Norske-postlister.no


Viser [100] av [42 460].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Innbyggerundersøkelsen 2021 - kommunikasjon
Dokument: Innbyggerundersøkelsen - vurdering av endring i responsskala
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om utfasing av mobile enheter
Dokument: Varsel om utfasing av mobile enheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle henvendelser om forvaltningsloven/eforvaltningsforskriften
Dokument: Spørsmål om eForvaltningsforskriften - forslag til svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsregnskapet for 2020
Dokument: Statsregnskapet 2020 - Forklaring statsregnskapet 2020 - enkelte oppfølgingsspørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvidelse av lokaler - Digdir Leikanger
Dokument: Søknad om brukerfinansiert byggeprosjekt - utvidelse av kontorbygg for Digitaliseringsdirektoratet Leikanger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet og styringsdialogen 2021 - KMD - Styringsdokumenter
Dokument: ROS - vurdering - avklaring om rapportering pr 15.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: S-rapport for Digitaliseringsdirektoratet 2021
Dokument: Godkjent S-rapport periode 202100
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Europarådet - Unge nasjonale minoriteters politiske deltakelse
Dokument: Svar på bestilling - Europarådet - spørreskjema til statene om unge nasjonale minoriteters politiske deltakelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - Innføre adgang til fjernmøter og elektronisk signering i IKS-loven
Dokument: Departementsforeleggelse - Innføre adgang til fjernmøter og elektronisk signering i IKS-loven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adgangskort til departementene og Regjeringskvartalets fellesområder
Dokument: Adgangslister KMD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimarapportering til ESA
Dokument: Bestilling – innspill til Norges rapportering i tråd med klimaavtalen med EU
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsigelsessak til kommuneplan for Brønnøy for perioden 2019-2030
Dokument: Anmodning om innspill ifb. innsigelsessak til kommuneplan for Brønnøy for perioden 2019-2030
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etatsstyringsmøter 2021 - KMD og Digdir
Dokument: Strategimøte 12.02.2021 - presentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3D modeller av strandsonen - søknad til KMD
Dokument: 20/5192 Veileder for strandsonen i 3D - Regnskap fra kommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat - Covid-19-notat
Dokument: Utkast til r-notat - Covid-19-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tariffavsatte kompetansemidler 2018 - 2020 - e-læringskurs i mangfoldsrekruttering - Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Dokument: Sluttrapport tariffavsatte kompetansemidler 2018-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotat
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotat
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast regjeringsnotat
Dokument: Utkast regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer i statsborgerloven
Dokument: Departementsforeleggelse av utkast til Prop. L
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: KMD Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - utkast til strategi for bedre og mer effektive administrative tjenester i departementsfellesskapet (2016 - 2025)
Dokument: Videreføring av rollen som innføringskoordinator
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: S-rapport for Digitaliseringsdirektoratet 2021
Dokument: Oversendelse av godkjent S-rapport 2021.01
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regjeringens Digitaliseringsutvalg (RDU)
Dokument: Regjeringens digitaliseringsutvalg 120221 - agenda og saksfremlegg - Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotater
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotat
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotat
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - Utkast til Prop. L om endringer i vegtrafikkloven
Dokument: Departementsforeleggelse - Utkast til Prop. L om endringer i vegtrafikkloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på byggesak - Vinje - 78/1 - fradeling
Dokument: Anmodning - oppnevning av settestatsforvalter - klage på byggesak - Vinje - 78/1 - fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Effektprosjektet - Arbeidet med fellesløsninger for departementene
Dokument: Videreføring av rollen som innføringskoordinator - Forespørsel om oppnevning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skate 2020 - diverse saker
Dokument: Oversending av Skates erfaringsrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regional sikkerhetsavdeling HSØ - anmodning om statlig plan
Dokument: Regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst RHF – anmodning om gjennomføring som statlig reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskapsavdelingen som ressurs- og kompetansesenter for statens eierutøvelse 2021
Dokument: Oppdatert plan for eierfaglig kompetanseutvikling i staten 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsregnskapet for 2020
Dokument: Statsregnskapet 2020 - tilsagnsfullmakt post 25 - spørsmål og svar - forklaringer til statsregnskapet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ocean Space Centre
Dokument: Foreleggelse av leiekontrakt for midlertidige lokaler ved gjennomføring av byggeprosjektet Ocean Space Centre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - utkast til proposisjon om endringer i voldsoffererstatningsloven ( ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] grensen )
