kommune [bedrift/enhet]
Norsk presseforbund . [bedrift/enhet]
Rygge kommune [bedrift/enhet]
Elevorganisasjonen . [bedrift/enhet]
Sel kommune [bedrift/enhet]
Norsk rådmannsforum . [bedrift/enhet]
Bykle kommune [bedrift/enhet]
Loppa kommune [bedrift/enhet]
Bjerkreim kommune [bedrift/enhet]
Vanylven kommune [bedrift/enhet]
Hammerfest kommune [bedrift/enhet]
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi . [bedrift/enhet]
Austrheim kommune [bedrift/enhet]
Lenvik kommune [bedrift/enhet]
Værøy kommune [bedrift/enhet]
Sør-Varanger kommune [bedrift/enhet]
Vågan kommune [bedrift/enhet]
Tolga kommune [bedrift/enhet]
Gjesdal kommune [bedrift/enhet]
Søgne kommune [bedrift/enhet]
Høyanger kommune [bedrift/enhet]
Bamble kommune [bedrift/enhet]
Kvalsund kommune [bedrift/enhet]
Vestfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
Sunndal kommune [bedrift/enhet]
Lillehammer kommune [bedrift/enhet]
Rennesøy kommune [bedrift/enhet]
Tjeldsund kommune [bedrift/enhet]
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) . [bedrift/enhet]
Masfjorden kommune [bedrift/enhet]
Skjervøy kommune [bedrift/enhet]
Leka kommune [bedrift/enhet]
Holtålen kommune [bedrift/enhet]
Berlevåg kommune [bedrift/enhet]
Folldal kommune [bedrift/enhet]
Gratangen kommune [bedrift/enhet]
Eidfjord kommune [bedrift/enhet]
Orkdal kommune [bedrift/enhet]
Kåfjord kommune [bedrift/enhet]
Gamvik kommune [bedrift/enhet]
Vang kommune [bedrift/enhet]
Tysvær kommune [bedrift/enhet]
Torsken kommune [bedrift/enhet]
Kautokeino kommune
Kristiansand kommune [bedrift/enhet]
Stavanger kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Stavanger . [bedrift/enhet]
Vestnes kommune [bedrift/enhet]
Skodje kommune [bedrift/enhet]
Bømlo kommune [bedrift/enhet]
Sivilombudsmannen . [bedrift/enhet]
Granvin herad [bedrift/enhet]
Barneombudet . [bedrift/enhet]
Fjell kommune [bedrift/enhet]
Bindal kommune [bedrift/enhet]
Fjaler kommune [bedrift/enhet]
Nissedal kommune [bedrift/enhet]
Agdenes kommune [bedrift/enhet]
Meråker kommune [bedrift/enhet]
Askvoll kommune [bedrift/enhet]
Krødsherad kommune [bedrift/enhet]
Tvedestrand kommune [bedrift/enhet]
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon . [bedrift/enhet]
Medietilsynet . [bedrift/enhet]
Tysfjord kommune [bedrift/enhet]
Drangedal kommune [bedrift/enhet]
Norges forskningsråd . [bedrift/enhet]
Grimstad kommune [bedrift/enhet]
Bardu kommune [bedrift/enhet]
Norsk telegrambyrå . [bedrift/enhet]
Sandefjord kommune [bedrift/enhet]
Gjerdrum kommune [bedrift/enhet]
Eigersund kommune [bedrift/enhet]
Ombudsmannen for Forsvaret . [bedrift/enhet]
Nannestad kommune [bedrift/enhet]
Dønna kommune [bedrift/enhet]
Siljan kommune [bedrift/enhet]
Helsedirektoratet . [bedrift/enhet]
Lørenskog kommune [bedrift/enhet]
Stranda kommune [bedrift/enhet]
Skiptvet kommune [bedrift/enhet]
Østre Toten kommune [bedrift/enhet]
Kongsvinger kommune [bedrift/enhet]
Nome kommune [bedrift/enhet]
Tydal kommune [bedrift/enhet]
Balsfjord kommune [bedrift/enhet]
Levanger kommune [bedrift/enhet]
Rendalen kommune [bedrift/enhet]
Finnmark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo . [bedrift/enhet]
Vindafjord kommune [bedrift/enhet]
Sør-Fron kommune [bedrift/enhet]
Ulvik herad [bedrift/enhet]
Buskerud fylkeskommune [bedrift/enhet]
Svelvik kommune [bedrift/enhet]
Vestvågøy kommune [bedrift/enhet]
Flekkefjord kommune [bedrift/enhet]
Demokratene . [bedrift/enhet]
Bokn kommune [bedrift/enhet]
Fitjar kommune [bedrift/enhet]
Rokkansenteret .
