Norske-postlister.no


Viser [8] av [8].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Søknad om rammetillatelse - 10/95 - Sandbekkveien 36
Dokument: Tilbakemelding på begjæring om innsyn 19/01209- 25 - 24 - 33
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling av eiendommen 10/98 - Sandbekkvegen 40
Dokument: Svar på henvendelse - erklæring om arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling av eiendommen 10/98 - Sandbekkvegen 40
Dokument: Avvisning av nedsettelse av gebyr - deling av eiendom -10/98 - Sandbekkvegen 40
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling av eiendommen 10/98 - Sandbekkvegen 40
Dokument: Svar på tilbakemelding på vedtak om endret tomtedeling og adkomst til fradelt tomt - 10/98
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling av eiendommen 10/98 - Sandbekkvegen 40
Dokument: Utgående faktura - 10/98
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arealoverføring fra 10/95 til 10/98
Dokument: Utgående faktura - 10/98
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling av eiendommen 10/98 - Sandbekkvegen 40
Dokument: Vedtak om arealoverføring fra 10/95 til 10/98 og vedtak om opprettelse av grunneiendom - 10/98 - Sandbekkvegen 40
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad uten ansvarsrett - 10/98 - Sandbekkvegen 40 - riving av garasje
Dokument: Søknad uten ansvarsrett - 10/98 - Sandbekkveien 40 - riving av garasje - ikke søknadspliktig
Søk innsyn i dokumentet/saken