Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 892].
Bli varslet om nye treff i søket
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SANDAKERVEIEN D BLOKKA AS [bedrift/enhet]
HÅVARD ULVIN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Elveforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sameiet Nydalstoppen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ULLA ANNA PERNILLA CEDERLÖF
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Undervisningsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Sameiet Gunnar Schjelderups vei 33
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kultur- og idrettsbygg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Sagen
EVEN VEGARD DALEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fortidsminneforeningen I Oslo og Akersh
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
THON STORO ANS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
TOR JØRGEN ANDERSEN [bedrift/enhet]
NOUREDDINE NADER
SPORVEIEN OSLO AS [bedrift/enhet]
Statens vegvesen, Region Øst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ANCA IULIANA NICOLAE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Opplysningstjenesten i Bydel Nordre Aker
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GARY JOHN MAY
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NILS ROLFSSØN RINGDAL
Norges vassdrags- og energidirektorat, R
SYNNØVE AASEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ruter AS, Plandirektøren
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HAFSLUND NETT AS [bedrift/enhet]
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
THORSNES BYGG AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Byrådsavd. for oppvekst og kunnskap Best
INGER MARIE HELLE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sameiet Nydalen Kvarter [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
PER JOHAN NÄS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sameiet Gunnar Schjelderuos vei 15 & 23
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens jernbanetilsyn [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
COWI AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Idrettskrets [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SIRI SCHØYEN SETERELV [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker v/byd
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MARIT FAGERVOLD [bedrift/enhet]
ERIK HANSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GULLHAUGVEIEN 1-3 AS [bedrift/enhet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsa
OBOS NYE HJEM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NYDALEN BOLIGSTIFTELSEN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
RUNE ARCTANDER [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Huseiernes landsforbund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MONA SUSANNE TJUS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
INGUNN STRAND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ANDREW STEPHEN ZURKINDEN
Renovasjonsetaten
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SVERRE OLSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
SANDAKERV 114 ANS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Opplysningstjenesten i Bydel Sagene
AVANTOR VITAMINVEIEN 5B AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sentralt ungdomsråd i Oslo / Barne og ungdomsrådet
Byantikvaren [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, T
HEILO VEL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FORTUM OSLO VARME AS [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GARDERMOEN PARK AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ERIK JACOB JEDDERE-FISHER
AVANTOR SANDAKERVEIEN 128 AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NYDALEN NÆRINGSEIENDOM AS [bedrift/enhet]
MORTEN FRANCK [bedrift/enhet]
MARI WANG [bedrift/enhet]
Sameiet Tamburveien 11-15 [bedrift/enhet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsa
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Utdanningsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ADVOKATFIRMAET BAHR AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
AVANTOR AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ELKEM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
Telenor A/S, Servicesenter for nettutb.
TERJE HANSEN [bedrift/enhet]
Byrådsavd. for byutvikling
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SANDAKERVEIEN 116-118 AS [bedrift/enhet]
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling fo
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Nordr
Bydelsutvalget i Bydel Sagene v/bydelsad
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Selskapet for Oslo Byes Vel
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Helseetaten
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ANNE RAMSTAD [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Foreningen Byfolk Oslo Sentrum [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
AVANTOR NYDALEN ALLÉ 37 AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SANDAKERVEIEN 135 BORETTSLAG [bedrift/enhet]
Byutviklingskomiteen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DINO ALISA [bedrift/enhet]
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI [bedrift/enhet]
KVALE ADVOKATFIRMA DA [bedrift/enhet]
NORA KAMPRATH BULI
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fellesrådet for historielagene i Oslo v/
JOHAN MARTIN OLOF CEDERLÖF
NUKOON NILSSON
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SANDAKERVEIEN D BLOKKA AS [bedrift/enhet]
HÅVARD ULVIN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Elveforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sameiet Nydalstoppen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ULLA ANNA PERNILLA CEDERLÖF
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Undervisningsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Sameiet Gunnar Schjelderups vei 33
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kultur- og idrettsbygg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Sagen
EVEN VEGARD DALEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fortidsminneforeningen I Oslo og Akersh
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
THON STORO ANS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
TOR JØRGEN ANDERSEN [bedrift/enhet]
NOUREDDINE NADER
SPORVEIEN OSLO AS [bedrift/enhet]
Statens vegvesen, Region Øst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ANCA IULIANA NICOLAE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Opplysningstjenesten i Bydel Nordre Aker
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GARY JOHN MAY
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NILS ROLFSSØN RINGDAL
Norges vassdrags- og energidirektorat, R
SYNNØVE AASEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ruter AS, Plandirektøren
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HAFSLUND NETT AS [bedrift/enhet]
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
THORSNES BYGG AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Byrådsavd. for oppvekst og kunnskap Best
INGER MARIE HELLE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sameiet Nydalen Kvarter [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
PER JOHAN NÄS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sameiet Gunnar Schjelderuos vei 15 & 23
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens jernbanetilsyn [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
