Norske-postlister.no


Viser [100] av [33 971].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: K - 36/3 - Staalane - Søknad om frådeling - Samanføying og grensejustering - Dispensasjon
Dokument: K - 36/3 og 36/49 - Ståland - Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: N - 38/54/116 - Felehovet nord - Søknad om frådeling av tomter
Dokument: N - 38/661- Felehovet nord EH7 - Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 38 bnr 2247 - Grunneiendom
Dokument: Anmodning om tinglysing av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/907 - Lergravstrand 11 - arealoverføring
Dokument: Gbnr 221/907 og 221/220 - tinglysing av arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/256 - Bjørnstjerne Bjørnsons gate 11 - arealoverføring
Dokument: Gbnr 300/256 og 300/2743 - tinglysing av arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing av avtale mellom NIL og 13/2 - vurdering i forhold til oppmålingsplikt og konsesjon - anlegg og drift av rulleskiløype med lysanlegg og snøproduksjon
Dokument: Vurdering i forhold til oppmålingsplikt - tinglysing av avtale - lysløype/rulleskiløype
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 40/65 - Kjøp av kommunal tilleggstomt - gbnr 40/117
Dokument: Dokumenter til tinglysing Gbnr 40/160 - Gbnr 40/65 - Kjøp av kommunal tilleggstomt - gbnr 40/117
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Boligfelt B3, Trekanten - Naboer og grunneiere
Dokument: Sletting av refusjonskrav - gnr. 109 bnr. 65 i Sandnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/128/0/0 Nørstebøen 24 A, seksjonering, 2 boligseksjoner
Dokument: Feil på kartvedlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 52 bnr 73 - Grunneiendom
Dokument: Anmodning om tinglysing av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 241 bnr 96 og 134 - Arealoverføring
Dokument: Gnr 241 bnr 134 og bnr 96 anmodning om tinglysning av arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 166 bnr 1139, Kalfarveien 53 - Deling av grunneiendom
Dokument: Dokument til tinglysing, gnr 166 bnr 1139
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 114 bnr 71 Storesåta 12 A - Deling av grunneiendom
Dokument: Dokument til tinglysing, gnr 114 bnr 71
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 35 bnr 3, Søreidåsen - Oppmålingsarbeid
Dokument: Dokument til tinglysing, gnr 35 bnr 765
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/726 - Bergermoen - Salg av eiendom
Dokument: 150/1091 - Sletting av dokumenter fra grunnbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/726 - Bergermoen - Salg av eiendom
Dokument: 150/1085 - Sletting av dokumenter fra grunnbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/726 - Bergermoen - Salg av eiendom
Dokument: 150/1092 - Sletting av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/726 - Bergermoen - Salg av eiendom
Dokument: 150/1093 - Sletting av dokumenter fra grunnbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/1094 - Musemyrveien - Vei Bane Nor tomt
Dokument: 150/1094 - Sletting av dokumenter fra grunnbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/777 - Musemyrveien 55 - Grunnbok
Dokument: 150/777 - Sletting av dokumenter fra grunnbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/872 - Musemyrveien 55 - Grunnbok
Dokument: 150/872 - Sletting av dokumenter fra grunnbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/726 - Bergermoen - Salg av eiendom
Dokument: 150/1089 - Sletting av dokumenter fra grunnbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/726 - Bergermoen - Salg av eiendom
Dokument: 150/1090 - Sletting av dokumenter i grunnbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 59/1/17 - Rising Terrasse 3b - fradeling
Dokument: Gbnr 59/17 - tinglysing av ny matrikkelenhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Seksjonseringssak - 3/3147 - Verkslia 4
Dokument: Verkslia 4 - 3/3147 - melding til tinglysing
Filer:
Sak: 100/143 - Søknad om seksjonering
Dokument: 100/143 Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 167 bnr 576, Nye Sandviksveien 69 C - Lov om eiendomsseksjonering
Dokument: Tinglysing - Retur av dokument pga mangler, gnr 167 bnr 576
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 286 bnr 27, Andreas Gjelleviks veg 7 - Lov om eiendomsseksjonering
Dokument: Godkjent seksjonering til tinglysing, gnr 286 bnr 27, Andreas Gjellesviks Veg 7 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/95 - Søknad om deling/justering av grunneigedom
