Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 228].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ryensveien 25B 112/52/0/0, riving av enebolig og garasje og oppføring av ny enebolig og garasje
Dokument: Ryensveien 25B, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ryensveien 25B 112/52/0/0, riving av enebolig og garasje og oppføring av ny enebolig og garasje
Dokument: Ryensveien 25B, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vragesløyfen 132 - 1/97 - enebolig og riving av eksisterende verksted
Dokument: Vragesløyfen 132 1/97/0/0, enebolig og riving av eksisterende verksted - Mangelfull søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Finsådalsvegen 6 - 519/3 - fradeling av boligtomt - behandling etter jordloven § 12
Dokument: Befaring i forbindelse med behandling av søknad om deling - boligtomt GID 519/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Finsådalsvegen 6 - 519/3 - fradeling av boligtomt - behandling etter jordloven § 12
Dokument: Behandling etter jordloven og bekreftelse fra grunneiere GID 519/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tømmeråsen 25 - 95/101 - garasje og natursteinsmur
Dokument: Tømmeråsen 25 Gbnr 95/101 garasje og natursteinsmur - oversender uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hølleheiveien 20A 19/28, ferdigattest
Dokument: Hølleheiveien 20 A - GB 419/28 - Ferdigattest - bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 68/77 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av bustad, tomt 25
Dokument: Byggjeløyve for oppføring av bustad på gnr. 68, bnr. 77 i Åsan Grendefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 55/186 - Oppføring av enebolig, Oddeskogen tomt 9. Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gbnr. 55/202- Tillatelse oppføring av enebolig, Oddeskogen tomt 9. Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Torndahl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystveien 314 - 90/8/0/0, riving av bolig, anneks og redskapsbod og oppføring av enebolig
Dokument: Kystveien 314 - 90/8 - Tillatelse til riving og gjenoppføring av bolig, anneks og redskapsbod, samt oppføring av garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystveien 314 - 90/8/0/0, riving av bolig, anneks og redskapsbod og oppføring av enebolig
Dokument: Kystveien 314 - 90/8/0/0, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om avkjørsel fra FV 461 til eiendommen gnr. 519 bnr. 3 i KRISTIANSAND kommune
Dokument: Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel - ny bolig - fv.461 Songdalsvegen - gnr.519/bnr.3 - Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FV 3488 - Arendal kommune - gnr/bnr 509/4 - Gamle Songevei 106 - utvidet bruk av avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense
Dokument: Fv. 3488 - Gnr/bnr 509/ 4 - Gamle Songevei 106 - Utvidet bruk og endring av avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense. - TILLEGG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vragesløyfen 132 - 1/97 - enebolig og riving av eksisterende verksted
Dokument: Vragesløyfen 132, vedtak enebolig og riving av eksisterende verksted - Dispensasjon og rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørkeliveien 15 12/166/0/0, riving av bebyggelse og oppføring av 2-mannsbolig
Dokument: Bjørkeliveien 15, riving av bebyggelse og oppføring av 2-mannsbolig - Dispensasjon og rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Branesveien 62 - Grunnholmen - 420/66 420/66/0/0, fritidsbolig
Dokument: Branesveien 62 - Grunnholmen - 420/66, vedtak fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FV 3488 - Arendal kommune - gnr/bnr 509/4 - Gamle Songevei 106 - utvidet bruk av avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense
Dokument: Fv. 3488 - Gnr/bnr 509/ 4 - Gamle Songevei 106 - Utvidet bruk og endring av avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørkeliveien 15 12/166/0/0, riving av bebyggelse og oppføring av 2-mannsbolig
Dokument: Bjørkeliveien 15 12/166/0/0, riving av bebyggelse og oppføring av 2-mannsbolig - Søknad om dispensasjon fra § 29-4 og kommunens tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 13 bnr 120 - Røyrmyr 65 - deling av grunneiendom - boligtomt
Dokument: Gnr 13 bnr 120 - Røyrmyr 65 - tillatelse til tiltak - deling av grunneiendom - boligtomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystveien 46 96/148/0/0, enebolig, garasje og forstøtningsmur
Dokument: Kystveien 46 - 96/148/0/0 - enebolig, garasje og forstøtningsmur - igangsettingstillatelse for hele tiltaket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 446/47 - Assæveien 35 - Oppføring av ny bolig på branntomt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtaksbrev - 446/47 - Assæveien 35 - Oppføring av ny bolig på branntomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 308/182 - Grødvigen 65 - Nytt bygg fritidsbolig - Kari og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - 308/182 - Grødvigen 65 - Fritidsbolig - Kari og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 308/182 - Grødvigen 65 - Nytt bygg fritidsbolig - Kari og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: SV: sak 20/8441 - 308/182 - Grødvigen 65 - Fritidsbolig for Kari og Arild Stifoss.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 13 bnr 120 - Røyrmyr 65 - vertikaldelt tomannsbolig med 2 carporter
Dokument: Gnr 13 bnr 120 - Røyrmyr 65 - tillatelse til tiltak - vertikaldelt tomannsbolig med 2 carporter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 13 bnr 120 - Røyrmyr 65 - deling av grunneiendom - boligtomt
Dokument: Gnr 13 bnr 120 - Røyrmyr 65 - deling av grunneiendom - boligtomt - behov for flere opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 308/182 - Grødvigen 65 - Nytt bygg fritidsbolig - Kari og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: sak 20/8441 - 308/182 - Grødvigen 65 - Fritidsbolig for Kari og Arild Stifoss.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Try 73 - 450/22/0/0, forhåndskonferanse - utvidelse av hytte
Dokument: Try 73 - 450/22 - svar på anmodning om forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vragesløyfen 132 - 1/97 - enebolig og riving av eksisterende verksted
Dokument: Vragesløyfen 132 - 1/97 - enebolig og riving av eksisterende verksted - varsel om avslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 446/47 - Assæveien 35 i Arendal kommune - dispensasjon
Dokument: Dispensasjon fra byggegrense - ny bolig - fv.3560 Assæveien - gnr.446/bnr.47 - Arendal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av fritidsbolig - gnr 76 bnr 334 - Størrfjellia 15
Dokument: Vedtak - Ferdigattest for oppføring av fritidsbolig - gnr 76 bnr 334 - Størrfjellia 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystveien 314 - 90/8/0/0, riving av bolig, anneks og redskapsbod og oppføring av enebolig
Dokument: Kystveien 314 - 90/8 - Tilbakemelding vedrørende saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/63 - Vessøyveien 50 - Bolig og garasje - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 59/63 - Vessøyveien 50 - Korigert vedtak - Rammetillatelse til bolig og garasje - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/63 - Vessøyveien 50 - Bolig og garasje - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtaksbrev 59/63 - Vessøyveien 50 - Igangsettingstillatelse - Bolig og garasje - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av våningshus - gnr 45 bnr 19 - Nesverkveien 429
Dokument: Vedtak - tillatelse til oppføring av våningshus - gnr 45 bnr 19 - Nesverkveien 429
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 436/359 - Hammerheia 4 - Bygg av tomannsbolig - Hellevik Hus Søgne AS
Dokument: Oversendelse av mottatt merknader p.t.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak - tremannsbolig på Lindvollheia - tomt 32
Dokument: Midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 440/17 - Løddesølveien - Ny bolig og renseanlegg - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ferdigattest - 440/17 - Løddesølveien - Ny bolig og renseanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 308/214, Grødevigen 61 - ny bolig - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Endring av tillatelse - 308/214, Grødevigen 61 - ny fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Branesveien 62 - Grunnholmen - 420/66, fritidsbolig
Dokument: Branesveien 62 - Grunnholmen - 420/66, vedtak fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 508/285 – Gamle Songevei 98 – Rive eksisterende bolig og oppføre ny bolig - Øyvind og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rammetillatelse - 508/285 – Gamle Songevei 98 – Rive eksisterende bolig og oppføre ny bolig - Øyvind og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 508/285 - Gamle Songevei 98 - Arendal - riving av bolig samt oppføring av ny
Dokument: Dispensasjon fra byggegrense - ny bolig - fv 3488 - Gamle Songevei - gnr/bnr 508/285 - Arendal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 306/316 - Gamle Sandvigvei 10 - fradeling og oppføring av ny bolig - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: SVAR PÅ SØKNAD - 306/316 - Gamle Sandvigvei 10 - fradeling av tomt og oppføring av ny bolig - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/63 - Vessøyveien 50 - Bolig og garasje - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 59/63 - Vessøyveien 50 - Tillatelse - Bolig og garasje - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 308/214, Grødevigen 61 - ny bolig - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedrørende endringssøknad - 308/214, Grødevigen 61 - ny fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørkeliveien 15 - 12/166 - riving av bebyggelse og oppføring av 2-mannsbolig
Dokument: Bjørkeliveien 15 - 12/166 - riving av bebyggelse og oppføring av 2-mannsbolig - om saksgangen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lillesand - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - reguleringsplan
Dokument: Innspill til forslag om endring av reguleringsplan for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune, i henhold til pbl. § 12-14 annet ledd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 308/214, Grødevigen 61 - ny bolig - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedrørende endringssøknad - 308/214, Grødevigen 61 - ny fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr/bnr 55/104 endring av bygg - Lillesand kommune
Dokument: Svar - nabovarsel - Gnr 55/104 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Mindre reguleringsendring - endring av bygg - Lillesand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løddesølåsen - bygg av hus