COWI AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Idrettskrets [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SIRI SCHØYEN SETERELV [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker v/byd
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MARIT FAGERVOLD [bedrift/enhet]
ERIK HANSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GULLHAUGVEIEN 1-3 AS [bedrift/enhet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsa
OBOS NYE HJEM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NYDALEN BOLIGSTIFTELSEN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
RUNE ARCTANDER [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Huseiernes landsforbund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MONA SUSANNE TJUS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
INGUNN STRAND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ANDREW STEPHEN ZURKINDEN
Renovasjonsetaten
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SVERRE OLSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
SANDAKERV 114 ANS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Opplysningstjenesten i Bydel Sagene
AVANTOR VITAMINVEIEN 5B AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sentralt ungdomsråd i Oslo / Barne og ungdomsrådet
Byantikvaren [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, T
HEILO VEL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FORTUM OSLO VARME AS [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GARDERMOEN PARK AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ERIK JACOB JEDDERE-FISHER
AVANTOR SANDAKERVEIEN 128 AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NYDALEN NÆRINGSEIENDOM AS [bedrift/enhet]
MORTEN FRANCK [bedrift/enhet]
MARI WANG [bedrift/enhet]
Sameiet Tamburveien 11-15 [bedrift/enhet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsa
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Utdanningsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ADVOKATFIRMAET BAHR AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
AVANTOR AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ELKEM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
Telenor A/S, Servicesenter for nettutb.
TERJE HANSEN [bedrift/enhet]
Byrådsavd. for byutvikling
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SANDAKERVEIEN 116-118 AS [bedrift/enhet]
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling fo
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Nordr
Bydelsutvalget i Bydel Sagene v/bydelsad
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Selskapet for Oslo Byes Vel
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Helseetaten
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ANNE RAMSTAD [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Foreningen Byfolk Oslo Sentrum [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
AVANTOR NYDALEN ALLÉ 37 AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SANDAKERVEIEN 135 BORETTSLAG [bedrift/enhet]
Byutviklingskomiteen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DINO ALISA [bedrift/enhet]
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI [bedrift/enhet]
KVALE ADVOKATFIRMA DA [bedrift/enhet]
NORA KAMPRATH BULI
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fellesrådet for historielagene i Oslo v/
JOHAN MARTIN OLOF CEDERLÖF
NUKOON NILSSON
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SANDAKERVEIEN D BLOKKA AS [bedrift/enhet]
HÅVARD ULVIN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Elveforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sameiet Nydalstoppen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ULLA ANNA PERNILLA CEDERLÖF
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Undervisningsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Sameiet Gunnar Schjelderups vei 33
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kultur- og idrettsbygg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Sagen
EVEN VEGARD DALEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fortidsminneforeningen I Oslo og Akersh
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
THON STORO ANS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
TOR JØRGEN ANDERSEN [bedrift/enhet]
NOUREDDINE NADER
SPORVEIEN OSLO AS [bedrift/enhet]
Statens vegvesen, Region Øst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ANCA IULIANA NICOLAE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Opplysningstjenesten i Bydel Nordre Aker
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GARY JOHN MAY
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NILS ROLFSSØN RINGDAL
Norges vassdrags- og energidirektorat, R
SYNNØVE AASEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ruter AS, Plandirektøren
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HAFSLUND NETT AS [bedrift/enhet]
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
THORSNES BYGG AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Byrådsavd. for oppvekst og kunnskap Best
INGER MARIE HELLE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sameiet Nydalen Kvarter [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
PER JOHAN NÄS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sameiet Gunnar Schjelderuos vei 15 & 23
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens jernbanetilsyn [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
COWI AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Idrettskrets [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SIRI SCHØYEN SETERELV [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker v/byd
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MARIT FAGERVOLD [bedrift/enhet]
ERIK HANSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GULLHAUGVEIEN 1-3 AS [bedrift/enhet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsa
OBOS NYE HJEM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NYDALEN BOLIGSTIFTELSEN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
RUNE ARCTANDER [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Huseiernes landsforbund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MONA SUSANNE TJUS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
INGUNN STRAND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ANDREW STEPHEN ZURKINDEN
Renovasjonsetaten
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SVERRE OLSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
SANDAKERV 114 ANS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Opplysningstjenesten i Bydel Sagene
AVANTOR VITAMINVEIEN 5B AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sentralt ungdomsråd i Oslo / Barne og ungdomsrådet
Byantikvaren [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, T
HEILO VEL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FORTUM OSLO VARME AS [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GARDERMOEN PARK AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ERIK JACOB JEDDERE-FISHER
AVANTOR SANDAKERVEIEN 128 AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NYDALEN NÆRINGSEIENDOM AS [bedrift/enhet]
MORTEN FRANCK [bedrift/enhet]
MARI WANG [bedrift/enhet]
Sameiet Tamburveien 11-15 [bedrift/enhet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsa
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Utdanningsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ADVOKATFIRMAET BAHR AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
AVANTOR AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ELKEM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
Telenor A/S, Servicesenter for nettutb.
