Norske-postlister.no


Viser [100] av [31 367].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr 2/67 og 2/179 - Vadrettevegen - arealoverføring
Dokument: Gbnr 2/67 og 2/179 - tinglysing av arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 38/78 - Innløsing av feste tomt
Dokument: Dokumenter til tinglysing - Gbnr 38/78 - Innløsing av feste tomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 120/13 - Siljanvegen 103 - arealoverføring
Dokument: Gbnr 120/13 og 120/6 - tinglysing av arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GNR 32 BNR 40 & 47- MELDING OM AREALOVERFØRING TIL TINGLYSING
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Seksjonering - 4/665 - Likollen 18B og 18C
Dokument: Melding til tinglysing - seksjonering av 4/665 - ny innsending
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sletting av heftelse - gnr 82 bnr 16 mfl - Aure kommune
Dokument: Sletting av heftelse - gnr 82 bnr 19 mfl - Aure kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 75/37 - Søknad om seksjonering av Storelia Panorama - Leilegheitsbygg 5 i område FR 4 - Skarsnuten Eiendom AS
Dokument: 75/37 - Seksjonering til tinglysing - Storelia Panorama - Leilegheitsbygg 5 i område FR 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 75/38 - Søknad om seksjonering - Storelia Panorama - Leilegheitsbygg 4 i område FR 4 - Skarsnuten Eiendom AS
Dokument: 75/38 - Seksjonering til tinglysing - Storelia Panorama - Leilegheitsbygg 4 i område FR 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 338/5 - Valebø brygge 100 - oppmålingsforretning
Dokument: Gbnr 338/6, 338/7 og 338/8 - tinglysing av nye matrikkelenheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veigrunn gnr/bnr 48/178
Dokument: Ny oversendelse for tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om fradeling av grunneiendommer - for opprettelse av offentlig vegareal iht gjeldende reguleringsplan - 15/765
Dokument: Melding til tinglysing - opprettelse av 8 nye eiendommer fra 15/765
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erklæring om utkragning over gnr 40 bnr 101
Dokument: Tinglysing av erklæringer knyttet til kommunal eiendom gnr 40 bnr 101, Sandnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 50 bnr 85 - Grunneiendom
Dokument: Anmodning om tinglysing av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 700336 Salg Vetan Nøtterøy - gnr 34 bnr 6
Dokument: Færder kommune - Tinglysing av skjøte og endring av hjemmelshaver til gnr 34 bnr 26 i Færder kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 268/14 og 268/116 - Berganåsen - arealoverføring
Dokument: Gbnr 268/14 og 268/116 - tinglysing av arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 96 bnr 1 - Grunneiendom
Dokument: Anmodning om tinglysing av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 29 bnr 203 - Seksjonering
Dokument: Anmodning om tinglysing av dokumenter - sletting av seksjonering på gnr 29 bnr 203
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om deling av eiendommen 5037/275/19 Gamle Kongeveg 84 - Nordbohus Utvikling AS
Dokument: Oversendelse melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avhending - Kjoselvdalen i Tromsø kommune
Dokument: Sletting av diverse heftelser - Kjoselvdalen - Gnr 12 bnr 2 mfl - Tromsø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 22/14, 22/28 og 22/93 - Arealoverføringer
Dokument: Gbnr. 22/14, 22/28 og 22/93 - Neste ny melding til Tinglysing av arealoverføringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Komsa 27/ 29/ 30/ 31/ - Områdefredning - Alta kommune, Troms og Finnmark
Dokument: Komsa 27/ 29/ 30/ 31/ - Angående tinglysning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 38 bnr 597 - Grunneiendom
Dokument: Anmodning om tinglysing av fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overføring av festeavtaler i forbindelse med erverv av eiendommer
Dokument: Endring av festeavtale på eiendommen 5406-109/5/24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overføring av festeavtaler i forbindelse med erverv av eiendommer
Dokument: Endring av festeavtale på eiendommen 5406-109/5/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidlar - Folkehelse og planarbeid
Dokument: TINGLYSING AV AVTALE TURSTI SIGGJO, EIGEDOMAR 6/1, 9/6, 9/11, 9/26 OG 9/146
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GNR 46 BNR 5, 12 OG 25- MELDING OM AREALOVERFØRING OG ERKLÆRINGER TIL TINGLYSING
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veigrunn gnr/bnr 48/178
Dokument: Oversendelse for tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om matrikkulering - Gnr/Bnr 94/2
Dokument: TINGLYSING AV MATRIKKELEINING 94/98
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 226/1 og 226/53 - Ånnerødvegen - arealoverføring