Dokument: Svar på henvendelse om Spørsmål vedr Løddesølåsen boligområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 436/359, Hammerheia 4 - vann og avløp - Kristian Storm
Dokument: Svar - Forhåndsuttalelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Hammerheia 4 - g/b nr.436/359.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystveien 46 96/148/0/0, enebolig, garasje og forstøtningsmur
Dokument: Kystveien 46 - 46 96/148/0/0 , rammetillatelse for enebolig, garasje og forstøtningsmur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystveien 46 96/148/0/0, enebolig, garasje og forstøtningsmur
Dokument: Kystveien 46, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørkeliveien 15 12/166/0/0, Riving av bebyggelse og oppføring av 2-mannsbolig
Dokument: Bjørkeliveien 15, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/43 - Brårvikkilen 20 - Riving av garasje og oppføring av bolig og garasje - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ferdigattest - 69/43 - Brårvikkilen 20 - Riving av garasje og oppføring av bolig og garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av sentral godkjenning - 938181071 - HELLVIK HUS SØGNE AS
Dokument: Svar på søknad om sentral godkjenning - 938181071 - HELLVIK HUS SØGNE AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Handsaming av klage på krav om uavhengig kontroll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 75/129 - Tverdalsøyveien 232 - Ny enebolig og adkomstvei - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Steinar Østerbø Thoresen
Dokument: Ferdigattest - Gnr 75 Bnr 129 - Tverdalsøyveien 232 - Ny enebolig og adkomstvei - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Steinar Østerbø Thoresen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 161/12 - Eideveien 42 - Bolig og garasje - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 161/12 - Eideveien 42 - Tillatelse - bolig og garasje - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 308/214, Grødevigen 61 - ny bolig - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om endring av gitt rammetillatelse og søknad om igangsettingstillatelse på saksnr: 17/12417-2 Grødevigen 61 Gbnr 308/214
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 161/12 - Eideveien 42 - Bolig og garasje - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 161/12 - Eideveien 42 - Mangler i søknaden - sak 20/4434
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 509/4 - Gamle Songevei 106 - Sanitæranlegg - Hellvik Hus Søgne AS
Dokument: Svar - Anmodning om forhåndsuttalelse. Tilknytning til kommunal vann- og avløp - Gamle Songevei 106 (509/4)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr.306 / Bnr.316 - Gamle Sandvigvei 10 - Fradeling av tomt/ oppføring av ny bolig - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Behandling etter veiloven
Dokument: 306/316 - Gamle Sandvigvei, Vegloven, avkjøringstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye Kirkeveg 24 - 610/594, basseng
Dokument: Nye Kirkeveg 24 - 610/594 - ny bolig og garasje, samt rivning av eks. bolig/garasje - endring av tillatelse - svømmebasseng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 222/186 - Dybdalsveien - Oppføring av enebolig med garasje og vei - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - 222/186 - Dybdalsveien - Oppføring av enebolig med garasje og vei - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 222/186 - Dybdalsveien - Oppføring av enebolig med garasje og vei - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Behandling etter veiloven
Dokument: 222/186 - Vegloven, byggegrense: oppføring av ny bolig og garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for fritidsbustad gnr: 9/510, Løyningsknodden 72, Bortelid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 416/7 - Bjørnsteinsmyr - Oppretting av ny matrikkelenhet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: SV: Ønske om oversendelse av sakspapirer sak sak 19/13250-9 (på gnr 416 bnr 7) + sak 2020/1040
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 222/186 - Dybdalsveien - Oppføring av enebolig med garasje og vei - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 20/3074-9 - SV: Dokument 20/3074-7 Vedrørende søknad - 222/186 - Dybdalsveien - Oppføring av enebolig med garasje og vei - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sendt fra ARENDAL KOMMUNE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 222/186 - Dybdalsveien - Oppføring av enebolig med garasje og vei - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedrørende søknad - 222/186 - Dybdalsveien - Oppføring av enebolig med garasje og vei - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Byggjeløyve for oppføring av bustad med hybel/sokkelhusvære og carport på gnr. 68, bnr. 227 på Rysstadmo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om opplysninger - 206/687 Sildevikveien
Dokument: søknad og vedtak 206/687
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest. Fritidsbustad på gnr 4, bnr 60. Åseberget. Hoslemo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering for B2 Sandnes, Sandnesheia boligområde
Dokument: Oversender klage for kommentar fra motpart, områderegulering for Sandnesheia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 222/186 - Dybdalsveien - Oppføring av enebolig med garasje og vei - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Midlertidig svar - 222/186 - Dybdalsveien - Oppføring av enebolig med garasje og vei - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 306/316, Gamle Sandvigvei 10 - vann og avløp - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilknytning til kommunal vann- og avløp.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Branesveien 62 - Grunnholmen - 420/66, fritidsbolig - deling
Dokument: Branesveien 62 - Grunnholmen - 420/66, fritidsbolig - mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jaktoddveien 23B - 13/1174 , riving av garasje og oppføring av enebolig
Dokument: Jaktoddveien 23B - 13/1174 , godkjent riving av garasje og oppføring av enebolig - dispensasjon fra byggegrense/ endret plassering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Melding om vedtak - Dispensasjon for oppføring av bustad med carport på gnr. 68, bnr. 227 på Rysstadmo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Branesveien 62 - 420/66 - deling
Dokument: Branesveien 62 - 420/66, deling - mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 509/4 - Gamle Songevei 106 - Fradeling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Referat fra forhåndskonferanse - 509/4 - Gamle Songevei 106 - Fradeling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 79/13 - Kjæråsen 81 - Enebolig og garasje - Janne og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 79/13 - Kjæråsen 81 - Ferdigattest - enebolig og garasje - Janne og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Orientering om sak - søknad om oppføring av bustad med carport på gnr. 68, bnr. 227 på Rysstadmo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Førebels svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 69 bnr 67 - Kristiansand - Lohneveien 308 - Søgne - Hellvik Hus Søgne AS - tilbygg/innvendig ombygging
Dokument: Vedtak om samtykke og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lyngdal kommune - riving av fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig - gnr. 85/1 - Heradveien 375
Dokument: Nabovarsel - søknad om dispensasjon - riving av fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig - gnr. 85/1 - Lyngdal - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal kommune - utvidet avkjøringstillatelse og avstandskrav - fv. 3488 - Gamle Songevei 98 - gnr. 508/285
Dokument: Dispensasjon fra byggegrense mot fv.3488 for oppføring av tomannsbolig på gnr.508, bnr.285, Gamle Songevei 98, samt tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel - Arendal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 938181071 - HELLVIK HUS SØGNE AS
Dokument: Svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 938181071 - HELLVIK HUS SØGNE AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 69 bnr 67 - Kristiansand - Lohneveien 308 - Søgne - Hellvik Hus Søgne AS - tilbygg/innvendig ombygging
Dokument: Manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 13 bnr 174 - Røyrmyr 34 - bolig
Dokument: Gnr 13 bnr 174 - Røyrmyr 34 - tillatelse til tiltak - bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 308/185 - Gamle Sandvigvei 35 - oppføring av enebolig i 2 etg - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Endring av tillatelse - 308/185 - Gamle Sandvigvei 35 - oppføring av enebolig i 2 etg - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest enebolig, gnr. 36, bnr.50, Nosledalsveien 35, 4724 Iveland.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bolig - Søknad om oppføring av ny bolig garasje Sted: Spirekleiv 43 gnr. 5 bnr. 237 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: Hellvik Hus Søgne AS
Dokument: Godkjent - DIV - Svar på søknad om oppføring av ny bolig med garasje Sted: Spirekleiv 43 gnr. 5 bnr. 237 Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søker: Hellvik Hus Søgne AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jaktoddveien 23B - 13/1174 , riving av garasje og oppføring av enebolig
Dokument: Jaktoddveien 23B - 13/1174 , Tillatelse til riving av garasje og oppføring av enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jaktoddveien 23B - 13/1174 , riving av garasje og oppføring av enebolig
Dokument: Jaktoddveien 23B - 13/1174 , melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av enebolig - gnr 32 bnr 186 - Grethes vei 6
Dokument: Ferdigattest - gnr 32 bnr 186 - Grethes vei 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest - bolig - GB 15/91 - Nodenesveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig brukstillatelse for ny bolig på GB 28/409 - Grøvansveien 56
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Spørsmål om utvendig VA til - GB 28/409 - Grøvansveien 56
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 308/156 - Gamle Sandvigvei 36 - Tilsyn med produktdokumentasjon - Hellvik Hus Søgne AS
Dokument: Tilsynsrapport - 308/156 - Gamle Sandvigvei 36 - Tilsyn med produktdokumentasjon - Hellvik Hus Søgne AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 308/156 - Gamle Sandvigvei 36 - Oppføring av bolig - Marit og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ferdigattest - 308/156 - Gamle Sandvigvei 36 - Oppføring av bolig - Marit og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...