TERJE HANSEN [bedrift/enhet]
Byrådsavd. for byutvikling
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SANDAKERVEIEN 116-118 AS [bedrift/enhet]
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling fo
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Nordr
Bydelsutvalget i Bydel Sagene v/bydelsad
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Selskapet for Oslo Byes Vel
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Helseetaten
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ANNE RAMSTAD [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Foreningen Byfolk Oslo Sentrum [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
AVANTOR NYDALEN ALLÉ 37 AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SANDAKERVEIEN 135 BORETTSLAG [bedrift/enhet]
Byutviklingskomiteen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DINO ALISA [bedrift/enhet]
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI [bedrift/enhet]
KVALE ADVOKATFIRMA DA [bedrift/enhet]
NORA KAMPRATH BULI
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fellesrådet for historielagene i Oslo v/
JOHAN MARTIN OLOF CEDERLÖF
NUKOON NILSSON
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Norges handelshøyskole [bedrift/enhet]
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Norske boligbyggelags landsforbund AL
NTL-Skatt
Oslo børs [bedrift/enhet]
Finanstilsynet [bedrift/enhet]
Havtrygd Gjensidig Forsikring [bedrift/enhet]
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Regjeringsadvokaten [bedrift/enhet]
Sparebankforeningen i Norge [bedrift/enhet]
Publish What You Pay Norway [bedrift/enhet]
Juridisk rådgivning for kvinner [bedrift/enhet]
Småbedriftsforbundet [bedrift/enhet]
Norsk olje og gass
Økonomiforbundet [bedrift/enhet]
Riksrevisjonen [bedrift/enhet]
Norges Skogeierforbund [bedrift/enhet]
Initiativ for etisk handel [bedrift/enhet]
Norsk Redaktørforening [bedrift/enhet]
Skattebetalerforeningen [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Næringslivets Hovedorganisasjon [bedrift/enhet]
Norges Røde Kors [bedrift/enhet]
Industri Energi [bedrift/enhet]
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet [bedrift/enhet]
Personskadeforbundet LTN [bedrift/enhet]
NOS Clearing ASA [bedrift/enhet]
Norsk landbrukssamvirke [bedrift/enhet]
Stortingets ombudsmann for forvaltningen [bedrift/enhet]
Norsk Venturekapitalforening [bedrift/enhet]
Finansforbundet [bedrift/enhet]
Coop Norge SA [bedrift/enhet]
Forbrukertilsynet [bedrift/enhet]
Yara International ASA [bedrift/enhet]
Norges Kommunerevisorforbund [bedrift/enhet]
Den norske advokatforening [bedrift/enhet]
Handelshøyskolen i Bodø
Verdipapirfondenes forening [bedrift/enhet]
Regnskap Norge [bedrift/enhet]
Verdipapirsentralen [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Kpmg AS [bedrift/enhet]
Verdipapirforetakenes Forbund [bedrift/enhet]
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund [bedrift/enhet]
Brønnøysundregistrene [bedrift/enhet]
Norsk Crowdfunding Forening [bedrift/enhet]
KnowledgeGroup AS [bedrift/enhet]
Norges Rederiforbund [bedrift/enhet]
Den norske Revisorforening [bedrift/enhet]
Norsk Presseforbund [bedrift/enhet]
Huseiernes landsforbund [bedrift/enhet]
Riksadvokaten [bedrift/enhet]
Skattedirektoratet [bedrift/enhet]
Storebrand [bedrift/enhet]
Norges Bitcoin- og Blockchainforening [bedrift/enhet]
Folketrygdfondet [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Direktoratet for økonomistyring [bedrift/enhet]
Finansmarkedsfondet
Bedriftsforbundet [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
Finansieringsselskapenes forening [bedrift/enhet]
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR) [bedrift/enhet]
ØKOKRIM [bedrift/enhet]
Arbeidsgiverforeningen Spekter [bedrift/enhet]
Statoil Norge AS
Høgskolen i Sørøst-Norge [bedrift/enhet]
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening [bedrift/enhet]
Statistisk sentralbyrå [bedrift/enhet]
Nordic Trustee [bedrift/enhet]
Støttekomiteen for Vest-Sahara [bedrift/enhet]
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Energi Norge [bedrift/enhet]