Flå kommune [bedrift/enhet]
Giske kommune [bedrift/enhet]
Vega kommune [bedrift/enhet]
Lindesnes kommune [bedrift/enhet]
Gjemnes kommune [bedrift/enhet]
Statens Kartverk . [bedrift/enhet]
Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) . [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune [bedrift/enhet]
Jevnaker kommune [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Modum kommune [bedrift/enhet]
Marnardal kommune [bedrift/enhet]
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger [bedrift/enhet]
Ørland kommune [bedrift/enhet]
Valgforum . [bedrift/enhet]
Lyngdal kommune [bedrift/enhet]
Etnedal kommune [bedrift/enhet]
Luster kommune [bedrift/enhet]
Vik kommune [bedrift/enhet]
Enebakk kommune [bedrift/enhet]
Jondal kommune [bedrift/enhet]
Lund kommune [bedrift/enhet]
Spydeberg kommune [bedrift/enhet]
Selbu kommune [bedrift/enhet]
Vikna kommune [bedrift/enhet]
Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT .
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Utlendingsdirektoratet . [bedrift/enhet]
Askøy kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Trøndelag [bedrift/enhet]
Aurland kommune [bedrift/enhet]
Gran kommune [bedrift/enhet]
Hå kommune [bedrift/enhet]
Lier kommune [bedrift/enhet]
Sigdal kommune [bedrift/enhet]
Strand kommune [bedrift/enhet]
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Sande kommune [bedrift/enhet]
Namsskogan kommune [bedrift/enhet]
Øygarden kommune [bedrift/enhet]
Sauda kommune [bedrift/enhet]
Vennesla kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Troms og Finnmark [bedrift/enhet]
Båtsfjord kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Åfjord kommune [bedrift/enhet]
Sarpsborg kommune [bedrift/enhet]
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter . [bedrift/enhet]
Sande kommune [bedrift/enhet]
Norddal kommune [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Nedre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Sosialistisk Venstreparti .
Hyllestad kommune [bedrift/enhet]
Ringsaker kommune [bedrift/enhet]
Norsk Forbund for utviklingshemmede . [bedrift/enhet]
Rogaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Kvæfjord kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune [bedrift/enhet]
Volda kommune [bedrift/enhet]
Fosnes kommune [bedrift/enhet]
Modalen kommune [bedrift/enhet]
Trøgstad kommune [bedrift/enhet]
Røyrvik kommune [bedrift/enhet]
Oppdal kommune [bedrift/enhet]
Tana kommune [bedrift/enhet]
Lærdal kommune [bedrift/enhet]
Rauma kommune [bedrift/enhet]
Lindås kommune [bedrift/enhet]
Samnanger kommune [bedrift/enhet]
Til: Modum kommune [bedrift/enhet]
Gjøvik kommune [bedrift/enhet]
Norsk Studentorganisasjon . [bedrift/enhet]
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (Nsm) . [bedrift/enhet]
Helsepartiet . [bedrift/enhet]
Utlendingsdirektoratet . [bedrift/enhet]
Dagens Næringsliv . [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Rødt . [bedrift/enhet]
Ringerike kommune [bedrift/enhet]
Hitra kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Agder . [bedrift/enhet]
Røyrvik kommune [bedrift/enhet]
Leikanger kommune [bedrift/enhet]
Bodø kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune [bedrift/enhet]
Krødsherad kommune [bedrift/enhet]
Rindal kommune [bedrift/enhet]
Røst kommune [bedrift/enhet]
Tromsø kommune [bedrift/enhet]
Lyngen kommune [bedrift/enhet]
Røros kommune [bedrift/enhet]
Lenvik kommune [bedrift/enhet]
Nesset kommune [bedrift/enhet]
Posten ,
Rokkansenteret .