Dokument: Departementsforeleggelse - utkast til proposisjon om endringer i voldsoffererstatningsloven ( ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] grensen )
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotat
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til fem regjeringsnotater
Dokument: Utkast til fem regjeringsnotater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsigelse - Reguleringsplan for Finnåsen hytteområde i Levanger kommune
Dokument: Uttalelse til insigelsessak - Reguleringsplan for Finnåsen hytteområde i Levanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: R-notat
Dokument: Svar på utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansund - klage byggesak - 113/158 - Kvitnesveien 1 - tilbygg og nytt uthus - jfr. sak 20/3690
Dokument: Kristiansund kommune - klage byggesak - 113/158 - anmodning om oppnevning av settestatsforvalter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansund - klage byggesak - 6/31 - Dr Werrings gate 5 - uteoppholdsareal
Dokument: Kristiansund kommune - klage byggesak - 6/31 - anmodning om oppnevning av settestatsforvalter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansund - klage byggesak - 32/136 - Vårstien 24 - fjerning av takoverbygg - jfr. sak 18/1386 og 21/678
Dokument: Kristiansund - klage byggesak - 32/136 - anmodning om oppnevning av settestatsforvalter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansund - klage byggesak - 32/136 - Vårstien 24 - plassering av hus - Jfr. sak 18/1386 og 21/677
Dokument: Kristiansund kommune - klage byggesak - 32/136 - anmodning om oppnevning av settestatsforvalter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsigelse til kommuneplanens arealdel i Gjøvik kommune
Dokument: Innsigelsessak om kommuneplanens arealdel i Gjøvik kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse forvaltningsrett 2021
Dokument: Endring av forskrifter - avklaring om adgangen til å fremme forslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - Lovproposisjon: Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.)
Dokument: Departementsforeleggelse - Lovproposisjon: Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til Prop. L om endringer i mineralloven - departementsforeleggelse
Dokument: Utkast til Prop. L om endringer i mineralloven - departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - Prop S om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Programmet for et digitalt Europa (2021-2027)
Dokument: Departementsforeleggelse - Prop. S om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Programmet for et digitalt Europa (2021–2027)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strategi for små byer og større tettsteder
Dokument: Disposisjon for strategi for små byer og større tettsteder - Tilbakemelding på forespørsel om innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - utkast Prop XL midlertidig koronalov for barnevernet og fylkesnemnda
Dokument: Departementsforeleggelse - utkast til Prop L - forlengelse av midlertidig koronalov for barnevernet og fylkesnemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - Utkast til prop. xx L - Endringer i markedsføringsloven - Merking av retusjert reklame mv.
Dokument: Departementsforeleggelse - Utkast til prop. xx L - Endringer i markedsføringsloven - Merking av retusjert reklame mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk
Dokument: Gjennomføring av delegerte rettsakter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - Prop. S om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Programmet for et digitalt Europa (2021-2027)
Dokument: Departementsforeleggelse - Prop. S om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Programmet for et digitalt Europa (2021–2027)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barents Elektronikk AS - ENA
Dokument: Innstilling - klage over avslag på søknad om autorisasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barents Elektronikk AS - ENA
Dokument: Oversendelse av innstilling - klage over avslag på søknad om autorisasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interdepartementalt samarbeid om sårbare barn og unge under Covid 19-pandemien
Dokument: Kopi av brev til orientering om tiltaksbyrde for barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felles supplerende tildelingsbrev 2021 - Prosess og frister
Dokument: 1. supplerende tildelingsbrev - 2021 - Innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortingsmelding om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet
Dokument: Stortingsmelding om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet - anmodning om innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse forvaltningsrett 2021
Dokument: Utkast til innstilling - innspill vedrørende omtale av forvaltningslovens virkeområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop. S om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Programmet for et digitalt Europa 2021-2027 - departementsforeleggelse
Dokument: Prop. S om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Programmet for et digitalt Europa 2021-2027 - departementsforeleggelse - uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regjeringens digitaliseringsutvalg (RDU) - Møter - 2019 og 2020
Dokument: Møte i regjeringens digitaliseringsutvalg (RDU) 12022021 - Deltakelse fra BFD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...