Deloitte AS [bedrift/enhet]
Forum for Utvikling og Miljø [bedrift/enhet]
Virke Inkasso
Forbrukerrådet [bedrift/enhet]
Pensjonskasseforeningen [bedrift/enhet]
KS [bedrift/enhet]
Redd Barna [bedrift/enhet]
Finans Norge [bedrift/enhet]
Den norske aktuarforening [bedrift/enhet]
Aksjonærforeningen i Norge [bedrift/enhet]
Norges Interne Revisorers Forening [bedrift/enhet]
Caritas Norge [bedrift/enhet]
Norges Juristforbund [bedrift/enhet]
Samtlige departement
Norsk Øko-Forum [bedrift/enhet]
Skatterevisorenes Forening [bedrift/enhet]
Norske Forsikringsmegleres Forening [bedrift/enhet]
Norges takseringsforbund [bedrift/enhet]
EVRY [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen i Norge [bedrift/enhet]
Norsk Hydro ASA [bedrift/enhet]
Econa [bedrift/enhet]
Norsk Kapitalforvalterforening [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Norges eiendomsmeglerforbund [bedrift/enhet]
Handelshøyskolen BI
Statsministerens kontor [bedrift/enhet]
Lotteri- og stiftelsestilsynet [bedrift/enhet]
Changemaker [bedrift/enhet]
Plan Norge [bedrift/enhet]
Norsk Bergindustri [bedrift/enhet]
Norges Bondelag [bedrift/enhet]
Nasdaq OMX Oslo ASA [bedrift/enhet]
Norges Bank [bedrift/enhet]
Bankenes sikringsfond [bedrift/enhet]
Høgskulen på Vestlandet [bedrift/enhet]
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet [bedrift/enhet]
Kommunalbanken Norge
Statens Pensjonskasse [bedrift/enhet]
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk Journalistlag [bedrift/enhet]
Norske finansanalytikeres forening [bedrift/enhet]
Universitetet i Agder [bedrift/enhet]
Arbeids- og velferdsdirektoratet [bedrift/enhet]
Nordic Association of Electricity Traders
Oslosenteret [bedrift/enhet]
Likestillings- og diskrimineringsombudet [bedrift/enhet]
Til: Norges handelshøyskole [bedrift/enhet]
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Norske boligbyggelags landsforbund AL
NTL-Skatt
Oslo børs [bedrift/enhet]
Finanstilsynet [bedrift/enhet]
Havtrygd Gjensidig Forsikring [bedrift/enhet]
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Regjeringsadvokaten [bedrift/enhet]
Sparebankforeningen i Norge [bedrift/enhet]
Publish What You Pay Norway [bedrift/enhet]
Juridisk rådgivning for kvinner [bedrift/enhet]
Småbedriftsforbundet [bedrift/enhet]
Norsk olje og gass
Økonomiforbundet [bedrift/enhet]
Riksrevisjonen [bedrift/enhet]
Norges Skogeierforbund [bedrift/enhet]
Initiativ for etisk handel [bedrift/enhet]
Norsk Redaktørforening [bedrift/enhet]
Skattebetalerforeningen [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Næringslivets Hovedorganisasjon [bedrift/enhet]
Norges Røde Kors [bedrift/enhet]
Industri Energi [bedrift/enhet]
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet [bedrift/enhet]
Personskadeforbundet LTN [bedrift/enhet]
NOS Clearing ASA [bedrift/enhet]
Norsk landbrukssamvirke [bedrift/enhet]
Stortingets ombudsmann for forvaltningen [bedrift/enhet]
Norsk Venturekapitalforening [bedrift/enhet]
Finansforbundet [bedrift/enhet]
Coop Norge SA [bedrift/enhet]
Forbrukertilsynet [bedrift/enhet]
Yara International ASA [bedrift/enhet]
Norges Kommunerevisorforbund [bedrift/enhet]
Den norske advokatforening [bedrift/enhet]
Handelshøyskolen i Bodø
Verdipapirfondenes forening [bedrift/enhet]
Regnskap Norge [bedrift/enhet]
Verdipapirsentralen [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Kpmg AS [bedrift/enhet]
Verdipapirforetakenes Forbund [bedrift/enhet]
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund [bedrift/enhet]
Brønnøysundregistrene [bedrift/enhet]
Norsk Crowdfunding Forening [bedrift/enhet]
KnowledgeGroup AS [bedrift/enhet]
Norges Rederiforbund [bedrift/enhet]
Den norske Revisorforening [bedrift/enhet]
Norsk Presseforbund [bedrift/enhet]
Huseiernes landsforbund [bedrift/enhet]
Riksadvokaten [bedrift/enhet]
Skattedirektoratet [bedrift/enhet]
Storebrand [bedrift/enhet]
Norges Bitcoin- og Blockchainforening [bedrift/enhet]
Folketrygdfondet [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Direktoratet for økonomistyring [bedrift/enhet]
Finansmarkedsfondet
