Norske-postlister.no


Viser [100] av [121].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: Januar 2021 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INFORM 2021
Dokument: Hvordan styrke jernbanesektorens kommunikasjon og arbeid med bærekraft? - Ber om innspill til Jernbanedirektoratets fremtidige tjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: Desember 2020 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ruteplanperiode R22
Dokument: R22 - Oppstart planlegging - Supplement til Network Statement 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: November 2020 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikkregler for jernbanenettet 2021
Dokument: Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) fra 16. juni 2021 - Implementering av TSI-OPE 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: Oktober 2020 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøretøy med mangelfull merking av «Høyspenning livsfare».
Dokument: Kjøretøy med mangelfull merking av «Høyspenning livsfare».
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: September 2020 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: August 2020 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: Juli 2020 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godstrafikk på jernbane - Støtteordning
Dokument: Støtteordning for godstransport på jernbane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikkregler for jernbanenettet 2021
Dokument: Trafikkregler for jernbanenettet 2021 - Høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: Mai 2020 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LKAB Malmtrafik AB og LKAB Norge AS - Tilgang til innrapportering av hendelser
Dokument: Svar på henvendelse vedrørende tilgang til skjema for innrapportering av hendelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utfyllende forskrifter til jernbaneforskriften
Dokument: Informasjon om utsatt iverksettelse av nye forskrifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Green Cargo Terminaltjenester AS [bedrift/enhet]
Taraldsvik Maskin AS [bedrift/enhet]
Moelven Våler AS [bedrift/enhet]
Tågåkeriet i Bergslagen AB [bedrift/enhet]
Flytoget AS [bedrift/enhet]
Go-Ahead Norge AS [bedrift/enhet]
ProTrain Trafik AB
Mantena AS [bedrift/enhet]
Baneservice AS [bedrift/enhet]
Arriva [bedrift/enhet]
Axess Logistics AS [bedrift/enhet]
Arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Jernbanedirektoratet [bedrift/enhet]
SJ AB [bedrift/enhet]
Otta Sag og Høvleri AS [bedrift/enhet]
Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening [bedrift/enhet]
TX Logistik AB
Sydvaranger Malmtransport AS [bedrift/enhet]
Collicare Logistics AS [bedrift/enhet]
Tømmerterminaler AS [bedrift/enhet]
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
YS
NHO
ABB AS [bedrift/enhet]
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Bransjeorganisasjonen norske havner
Oslo Havn KF [bedrift/enhet]
Arbeidsgiverforeningen Spekter [bedrift/enhet]
Bring Cargo AS [bedrift/enhet]
Drammen havn
Auto Transport Service AS [bedrift/enhet]
Glencore Nikkelverk AS [bedrift/enhet]
Borg Havn Iks [bedrift/enhet]
LO - Landsorganisasjonen i Norge
Norsk Jernbaneforbund [bedrift/enhet]
Borregaard AS [bedrift/enhet]
NHO Transport [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Bergene Holm AS [bedrift/enhet]
Autolink Group AS [bedrift/enhet]
Norske Tog AS [bedrift/enhet]
Kristiansand Havn Kf [bedrift/enhet]
DB Schenker
SJ Norge AS [bedrift/enhet]
Trondheim Havn IKS [bedrift/enhet]
Keolis Norge AS [bedrift/enhet]
Norske Skog Saugbrugs AS [bedrift/enhet]
Grenland Havn IKS [bedrift/enhet]
RailCombi AS [bedrift/enhet]
Dsv Road AS [bedrift/enhet]
Postnord AS [bedrift/enhet]
Hector Rail AB [bedrift/enhet]
LKAB Malmtrafikk AS [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Narvik Havn KF [bedrift/enhet]
H Strøm AS [bedrift/enhet]
Larvik Havn KF [bedrift/enhet]
Green Cargo AB [bedrift/enhet]
Vygruppen AS
CargoNet AS [bedrift/enhet]
Menstad Industri AS [bedrift/enhet]
Molde og Romsdal Havn Iks [bedrift/enhet]
Vy Gjøvikbanen AS
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Moelven Industrier ASA [bedrift/enhet]
Grenland Rail AS [bedrift/enhet]
Stadler Service Norway AS [bedrift/enhet]
Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO)
Norsk Lokomotivmannsforbund [bedrift/enhet]
Bodø Havn KF [bedrift/enhet]
Mjøsen Skog Sa [bedrift/enhet]
Bane NOR SF [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) [bedrift/enhet]
Sb Transport AS [bedrift/enhet]
Nor Lines AS [bedrift/enhet]
LKAB Malmtrafik AB [bedrift/enhet]
Mosjøen Industriterminal AS [bedrift/enhet]
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: April 2020 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: Mars 2020 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til nye forskrifter for jernbanekjøretøy
Dokument: Høring - forslag til nye forskrifter for jernbanekjøretøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Bybanen AS [bedrift/enhet]
Museene i Sør-Trøndelag AS [bedrift/enhet]
Mantena AS [bedrift/enhet]
Taraldsvik Maskin AS [bedrift/enhet]
Sporveien AS [bedrift/enhet]
Tågåkeriet i Bergslagen AB [bedrift/enhet]
ProTrain Trafik AB
Sporveien T-banen AS [bedrift/enhet]
Boreal Bane AS [bedrift/enhet]
NHO Logistikk og Transport [bedrift/enhet]
Vest-Agder-museet IKS [bedrift/enhet]
Norsk Lokomotivmannsforbund [bedrift/enhet]
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) [bedrift/enhet]
Politiets sikkerhetstjeneste [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Stiftelsen Buskerudmuseet [bedrift/enhet]
Politidirektoratet [bedrift/enhet]
CargoNet AS [bedrift/enhet]
Green Cargo AB [bedrift/enhet]
Vygruppen AS
Oslo politidistrikt [bedrift/enhet]
SINTEF Digital - Senter for jernbanesertifisering
Hector Rail AB [bedrift/enhet]
Norsk industriarbeidermuseum [bedrift/enhet]
Grenland Rail AS [bedrift/enhet]
Jernbanedirektoratet [bedrift/enhet]
Norsk Jernbaneforbund [bedrift/enhet]
Go-Ahead Norge AS [bedrift/enhet]
NHO
NHO Transport [bedrift/enhet]
Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen
Arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Norske Tog AS [bedrift/enhet]
Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen [bedrift/enhet]
Norges Blindeforbund [bedrift/enhet]
Etterretningstjenesten [bedrift/enhet]
YS
LKAB Malmtrafik AB [bedrift/enhet]
Statens vegvesen [bedrift/enhet]
Sydvaranger Malmtransport AS [bedrift/enhet]
Lloyd's Register Consulting - Energy AS [bedrift/enhet]
Flytoget AS [bedrift/enhet]
Mia - Museene i Akershus [bedrift/enhet]
LO - Landsorganisasjonen i Norge
Norsk Jernbanemuseum [bedrift/enhet]
Oslo Havn KF [bedrift/enhet]
LKAB Malmtrafikk AS [bedrift/enhet]
Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening [bedrift/enhet]
ABB AS [bedrift/enhet]
Bane NOR SF [bedrift/enhet]
Hellik Teigen AS [bedrift/enhet]
Bergens Elektriske Sporvei [bedrift/enhet]
Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO)
Vy Gjøvikbanen AS
Keolis Norge AS [bedrift/enhet]
SJ AB [bedrift/enhet]
Sporveien Trikken AS [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) [bedrift/enhet]
Vegtilsynet [bedrift/enhet]
Borregaard AS [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund [bedrift/enhet]
Sak: 48130 Energi Marked - Egenerklæring fritak forbruksavgift for kraft til skinnegående materiell 2020.
Dokument: Utsendelse av e-post til LKAB Malmtrafikk AS om dokumentasjon for fritak fra forbruksavgift for elektrisk kraft levert.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SHT - Alvorlig jernbanehendelse
Dokument: Vedrørende oppfølging av rapport (JB RAP 2019/08) om vogner i drift ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sidespor, Rørosbanen 21. oktober 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LKAB Malmtrafik AB - Klage vedrørende fastsettelse av påslag på infrastrukturavgifter
Dokument: Oversendelse av Bane NORs brev av 30.01.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LKAB Malmtrafik AB - Klage vedrørende fastsettelse av påslag på infrastrukturavgifter
Dokument: Oversendelse av brev fra Bane NOR av 06.01.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utfyllende forskrifter til jernbaneforskriften
Dokument: Ny forskrift om internasjonale jernbanepassasjertjenester - høringsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Grenland Havn IKS [bedrift/enhet]
Vy Gjøvikbanen AS
Dsv Road AS [bedrift/enhet]
Taraldsvik Maskin AS [bedrift/enhet]
LO - Landsorganisasjonen i Norge
ProTrain Trafik AB
Tømmerterminaler AS [bedrift/enhet]
SJ AB [bedrift/enhet]
Norsk Lokomotivmannsforbund [bedrift/enhet]
YS
Vygruppen AS
Mosjøen Industriterminal AS [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
NHO Transport [bedrift/enhet]
RailCombi AS [bedrift/enhet]
Green Cargo AB [bedrift/enhet]
H Strøm AS [bedrift/enhet]
Menstad Industri AS [bedrift/enhet]
Auto Transport Service AS [bedrift/enhet]
DB Schenker
Autolink Group AS [bedrift/enhet]
Kristiansand Havn Kf [bedrift/enhet]
Baneservice AS [bedrift/enhet]
Axess Logistics AS [bedrift/enhet]
Mjøsen Skog Sa [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
ABB AS [bedrift/enhet]
Postnord AS [bedrift/enhet]
Mantena AS [bedrift/enhet]
Bane NOR SF [bedrift/enhet]
Hector Rail AB [bedrift/enhet]
Moelven Våler AS [bedrift/enhet]
Grenland Rail AS [bedrift/enhet]
Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO)
Arriva Sverige AB
LKAB Malmtrafikk AS [bedrift/enhet]
Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) [bedrift/enhet]
Keolis Norge AS [bedrift/enhet]
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Collicare Logistics AS [bedrift/enhet]
Go-Ahead Norge AS [bedrift/enhet]
TX Logistik AB
Nor Lines AS [bedrift/enhet]
Borg Havn Iks [bedrift/enhet]
Glencore Nikkelverk AS [bedrift/enhet]
SJ Norge AS [bedrift/enhet]
Arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Arbeidsgiverforeningen Spekter [bedrift/enhet]
Narvik Havn KF [bedrift/enhet]
Norske Skog Saugbrugs AS [bedrift/enhet]
Norsk Jernbaneforbund [bedrift/enhet]
Norske Tog AS [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
Drammen havn
Jernbanedirektoratet [bedrift/enhet]
Sydvaranger Malmtransport AS [bedrift/enhet]
Tågåkeriet i Bergslagen AB [bedrift/enhet]
Moelven Industrier ASA [bedrift/enhet]
Larvik Havn KF [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Oslo Havn KF [bedrift/enhet]
Bransjeorganisasjonen norske havner
NHO
Bodø Havn KF [bedrift/enhet]
Borregaard AS [bedrift/enhet]
Bergene Holm AS [bedrift/enhet]
Flytoget AS [bedrift/enhet]
Sb Transport AS [bedrift/enhet]
Otta Sag og Høvleri AS [bedrift/enhet]
Molde og Romsdal Havn Iks [bedrift/enhet]
LKAB Malmtrafik AB [bedrift/enhet]
Green Cargo Terminaltjenester AS [bedrift/enhet]
Stadler Service Norway AS [bedrift/enhet]
Trondheim Havn IKS [bedrift/enhet]
CargoNet AS [bedrift/enhet]
Bring Cargo AS [bedrift/enhet]
Sak: Utfyllende forskrifter til jernbaneforskriften
Dokument: Ny forskrift om tilgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester - høringsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
Moelven Industrier ASA [bedrift/enhet]
Bane NOR SF [bedrift/enhet]
SJ AB [bedrift/enhet]
Postnord AS [bedrift/enhet]
Moelven Våler AS [bedrift/enhet]
Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO)
Larvik Havn KF [bedrift/enhet]
Baneservice AS [bedrift/enhet]
Bransjeorganisasjonen norske havner
Green Cargo AB [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) [bedrift/enhet]
ABB AS [bedrift/enhet]
Go-Ahead Norge AS [bedrift/enhet]
Stadler Service Norway AS [bedrift/enhet]
TX Logistik AB
Trondheim Havn IKS [bedrift/enhet]
Arbeidsgiverforeningen Spekter [bedrift/enhet]
Norske Skog Saugbrugs AS [bedrift/enhet]
Dsv Road AS [bedrift/enhet]
DB Schenker
NHO Transport [bedrift/enhet]
LKAB Malmtrafikk AS [bedrift/enhet]
Flytoget AS [bedrift/enhet]
Mantena AS [bedrift/enhet]
Bodø Havn KF [bedrift/enhet]
YS
SJ Norge AS [bedrift/enhet]
Menstad Industri AS [bedrift/enhet]
NHO
Otta Sag og Høvleri AS [bedrift/enhet]
ProTrain Trafik AB
Mosjøen Industriterminal AS [bedrift/enhet]
H Strøm AS [bedrift/enhet]
Grenland Rail AS [bedrift/enhet]
Tågåkeriet i Bergslagen AB [bedrift/enhet]
Molde og Romsdal Havn Iks [bedrift/enhet]
Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening [bedrift/enhet]
Nor Lines AS [bedrift/enhet]
Bergene Holm AS [bedrift/enhet]
RailCombi AS [bedrift/enhet]
Grenland Havn IKS [bedrift/enhet]
Arriva Sverige AB
Hector Rail AB [bedrift/enhet]
Tømmerterminaler AS [bedrift/enhet]
Oslo Havn KF [bedrift/enhet]
Sydvaranger Malmtransport AS [bedrift/enhet]
Sb Transport AS [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Norsk Lokomotivmannsforbund [bedrift/enhet]
Keolis Norge AS [bedrift/enhet]
Bring Cargo AS [bedrift/enhet]
Drammen havn
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Narvik Havn KF [bedrift/enhet]
Norsk Jernbaneforbund [bedrift/enhet]
Green Cargo Terminaltjenester AS [bedrift/enhet]
Vygruppen AS
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Axess Logistics AS [bedrift/enhet]
Mjøsen Skog Sa [bedrift/enhet]
Borg Havn Iks [bedrift/enhet]
Arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Glencore Nikkelverk AS [bedrift/enhet]
Kristiansand Havn Kf [bedrift/enhet]
Vy Gjøvikbanen AS
Jernbanedirektoratet [bedrift/enhet]
Autolink Group AS [bedrift/enhet]
CargoNet AS [bedrift/enhet]
LKAB Malmtrafik AB [bedrift/enhet]
Auto Transport Service AS [bedrift/enhet]
Collicare Logistics AS [bedrift/enhet]
Borregaard AS [bedrift/enhet]
Taraldsvik Maskin AS [bedrift/enhet]
LO - Landsorganisasjonen i Norge
Norske Tog AS [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Sak: Utfyllende forskrifter til jernbaneforskriften
Dokument: Ny forskrift om beregning av direkte kostnader - høringsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: NHO
Stadler Service Norway AS [bedrift/enhet]
Norske Tog AS [bedrift/enhet]
Larvik Havn KF [bedrift/enhet]
SJ Norge AS [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Glencore Nikkelverk AS [bedrift/enhet]
Flytoget AS [bedrift/enhet]
Oslo Havn KF [bedrift/enhet]
Narvik Havn KF [bedrift/enhet]
Moelven Våler AS [bedrift/enhet]
Mosjøen Industriterminal AS [bedrift/enhet]
Taraldsvik Maskin AS [bedrift/enhet]
YS
Vygruppen AS
Bransjeorganisasjonen norske havner
TX Logistik AB
Bane NOR SF [bedrift/enhet]
Dsv Road AS [bedrift/enhet]
Keolis Norge AS [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) [bedrift/enhet]
Arbeidsgiverforeningen Spekter [bedrift/enhet]
LKAB Malmtrafikk AS [bedrift/enhet]
Mjøsen Skog Sa [bedrift/enhet]
Collicare Logistics AS [bedrift/enhet]
Moelven Industrier ASA [bedrift/enhet]
Nor Lines AS [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
LO - Landsorganisasjonen i Norge
Green Cargo Terminaltjenester AS [bedrift/enhet]
ABB AS [bedrift/enhet]
Norsk Jernbaneforbund [bedrift/enhet]
Arriva Sverige AB
Jernbanedirektoratet [bedrift/enhet]
Norsk Lokomotivmannsforbund [bedrift/enhet]
CargoNet AS [bedrift/enhet]
Grenland Rail AS [bedrift/enhet]
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
DB Schenker
Menstad Industri AS [bedrift/enhet]
Go-Ahead Norge AS [bedrift/enhet]
Norske Skog Saugbrugs AS [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Tågåkeriet i Bergslagen AB [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Bergene Holm AS [bedrift/enhet]
Molde og Romsdal Havn Iks [bedrift/enhet]
Vy Gjøvikbanen AS
Bodø Havn KF [bedrift/enhet]
Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO)
Bring Cargo AS [bedrift/enhet]
NHO Transport [bedrift/enhet]
SJ AB [bedrift/enhet]
ProTrain Trafik AB
Auto Transport Service AS [bedrift/enhet]
Hector Rail AB [bedrift/enhet]
Arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Axess Logistics AS [bedrift/enhet]
Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening [bedrift/enhet]
Mantena AS [bedrift/enhet]
Otta Sag og Høvleri AS [bedrift/enhet]
Borg Havn Iks [bedrift/enhet]
Sydvaranger Malmtransport AS [bedrift/enhet]
Green Cargo AB [bedrift/enhet]
Tømmerterminaler AS [bedrift/enhet]
Drammen havn
Postnord AS [bedrift/enhet]
Autolink Group AS [bedrift/enhet]
Grenland Havn IKS [bedrift/enhet]
H Strøm AS [bedrift/enhet]
LKAB Malmtrafik AB [bedrift/enhet]
Borregaard AS [bedrift/enhet]
Sb Transport AS [bedrift/enhet]
Kristiansand Havn Kf [bedrift/enhet]
Baneservice AS [bedrift/enhet]
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
RailCombi AS [bedrift/enhet]
Trondheim Havn IKS [bedrift/enhet]
Sak: LKAB Malmtrafik AB - Klage vedrørende fastsettelse av påslag på infrastrukturavgifter
Dokument: Oversendelse av brev fra LKAB av 03.12.2019 - Presisering av klagen for 2017-2019 med mer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LKAB Malmtrafik AB - Klage vedrørende fastsettelse av påslag på infrastrukturavgifter
Dokument: Vedrørende videre klagebehandling og påminnelse om tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CBB Task Force - Komposittbremseklosser
Dokument: Kartlegging av vinterkarakteristikk for komposittbremseklosser CBB
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: September 2019 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: August 2019 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 960281 - Narvik stasjon - Generelt
Dokument: Anleggsbidrag Grensesnitt LKAB
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtteordning for godstrafikk på jernbane
Dokument: Infobrev - Støtteordning for godstransport på bane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med forsikringsdekning 2019
Dokument: Tilsyn med forsikringsdekning 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Togradio - nødanropsfunksjonalitet
Dokument: Mottak av Nødanrop på MESA Togradio
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: April 2019 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav - Ny behandling for raset/avsporingen på Ofotbanen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: Mai 2019 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav - 2 utsending
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: Mai 2019 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: April 2019 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikkregler for jernbanenettet fra 16.06.2019
Dokument: Trafikkregler for jernbanenettet gyldig fra 16.06.2019 - Kapittel 8 - Signaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: Mars 2019 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav (2. behandling)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: Mars 2019 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LKAB Malmtrafik AB - Klage vedrørende fastsettelse av påslag på infrastrukturavgifter
