Norske-postlister.no


Viser [61] av [61].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Valsvigveien 3A og 3B - 96/1110 og 96/1109/0/0, utsatt grensemerking
Dokument: Varsel om grensemerking - 96/1109 og 96/1110
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - separering spill-/overvann 152/997 TEGLVERKSVEIEN 48
Dokument: Pålegg - separering spill-/overvann 152/997 TEGLVERKSVEIEN 48
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollfårbakken 7 18/97/0/0, grensejustering
Dokument: Tollfårbakken 7/Straiveien 18 - 18/97, 18/75 og 18/453
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 152/903/0/0 har ikke adresse. 152/903/0/0, fradeling
Dokument: Eiendommen 152/903/0/0 har ikke adresse., melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 14/571/0/0 har ikke adresse. 14/571/0/0, arealoverføring
Dokument: Slettheiveien 70A - 14/891 og 14/571, delingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartal 48 østre del - 150/75/ 150/77/ 150/79/ 150/163/ 150/160/ 150/741/ 150/739/ 150/738/ 150/736/ 150/1765 - oppmålingsforretning
Dokument: Kvartal 48 østre del - 150/75/ 150/77/ 150/79/ 150/163/ 150/160/ 150/741/ 150/739/ 150/738/ 150/736/ 150/1765 - Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kleplandsveien 30 473/67/0/0, arealoverføring
Dokument: Kleplandsveien 30, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamle Årosvei 41 - 420/1/0/0, dispensasjon og delingstillatelse
Dokument: Varsel oppmålingsforretning fradeling en parsell fra 420/1 Gamle Årosvei 41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pramveien 16A 8/84/0/0, deling
Dokument: Pramveien 16A, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamåsen 2 - 62/2/0/0, delingstillatelse
Dokument: Bamåsen 2 - 62/2/0/0, Varsel om oppmålingsforretning.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tangvall - 472/18 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Varsel om merking av grensene på 472/235, 472/236, 472/237 og 472/238
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiskåtangen 14/253/0/0, brygge
Dokument: Fiskåtangen - 14/253 - ferdigattest for brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østerøya 49 - Lindebø brygge - 1/100 1/100/0/0, grunnarbeider VVA
Dokument: Østerøya 49 - Lindebø brygge - 1/100 1/100/0/0, grunnarbeider VVA - Uttalelse KIV Lindebø brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ospeveien 6 og 8 - 12/320 og 12/319 - dispensasjon og delingstillatelse
Dokument: Ospeveien 6 og 8 - 12/320 og 12/319 - rekv. med dispensasjon og delingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - separering spill-/overvann 152/997 TEGLVERKSVEIEN 48
Dokument: Varsel om pålegg - separering spill-/overvann 152/997 TEGLVERKSVEIEN 48
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingebjørgs vei 34A - 37/358/0/0, dispensasjon og delingstillatelse
Dokument: Ingebjørgs vei 34A - 37/358, Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Paulen - 2/25, 2/113, 2/116, 2/254, 2/630 og 2/848 2/113/0/0, delingstillatelse
Dokument: Paulen - 2/25, 2/113, 2/116, 2/254, 2/630 og 2/848, varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand - Topdalsveien 18 - 98/196 - Bofelleskap Topdalsveien - tilsyn
Dokument: Kristiansand - Topdalsveien 18 - 98/196 - Bofelleskap Topdalsveien - tilsyn 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pramveien 16A 8/84/0/0, deling
Dokument: Pramveien 16A - 8/27 og 8/84, dispensasjon og delingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svalekollen 8 14/371/0/0, fradeling
Dokument: Svalekollen 8 - 14/371 - Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 471/701/0/0 - merking av grenser
Dokument: 471/7001 - oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stauslandsveien 97 418/42/0/0, delingstillatelse
Dokument: 418/42 - varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedderheia 246 471/590/0/0, klarlegging av grense
Dokument: Vedderheia 246 - 471/590, varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gransangerveien 32, 34, 36 og 38 14/806/0/0, klarlegging av grense
Dokument: Gransangerveien 32, 34, 36 og 38 - 14/806 - varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørkeliveien 19 12/209/0/0, grensejustering
Dokument: Bjørkeliveien 19 - 12/209 - Oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tømmerstien 3A og Tømmeråsen 10 95/155/0/0, arealoverføring
Dokument: Tømmerstien 1 og Tømmeråsen 3 - 92/92, 95/165, 95/166 95/127, varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dønnestadveien 405 - 104/15/0/0, godkjent fradeling
Dokument: Dønnestadveien 405 - 104/15 - Oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 416/291/0/0, fradeling
Dokument: 416/291/0/0, Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Johan Øydegards vei 16 og 20 - 152/482 og 152/478/0/0, klarlegging av eksisterende grense
Dokument: Johan Øydegards vei 16 og 20 - 152/482 og 152/478/0/0 varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elgstien 66 - 59/22/0/0, klarlegging av grense