Utsira kommune [bedrift/enhet]
Forsand kommune [bedrift/enhet]
Hareid kommune [bedrift/enhet]
Vågå kommune [bedrift/enhet]
Karasjok kommune [bedrift/enhet]
Spydeberg kommune [bedrift/enhet]
Eid kommune [bedrift/enhet]
Sarpsborg kommune [bedrift/enhet]
Olje- og energidepartementet [bedrift/enhet]
Fitjar kommune [bedrift/enhet]
Trysil kommune [bedrift/enhet]
Farsund kommune [bedrift/enhet]
Skodje kommune [bedrift/enhet]
Norsk presseforbund . [bedrift/enhet]
Ørskog kommune [bedrift/enhet]
Evenes kommune [bedrift/enhet]
Tolga kommune [bedrift/enhet]
Eidsberg kommune [bedrift/enhet]
Sola kommune [bedrift/enhet]
Etnedal kommune [bedrift/enhet]
Austevoll kommune [bedrift/enhet]
Den norske kirke . [bedrift/enhet]
Statens seniorråd .
Leirfjord kommune [bedrift/enhet]
Direktoratet for forvaltning og IKT . [bedrift/enhet]
Ski kommune [bedrift/enhet]
Askøy kommune [bedrift/enhet]
Træna kommune [bedrift/enhet]
Fjaler kommune [bedrift/enhet]
Siljan kommune [bedrift/enhet]
Hamarøy kommune [bedrift/enhet]
Midsund kommune [bedrift/enhet]
Hordaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Likestillingssenteret . [bedrift/enhet]
Norges Kommunistiske parti . [bedrift/enhet]
Ibestad kommune [bedrift/enhet]
Nord-Odal kommune [bedrift/enhet]
Hjelmeland kommune [bedrift/enhet]
Nedre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Årdal kommune [bedrift/enhet]
Kvinnherad kommune [bedrift/enhet]
Ombudsmannen for Forsvaret . [bedrift/enhet]
Vefsn kommune [bedrift/enhet]
Barne- og familiedepartementet [bedrift/enhet]
Vest-Agder fylkeskommune [bedrift/enhet]
Vestvågøy kommune [bedrift/enhet]
Frogn kommune [bedrift/enhet]
Os kommune [bedrift/enhet]
Værøy kommune [bedrift/enhet]
Voss kommune [bedrift/enhet]
Lærdal kommune [bedrift/enhet]
Alstahaug kommune [bedrift/enhet]
Vennesla kommune [bedrift/enhet]
Bærum kommune [bedrift/enhet]
Liberalistene . [bedrift/enhet]
Enebakk kommune [bedrift/enhet]
Time kommune [bedrift/enhet]
Forbrukertilsynet . [bedrift/enhet]
Arbeiderpartiet . [bedrift/enhet]
Frøya kommune [bedrift/enhet]
Hemsedal kommune [bedrift/enhet]
Aremark kommune [bedrift/enhet]
Sokndal kommune [bedrift/enhet]
Gjerdrum kommune [bedrift/enhet]
Stavanger kommune [bedrift/enhet]
Balsfjord kommune [bedrift/enhet]
Longyearbyen lokalstyre . [bedrift/enhet]
Midtre Gauldal kommune [bedrift/enhet]
Masfjorden kommune [bedrift/enhet]
Haram kommune [bedrift/enhet]
Nes kommune [bedrift/enhet]
Hadsel kommune [bedrift/enhet]
Meråker kommune [bedrift/enhet]
