Norske-postlister.no


Viser [100] av [385].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Vragevigheia 4 - 412/16/0/0, avløpsanlegg
Dokument: Vragevigheia 4 - avløpsanlegg - tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tånesveien 86 10/51/0/0, riving av hytte og oppføring av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tånesveien 86, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp av avløpsvann, 373/1 Røsstadveien 63, Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Utslippstillatelse for bolig på gnr. 371 bnr.1 Røsstadveien 63
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 70/111 - Søknad om løyve til tiltak, utslepp av avlaupsvatn for campingområde
Dokument: Utsleppsløyve for slamavskiljar og infiltrasjonsanlegg på gnr. 70, bnr. 111 på Helle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp 60/4/1, Øygardsveien 543, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Utslippstillatelse for planlagt bolig på gnr. 604 bnr. 1 Øygardsveien 543
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstilatelse Gnr/bnr 76/35 - Avstikkeren 215
Dokument: Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 76/35 - Avstikkeren 215
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om utslepp, Helle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 10 Bnr 1 - Dal - Lindesnes kommune - Agder fylke - Utslippsledning i sjø
Dokument: Informasjon om muligheten til å komme med innspill i klagesak - Klage på tillatelse fra Mandal Havn KF vedrørende utslippsledning i sjø - Gnr. 10 bnr. 1 - Dal - Lindesnes kommune - Agder fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstilatelse Gnr/bnr 76/35 - Avstikkeren 215
Dokument: Svar på tilleggsdokumentasjon Gnr/bnr 76/35 - Avstikkeren 215
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mandal - klage på håndtering av utslippssaker i kommunen - klager: LKS Bygg AS
Dokument: Tilbakemelding på spørsmål om kommunal saksbehandling av utslippstillatelser etter forurensningsforskriften kapittel 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstilatelse Gnr/bnr 76/35 - Avstikkeren 215
Dokument: Foreløpig svar på søknad om utslippstilatelse Gnr/bnr 76/35 - Avstikkeren 215
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp for ny hytte, 349/1,Tjømsveien 613, tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser og fra byggeforbud i 100-metersbeltet til å anlegge avløpsanlegg samt utslippstillatelse for hytte på 349/1 på Tjøm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utsatt behandling for uslipp på 133/23 Marnarveien 1061
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 247, bnr. 12, Vemestad Ytre - søknad om utslippstillatelse fra eksisterende hytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Utslippstillatelse; fra eksisterende hytte gnr. 247, bnr. 12, Vemestad Ytre.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avslag på søknad om utslippstillatelse for hytte på gnr.169 bnr. 5, 8 og 9 Øvrenesveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Nabovarsel knyttet til søknad om utslipp for ny hytte på 49/1 Tjømsveien, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 23, bnr. 9 - Askeland, søknad om tillatelse til etablering av utslipp for avløpsvann fra hytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Utslippstillatelse; etablering av utslipp for avløpsvann fra hytte gnr. 23, bnr. 9 - Askeland.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avslag på søknad om dispensasjon for plassering av minirenseanlegg m.m. innen LNFR område
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar på brev av 09.11.19 vedrørende utslipp for planlagt bolig på 145/2 Vetnesveien 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 74, bnr. 22 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], søknad om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra eksisterende hytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Utslippstillatelse; avløpsvann fra eksisterende hytte gnr. 74, bnr. 22 - Eikeland Indre.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding på eposter knyttet til utslipp på 162/53 Lindesnesveien 758
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedrørende forespørsel om dokumenter knyttet til tett tank på 77/10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Dispensasjon fra LNF-formålet for å anlegge avløpsanlegg for hytte på gnr. 10 gnr 50 og utslippstillatelse for renset sanitært avløpsvann til sjø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding på kommentarer knyttet til søknad om utslipp i Langvika på Tånes 10/50
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Foreløpig svar, 84/8, Lelandsveien, hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedrørende søknad om dispensasjon og tillatelse til utslipp på 70/5 Hogganvikveien 591
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utslippstillatelse for renset gråvann fra hytte på gnr. 82 bnr. 229 Hilletunga 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Krav om dispensasjon før behandling av søknad om utslippstillatelse for planlagt ny bolig på gnr. 169 bnr. 5, 8 og 9 Øvrenesveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedrørende svar om brønn på gnr. 81 bnr. 55 knyttet til søknad om utslipp 81/31 Lundeveien 205
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Merknader til utslippssak 145/2 Vetnesveien 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Håndtering av utslippssaker i Mandal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utslippstillatelse for planlagt bolig på gnr. 112 bnr. 1 Haddelandsveien 384 på Spetteland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Endring/utvidelse av tidligere gitt utslippstillatelse på gnr. 14 bnr. 3 Harkmarksveien 620
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til etablering av minirenseanlegg med infiltrasjon til grunn - GB 63/4 - Årstølveien 104
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utslipptillatelse - GB 63/4 - Årstølveien 104
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for avløpsanlegg på gnr. 27 bnr. 29 Homsvika 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding på oversiktskart og lengdesnitt m.m.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding på brev av 22.09.19 vedrørende søknad om utslippstillatelse på Øvrenesveien 339
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 97, bnr. 6 - Bjerga, søknad om tillatelse til etablering av oppgradert utslipp for avløpsvann - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gnr. 97, bnr. 6 - Bjerga, tillatelse til etablering av utslipp for avløpsvann - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 113, bnr. 43 - Birkeland Store, søknad om utslippstillatelse fra eks. hytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gnr. 113, bnr. 43 - Birkeland Store, vedtak om etablering av utslipp for gråvann - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utslippstillatelse - GB 42/29 - Eid 141
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Forlengelse av utslippstillatelse for planlagt bolig på 42/46, fradelt fra 42/6 på Storaker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest, utslippsanlegg, fritidsbolig, 48/27, Kåfjordnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Fornyet utslippstillatelse for gnr. 79 bnr. 50 Høksåsbakken 131
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jegersberg - 30/25 - renseanlegg
Dokument: Jegersberg - 30/25 - renseanlegg - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Mottatt søknad om utslipp fra fritidsbolig - GB 63/4 - Årstølveien 104
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding på tilleggsopplysninger knyttet til søknad om utslippstillatelse på gnr. 169 bnr. 5,8,9 Øvrenesveien 339
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for gråvannsanlegg på gnr. 31 bnr. 10 - Ramsøy Tregde 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 48/15, Kåfjordnes, utslipp, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utslippstillatelse for planlagt bolig på teig nord for gnr. 132 bnr. 7 ved Bringsdalsveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende ferdigattest, 48/15, Kåfjordnes, tilbygg til hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 122, bnr. 19 - Handeland, søknad om utslippstillatelse for hytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar søknad om endring av utslippsløsning 122/19 Gluggevann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Endring av utslippstillatelse for gnr. 18 bnr. 142 m. fl. i Skogsøysund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for avløpsanlegg på gnr. 82 bnr.176 , Svolestø på Hille
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding på søknad om utslippstillatelse for planlagt hytte på 165/5, 8, 9 Øvrenesveien 339
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 46/41 Kåfjord, sak vedr. utslipp til fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for uthus på gnr/bnr, 158/1, Ramsland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for anlagt minirenseanlegg med tilhørende anleggskomponenter på gnr. 10 bnr. 51 på Tånes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utslippstillatelse for redskapsbygg med boenhet i 2. etasje på gnr. 14 bnr. 3 Harkmarksveien 620
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utvidet kapasitet fra 5 pe til 10 pe for renseanlegg på gnr. 10 bnr. 51 på Tånes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utslippstillatelse for hytte på gnr. 25 bnr. 25 på Skjernøya, samt dispensasjon fra pbl. § 1-8 og LNF-område for plassering av avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding på søknad om ferdigattest - GB 42/34 - Kilstangen 79
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 290, bnr. 1 - Fladstad, søknad om utslippstillatelse for eks. hytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gnr. 290, bnr. 1 - Fladstad, vedtak om utslippstillatelse fra ny hytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marnadal kommune -Tiltak Brelandsveien 1379 - Gnr/bnr 58/24 - Runar og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Sørlandsbanen - Brelandsveien 1379 - Gnr/bnr 58/24 i Marnardal kommune - Uttalelse til søknad om tillatelse til utslipp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding på spørsmål om kommunens befaring i utslippssak for to hyer på gnr. 18 bnr. 59 og 75 på Skogsøy Buøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 211, bnr. 40 - Løland, søknad om etablering av avsløpsløsning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gnr. 211, bnr. 40 - Løland, endret utslippsløsning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding på søknad om utslipp av avløpsvann 145/2 Vetnesveien 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt, 46/41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utslippstillatelse for bolig på gnr. 140 bnr. 5 Systadveien 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding på søknad om utslipp 10/54 Langvika 24 med tilhørende dispensasjonssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding på søknad om utslippstillatelse for gnr. 10 bnr. 50 Langvika 20 med tilhørende dispensasjonssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedrørende etterkontroll - utslippsak for 2 hytter på 18/75 Skogsøy Buøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for avløpsanlegg for bolig på gnr. 152 bnr. 71 Lindalsveien 61
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 215, bnr. 23 - Oftenes Store, søknad om utslippstillatelse, gråvannsutslipp, for eks. hytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gnr. 215, bnr. 23 - Oftenes Store, vedtak om utslippstillatelse, gråvannsutslipp, for eks. hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for avløpsanlegg for hytte på gnr. 26 bnr. 214 på ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest for avløpsanlegg for planlagt bolig på gnr. 70 bnr. 47 Engedalsveien 52
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utslippstillatelse for slamavskilt svartvann til grunnen på gnr. 3 bnr. 2 fra bolig på gnr. 63 bnr. 6, Rosshagen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedrørende søknad om utslippstillatelse for bolig på gnr. 77 bnr. 10 Landeveien 83
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søgne - Oftenes - gnr/bnr 2015/23 - utslipp av gråvann - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - LKS Bygg AS - Arkitre
Dokument: Saksbehandlingspraksis i avløpssaker etter forurensningsforskriften kapittel 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...