Dokument: 150/95 Erklæring til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/135-136 - Hoppestad - fradeling
Dokument: Gbnr 12/140 - 12/146 - tinglysing av nye matrikkelenheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr - 1/874 og 1/875 - krav om sammenslåing
Dokument: Gbnr 1/874 og 1/875 - sammenslåing av matrikkelenheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tidemands gate 21 A og B - Reseksjonering seksjon 1 og 3 bytter utvendig bod
Dokument: Sendt til tinglysing - Tidemands gate 21 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 298 bnr 4, Langedalen 358 - Deling av grunneiendom
Dokument: Dokument til tinglysing, gnr 298 bnr 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trøndelag fylkeskommune - Meråkerhallen med skytebane - forhåndssamtykke til overdragelse av spillemiddelfinansiert anlegg
Dokument: Begjæring om sletting av pantobligasjon - gnr. 35, bnr. 36 i Meråker kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 50/1740 - Overskjøting av eiendom
Dokument: Gbnr. 50/1740 - Tinglysing av skjøte - Ålesund kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny stadion - Sandnes stadion- Leieavtale og tomt
Dokument: Tinglysning av Pantedokument og Erklæring om rettighet i fast eiendom, kommune 1108 gnr 69 bnr 3115 snr 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing
Dokument: Ny innsending av anmodning om tinglysning av arealoverføring i Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogholtveien 9 A-B - Seksjonering med uteareal
Dokument: Oversending til tinglysing - Skogholtveien 9 A-B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/94 - Bakkelivegen 15 og 18 - Delesak
Dokument: 150/94 - Melding til tinglysing, ny grunneiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frafall av heftelser - 2020
Dokument: Sletting av heftelse gnr. 29 bnr. 380 i Sandnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 72/19 - Borgevegen 37 - fradeling
Dokument: Gbnr 72/279 - tinglysing av ny matrikkelenhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innløsning festetomt gbnr. 106/1140
Dokument: Tinglysing av skjøte - gbnr. 106/1140
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/125 - Festeavgift
Dokument: Tinglysing av skjøte - gbnr. 106/125
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 119 bnr 37 - Deling av grunneiendom
Dokument: Dokument til tinglysing, gnr 119 bnr 1006-1010
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 152 bnr 56 og gnr 153 bnr 333 - Krav om sammenslåing
Dokument: Dokument til tinglysing, gnr 152 bnr 56 og gnr 153 bnr 333
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjemmel til gnr. 99 bnr. 31 i Rana kommune
Dokument: Hjemmel til gnr. 31 bnr. 99 i Rana kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sofienberggata 21 - 25 - Schæffers gate 2 - 10 - Seksjonering
Dokument: Oversending til tinglysing - Sofienberggata 21-25 Schæffers gate 2-10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eilert Sundts gate 26 - Reseksjonering
Dokument: Oversending til tinglysing - Eilert Sundts gate 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om fradeling av tomter til boligformål - 5037/16/2 og 5037/16/167 Nesheimvegen - Bolig Eiendom AS
Dokument: Oversendelse melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing
Dokument: Anmodning om tinglysning av en nyopprettet matrikkelenhet i Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing
Dokument: Anmodning om tinglysning av fire nyopprettede matrikkelenheter i Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 23/3, 23/110 - Steinsetbygdvegen 2782 - Arealoverføring-Oppmålingsforretning
Dokument: Melding til tinglysing arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 1/133 og 1/144 Frichs Motell og Spiseri Hjerkinnhus AS. Søknad om arealoverføring og tomtedeling
Dokument: Oppretting av ny grunneiendom gnr. 1 bnr. 146 - Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innkrevjing 2019
Dokument: Sletting av obligasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 70/742 Eneboligtomt - Ekorntoppen
Dokument: Dokumenter til tinglysing Gbnr 70/742
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 53 bnr 50 - Eiendom som mangler i kartet
Dokument: Gnr 53 bnr 50 - Ytterligere opplysinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...