Bedriftsforbundet [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
Finansieringsselskapenes forening [bedrift/enhet]
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR) [bedrift/enhet]
ØKOKRIM [bedrift/enhet]
Arbeidsgiverforeningen Spekter [bedrift/enhet]
Statoil Norge AS
Høgskolen i Sørøst-Norge [bedrift/enhet]
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening [bedrift/enhet]
Statistisk sentralbyrå [bedrift/enhet]
Nordic Trustee [bedrift/enhet]
Støttekomiteen for Vest-Sahara [bedrift/enhet]
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Energi Norge [bedrift/enhet]
Deloitte AS [bedrift/enhet]
Forum for Utvikling og Miljø [bedrift/enhet]
Virke Inkasso
Forbrukerrådet [bedrift/enhet]
Pensjonskasseforeningen [bedrift/enhet]
KS [bedrift/enhet]
Redd Barna [bedrift/enhet]
Finans Norge [bedrift/enhet]
Den norske aktuarforening [bedrift/enhet]
Aksjonærforeningen i Norge [bedrift/enhet]
Norges Interne Revisorers Forening [bedrift/enhet]
Caritas Norge [bedrift/enhet]
Norges Juristforbund [bedrift/enhet]
Samtlige departement
Norsk Øko-Forum [bedrift/enhet]
Skatterevisorenes Forening [bedrift/enhet]
Norske Forsikringsmegleres Forening [bedrift/enhet]
Norges takseringsforbund [bedrift/enhet]
EVRY [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen i Norge [bedrift/enhet]
Norsk Hydro ASA [bedrift/enhet]
Econa [bedrift/enhet]
Norsk Kapitalforvalterforening [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Norges eiendomsmeglerforbund [bedrift/enhet]
Handelshøyskolen BI
Statsministerens kontor [bedrift/enhet]
Lotteri- og stiftelsestilsynet [bedrift/enhet]
Changemaker [bedrift/enhet]
Plan Norge [bedrift/enhet]
Norsk Bergindustri [bedrift/enhet]
Norges Bondelag [bedrift/enhet]
Nasdaq OMX Oslo ASA [bedrift/enhet]
Norges Bank [bedrift/enhet]
Bankenes sikringsfond [bedrift/enhet]
Høgskulen på Vestlandet [bedrift/enhet]
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet [bedrift/enhet]
Kommunalbanken Norge
Statens Pensjonskasse [bedrift/enhet]
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk Journalistlag [bedrift/enhet]
Norske finansanalytikeres forening [bedrift/enhet]
Universitetet i Agder [bedrift/enhet]
Arbeids- og velferdsdirektoratet [bedrift/enhet]
Nordic Association of Electricity Traders
Oslosenteret [bedrift/enhet]
Likestillings- og diskrimineringsombudet [bedrift/enhet]
Til: Norges handelshøyskole [bedrift/enhet]
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Norske boligbyggelags landsforbund AL
NTL-Skatt
Oslo børs [bedrift/enhet]
Finanstilsynet [bedrift/enhet]
Havtrygd Gjensidig Forsikring [bedrift/enhet]
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Regjeringsadvokaten [bedrift/enhet]
Sparebankforeningen i Norge [bedrift/enhet]
Publish What You Pay Norway [bedrift/enhet]
Juridisk rådgivning for kvinner [bedrift/enhet]
Småbedriftsforbundet [bedrift/enhet]
Norsk olje og gass
Økonomiforbundet [bedrift/enhet]
Riksrevisjonen [bedrift/enhet]
Norges Skogeierforbund [bedrift/enhet]
Initiativ for etisk handel [bedrift/enhet]
Norsk Redaktørforening [bedrift/enhet]
Skattebetalerforeningen [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Næringslivets Hovedorganisasjon [bedrift/enhet]
Norges Røde Kors [bedrift/enhet]
Industri Energi [bedrift/enhet]
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet [bedrift/enhet]
Personskadeforbundet LTN [bedrift/enhet]
NOS Clearing ASA [bedrift/enhet]
Norsk landbrukssamvirke [bedrift/enhet]
Stortingets ombudsmann for forvaltningen [bedrift/enhet]
Norsk Venturekapitalforening [bedrift/enhet]
Finansforbundet [bedrift/enhet]
Coop Norge SA [bedrift/enhet]
Forbrukertilsynet [bedrift/enhet]
Yara International ASA [bedrift/enhet]
Norges Kommunerevisorforbund [bedrift/enhet]
Den norske advokatforening [bedrift/enhet]
Handelshøyskolen i Bodø
Verdipapirfondenes forening [bedrift/enhet]
Regnskap Norge [bedrift/enhet]
Verdipapirsentralen [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Kpmg AS [bedrift/enhet]
Verdipapirforetakenes Forbund [bedrift/enhet]
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund [bedrift/enhet]
Brønnøysundregistrene [bedrift/enhet]
Norsk Crowdfunding Forening [bedrift/enhet]
KnowledgeGroup AS [bedrift/enhet]
Norges Rederiforbund [bedrift/enhet]
Den norske Revisorforening [bedrift/enhet]
Norsk Presseforbund [bedrift/enhet]
Huseiernes landsforbund [bedrift/enhet]
Riksadvokaten [bedrift/enhet]
Skattedirektoratet [bedrift/enhet]
Storebrand [bedrift/enhet]
Norges Bitcoin- og Blockchainforening [bedrift/enhet]
Folketrygdfondet [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Direktoratet for økonomistyring [bedrift/enhet]
Finansmarkedsfondet
Bedriftsforbundet [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
Finansieringsselskapenes forening [bedrift/enhet]
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR) [bedrift/enhet]
ØKOKRIM [bedrift/enhet]
Arbeidsgiverforeningen Spekter [bedrift/enhet]
Statoil Norge AS
Høgskolen i Sørøst-Norge [bedrift/enhet]
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening [bedrift/enhet]
Statistisk sentralbyrå [bedrift/enhet]
Nordic Trustee [bedrift/enhet]
Støttekomiteen for Vest-Sahara [bedrift/enhet]
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Energi Norge [bedrift/enhet]
Deloitte AS [bedrift/enhet]
Forum for Utvikling og Miljø [bedrift/enhet]
Virke Inkasso
Forbrukerrådet [bedrift/enhet]
Pensjonskasseforeningen [bedrift/enhet]
KS [bedrift/enhet]
Redd Barna [bedrift/enhet]
Finans Norge [bedrift/enhet]
Den norske aktuarforening [bedrift/enhet]
Aksjonærforeningen i Norge [bedrift/enhet]
Norges Interne Revisorers Forening [bedrift/enhet]
Caritas Norge [bedrift/enhet]
Norges Juristforbund [bedrift/enhet]
Samtlige departement
Norsk Øko-Forum [bedrift/enhet]
Skatterevisorenes Forening [bedrift/enhet]
Norske Forsikringsmegleres Forening [bedrift/enhet]
Norges takseringsforbund [bedrift/enhet]
EVRY [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen i Norge [bedrift/enhet]
Norsk Hydro ASA [bedrift/enhet]
Econa [bedrift/enhet]
Norsk Kapitalforvalterforening [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Norges eiendomsmeglerforbund [bedrift/enhet]
Handelshøyskolen BI
Statsministerens kontor [bedrift/enhet]
Lotteri- og stiftelsestilsynet [bedrift/enhet]
Changemaker [bedrift/enhet]
Plan Norge [bedrift/enhet]
Norsk Bergindustri [bedrift/enhet]
Norges Bondelag [bedrift/enhet]
Nasdaq OMX Oslo ASA [bedrift/enhet]
Norges Bank [bedrift/enhet]
Bankenes sikringsfond [bedrift/enhet]
Høgskulen på Vestlandet [bedrift/enhet]
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet [bedrift/enhet]
Kommunalbanken Norge
Statens Pensjonskasse [bedrift/enhet]
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk Journalistlag [bedrift/enhet]
Norske finansanalytikeres forening [bedrift/enhet]
Universitetet i Agder [bedrift/enhet]
Arbeids- og velferdsdirektoratet [bedrift/enhet]
Nordic Association of Electricity Traders
Oslosenteret [bedrift/enhet]
Likestillings- og diskrimineringsombudet [bedrift/enhet]
Til: Norges handelshøyskole [bedrift/enhet]
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Norske boligbyggelags landsforbund AL
NTL-Skatt
Oslo børs [bedrift/enhet]
Finanstilsynet [bedrift/enhet]
Havtrygd Gjensidig Forsikring [bedrift/enhet]
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Regjeringsadvokaten [bedrift/enhet]
Sparebankforeningen i Norge [bedrift/enhet]
Publish What You Pay Norway [bedrift/enhet]
Juridisk rådgivning for kvinner [bedrift/enhet]
Småbedriftsforbundet [bedrift/enhet]
Norsk olje og gass
Økonomiforbundet [bedrift/enhet]
Riksrevisjonen [bedrift/enhet]
Norges Skogeierforbund [bedrift/enhet]
Initiativ for etisk handel [bedrift/enhet]
Norsk Redaktørforening [bedrift/enhet]
Skattebetalerforeningen [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Næringslivets Hovedorganisasjon [bedrift/enhet]
Norges Røde Kors [bedrift/enhet]
Industri Energi [bedrift/enhet]
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet [bedrift/enhet]
Personskadeforbundet LTN [bedrift/enhet]
NOS Clearing ASA [bedrift/enhet]
Norsk landbrukssamvirke [bedrift/enhet]
Stortingets ombudsmann for forvaltningen [bedrift/enhet]