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter . [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Selje kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Møre og Romsdal [bedrift/enhet]
Halsa kommune [bedrift/enhet]
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon . [bedrift/enhet]
Senterpartiet . [bedrift/enhet]
Folldal kommune [bedrift/enhet]
Sørfold kommune [bedrift/enhet]
Vega kommune [bedrift/enhet]
Kvam herad [bedrift/enhet]
Møre og Romsdal fylkeskommune [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Vestby kommune [bedrift/enhet]
Beiarn kommune [bedrift/enhet]
Sametinget . [bedrift/enhet]
Høyanger kommune [bedrift/enhet]
Bokn kommune [bedrift/enhet]
Flekkefjord kommune [bedrift/enhet]
Svelvik kommune [bedrift/enhet]
Løten kommune [bedrift/enhet]
Demokratene . [bedrift/enhet]
Marnardal kommune [bedrift/enhet]
Fet kommune [bedrift/enhet]
Ål kommune [bedrift/enhet]
Gol kommune [bedrift/enhet]
Sørum kommune [bedrift/enhet]
Askvoll kommune [bedrift/enhet]
Kviteseid kommune [bedrift/enhet]
Norsk rådmannsforum . [bedrift/enhet]
Norsk Forbund for utviklingshemmede . [bedrift/enhet]
Andøy kommune [bedrift/enhet]
Sirdal kommune [bedrift/enhet]
Audnedal kommune [bedrift/enhet]
Evry . [bedrift/enhet]
Norges handikapforbund . [bedrift/enhet]
Skiptvet kommune [bedrift/enhet]
Skånland kommune [bedrift/enhet]
Marker kommune [bedrift/enhet]
Hurum kommune [bedrift/enhet]
Saltdal kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Hurdal kommune [bedrift/enhet]
Horten kommune [bedrift/enhet]
Bykle kommune [bedrift/enhet]
Eigersund kommune [bedrift/enhet]
Kragerø kommune [bedrift/enhet]
Drangedal kommune [bedrift/enhet]
Sør-Varanger kommune [bedrift/enhet]
Alvdal kommune [bedrift/enhet]
Stranda kommune [bedrift/enhet]
Tranøy kommune [bedrift/enhet]
KRF .
Posten .
Tinn kommune [bedrift/enhet]
Sandnes kommune [bedrift/enhet]
De Kristne .
Verdens Gang . [bedrift/enhet]
Norsk pensjonistforbund .
Universitetet i Oslo . [bedrift/enhet]
Bamble kommune [bedrift/enhet]
Hobøl kommune [bedrift/enhet]
Lavangen kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Trøndelag [bedrift/enhet]
Berg kommune [bedrift/enhet]
Tønsberg kommune [bedrift/enhet]
Vegårshei kommune [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Nærøy kommune [bedrift/enhet]
Trondheim kommune [bedrift/enhet]
Rendalen kommune [bedrift/enhet]
Engerdal kommune [bedrift/enhet]
Stjørdal kommune [bedrift/enhet]
Rana kommune [bedrift/enhet]
Kristiansund kommune [bedrift/enhet]
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede .
Sykkylven kommune [bedrift/enhet]
Torsken kommune [bedrift/enhet]
Sveio kommune [bedrift/enhet]
Overhalla kommune [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Songdalen kommune [bedrift/enhet]
Tysfjord kommune [bedrift/enhet]
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger [bedrift/enhet]
Lørenskog kommune [bedrift/enhet]
Leka kommune [bedrift/enhet]
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
Nord-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Norsk telegrambyrå . [bedrift/enhet]
Luster kommune [bedrift/enhet]
Oppdal kommune [bedrift/enhet]
Hjartdal kommune [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap . [bedrift/enhet]
Lillehammer kommune [bedrift/enhet]
Aurland kommune [bedrift/enhet]
Åmli kommune [bedrift/enhet]
Aure kommune [bedrift/enhet]
Valgdirektoratet . [bedrift/enhet]
Venstre . [bedrift/enhet]
Hammerfest kommune [bedrift/enhet]
Berlevåg kommune [bedrift/enhet]
Åsnes kommune [bedrift/enhet]
Den norske Helsingforskomité . [bedrift/enhet]
Bjugn kommune [bedrift/enhet]
Valle kommune [bedrift/enhet]
Vestre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Strand kommune [bedrift/enhet]
Sysselmannen på Svalbard . [bedrift/enhet]
Ullensaker kommune [bedrift/enhet]
Gratangen kommune [bedrift/enhet]
Rauma kommune [bedrift/enhet]
Vaksdal kommune [bedrift/enhet]
Gulen kommune [bedrift/enhet]
Nord-Fron kommune [bedrift/enhet]
Diskrimineringsnemnda . [bedrift/enhet]
Vestfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT .
Datatilsynet . [bedrift/enhet]
Molde kommune [bedrift/enhet]
Birkenes kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune [bedrift/enhet]
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Gjemnes kommune [bedrift/enhet]
Nordreisa kommune [bedrift/enhet]
Oppland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Indre Fosen kommune [bedrift/enhet]
Flakstad kommune [bedrift/enhet]
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon .
Kvæfjord kommune [bedrift/enhet]
Dyrøy kommune [bedrift/enhet]
Nordkapp kommune [bedrift/enhet]
Nannestad kommune [bedrift/enhet]
Meland kommune [bedrift/enhet]
Rakkestad kommune [bedrift/enhet]
Riksrevisjonen . [bedrift/enhet]
Institutt for Samfunnsforskning . [bedrift/enhet]
Lurøy kommune [bedrift/enhet]
Norges forskningsråd . [bedrift/enhet]
Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
Piratpartiet . [bedrift/enhet]
Karlsøy kommune [bedrift/enhet]
Tana kommune [bedrift/enhet]
Norges juristforbund . [bedrift/enhet]
Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Haugesund kommune [bedrift/enhet]
Holtålen kommune [bedrift/enhet]
Hattfjelldal kommune [bedrift/enhet]
Elevorganisasjonen . [bedrift/enhet]
Helsedirektoratet . [bedrift/enhet]
Kristiansand kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Volda kommune [bedrift/enhet]
Rømskog kommune [bedrift/enhet]
Gloppen kommune [bedrift/enhet]
Skaun kommune [bedrift/enhet]
Rennebu kommune [bedrift/enhet]
Sosialistisk Venstreparti .