Dokument: Oversendelse av presentasjon fra møte samt kopi av varsel om vedtak i klage fra Flytoget AS på infrastrukturavgifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med forsikringsdekning 2019
Dokument: Tilsyn med forsikringsdekning 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikkregler for jernbanenettet fra 16.06.2019
Dokument: Trafikkregler for jernbanenettet gyldig fra 16.06.2019 - Rettelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjerde jernbanepakke
Dokument: Informasjon om gjennomføring av den fjerde jernbanepakken i Norge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Museene i Sør-Trøndelag AS [bedrift/enhet]
Jernbanedirektoratet [bedrift/enhet]
Vest-Agder-museet IKS [bedrift/enhet]
YS
Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen [bedrift/enhet]
Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen
Sydvaranger Malmtransport AS [bedrift/enhet]
CargoNet AS [bedrift/enhet]
Hector Rail AB [bedrift/enhet]
Sporveien T-banen AS [bedrift/enhet]
Flytoget AS [bedrift/enhet]
Borregaard AS [bedrift/enhet]
NHO Transport [bedrift/enhet]
Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening [bedrift/enhet]
LKAB Malmtrafikk AS [bedrift/enhet]
Oslo Havn KF [bedrift/enhet]
Tågåkeriet i Bergslagen AB [bedrift/enhet]
SJ AB [bedrift/enhet]
Norsk industriarbeidermuseum [bedrift/enhet]
Sporveien AS [bedrift/enhet]
Boreal Bane AS [bedrift/enhet]
Bybanen AS [bedrift/enhet]
Norsk Lokomotivmannsforbund [bedrift/enhet]
Sporveien Trikken AS [bedrift/enhet]
Hellik Teigen AS [bedrift/enhet]
Mantena AS [bedrift/enhet]
Grenland Rail AS [bedrift/enhet]
NSB AS [bedrift/enhet]
Norsk Jernbaneforbund [bedrift/enhet]
Lloyd's Register Consulting - Energy AS [bedrift/enhet]
Mia - Museene i Akershus [bedrift/enhet]
ABB AS [bedrift/enhet]
LKAB Malmtrafik AB [bedrift/enhet]
Keolis Norge AS [bedrift/enhet]
NHO
Norsk Jernbanemuseum [bedrift/enhet]
LO - Landsorganisasjonen i Norge
Bane NOR SF [bedrift/enhet]
ProTrain Trafik AB
Go-Ahead Norge AS [bedrift/enhet]
SINTEF Digital - Senter for jernbanesertifisering
Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO)
Stiftelsen Buskerudmuseet [bedrift/enhet]
Bergens Elektriske Sporvei [bedrift/enhet]
Norske Tog AS [bedrift/enhet]
Statens vegvesen [bedrift/enhet]
NSB Gjøvikbanen AS [bedrift/enhet]
Taraldsvik Maskin AS [bedrift/enhet]
Green Cargo AB [bedrift/enhet]
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: Februar 2017 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: Januar 2019 - LKAB - Svarbrev på utbetaling (2. behandling)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning
Dokument: Januar 2019 - LKAB - Svarbrev på utbetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statistikk over elektriske anlegg pr. 31.12.2018 - Region Nord-Norge
Dokument: Statistikk over elektriske anlegg pr. 31.12.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [bedrift/enhet]
Til: Hålogaland Kraft Nett AS [bedrift/enhet]
Vesterålskraft Produksjon AS [bedrift/enhet]
Lofotkraft AS [bedrift/enhet]
Hålogaland Kraft Produksjon AS [bedrift/enhet]
SKS Produksjon AS [bedrift/enhet]
Repvåg Kraftlag SA [bedrift/enhet]
LKAB Norge AS [bedrift/enhet]
Alta Kraftlag SA [bedrift/enhet]
Ymber AS [bedrift/enhet]
The Quartz Corp AS [bedrift/enhet]
Hammerfest Energi Nett AS [bedrift/enhet]
Helgeland Kraft Nett AS [bedrift/enhet]
Sibelco Nordic AS [bedrift/enhet]
Kjøllefjord Vind AS [bedrift/enhet]
Kings Bay AS [bedrift/enhet]
Nordkyn Kraftlag AS
Troms Kraft Nett AS [bedrift/enhet]
Norcem AS Kjøpsvik
Varanger KraftNett AS [bedrift/enhet]
Lofotkraft Produksjon AS [bedrift/enhet]
Arctic Wind AS [bedrift/enhet]
Vesterålskraft Nett AS [bedrift/enhet]
Trollfjord Kraft AS [bedrift/enhet]
LKAB Malmtrafikk AS [bedrift/enhet]
Siso Energi AS [bedrift/enhet]
Troms Kraft Produksjon AS [bedrift/enhet]
Indre Salten Energi AS [bedrift/enhet]
Luostejok Kraftlag SA [bedrift/enhet]
Alcoa Norway ANS [bedrift/enhet]
Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS [bedrift/enhet]
Nordkraft Nett AS [bedrift/enhet]
Helgeland Kraft Vannkraft AS [bedrift/enhet]
Elkem ASA Salten Verk
Andøy Energi AS [bedrift/enhet]
Mo Industripark AS [bedrift/enhet]
Meløy Energi AS [bedrift/enhet]
Longyearbyen lokalstyre - Longyearbyen Energiverk [bedrift/enhet]
Meløy Energi Nett AS [bedrift/enhet]
Finnfjord AS [bedrift/enhet]
Elkem Rana AS [bedrift/enhet]
Trollfjord Nett AS [bedrift/enhet]
Kvænangen Kraftverk AS [bedrift/enhet]
Nord-Salten Kraft AS [bedrift/enhet]
Yara Norge AS Glomfjord
Pasvik Kraft AS [bedrift/enhet]
Statkraft Energi AS [bedrift/enhet]
Dragefossen AS [bedrift/enhet]
Porsa Kraftlag AS [bedrift/enhet]
Sak: 224688 - Prøvekjøring 32,5 tonn på Ofotbanen (FoU)
Dokument: Vedr. fakturering av bidrag for prøvekjøring 32,5 tonn aksellast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer i de strukturelle TSIene
Dokument: Ber om innspill - endringer i TSI Infrastruktur, Energi, Loc&Pas, SRT, Noise, WAG, CCS og ERATV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: NSB Gjøvikbanen AS [bedrift/enhet]
Norske Tog AS [bedrift/enhet]
Taraldsvik Maskin AS [bedrift/enhet]
Mia - Museene i Akershus [bedrift/enhet]
CargoNet AS [bedrift/enhet]
Sporveien AS [bedrift/enhet]
Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen
Borregaard AS [bedrift/enhet]
Bane NOR SF [bedrift/enhet]
Mantena AS [bedrift/enhet]
ABB AS [bedrift/enhet]
Vest-Agder-museet IKS [bedrift/enhet]
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) [bedrift/enhet]
LKAB Malmtrafik AB [bedrift/enhet]
Green Cargo AB [bedrift/enhet]
Bergens Elektriske Sporvei [bedrift/enhet]
Sporveien Trikken AS [bedrift/enhet]
Sporveien T-banen AS [bedrift/enhet]
Grenland Rail AS [bedrift/enhet]
NSB AS [bedrift/enhet]
Norsk Jernbaneforbund [bedrift/enhet]
Norsk industriarbeidermuseum [bedrift/enhet]
Stiftelsen Buskerudmuseet [bedrift/enhet]
Sydvaranger Malmtransport AS [bedrift/enhet]
Bybanen AS [bedrift/enhet]
Jernbanedirektoratet [bedrift/enhet]
NHO
Boreal Bane AS [bedrift/enhet]
SINTEF Digital - Senter for jernbanesertifisering
Keolis Norge AS [bedrift/enhet]
Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen [bedrift/enhet]
Lloyd's Register Consulting - Energy AS [bedrift/enhet]
Flytoget AS [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening [bedrift/enhet]
Hellik Teigen AS [bedrift/enhet]
SJ AB [bedrift/enhet]
Oslo Havn KF [bedrift/enhet]
LKAB Malmtrafikk AS [bedrift/enhet]
NHO Transport [bedrift/enhet]
Tågåkeriet i Bergslagen AB [bedrift/enhet]
Norsk Lokomotivmannsforbund [bedrift/enhet]
Hector Rail AB [bedrift/enhet]
Museene i Sør-Trøndelag AS [bedrift/enhet]
Norsk Jernbanemuseum [bedrift/enhet]
Sak: Perpektivanalyse - NTP 2022 - 2033
Dokument: Jernbanedirektoratets perspektivanalyse mot 2050 for jernbanesektoren - invitasjon til å bidra i arbeidet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forordning om endringer i vedlegg VI til direktiv 2007/59/EF
Dokument: Ber om innspill - Forordning som gjør endringer i vedlegg VI til lokførerdirektivet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LKAB Malmtrafikk AS - Endring i infrastruktur på terminal i Narvik
Dokument: Tillatelse til trafikk med 32,5 tonns aksellast på LKABs terminal i Narvik
Søk innsyn i dokumentet/saken