Norsk Venturekapitalforening [bedrift/enhet]
Finansforbundet [bedrift/enhet]
Coop Norge SA [bedrift/enhet]
Forbrukertilsynet [bedrift/enhet]
Yara International ASA [bedrift/enhet]
Norges Kommunerevisorforbund [bedrift/enhet]
Den norske advokatforening [bedrift/enhet]
Handelshøyskolen i Bodø
Verdipapirfondenes forening [bedrift/enhet]
Regnskap Norge [bedrift/enhet]
Verdipapirsentralen [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Kpmg AS [bedrift/enhet]
Verdipapirforetakenes Forbund [bedrift/enhet]
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund [bedrift/enhet]
Brønnøysundregistrene [bedrift/enhet]
Norsk Crowdfunding Forening [bedrift/enhet]
KnowledgeGroup AS [bedrift/enhet]
Norges Rederiforbund [bedrift/enhet]
Den norske Revisorforening [bedrift/enhet]
Norsk Presseforbund [bedrift/enhet]
Huseiernes landsforbund [bedrift/enhet]
Riksadvokaten [bedrift/enhet]
Skattedirektoratet [bedrift/enhet]
Storebrand [bedrift/enhet]
Norges Bitcoin- og Blockchainforening [bedrift/enhet]
Folketrygdfondet [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Direktoratet for økonomistyring [bedrift/enhet]
Finansmarkedsfondet
Bedriftsforbundet [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
Finansieringsselskapenes forening [bedrift/enhet]
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR) [bedrift/enhet]
ØKOKRIM [bedrift/enhet]
Arbeidsgiverforeningen Spekter [bedrift/enhet]
Statoil Norge AS
Høgskolen i Sørøst-Norge [bedrift/enhet]
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening [bedrift/enhet]
Statistisk sentralbyrå [bedrift/enhet]
Nordic Trustee [bedrift/enhet]
Støttekomiteen for Vest-Sahara [bedrift/enhet]
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Energi Norge [bedrift/enhet]
Deloitte AS [bedrift/enhet]
Forum for Utvikling og Miljø [bedrift/enhet]
Virke Inkasso
Forbrukerrådet [bedrift/enhet]
Pensjonskasseforeningen [bedrift/enhet]
KS [bedrift/enhet]
Redd Barna [bedrift/enhet]
Finans Norge [bedrift/enhet]
Den norske aktuarforening [bedrift/enhet]
Aksjonærforeningen i Norge [bedrift/enhet]
Norges Interne Revisorers Forening [bedrift/enhet]
Caritas Norge [bedrift/enhet]
Norges Juristforbund [bedrift/enhet]
Samtlige departement
Norsk Øko-Forum [bedrift/enhet]
Skatterevisorenes Forening [bedrift/enhet]
Norske Forsikringsmegleres Forening [bedrift/enhet]
Norges takseringsforbund [bedrift/enhet]
EVRY [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen i Norge [bedrift/enhet]
Norsk Hydro ASA [bedrift/enhet]
Econa [bedrift/enhet]
Norsk Kapitalforvalterforening [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Norges eiendomsmeglerforbund [bedrift/enhet]
Handelshøyskolen BI
Statsministerens kontor [bedrift/enhet]
Lotteri- og stiftelsestilsynet [bedrift/enhet]
Changemaker [bedrift/enhet]
Plan Norge [bedrift/enhet]
Norsk Bergindustri [bedrift/enhet]
Norges Bondelag [bedrift/enhet]
Nasdaq OMX Oslo ASA [bedrift/enhet]
Norges Bank [bedrift/enhet]
Bankenes sikringsfond [bedrift/enhet]
Høgskulen på Vestlandet [bedrift/enhet]
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet [bedrift/enhet]
Kommunalbanken Norge
Statens Pensjonskasse [bedrift/enhet]
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk Journalistlag [bedrift/enhet]
Norske finansanalytikeres forening [bedrift/enhet]
Universitetet i Agder [bedrift/enhet]
Arbeids- og velferdsdirektoratet [bedrift/enhet]
Nordic Association of Electricity Traders
Oslosenteret [bedrift/enhet]
Likestillings- og diskrimineringsombudet [bedrift/enhet]
Til: Norges handelshøyskole [bedrift/enhet]
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Norske boligbyggelags landsforbund AL
NTL-Skatt
Oslo børs [bedrift/enhet]
Finanstilsynet [bedrift/enhet]
Havtrygd Gjensidig Forsikring [bedrift/enhet]
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Regjeringsadvokaten [bedrift/enhet]
Sparebankforeningen i Norge [bedrift/enhet]
Publish What You Pay Norway [bedrift/enhet]
Juridisk rådgivning for kvinner [bedrift/enhet]
Småbedriftsforbundet [bedrift/enhet]
Norsk olje og gass
Økonomiforbundet [bedrift/enhet]
Riksrevisjonen [bedrift/enhet]
Norges Skogeierforbund [bedrift/enhet]
Initiativ for etisk handel [bedrift/enhet]
Norsk Redaktørforening [bedrift/enhet]
Skattebetalerforeningen [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Næringslivets Hovedorganisasjon [bedrift/enhet]
Norges Røde Kors [bedrift/enhet]
Industri Energi [bedrift/enhet]
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet [bedrift/enhet]
Personskadeforbundet LTN [bedrift/enhet]
NOS Clearing ASA [bedrift/enhet]
Norsk landbrukssamvirke [bedrift/enhet]
Stortingets ombudsmann for forvaltningen [bedrift/enhet]
Norsk Venturekapitalforening [bedrift/enhet]
Finansforbundet [bedrift/enhet]
Coop Norge SA [bedrift/enhet]
Forbrukertilsynet [bedrift/enhet]
Yara International ASA [bedrift/enhet]
Norges Kommunerevisorforbund [bedrift/enhet]
Den norske advokatforening [bedrift/enhet]
Handelshøyskolen i Bodø
Verdipapirfondenes forening [bedrift/enhet]
Regnskap Norge [bedrift/enhet]
Verdipapirsentralen [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Kpmg AS [bedrift/enhet]
Verdipapirforetakenes Forbund [bedrift/enhet]
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund [bedrift/enhet]
Brønnøysundregistrene [bedrift/enhet]
Norsk Crowdfunding Forening [bedrift/enhet]
KnowledgeGroup AS [bedrift/enhet]
Norges Rederiforbund [bedrift/enhet]
Den norske Revisorforening [bedrift/enhet]
Norsk Presseforbund [bedrift/enhet]
Huseiernes landsforbund [bedrift/enhet]
Riksadvokaten [bedrift/enhet]
Skattedirektoratet [bedrift/enhet]
Storebrand [bedrift/enhet]
Norges Bitcoin- og Blockchainforening [bedrift/enhet]
Folketrygdfondet [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Direktoratet for økonomistyring [bedrift/enhet]
Finansmarkedsfondet
Bedriftsforbundet [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
Finansieringsselskapenes forening [bedrift/enhet]
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR) [bedrift/enhet]
ØKOKRIM [bedrift/enhet]
Arbeidsgiverforeningen Spekter [bedrift/enhet]
Statoil Norge AS
Høgskolen i Sørøst-Norge [bedrift/enhet]
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening [bedrift/enhet]
Statistisk sentralbyrå [bedrift/enhet]
Nordic Trustee [bedrift/enhet]
Støttekomiteen for Vest-Sahara [bedrift/enhet]
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Energi Norge [bedrift/enhet]
Deloitte AS [bedrift/enhet]
Forum for Utvikling og Miljø [bedrift/enhet]
Virke Inkasso
Forbrukerrådet [bedrift/enhet]
Pensjonskasseforeningen [bedrift/enhet]
KS [bedrift/enhet]
Redd Barna [bedrift/enhet]
Finans Norge [bedrift/enhet]
Den norske aktuarforening [bedrift/enhet]
Aksjonærforeningen i Norge [bedrift/enhet]
Norges Interne Revisorers Forening [bedrift/enhet]
Caritas Norge [bedrift/enhet]
Norges Juristforbund [bedrift/enhet]
Samtlige departement
Norsk Øko-Forum [bedrift/enhet]
Skatterevisorenes Forening [bedrift/enhet]
Norske Forsikringsmegleres Forening [bedrift/enhet]
Norges takseringsforbund [bedrift/enhet]
EVRY [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen i Norge [bedrift/enhet]
Norsk Hydro ASA [bedrift/enhet]
Econa [bedrift/enhet]
Norsk Kapitalforvalterforening [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Norges eiendomsmeglerforbund [bedrift/enhet]
Handelshøyskolen BI
Statsministerens kontor [bedrift/enhet]
Lotteri- og stiftelsestilsynet [bedrift/enhet]
Changemaker [bedrift/enhet]
Plan Norge [bedrift/enhet]
Norsk Bergindustri [bedrift/enhet]
Norges Bondelag [bedrift/enhet]
Nasdaq OMX Oslo ASA [bedrift/enhet]
Norges Bank [bedrift/enhet]
Bankenes sikringsfond [bedrift/enhet]
Høgskulen på Vestlandet [bedrift/enhet]
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet [bedrift/enhet]
Kommunalbanken Norge
Statens Pensjonskasse [bedrift/enhet]
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk Journalistlag [bedrift/enhet]
Norske finansanalytikeres forening [bedrift/enhet]
Universitetet i Agder [bedrift/enhet]
Arbeids- og velferdsdirektoratet [bedrift/enhet]
Nordic Association of Electricity Traders
Oslosenteret [bedrift/enhet]
Likestillings- og diskrimineringsombudet [bedrift/enhet]