Norske-postlister.no


Viser [93] av [93].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 48 bnr 291 og 292
Dokument: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 48 bnr 291 og 292 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 46 bnr 164
Dokument: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 46 bnr 164 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 48/287
Dokument: Foreløpig svar i forvaltningssak, 48/287
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 46 bnr 1
Dokument: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 46 bnr 1 fnr 1 - anmodning om ytterligere opplysninger i sak om sletting av festekontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 46 bnr 1
Dokument: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 46 bnr 1 fnr 1 - Orientering i forbindelse med krav om sletting av festekontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vraket av Lexington fra 1709 - KML § 14 - Dispensasjon
Dokument: Vraket av Lexington fra 1709 - KML § 14 - Dispensasjon - Svar på spørsmål om heving av gamle anker - Henvisning til Vitenskapsmuseet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 46 bnr 1
Dokument: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 46 bnr 1 fnr 1 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 46 bnr 163
Dokument: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 46 bnr 163 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farledsbevis #4855 (SKANDI BÚZIOS)
Dokument: Vedtaksbrev for farledsbevissøknad 112453 (Klasse 2: Ny)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om fradeling
Dokument: Gnr. 046/001 - Søknad om fradeling utgår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 51 bnr 3
Dokument: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 51 bnr 3 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 51 bnr 3
Dokument: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 51 bnr 3 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjort 2017 - Forvaltning
Dokument: Fellingsrapport for Dyrnes/Båtneset Vald
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Historie - skipsforlis utenfør Smøla 1709 - De Lexington
Dokument: Skipsforlis utenfor Smøla 1709 - De Lexington
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om fradeling, tilleggsareal
Dokument: Gnr. 046/161 - Matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 46 bnr 161
Dokument: Tinglysing knr 1573 Smøla kommune gnr 46 bnr 161 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom - gnr/bnr 48/1 i Smøla
Dokument: Eiendoms grenser 1573-48/1 - Pantebok 10/862 - gnr/bnr 48/1 i Smøla
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse fra publikum - Stortings- og sametingsvalget 2017
Dokument: Svar på henvendelse: Ønsker å stemme om bord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjort 2017 - Forvaltning
Dokument: Tildeling av fellingstillatelse - Dyrnes/Båtneset vald.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Historie - skipsforlis utenfør Smøla 1709 - De Lexington
Dokument: Rapport - skipsforlis utenfør Smøla 1709 - De Lexington
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om fradeling, tilleggsareal
Dokument: Gnr. 046/001 - Melding om administrativt vedtak, tilleggsareal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om fradeling, tilleggsareal til 046/149 og 046/032
Dokument: Gnr. 046/160 - Matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kart - Smøla ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-5930/T/T022/T022h/0024
Dokument: Bestiller kart - Smøla ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-5930/T/T022/T022h/0024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om fradeling ny eiendom og utslippstillatelse
Dokument: Gnr. 046/001 - Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kart - Smøla ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-5930/T/T022/T022h/0024
Dokument: Digital kopi av kart - Smøla ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-5930/T/T022/T022h/0024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring innspill - Veiadresser Smøla
Dokument: Parsell 1085 - Avklaring Dyrnesveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 384 - Uttak av stein på gnr. 48 bnr. 1 i Smøla kommune
Dokument: Fylkesveg 384 - i Smøla kommune - Svar på henvendelse angående uttak av stein ved eiendom gnr. 48 bnr. 1.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom / eigedom - Dyrnes gnr 48 i Brattvær - nå gnr/bnr 48/1 i Smøla
Dokument: Skylddeling 1850 - Dyrnes gnr 48 i Brattvær - nå gnr/bnr 48/1 i Smøla
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom / eigedom - Dyrnes gnr 48 i Brattvær - nå gnr/bnr 48/1 i Smøla
Dokument: Dyrnes gnr 48 i Brattvær - nå gnr/bnr 48/1 i Smøla - kopi pantebok 10 - Nordmøre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om fradeling, tilleggsareal til 046/149 og 046/032
Dokument: Gnr. 046/001 - Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 048/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om dispensasjon for oppføring av utleiehytte på nausttomta til eiendommen Dyrnes
Dokument: Gnr. 048/001 - Dyrnes - utleiehytte - igangsettingstillatelse for såle/grunnmur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad 11876 om dispensasjon fra losplikt (Losoppdrag 2198789/SKANDI BZIOS)
Dokument: Vedtaksbrev for dispensjonssøknad 11876
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farledsbevis #4855 (SKANDI BÚZIOS)
Dokument: Vedtaksbrev etter automatisk behandling av søknad 107538 (Klasse 2: Utvidelse)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjort 2016 - fellingstillatelser - vald
Dokument: Vedtak - Tildeling av fellingstillatelse - Dyrnes/Båtneset vald.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tillatelse til tiltak - Utlegging av flytebrygge
Dokument: Gnr. 046/001 - Angående søknad om tiltak - Utlegging av flytebrygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Handelsbrev - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Smøla
Dokument: Handelsbrev 1866 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Smøla
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 046/019 - Ikke omsøkt byggetiltak
Dokument: Gnr. 046/019 - Foreløpig melding i forvaltningssak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Handelsbrev - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Smøla
Dokument: Handelsbrev 1898 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vraket av Lexington fra 1709 - KML § 14 - Dispensasjon
Dokument: Vraket av Lexington fra 1709 - Spørsmål om heving av anker - KML § 14 - Kontaktopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Handelsbrev - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Smøla
Dokument: Handelsbrev 1898 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tillatelse til tiltak - Utlegging av flytebrygge
Dokument: Gnr. 046/001 - Gjenopptakelse av sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunevalg og fylkestingsvalg 2015
Dokument: Kommunestyrevalget 2015 - valgt Fremskrittspartiet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjort 2015 - fellingstillatelser - vald
Dokument: Vedtak - Tildeling av fellingstillatelse - Dyrnes/Båtneset vald
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 048/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om dispensasjon for oppføring av utleiehytte på nausttomta til eiendommen Dyrnes
Dokument: Gnr. 048/001 - Orientering om tidsfrist, gebyr og IG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 048/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om dispensasjon for oppføring av utleiehytte på nausttomta til eiendommen Dyrnes
Dokument: Gnr. 048/001 - Tilbakemelding om igangsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Slekt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] f 1715
Dokument: Opplysninger om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] f 1715
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppstart av solarium - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om oppstart av solarium - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farledsbevis #4855 (SKANDI BÚZIOS)
Dokument: Farledbevis etter manuell endringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farledsbevis #4855 (SKANDI BÚZIOS)
Dokument: Vedtaksbrev for farledsbevissøknad 101534 (fornyelse av farledsbevis)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysninger om gamle kart over Smøla og omegn
Dokument: Opplysninger om gamle kart over Smøla og omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjort 2014 - fellingstillatelser - vald
Dokument: Vedtak - Tildeling av fellingstillatelse - Dyrnes/Båtnesset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjøkart fra Smøla, Nordmøre
Dokument: Sjøkart fra Smøla, Nordmøre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysninger om gamle kart over Smøla og omegn
Dokument: Fotobestilling - digitale kopier av gamle kart over Smøla
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysninger om gamle kart over Smøla og omegn
Dokument: Opplysninger om hvilke digitale kart som er tilgjengelige for Smøla
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysninger om gamle kart over Smøla og omegn
Dokument: Opplysninger om topografisk katalog over vestsiden av Smøla
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjøkart fra Smøla, Nordmøre
Dokument: Sjøkart fra Smøla, Nordmøre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysninger om gamle kart over Smøla og omegn
Dokument: Spørsmål - Opplysninger om gamle kart over Smøla og omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Navnesaker - Smøla kommune knr 1573 - Referanse: FKK04/00743
Dokument: 06/01416-23 - Navn på øy - Kvaløya - Vardøya - Smøla
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tillatelse til tiltak - Utlegging av flytebrygge
Dokument: Gnr. 046/001 - Foreløpig svar - Utlegging av flytebrygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om fradeling av eiendom - Tilleggsareal til gnr. 046/032
Dokument: Melding om vedtak - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om fradeling av tilleggsareal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjort 2013
Dokument: Vedtak - Tildeling av fellingstillatelse- Dyrnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om fradeling av eiendom
Dokument: Vedtak - Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om fradeling av grunneiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringsprosess - Endelig vedtak - Framtidig skolestruktur i Smøla
Dokument: Svar - Innspill fra Smøla Golf AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringsprosess - Endelig vedtak - Framtidig skolestruktur i Smøla
Dokument: Svar - Bakkamyra Barneskole - Innspill fra AfBB
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjort 2012
Dokument: Ny tildeling av fellingstillatelse - Dyrnes/Båtnesset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 048/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om dispensasjon for oppføring av utleiehytte på nausttomta til eiendommen Dyrnes
Dokument: Gnr. 048/001 - Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon for oppføring av utleiehytte på nausttomta til eiendommen Dyrnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øyrin del II. Prosjekt/anbudsbehandling
Dokument: Planlagte utgravinger på Golfbanen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Smøla Golfklubb
Dokument: Foreløpig svar på søknad om salgs- og skjenkebevilling - Smøla Golfklubb
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om fradeling av eiendom - tilleggsareal til 046/086
Dokument: Melding om vedtak - Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om fradeling av eiendom - tilleggsareal til 046/086
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 048/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om dispensasjon for oppføring av utleiehytte på nausttomta til eiendommen Dyrnes
Dokument: Gnr. 048/001 - Foreløpig svar på søknad om utleiehytte - rorbu.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om fradeling av eiendom - tilleggsareal til 046/086
Dokument: Foreløpig svar - Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om fradeling av eiendom - tilleggsareal til 046/086
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om oppretting av ny grunneiendom
Dokument: Melding om vedtak - Gnr. 46/1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om oppretting av ny grunneiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om oppretting av ny grunneiendom
Dokument: Foreløpig svar - Gnr. 046/001 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om oppretting av ny grunneiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2011 - Spillemidler
Dokument: Svar på Spillemidler + llitt annet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ang. bo- og driveplikt i forbindelse med overtakelse av landbrukseiendom
Dokument: Gnr 48/1 Ang. bo- og driveplikt i forbindelse med overtakelse av landbrukseiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 48/281
Dokument: Foreløpig svar i forvaltningssak
Søk innsyn i dokumentet/saken