Norske-postlister.no


Viser [34] av [34].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Eiendomsskatt - Skatteseddel 2019.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Eiendomsskatt - utskrivingsvedtak og skatteseddel for 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Eiendomsskatt - utskrivingsvedtak og skatteseddel for 2019.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Eiendomsskatt - utskrivingsvedtak og skatteseddel for 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Eiendomsskatt - utskrivingsvedtak og skatteseddel for 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 134/252, Lussevika, Vedtak og skatteseddel 2018, Lindesnes Gårdsutvikling As
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tildeling av offisiell veiadresse i området Otilies hage fra134/213 til 134/224, fra 134/226 til 134/229 og fra 134/232 til 134/240
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedr. opprettelse av ny grunneiendom fra 134/3 og 134/4, Lussevika - gjelder tomt 29D.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak, 134/4, Lussevika, opprettelse av ny grunneiendom, tomtene 12 a og b, 13 a og b, 14 a og b
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedr. opprettelse av nye grunneiendommer, tomt 10A,B og 11A,B fra 134/4 Lussevika
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedr. opprettelse av 3 nye fritidstomter fra 134/4, Lussevika
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak, 134/3, 4, Lussevika, Opprettelse av ny grunneiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak, 134/4, Lussevika, tomt 10 a & b, 11 a & b, opprettelse av nye grunneiendommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedr. 134/3, Lussevika, tomt 23D og 24D, søknad om opprettelse av grunneiendommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedr. 135/248, Lussevika, tomt G26, søknad om opprettelse av grunneiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Signert egenerklæring 2/83 snr. 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak, 135/248, Lussevika, Deling av grunneiendom, Lindesnes Gårdsutvikling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak, 134/4, Lussevika,felt B2, søknad om opprettelse av ny grunneiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 460 Svennevik - Opshus i Lindesnes kommune - grunnerverv
Dokument: Fv. 460 - Svennevik - Opshus - Sluttoppgjør - gnr 135 bnr 1 i Lindesnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken