Norske-postlister.no


Viser [100] av [935].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ansettelse rådgiver/seniorrådgiver - testleder - Regnskapsdivisjonen, avdeling teknologi og systemforvaltning
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse rådgiver innen sikkerhet og skytjenester - divisjon for offentlige anskaffelser, avdeling for prosess
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse lærling i kontor- og administrasjonsfaget - Strategi- og fellestjenestedivisjonen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse førstekonsulent / rådgiver - Regnskapsdivisjonen, avdeling for behov til betaling
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse avdelingsdirektør - Divisjon for styring, organisering og ledelse, avdeling for forvaltning av økonomiregelverket
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse rådgiver/seniorrådgiver prosjektleder - Regnskapsdivisjonen, avdeling for prosjekt, økonomi og avtaler
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse seniorrrådgiver IT-strateg og porteføljekoordinator - Strategi- og fellestjenestedivisjonen, IT-avdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse førstekonsulent/rådgiver medarbeider, strategisk HR-rådgivning - Avdeling for kompetanseutvikling, seksjon for arbeidsgiverstøtte
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse rådgiver innen statistikk og analyse - Regnskapsdivisjonen, avdeling for kunde- og kompetansetjenester
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse førstekonsulent/rådgiver - HR-medarbeidar, rekrutteringsstøtte (vikariat) - Strategi- og fellestjenestedivisjonen, strategi-, organisasjonsutviklings- og HR-avdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse - seniorrådgivere - strategisk ledelse av offentlige anskaffelser - offentlig anskaffelselsedivisjonen, avdeling for styring og kompetanse
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse - rådgiver betalingsformidling - Divisjon for styring, organisering og ledelse, seksjon regelverk og betalingsformidling
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse rådgiver/seniorrådgiver (Applikasjonskonsulent Unit4 ERP) - Regnskapsdivisjonen, avdeling for regnskap og rapportering
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse førstekonsulent/rådgiver, kundeveileder - Regnskasdivisjonen, avdeling for kunde- og kompetansetjenester
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbudsforespørsel - IT utviklere 2021
Dokument: Kunngjøring av kontraktsinngåelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbudsforespørsel - SAP konsulent (Tid og reise)
Dokument: Kunngjøring av kontraktsinngåelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse seniorrådgiver fagleder integrasjon - Strategi- og fellestjenestedivisjonen, IT-avdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse to rådgivere - Aanskaffelsesdivisjonen, avdeling digital transformasjon
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse rådgiver/seniorrådgiver - avdeling for kompetansetjenester, styring og ledelse, seksjon for ledelse og kompetanseutvikling
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse rådgiver/seniorrådgiver iIntegrasjonsutvikler - Strategi- og fellestjenestedivisjonen, IT-avdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse seksjonssjef - arkitektur og teknologiutvikling - Anskaffelsesdivisjonen, avdeling digital transformasjon i anskaffelsesdivisjonen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse seksjonssjef - teknologianvendelse - Anskaffelsesdivisjonen, avdeling digital transformasjon
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettele seksjonssjef tilskudd - divisjonen for styring, organisering og ledelse, seksjon for tilskudd
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse seniorrådgiver innen strategiske anskaffelser - Strategi- og fellestjenestedivisjonen, styrings- og økonomiavdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: UTLYSNINGSTEKST K&P-SJEF
Filer:
Sak: Ansettelse rådgiver/seniorrådgiver i StartOff - Offentlig anskaffelsedivisjone, Avdeling for partnere og leverandører
Dokument: Kunngjørng av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Minikonkurranse - konsulentbistand innkjøp- og fakturaløsningen i Unit4 ERP
Dokument: Kunngjøring av konkurranse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpen anbudskonkurranse – inngåelse av rammeavtale for kommunkasjonstjenester
Dokument: Kunngjøring av kontraktsinnåelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpen anbudskonkurranse – inngåelse av rammeavtale for kommunkasjonstjenester
Dokument: Åpen anbudskonkurranse - Inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av kommunikasjonstjenester - kunngjøring av konkurranse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse rådgiver/seniorrådgiver - Avdeling for kompetansetjenester styring og ledelse, seksjon styring
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse prosjektleder (rådgiver/seniorrådgiver) - Lønnsdivisjonen, avdeling for fag og produktutvikling
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse seniorrådgiver applikasjonskonsulenter SAP HR - Lønnsdivisjonen, Avdeling for tid og reise
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse førstekonsulent/rådgiver - Divisjon for offentlige anskaffelser i DFØ, i avdeling for partnere og leverandører
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse rådgiver / seniorrådgiver - Avdeling for kompetansetjenester styring og ledelse, seksjon for styring
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse rådgiver/seniorrådgiver integrasjonsutvikler - Strategi- og fellestjenestedivisjonen, IT-avdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse seniorrådgiver - utvikler / seniorutvikler - Strategi- og fellestjenestedivisjonen, IT-avdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse rådgivere/seniorrådgivere - Unit4 ERP - Regnskapsdivisjonen, avdeling for behov til betaling
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veiledende kunngjøring - tjenester tilknyttet Drupal CMS
Dokument: Konkurranse med forhandling - Digitaliseringspartner for DFØ innenfor nettjenester - kunngjøring av kontraktsinngåelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innbyggerundersøkelsen 2021 - anskaffelser
Dokument: Åpen anbudskonkurranse - Inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av eller bistand til utvalgsundersøkelser - kunngjøring av spørsmål og svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innbyggerundersøkelsen 2021 - anskaffelser
Dokument: Åpen anbudskonkurranse - Inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av eller bistand til utvalgsundersøkelser - kunngjøring av kontraktsinngåelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse førstekonsulent - midlertidig stilling som stabsmedarbeider - Styrings-, organiserings- og ledelsesdivisjonen, stab
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse seniorrådgiver - fagleder integrasjon - Strategi- og fellestjenestedivisjonen, IT-avdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse seksjonssjefer - Lønnsdivisjonen, avdeling lønnsfag
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: StartOff-prosjekt Sunnaas sykehus
Dokument: Deltakelse i startoff-prosjekt med Sunnaas syhkehus - kunngjøring av konkurranse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Rekrutteringsbistand til Lønnsdivisjonen
Dokument: Rekrutteringsbistand til DFØ Lønnsdivisjonen - kunngjøring av konkurranse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse rådgiver/seniorrådgiver nettverksspesialist - Strategi- og fellestjenestedivisjonen, IT-avdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse rårdgiver - IT-rådgiver (Webinartenester - service og kommunikasjon) - Strategi- og fellestjenestedivisjonen, IT-avdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse førstekonsulent junior IT-utvikler - Lønnsdivisjonen, avdeling for teknologi og forvaltning
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse rådgiver/seniorrådgiver ABAP-utviklere / IT-utviklere - Lønnsdivisjonen, avdeling for teknologi og forvaltning
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse rådgiver/seniorrådgiver - Lønnsdivisjonen, avdeling for fag og produktutvikling
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse seniorrådgiver internrevisjonssjef
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse av distribusjonskanal for utgående faktura
Dokument: Åpen anbudskonkurranse - Anskaffelse av distribusjonskanal for utgående faktura - kunngjøring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse seniorrådgiver IT-arkitekt - Strategi- og fellestjenestedivisjonen, IT-avdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse seniorrådgiver ledelse og kompetanseutvikling - Ledelsesavdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kråkøya - del av sone 7 - detaljregulering
Dokument: Kunngjøring - Kråkøya - del av sone 7 - detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse - rådgiver traineestilling - Ledelsesavdelingen, seksjon arbeidsgiverstøtte
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse - seksjonssjef - kontor- og reiseavtaler, leder Statens innkjøpssenter - Offentlig anskaffelsedivisjonen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse - seksjonssjef ikt-avtaler - Offentlig anskaffelsesdivisjonen, Statens innkjøpssenter
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting rådgiver - jurist - Regnskapsdivisjonen, avdeling for prosjekt, økonomi og avtaler
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting seksjonssjef - innkjøp, faktura og betaling - Regnskapsdivisjonen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting - seniorrådgiver - faglig leder StartOff - Divsjon for offentlige anskaffelser
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting førstekonsulent/rådgiver/seniorrrådgiver - lønnsmedarbeider - Lønnsdivisjonen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilseting seniorrådgiver ledelse og lederutvikling, traineestilling - Ledelsesavdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dynamisk innkjøpsordning utførende konsulenttjenester innen skytjenester – tilbudsforespørsel systemutviklere Digitilskudd
Dokument: Kunngjøring av kontraktsinngåelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbudsforespørsel - SAP konsulent til Lønnsdivisjonen seksjon Tid
Dokument: Tilbudsforespørsel - SAP-konsulent til seksjon Tid - kunngjøring av kontraktsinngåelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting seniorrådgiver - fagspesialist IAM - Strategi- og fellestjenestedivisjonen, IT-avdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting rådgiver/seniorrådgiver - IKT-Jurist - Offentlig anskaffelsedivisjonen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dynamisk innkjøpsordning - Tilbudsforespørsel - Tekniske ressurser til Markedsplass for skytjenester, Ny Doffin og StartOFF
Dokument: Tilbudsforespørsel - Tekniske ressurser til Markedsplass for skytjenester, Ny Doffin og StartOFF - kunngjøring av kontraktsinngåelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting rådgiver/senorrådgiver, prosjektleder innkjøp - IKT - Offentlig anskaffelsedivisjonen, statens innkjøpssenter
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting rådgiver/seniorrådgiver - prosjektleder innkjøp reiseområdet - Offentlig anskaffelsesdivisjonen, statens innkjøpssenter
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting seniorrådgiver fagleder IAM - IT-avdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse av budsjettverktøy
Dokument: Anskaffelse av budsjettverktøy - kunngjøring av konkurranse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting rådgiver/seniorrådgiver controller - Regnskapsdivisjonen, avdeling for prosjekt, økonomi og avtaler
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting Divisjonsdirektør styring, organisering og ledelse
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpen anbudskonkurranse – inngåelse av rammeavtale for kommunkasjonstjenester
Dokument: Åpen anbudskonkurranse - Inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av kommunikasjonstjenester - kunngjøring av konkurranse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting førstekonsuelt prosjektstøtte - Regnskapsdivisjonen stab
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting rådgiver, rekrutteringsrådgiver - Regnskapsdivisjonen stab
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting seniorrådgiver IT-arkitekt - Strategi- og fellestjenestedivisjonen, IT-avdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting rådgiver/seniorrådgiver - Applikasjonskonsulenter Unit4 ERP - Regnskapsdivisjonen, avdeling teknologi og systemforvaltning
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting - førstekonsulent/rådgiver - Regnskapsdivisjonen, avdeling for behov til betaling
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting lønnsmedarbeider førstekonsulent/rådgiver - Lønnsdivisjonen, Avdeling lønnsutbet, rapportering og refusjon
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting rådgiver/seniorrådgiver virksomhetsstyring - Strategi- og fellestjenestedivisjonen, styrings- og økonomiavdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbudskonkurranse - Bistand til kartlegging og analyse av miljø og samfunnsansvar i offentlig innkjøp av leker og lekeplasser
Dokument: Åpen tilbudskonkurranse - Bistand til kartlegging og analyse av miljø og samfunnsansvar i offentlig innkjøp av leker og lekeplasser - kunngjøring av konkurranse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting rådgiver/seniorrådgiver, applikasjonskonsulent SAP HR - Lønnsdivisjonen avdeling for teknologi og forvaltning
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse av rammeavtale for kjøp av skytjenester
Dokument: Anskaffelse av rammeavtale for kjøp av skytjenester - kunngjøring av konkurranse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Minikonkurranse - konsulentbistand arbeidsflyt og opplæringsaktiviteter DFØs nye innkjøps- og fakturaløsning
Dokument: Kunngjøring av konkurranse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: UTLYSNINGSTEKST
Filer:
Sak: Tilsetting rådgiver/seniorrådgiver økonomiregelverk - Forvaltning- og analyseavdelingen, seksjon for regelverk
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Minikonkurranse - Bistand til styring og utvikling av IT-avdelingen
Dokument: Minikonkurranse - Bistand til styring og utvikling av IT-avdelingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting virksomhetsarkitekt – seniorrådgiver offentlige anskaffelser - Avdeling for teknologi og støtte i Divisjon for offentlige anskaffelser
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting rådgiver/seniorrådgiver - Utredning- og analyseavdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting rådgiver/seniorrrådgiver prosjektleder - Forvaltnings- og analyseavdelingen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Minikonkurranse - konsulentbistand planlegging og gjennomføring av datakonvertering
Dokument: Kunngjøring av konkurranse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbudsforespørsel dynamisk innkjøpsordning DPS - rådgivning på skyarkitektur
Dokument: Tilbudsforespørsel dynamisk innkjøpsordning - rådgivning på skytjenester - kunngjøring av kontraktsinngåelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting førstekonsulent/rådgiver lønnsmedarbeidere - lønnsdivisjonen
Dokument: Kunngjøring av ledig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse av rammeavtale for kjøp av skytjenester
Dokument: Anskaffelse av rammeavtale for kjøp av skytjenester - kunngjøring av kontraktsinngåelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbudsforespørsel - konsulentbistand IT Utvikler - Front-End utvikling, SAP konsultasjon og ABAP-koding
Dokument: IT utvikler - kunngjøring om kontraktsinngåelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...