Dokument: Elgstien 66 - 59/22/0/0 varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Granittveien 6 - 14 - 63/1320/0/0, arealoverføring
Dokument: Granittveien 6 - 14 - 63/1066, 63/1317, 63/1318, 63/1319, 63/1320 og 63/1321, Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådyrveien 14 - 12/437 12/437/0/0, tilbygg
Dokument: Rådyrveien 14 - 12/437 - Ber om uttalelse til endrede tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåssløyfen 28 59/133/0/0, klarlegging av eksisterende grense
Dokument: Vardåssløyfen 28 59/133 - varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haumyrveien 39 - 61/171 - informasjonsskriv om arbeid på vann- og avløpsanlegg i Haumyrveien og Haumyrlia
Dokument: Haumyrveien 39 - 61/171 - informasjonsskriv om arbeid på vann- og avløpsanlegg i Haumyrveien og Haumyrlia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystveien 558 87/5/0/0, basseng
Dokument: Kystveien 558 - 87/5 - Anmodning om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søvigheia 416/291 - deling
Dokument: Søvigheia 416/291 og 416/298, delingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skyllingsheia 11 13/716/0/0, bolig
Dokument: Skyllingsheia 11 - 13/716 - oppføring boligbebyggelse - anmodning om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindvegen 51A og 51B - 575/137/0/0, seksjonering
Dokument: Lindvegen 51A og 51B - 575/137/0/0, varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - enkeltanledning Søgne Gamle Prestegård
Dokument: Vedtak skjenkebevilling - enkeltanledning Søgne Gamle Prestegård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søvigheia 33 416/304/0/0, godkjent søknad om fradeling
Dokument: Søvigheia 33 416/296, 416/304 og 416/307, varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergstøveien 30 - 1/90/0/0, oppføring av garasje
Dokument: Bergstøveien 30 - 1/90 - Anmodning om uttalelse fra Byantikvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hasselbakken 16 - 13/559/0/0 - klarlegging av grense
Dokument: Hasselbakken 16 - 13/559/0/0 - oppmålingsforretning avholdt 09.06.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Kristiansand Kommune
Dokument: Skjenkebevilling - vedtak enkeltanledning - Kristiansand Kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - separering spill-/overvann 152/1271 St. Olavs vei 22
Dokument: Pålegg - separering spill-/overvann 152/1271 St. Olavs vei 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesåsen 8 - 96/2 - arealoverføring - grensejustering
Dokument: Dvergsneslia 8 - 96/2 - melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dalaneveien 39 - 151/413, bygging av garasjeanlegg
Dokument: Dalaneveien 39, garasjeanlegg - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Måltrostveien 12 14/243/0/0, brygge
Dokument: Fiskåtangen - 14/253 - dispensasjonstillatelse og tillatelse til rive eksisterende bygge samt oppføring av ny
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnes B9 - 96/35 96/26/0/0, delingstillatelse
Dokument: Dvergsnes B9 - 96/35 96/26/0/0, varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hasselbakken 16 - 13/559/0/0 - klarlegging av grense
Dokument: Hasselbakken 16 - 13/559/0/0 - Varsel om oppmålingsforretning.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vragesløyfen 122 og 120 - 1/133, 1/244 og 299/57 - arealoverføringer
Dokument: Vragesløyfen 122 og 120 - 1/133, 1/244 og 299/57, varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Auglandsveien 25 13/102/0/0, godkjent fradeling av ny boligtomt
Dokument: Auglandsveien 25 13/102, varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valhallagata 10 og Tobienborgveien 4 - 152/1634 - klarlegging av eksisterende grense
Dokument: Valhallagata 10 - 152/1634 - Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny E39, Kristiansand Vest - Mandal Øst - Skiltplan
Dokument: Ny E39, Kristiansand vest - Mandal øst, uttalelse på geografiske visningsmål.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjølystveien 62-100 - 150/1833 - delingstillatelse
Dokument: Sjølystveien 62-100 - 150/1833 - oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - Hellinga barnehage - Kristiansand kommune
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - Hellinga barnehage - Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jaktoddveien 23B - 13/1174 - delingstillatelse
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon INN - gjesteelever 2018
Dokument: Refusjonskrav Kristiansand kommune - barn i private barnehager i Grimstad i 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon INN - gjesteelever 2018
Dokument: Refusjonskrav gjesteelev høsten 2018 - Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand - pålegg om fyringsforbud 2016-2017-2018
Dokument: Vedtak om forbud mot bruk - fyringsforbud - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand - pålegg om fyringsforbud 2016-2017-2018
Dokument: Vedtak om forbud mot bruk - fyringsforbud - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken