Norske-postlister.no


Viser [19] av [19].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Nordmøre Krisesenter IKS
Dokument: Velkommen til Kommunestyret 30/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krisesenter - tilsyn 2018
Dokument: Ber om oppdatert informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krisesenter - tilsyn 2018
Dokument: Ber om bekreftelse på montering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Nordmøre krisesenter IKS
Dokument: Tilskuddsbrev 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om ny regel i barneloven om felles foreldreansvar
Dokument: Informasjon om ny regel i barneloven om felles foreldreansvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: BUFDIR [bedrift/enhet]
Til: Krisesenteret i Midt-Troms [bedrift/enhet]
STIFTELSEN KRISESENTERET FOR TROMSØ OG OMEGN [bedrift/enhet]
ROMERIKE KRISESENTER IKS [bedrift/enhet]
Krisesenteret i Trondheim [bedrift/enhet]
KRISESENTERET FOR MOLDE OG OMEGN IKS [bedrift/enhet]
KRISESENTERET I MOSS IKS [bedrift/enhet]
Glåmdal interkommunale krisesenter
KRISESENTERET I GJØVIK [bedrift/enhet]
Krisesenteret i Hønefoss [bedrift/enhet]
Fjell krisesenter
Drammensregionens interkommunale krisesenter
Krisesenter, Orkdal og omegn
KRISESENTER VEST IKS avd Stord
Vest-Finnmark krisesenter [bedrift/enhet]
Helgeland krisesenter
Vest-Agder krisesenter
HARSTAD KRISESENTER [bedrift/enhet]
Telemark krisesenter
Krisesenteret for Bergen og omegn [bedrift/enhet]
Krisesenteret i Salten
ALTA KRISE- OG INCESTSENTER [bedrift/enhet]
GUDBRANDSDAL KRISESENTER INTERKOMMUNALT SELSKAP [bedrift/enhet]
STIFTELSEN HALLINGDAL KRISESENTER [bedrift/enhet]
Krisesenteret i Asker og Bærum
OSLO KRISESENTER OG KOMPETANSESENTER FOR VOLD I NÆRE RELASJONER [bedrift/enhet]
KRISESENTER VEST IKS [bedrift/enhet]
NORASENTERET SENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP I ØST-FINNMARK IKS [bedrift/enhet]
EVA KRISESENTER STIFTELSE [bedrift/enhet]
Krisesenter for menn - region sunnmøre
Krise- og incestsenter Fredrikstad
NARVIK OG OMEGN KRISESENTER [bedrift/enhet]
KONGSBERG KRISESENTER [bedrift/enhet]
KRISESENTERET VESTERÅLEN [bedrift/enhet]
STIFTINGA KRISESENTERET I SOGN OG FJORDANE [bedrift/enhet]
Krisesenteret i Rana
Hamar interkommunale krisesenter [bedrift/enhet]
Sarposborg krisesenter
Samisk krise- og incestsenter
Krise- og Incestsenteret i Follo [bedrift/enhet]
Krisesenteret for sunnmøre
INDRE ØSTFOLD KRISESENTER IKS [bedrift/enhet]
ØSTRE AGDER KRISESENTER [bedrift/enhet]
Nord-Trøndelag krisesenter IKS [bedrift/enhet]
NORDMØRE KRISESENTER IKS [bedrift/enhet]
Sør-Helgeland Krisesenter [bedrift/enhet]
Krisesenteret i Stavanger [bedrift/enhet]
STIFTELSEN KRISESENTERET I VESTFOLD [bedrift/enhet]
Sak: Krisesenter - tilsyn 2018
Dokument: Oppfølging etter kartleggingsbesøk på Nordmøre krisesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Nordmøre krisesenter IKS
Dokument: Tilskuddsbrev 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordmøre krisesenter - arbeid med kommunale handlingsplaner ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i nære relasjoner samt kompetanseprogram
Dokument: Vedr. søknad om stimuleringsmidler for 2019 - Vold i nære relasjoner - arbeid med kommunale handlingsplaner og kompetanseprogram 2019 - henvendelse til Nordmøre krisesenter - epost dat.201118
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krisesenter
Dokument: Varsel om uttreden av Nordmøre krisesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Nordmøre krisesenter IKS
Dokument: Tilskuddsbrev 2017 - Nordmøre krisesenter IKS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning 2014 og 2015 for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner - Kap 440 post 70
Dokument: Tildeling av tilskudd til tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IKT - Omposteringer og refusjoner
Dokument: IKT - