Norske-postlister.no


Viser [64] av [64].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 4 stk eneboliger med tilhørende carporter - gnr 2094 bnr 326 - Slalomveien - Slalomveien AS
Dokument: Midlertidig brukstillatelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 2 boliger i kjede - gnr 2094 bnr 326 - Slalomveien 13 og 15 - Slalomveien AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2-mannsbolig - gnr 1041 bnr 170 - Fosbyløkka - Davis Eiendom AS
Dokument: Igangsettingstillatelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - enebolig med sekundærleilighet - Gnr 1041 bnr 170 - Fosbyløkka 10 C/D - Davis Eiendom AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Moltebergveien 82, Borge - Rivingsarbeider
Dokument: Moltebergveien 82, Borge Tillatelse til riving av eksisterende bygningsmasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2-mannsbolig - gnr 1041 bnr 170 - Fosbyløkka - Davis Eiendom AS
Dokument: Dispensasjon fra reguleringsbestemmelse og endring av rammetillatelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - tomannsbolig endres til enebolig med sekundærleilighet - gnr 1041 bnr 170 - Davis Eiendom AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bygg Ferdigattest pbl 08, § 21-10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny boenhet i kjeller - gnr 1048 bnr 642 - Vollbergveien 17 - Rafal og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ferdigattest ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ny boenhet i kjeller - gnr 1048 bnr 642 - Vollbergveien 17 - Rafal og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vei - gnr 2094 bnr 2 fnr 214 - Skiveien - BOLIG-PROSJEKT AS
Dokument: Mindre veiarbeider unntas fra søknadsplikt - Skiveien / Slalåmveien - gnr 2094 og gnr 2 - Bolig-Prosjekt AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vi trenger flere opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving og nybygg bolig - gnr 2062 bnr 873 - Lærer Nygårds vei 39 - Tom og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Endringstillatelse og dispensasjon ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - tomannsbolig endres til enebolig - gnr 2062 bnr 873 snr 4 - Lærer Nygårds vei 39 E - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Firemannsbolig - Gnr 1028 bnr 69 - Bodalsjordet - Eriksen Eiendom Øst As
Dokument: Varsel om avslag på søknad om firemannsbolig - gnr 1028 bnr 69 - Bodalsjordet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak -rv24 Norderud gård - gnr 34 bnr 10 i Nord-Odal kommune
Dokument: Mottatt nabovarsel ang. oppføring av ny kårbolig - gnr 34 bnr 10 i Nord-Odal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig ulovlig brygge - gnr 1133 bnr 4 fnr 26 - Orebukta 60
Dokument: Tilbakemelding på redegjørelse - mulig ulovlig brygge - gnr 1133 bnr 4 fnr 26 - Orebukta 60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 4 eneboliger og carporter - gnr 2094 bnr 2 fnr 214 - Skiveien 7 - Bolig-Prosjekt AS
Dokument: Tilbakemelding på søknad om oppføring av 4 eneboliger og carporter i Skiveien 7 - gnr 2094 bnr 2 fnr 214
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VA-tilkobling - gnr 2009 bnr 155 - Kalastenveien 81 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ledningsanlegg avløp - gnr 2009 bnr 155 - Kallastenveien 81 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak Aremarkveien 6 gnr 149 bnr 181 - Tistedal i Halden kommune
Dokument: Merknader til nabovarsel - oppføring av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 1000-butikk - Aremarkveien 6 - fylkesveg 21 - gnr. 149 bnr. 181 i Halden kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring tre frittliggende eneboliger - gnr 1054 bnr 7 - Grønnlia 1 - Bolig-prosjekt AS
Dokument: Ferdigattest ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring tre frittliggende eneboliger - gnr 1054 bnr 7 - Grønnlia 1 A-B-C- Bolig-prosjekt AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jegerveien 8 A, Kråkerøy - Eiendom 425/585 - Tomannsbolig
Dokument: Jegerveien 8A, Kråkerøy - Igangsettingstillatelse for oppføring av tomannsbolig med integrert garasje Tiltakshaver: Gry og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 6-mannsbolig - gnr 1028 bnr 19 - Bodalsjordet 7,9,11 og Bodalsjordet 13,15 og 17 - Eriksen Eiendom Øst AS
Dokument: Rammetillatelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] nytt vedtak - riving av enebolig og oppføring av ny seksmannsbolig, frittliggende carporter og boder - tidligere rammetillatelse trekkes tilbake - gnr 1028 bnr 19 - Bodalsjordet 7, 9, 11 og Bodalsjordet 13, 15 og 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring tre frittliggende eneboliger - gnr 1054 bnr 7 - Grønnlia 1 - Bolig-prosjekt AS
Dokument: Midlertidig brukstillatelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Grønnlia 1 C - oppføring tre frittliggende eneboliger - gnr 1054 bnr 7 - Grønnlia 1 A-C - Bolig-prosjekt AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 1028 bnr 62 - Bodals vei 13 og 13B - deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Gnr 1028 bnr 62 - Bodals vei 13 og 13B - Foreløpig svar på søknad om deling - Søknaden har mangler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny boenhet i kjeller - Gnr 1048 bnr 642 - Vollbergveien 17 - Rafal og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ferdigattest er ikke gitt - ny boenhet i kjeller - gnr 1048 bnr 642 - Vollbergveien 17 - Rafal og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forhåndskonferanse - bruksendring- gnr 2079 bnr 29 - Greåkerveien 35
Dokument: Oppsummering - møte om bruksendring - 100119
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny boenhet i kjeller - Gnr 1048 bnr 642 - Vollbergveien 17 - Rafal og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ber om tilbakemelding om fremdrift for omsøkt tiltak - ny boenhet i kjeller - Gnr 1048 bnr 642 - Vollbergveien 17 - Rafal og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving garasje og oppføring av boligrigg for pendlere - gnr 2071 bnr 1 fnr 1 - Gamle Kongevei 101 - Luvas AS
Dokument: Tillatelse til tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dispensasjon og plassering av brakke-rigg - gnr 2071 bnr 4 - Gamle Kongevei 103 - KJH Eiendom AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving garasje og oppføring av boligrigg for pendlere - gnr 2071 bnr 1 fnr 1 - Gamle Kongevei 101 - Luvas AS
Dokument: Vedr godkjenning av midlertidig plassering av brakkerigg - gnr 2071 bnr 1 fnr 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avløp/stikkledning - Gnr 1097 bnr 14 - Rønneldveien 319 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rønneldveien 319 - Mangler grunneieravtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving garasje og oppføring av boligrigg for pendlere - gnr 2071 bnr 1 fnr 1 - Gamle Kongevei 101 - Luvas AS
Dokument: Ansvar i forbindelse med forlenget plassering av brakkerigg for pendlere - gnr 2071 bnr 1 fnr 1 - Gamle Kongevei 101 - Luvas AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tomannsbolig - gnr 1041 bnr 480 - Nedre Langgate 90 - Eriksen Eiendom Øst AS
Dokument: Ferdigattest ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Tomannsbolig - gnr 1041 bnr 480 - Nedre Langgate 90 B og C - Eriksen Eiendom Øst AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med foretak - KONT - NRV Prosjektering -Org. nr. 996 704 092 - Gnr 1039 bnr 25 - Skjebergveien 145 A/D
Dokument: Tilleggsopplysninger til tilsynsrapport - Tilsyn med foretak - KONT - NRV Prosjektering -Org. nr. 996 704 092 - Gnr 1039 bnr 25 - Skjebergveien 145 A/D
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forhåndskonferanse - Villa Furuholmen - Gnr 3017 Bnr 5 - Furuholmveien 301
Dokument: Refarat fra forhåndskonferanse 091118
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rivning og oppføring av 2-mannsbolig og 4-mannsbolig - gnr 1051 bnr 73 - Holmegil 22 - Bøe Byggservice AS
Dokument: Omgjøring av vedtak og foreløpig svar på søknad om rivning og oppføring - gnr 1051 bnr 73 - Holmegil 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forretningsbygg - gnr 1 bnr 192 - St. Marie gate 77 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Midlertidig brukstillatelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - forretningsbygg - gnr 1 bnr 192 - St. Marie gate 77 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mølleroddveien 6 - eiendom 439/316 - Påbygg av eksisterende bolig uten ansvarsrett
Dokument: Mølleroddveien 6 - eiendom 439/316 - Foreløpig svar på søknad om tiltak.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring fra garasje til enebolig - Gnr 2094 bnr 170 - Edvard Strands vei 49 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Bruksendring fra garasje til enebolig - gnr 2094 bnr 170 - Edvard Strands vei 49 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med foretak - KONT - NRV Prosjektering -Org. nr. 996 704 092 - Gnr 1039 bnr 25 - Skjebergveien 145 A/D
Dokument: Varsel om tilsyn - Tilsyn med foretak - KONT - NRV Prosjektering -Org. nr. 996 704 092 - Gnr 1039 bnr 25 - Skjebergveien 145 A/D
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring fra garasje til enebolig - Gnr 2094 bnr 170 - Edvard Strands vei 49 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak om pålegg om uavhengig kontroll - bruksendring fra garasje til enebolig - Gnr 2094 bnr 170 - Edvard Strands vei 49B - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rivning og oppføring av 2-mannsbolig og 4-mannsbolig - gnr 1051 bnr 73 - Holmegil 22 - Bøe Byggservice AS
Dokument: Bekreftelse på mottak av søknad - Rivning og oppføring av 2-mannsbolig og 4-mannsbolig - gnr 1051 bnr 73 - Holmegil 22 - Bøe Byggservice AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SAKEN KAN IKKE AVSLUTTES. DOK 16 STÅR SOM RESERV. MÅ EKSP. FØRST Oppføring tre frittliggende eneboliger - gnr 1054 bnr 7 - Grønnlia 1 - Bolig-prosjekt AS
Dokument: Mottaksbekreftelse - rekkehus - gnr 1054 bnr 7 - Grønnlia 1 - Bolig-prosjekt AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tomannsbolig - Gnr 1041 bnr 480 - Nedre Langgate 90 - Eriksen Eiendom Øst AS
Dokument: Rammetillatelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - tomannsbolig - gnr 1041 bnr 458 - Nedre Langgate 90 B og C - Eriksen Eiendom Øst AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving og nybygg bolig - gnr 2062 bnr 873 - Lærer Nygårds vei 39 - Tom og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rammetillatelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Oppføring av 3 tomannsboliger . Gnr 2062 bnr 873 - Lærer Nygårdsvei 39 - Hilde og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2 stk. 2-mannsboliger - gnr 1039 bnr 25 - Bjerkholdts vei - Bolig-prosjekt AS
Dokument: Tillatelse til tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Oppføring av to tomannsboliger - Gnr 1039 bnr 25 - Skjebergveien 145 A/D - Bolig-Prosjekt AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring - gnr 2048 bnr 109 - Bjørnstadmyra 5 - Østfold Bildemontering AS
Dokument: Dispensasjon og tillatelse til tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - bruksendring - gnr 2049 bnr 109 - Bjørnstadmyra 5 - Østfold Bil Demontering AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2 tomannsboliger - gnr 1040 bnr 1 fnr 8 - Vernerveien 11
Dokument: Midlertidig brukstillatelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Tomannsbolig Vernerveien 11 A og B- Gnr 1040 bnr 1 fnr 8 - Eriksen Eiendom Øst AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny boenhet i kjeller - Gnr 1048 bnr 642 - Vollbergveien 17 - Rafal og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Dispensasjon fra reguleringsplan og tillatelse til tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dispensasjon fra utnyttelsesgrad og størrelse på boenhet - Ny boenhet i kjeller - Gnr 1048 bnr 642 - Vollbergveien 17 - Rafal og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak gnr 2047 bnr 9 Grålum i Sarpsborg kommune
Dokument: Mottatt redegjørelse for merknad til nabovarsel - oppføring av næringsbygg/aktivitetspark - gnr. 2047 bnr. 9 i Sarpsborg kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak gnr 2047 bnr 9 Grålum i Sarpsborg kommune
Dokument: Merknader til nabovarsel - opppføring av næringsbygg/aktivitetspark - gnr. 2047 bnr. 9 i Sarpsborg kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving og nybygg bolig - gnr 2062 bnr 873 - Lærer Nygårds vei 39 - Tom og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Mottaksbekreftelse - riving og nybygg bolig - gnr 2062 bnr 873 - Lærer Nygårds vei 39 - Tom og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av uthus / garasje - gnr 1041 bnr 121 og 378 - Øvre Langgate 67 - Eriksen Eiendom Øst AS
Dokument: Tillatelse til tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Riving av uthus/garasje - Gnr 1041 bnr 121 og 378 - Øvre Langgate 67 - Eriksen Eiendom Øst AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av uthus / garasje - gnr 1041 bnr 121 og 378 - Øvre Langgate 67 - Eriksen Eiendom Øst AS
Dokument: Mottaksbekreftelse - Riving av uthus / garasje - gnr 1041 bnr 121 og 378 - Øvre Langgate 67 - Eriksen Eiendom Øst AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring hybel - gnr 2047 bnr 185 - Bjorveien 37 - André Midtfjeld
Dokument: Tillatelse til tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Bruksendring fra uthus til enebolig - gnr 2047 bnr 185 - Bjorveien 37 - André Midtfjeld
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring hybel - gnr 2047 bnr 185 - Bjorveien 37 - André Midtfjeld
Dokument: Foreløpig svar 3 - Bruksendring hybel - gnr 2047 bnr 185 - Bjorveien 37 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring hybel - gnr 2047 bnr 185 - Bjorveien 37 - André Midtfjeld
Dokument: Foreløpig svar 2 - Bruksendring hybel - gnr 2047 bnr 185 - Bjorveien 37 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bolig - gnr 2062 bnr 819 - Prost Bangs vei 16 - Bolig-Prosjekt AS
Dokument: Ferdigattest ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Tomannsbolig - Gnr 2062 bnr 819 - Prost Bangs vei 16 - Bolig-Prosjekt AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Garasje og tilbygg bolig - gnr 2015 bnr 13 - Svinndalveien 236 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Dispensasjon fra pbl. § 1-8 og rammetillatelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Tilbygg til bolig og oppføring av garasje - gnr 2015 bnr 13 - Svinndalveien 236 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2 stk eneboliger - gnr 1041 bnr 121 - Øvre Langgate 67 - Eriksen Eiendom Øst AS
Dokument: Tillatelse til tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 2 stk eneboliger - gnr 1041 bnr 121 - Øvre Langgate 67 - Eriksen Eiendom Øst AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revbakken 13, Kråkerøy - Eiendom 433/17 - Tilbygg bolig
Dokument: Revbakken 13, Kråkerøy - Ferdigattest - tilbygg til bolig.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av svømmebasseng - 42/69
Dokument: Tillatelse til byggetiltak - svømmebasseng - 42/69 - Vesterøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 2049 Bnr 109 Sarpsborg - Bjørnstadmura 5 - Grålum - Østfold Bil Demontering AS - Bruksendring
Dokument: Spørsmål om ventilasjon og dagslys
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsopplysninger 2015
Dokument: Eiendomsopplysninger 42/69
Søk innsyn i dokumentet/saken