Dokument: Gbnr 226/1 og 226/53 - tinglysing av arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 108/82 - Gargoveien 39 - pantefrafall
Dokument: Sletting av pantobligasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sletting av heftelse - gnr 201 bnr 1 og 4 - Nærøysund kommune
Dokument: Sletting av heftelse - gnr 201 bnr 1 og 4 - Nærøysund kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 206/687 - Sildevikveien - oppføring enebolig, garasje og hybel - Gro og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Behandling etter matrikkelloven
Dokument: Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 66 Bnr 23 - Deling av landbrukseiendom med formål tilleggsarealer til Gnr 65 Bnr 1
Dokument: Gnr 66 Bnr 23 - Melding til tinglysing - Tinglysing av eiendommen Gnr 66 Bnr 70. (Deling av landbrukseiendom med formål tilleggsarealer til Gnr 65 Bnr 1)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sletting av heftelse - gnr 82 bnr 16 mfl - Aure kommune
Dokument: Sletting av heftelse - gnr 82 bnr 19 mfl - Aure kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling/justering av grunneigedom, gnr/bnr 66/4
Dokument: Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing av eldre registrert festegrunn
Dokument: Tinglysing av eldre registrert festegrunn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innløsning av festetomt - gnr. 20/19/536 - Mobekkgata 29 A og B
Dokument: Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing
Dokument: Anmodning om tinglysning av sju nyopprettede matrikkelenheter i Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 105 bnr 5, Hjellestadvarden 57 - Deling av grunneiendom
Dokument: Dokument til tinglysing, gnr 105 bnr 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 34 bnr 595, Skranevegen 52 - Lov om eiendomsseksjonering
Dokument: Godkjent seksjonering til tinglysing, gnr 34 bnr 595, Skranevegen 52
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 186 bnr 97, 124, 225 og 681 - Krav om sammenslåing
Dokument: Dokument til tinglysing, gnr 186 bnr 97, 124, 225 og 681
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 189 bnr 436, Myrdalsvegen 46 A m.fl. - Lov om eiendomsseksjonering
Dokument: Godkjent seksjonering til tinglysing, gnr 189 bnr 436, Myrdalsvegen 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 167 bnr 654, Rotthaugsgaten 2 - Lov om eiendomsseksjonering
Dokument: Godkjent seksjonering til tinglysing, gnr 167 bnr 654, Rotthaugsgaten 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 280/15 - delingssøknad, Aunelund Eiendom AS
Dokument: Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 5037/99/1/88 Tomtvassvegen 922 - Skogn og Grønningen Almenninger
Dokument: 5037/99/1/88 - Oversendelse til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av punktfeste på eiendommen 5037/198/1 Åsen bygdealmenning - Eksisterende hytte tomt nr 29 5037/198/1/40 Innerfjellet 29
Dokument: 5037/198/1/40 - Oversendelse til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av punktfeste på eiendommen 5037/198/1 Åsen Bygdealmenning - Eksisterende hytte tomt nr 102 - 5037/198/1/58 Ytterfjellet 102
Dokument: 5037/198/1/58 - Oversendelse til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av punktfeste på eiendommen 5037/316/1 Frol bygdealmenning - Eksisterende hytte 5037/316/1/114
Dokument: 5037/316/1/114 - Oversendelse til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 45 bnr 613 - Seksjonering
Dokument: Anmodning om tinglysing av dokumenter - seksjonering på gnr 45 bnr 613 og bruksretter på bnr 608
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 295/10 og 1515/5 - sammenslåing av eiendommer, Trøndelag fylkeskommune
Dokument: Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/1794 - Seksjonering
Dokument: Gbnr 12/1794 - 3. gangs melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/1416 - Furuset 15A og 15B - seksjonering
Dokument: Gbnr 2/1416 - tinglysing av eierseksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innløsning festetomt gbnr. 106/231
Dokument: Tinglysing av skjøte gnr. 106 bnr. 231
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 40/56 - Kjøp av kommunal tilleggstomt
Dokument: Dokumenter til tinglysing Gbnr 40/149
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing
Dokument: Anmodning om tinglysning av tre nyopprettede matrikkelenheter i Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gammelseterlia 42, arealoverføring fra gbnr. 33/408 til 33/437
Dokument: Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GNR 1 BNR 15- MELDING OM OPPRETTING AV EIERSEKSJONER TIL TINGLYSING
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 168 bnr 485, Kirkegaten 10 - Lov om eiendomsseksjonering
Dokument: Godkjent seksjonering til tinglysing, gnr 168 bnr 485, Kirkegaten 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 6/426 i Asker kommune - hjemmelsoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KARTPAKKE 110/279 ALVSVÅG
Dokument: ERKLÆRING KONSESJONSFRITAK AREALOVERFØRING 110/13 TIL 110/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KARTPAKKE 110/279 ALVSVÅG
Dokument: TINGLYSING AV AREALOVERFØRING 110/13 TIL 110/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp av tomt på Høknes 18/1
Dokument: 5007 - 18/500 Tinglysing av skjøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling / justering av grunneiendom - 20/538 og 20/1051
Dokument: Melding til tinglysing, arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 91/51 - Båtstøveien/Strandsletta - oppretting av tilleggsareal til gbnr. 91/15
Dokument: Gbnr. 91/65 - Ber om retting av feil i grunnboka etter tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 162 bnr 501, Camilla Collets gate 10 - Lov om eiendomsseksjonering
Dokument: Godkjent seksjonering til tinglysing, gnr 162 bnr 501, Camilla Colletts Gate 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling / justering av grunneiendom - 20/538
Dokument: Melding til tinglysing, arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4539 - Amtmand Aalls gate 60 - arealoverføring
Dokument: Gbnr 300/2736 og 300/4539 - tinglysing av arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 42/62 - Salg av kommunale festetomter
Dokument: Dokumenter til tinglysing - Gbnr 42/62 - Salg av kommunale festetomter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 35/108 - Salg av kommunale festetomter
Dokument: Dokumenter til tinglysing Gbnr 35/108
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 38 bnr 228 - Seksjonering
Dokument: Anmodning om tinglysing av dokumenter - seksjonering på gnr 38 bnr 228
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pumpestasjon og ledninger på Usken gnr 96 bnr 2
Dokument: Tinglysning på gnr 96 bnr 2 i Sandnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 69 bnr 3011 - Grunneiendom
Dokument: Anmodning om tinglysing av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omklassifisering av kommunale gang- og sykkelveier i Sandnes kommune
Dokument: Anmodning om tinglysing av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Melding til tinglysing - gbnr 43.25, 42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Seksjonering - 4/665 - Likollen 18B og 18C
Dokument: Melding til tinglysing - seksjonering av 4/665
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 164 bnr 1060, Torggaten 9 - Lov om eiendomsseksjonering
Dokument: Godkjent reseksjonering til tinglysing, gnr 164 bnr 1060, Torggaten 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 162 bnr 243, Jonas Lies vei 22 - Lov om eiendomsseksjonering
Dokument: Godkjent seksjonering til tinglysing, gnr 162 bnr 243, Jonas Lies Vei 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 164 bnr 503, Sydneshaugen 19 - Lov om eiendomsseksjonering
Dokument: Godkjent seksjonering til tinglysing, gnr 164 bnr 503, Sydneshaugen 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 137 bnr 501, Stiaberget 203 m.fl. - Lov om eiendomsseksjonering
Dokument: Godkjent seksjonering til tinglysing, gnr 137 bnr 501, Stiaberget 203, 205, 207
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 115 bnr 275, Sandslimarka 249 - Lov om eiendomsseksjonering
Dokument: Godkjent seksjonering til tinglysing, gnr 115 bnr 275, Sandslimarka 249
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/1416 - Furuset 15A og 15B - seksjonering
Dokument: Gbnr 2/1416 - tinglysing av eierseksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sletting av tinglyst erklæring - Avskjermet
Dokument: Sletting av erklæring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 44 bnr 8 - Arealoverføring
Dokument: Anmodning om tinglysing av arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 502/948 - Deling - Behandling etter matrikkeloven
Dokument: Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 96 bnr 625, Fanaflaten 18 D - Deling av grunneiendom
Dokument: Dokument til tinglysing, gnr 96 bnr 471
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stubøvegen 54, gNR 255/25, 64 og 122
Dokument: Sammenslåing av matrikkelenheter, melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 129 bnr 66, Håkonshellaveien 205 - Deling av grunneiendom
Dokument: Dokument til tinglysing, gnr 129 bnr 66, Håkonshellaveien 205
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 58 Bnr 23 - Deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til Gnr 58 Bnr 31
Dokument: Gnr 58 Bnr 23 - Melding til tinglysing - Deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til Gnr 58 Bnr 31
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Hå - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Nedkvittering av pant
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...