Tydal kommune [bedrift/enhet]
Smøla kommune [bedrift/enhet]
Brønnøy kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen . [bedrift/enhet]
Forbrukerrådet . [bedrift/enhet]
Austrheim kommune [bedrift/enhet]
Sør-Fron kommune [bedrift/enhet]
Os kommune [bedrift/enhet]
Meldal kommune [bedrift/enhet]
Lyngdal kommune [bedrift/enhet]
Eidskog kommune [bedrift/enhet]
Notodden kommune [bedrift/enhet]
Malvik kommune [bedrift/enhet]
Likestillings- og diskrimineringsombudet . [bedrift/enhet]
Barneombudet . [bedrift/enhet]
Rogaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Ørsta kommune [bedrift/enhet]
Færder kommune [bedrift/enhet]
Jondal kommune [bedrift/enhet]
Suldal kommune [bedrift/enhet]
Søndre Land kommune [bedrift/enhet]
Bygland kommune [bedrift/enhet]
Rennesøy kommune [bedrift/enhet]
Osen kommune [bedrift/enhet]
Mandal kommune [bedrift/enhet]
Dagbladet . [bedrift/enhet]
Grue kommune [bedrift/enhet]
Drammen kommune [bedrift/enhet]
Lom kommune [bedrift/enhet]
Hol kommune [bedrift/enhet]
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Selbu kommune [bedrift/enhet]
Sel kommune [bedrift/enhet]
Agdenes kommune [bedrift/enhet]
Skattedirektoratet . [bedrift/enhet]
Sigdal kommune [bedrift/enhet]
Fosnes kommune [bedrift/enhet]
Tvedestrand kommune [bedrift/enhet]
Hamar kommune [bedrift/enhet]
Trøgstad kommune [bedrift/enhet]
Miljøpartiet de Grønne . [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmennenes fellesadministrasjon [bedrift/enhet]
Rygge kommune [bedrift/enhet]
Stange kommune [bedrift/enhet]
Telemark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Kautokeino kommune
Flora kommune [bedrift/enhet]
Balestrand kommune [bedrift/enhet]
Lunner kommune [bedrift/enhet]
Kongsberg kommune [bedrift/enhet]
Valgforum . [bedrift/enhet]
Brønnøysundregistrene . [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Nittedal kommune [bedrift/enhet]
Alta kommune [bedrift/enhet]
Vevelstad kommune [bedrift/enhet]
Hægebostad kommune [bedrift/enhet]
Statens Kartverk . [bedrift/enhet]
Holmestrand kommune [bedrift/enhet]
Kvalsund kommune [bedrift/enhet]
Førde kommune [bedrift/enhet]
Stord kommune [bedrift/enhet]
Sauda kommune [bedrift/enhet]
Harstad kommune [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal kommune [bedrift/enhet]
Ørland kommune [bedrift/enhet]
Askim kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Rogaland [bedrift/enhet]
Kystpartiet . [bedrift/enhet]
Bjerkreim kommune [bedrift/enhet]
Vang kommune [bedrift/enhet]
Fræna kommune [bedrift/enhet]
Lesja kommune [bedrift/enhet]
Lier kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
Øksnes kommune [bedrift/enhet]
Sandøy kommune [bedrift/enhet]
Ålesund kommune [bedrift/enhet]
Solund kommune [bedrift/enhet]
Fyresdal kommune [bedrift/enhet]
Vågsøy kommune [bedrift/enhet]
Vardø kommune [bedrift/enhet]
Storfjord kommune [bedrift/enhet]
Vinje kommune [bedrift/enhet]
Eide kommune [bedrift/enhet]
Sula kommune [bedrift/enhet]
Flatanger kommune [bedrift/enhet]
Osterøy kommune [bedrift/enhet]
Grong kommune [bedrift/enhet]
Medietilsynet . [bedrift/enhet]
Lindesnes kommune [bedrift/enhet]
Lillesand kommune [bedrift/enhet]
Øystre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Steigen kommune [bedrift/enhet]
Aftenposten . [bedrift/enhet]
Ulvik herad [bedrift/enhet]
Seljord kommune [bedrift/enhet]
Hvaler kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Stavanger . [bedrift/enhet]
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO .
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner .
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Larvik kommune [bedrift/enhet]
Bremanger kommune [bedrift/enhet]
Dønna kommune [bedrift/enhet]
Skien kommune [bedrift/enhet]
Øvre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Levanger kommune [bedrift/enhet]
Melhus kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Troms og Finnmark [bedrift/enhet]
Skjervøy kommune [bedrift/enhet]
Pensjonistpartiet . [bedrift/enhet]
Sund kommune [bedrift/enhet]
Elverum kommune [bedrift/enhet]
Moss kommune [bedrift/enhet]
Rødøy kommune [bedrift/enhet]
Flesberg kommune [bedrift/enhet]
Østre Toten kommune [bedrift/enhet]
Moskenes kommune [bedrift/enhet]
Narvik kommune [bedrift/enhet]
Re kommune [bedrift/enhet]
Åfjord kommune [bedrift/enhet]
Lierne kommune [bedrift/enhet]
Høyre . [bedrift/enhet]
Giske kommune [bedrift/enhet]
Søgne kommune [bedrift/enhet]
Loppa kommune [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune [bedrift/enhet]
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Aurskog-Høland kommune [bedrift/enhet]
Odda kommune [bedrift/enhet]
Nesna kommune [bedrift/enhet]
Vanylven kommune [bedrift/enhet]
Vindafjord kommune [bedrift/enhet]
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO .
Tysnes kommune [bedrift/enhet]
Målselv kommune [bedrift/enhet]
Halden kommune [bedrift/enhet]
Måsøy kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestland [bedrift/enhet]
Ullensvang herad [bedrift/enhet]
Buskerud fylkeskommune [bedrift/enhet]
Stordal kommune [bedrift/enhet]
Røyken kommune [bedrift/enhet]
Evje og Hornnes kommune [bedrift/enhet]
Statsministerens kontor [bedrift/enhet]
Namdalseid kommune [bedrift/enhet]
Nes kommune [bedrift/enhet]
Porsgrunn kommune [bedrift/enhet]
Snillfjord kommune [bedrift/enhet]
Kåfjord kommune [bedrift/enhet]
Hemnes kommune [bedrift/enhet]
Stryn kommune [bedrift/enhet]
Åmot kommune [bedrift/enhet]
Granvin herad [bedrift/enhet]
Hasvik kommune [bedrift/enhet]
Ringebu kommune [bedrift/enhet]
Norges Blindeforbund . [bedrift/enhet]
Øygarden kommune [bedrift/enhet]
Øyer kommune [bedrift/enhet]
Sørreisa kommune [bedrift/enhet]
Samfunnspartiet . [bedrift/enhet]
Tjeldsund kommune [bedrift/enhet]
Ås kommune [bedrift/enhet]
Bindal kommune [bedrift/enhet]
Jølster kommune [bedrift/enhet]
Gamvik kommune [bedrift/enhet]
Vik kommune [bedrift/enhet]
Vestnes kommune [bedrift/enhet]
MIRA-senteret .
Gaular kommune [bedrift/enhet]
Skedsmo kommune [bedrift/enhet]
Bømlo kommune [bedrift/enhet]
Verran kommune [bedrift/enhet]
Bardu kommune [bedrift/enhet]
Norsk journalistlag . [bedrift/enhet]
Lund kommune [bedrift/enhet]
Verdal kommune [bedrift/enhet]
Dovre kommune [bedrift/enhet]
Averøy kommune [bedrift/enhet]
Sømna kommune [bedrift/enhet]
Lebesby kommune [bedrift/enhet]
Sauherad kommune [bedrift/enhet]
Hå kommune [bedrift/enhet]
Inderøy kommune [bedrift/enhet]
Lindås kommune [bedrift/enhet]
Fedje kommune [bedrift/enhet]
Nordre Land kommune [bedrift/enhet]
Fusa kommune [bedrift/enhet]
Nome kommune [bedrift/enhet]
Oppegård kommune [bedrift/enhet]
Porsanger kommune [bedrift/enhet]
Iveland kommune [bedrift/enhet]
Grane kommune [bedrift/enhet]
Norsk redaktørforening . [bedrift/enhet]
Meløy kommune [bedrift/enhet]
Kongsvinger kommune [bedrift/enhet]
Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU) .
Tokke kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Agder [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Sivilombudsmannen . [bedrift/enhet]
Sortland kommune [bedrift/enhet]
Froland kommune [bedrift/enhet]
Båtsfjord kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark [bedrift/enhet]
Namsskogan kommune [bedrift/enhet]
Namsos kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Ballangen kommune [bedrift/enhet]
Østfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
Naustdal kommune [bedrift/enhet]
Kvænangen kommune [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Vadsø kommune [bedrift/enhet]
Sør-Odal kommune [bedrift/enhet]
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) . [bedrift/enhet]
Sametingets ungdomspolitiske utvalg, SUPU .
Våler kommune [bedrift/enhet]
Eidfjord kommune [bedrift/enhet]
Klima- og miljødepartementet [bedrift/enhet]
Lødingen kommune [bedrift/enhet]
Karmøy kommune [bedrift/enhet]
Eidsvoll kommune [bedrift/enhet]
Norddal kommune [bedrift/enhet]
Samnanger kommune [bedrift/enhet]
Grimstad kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Tromsø . [bedrift/enhet]
Nesseby kommune [bedrift/enhet]
Sunndal kommune [bedrift/enhet]
Hornindal kommune [bedrift/enhet]
Kvinesdal kommune [bedrift/enhet]
Sande kommune [bedrift/enhet]
Tysvær kommune [bedrift/enhet]
Nesodden kommune [bedrift/enhet]
Etne kommune [bedrift/enhet]
Rollag kommune [bedrift/enhet]
Arendal kommune [bedrift/enhet]
Vestre Toten kommune [bedrift/enhet]
Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) . [bedrift/enhet]
Gjesdal kommune [bedrift/enhet]
Frosta kommune [bedrift/enhet]
Sogndal kommune [bedrift/enhet]
Kvitsøy kommune [bedrift/enhet]
Radøy kommune [bedrift/enhet]
Asker kommune [bedrift/enhet]
Hemne kommune [bedrift/enhet]
Aust-Agder fylkeskommune [bedrift/enhet]
Surnadal kommune [bedrift/enhet]
Modalen kommune [bedrift/enhet]
Hole kommune [bedrift/enhet]
Roan kommune [bedrift/enhet]
Høylandet kommune [bedrift/enhet]
Tingvoll kommune [bedrift/enhet]
Snåsa kommune [bedrift/enhet]
Alliansen . [bedrift/enhet]
Vågan kommune [bedrift/enhet]
Orkdal kommune [bedrift/enhet]
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi . [bedrift/enhet]
Sande kommune [bedrift/enhet]
Jevnaker kommune [bedrift/enhet]
NORDEM .
Salangen kommune [bedrift/enhet]
TV2 .
Sogn og Fjordane fylkeskommune [bedrift/enhet]
Klæbu kommune [bedrift/enhet]
Troms fylkeskommune [bedrift/enhet]
Bergen kommune [bedrift/enhet]
Gildeskål kommune [bedrift/enhet]
Fjell kommune [bedrift/enhet]
Hedmark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Vikna kommune [bedrift/enhet]
Råde kommune [bedrift/enhet]
Rælingen kommune [bedrift/enhet]
FRP .
Gjerstad kommune [bedrift/enhet]
Aukra kommune [bedrift/enhet]
Steinkjer kommune [bedrift/enhet]
Statistisk sentralbyrå . [bedrift/enhet]
Risør kommune [bedrift/enhet]
Finnmark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Ringsaker kommune [bedrift/enhet]
Randaberg kommune [bedrift/enhet]
Sandefjord kommune [bedrift/enhet]
Gran kommune [bedrift/enhet]
Klepp kommune [bedrift/enhet]
Akershus fylkeskommune [bedrift/enhet]
Åseral kommune [bedrift/enhet]
Finnøy kommune [bedrift/enhet]
Ulstein kommune [bedrift/enhet]
Skjåk kommune [bedrift/enhet]
Tynset kommune [bedrift/enhet]
Fauske kommune [bedrift/enhet]
Hyllestad kommune [bedrift/enhet]
Stor-Elvdal kommune [bedrift/enhet]
Faglig forum for formannskapssekretærer . [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Flå kommune [bedrift/enhet]
Gausdal kommune [bedrift/enhet]
Det liberale folkepartiet . [bedrift/enhet]
Nissedal kommune [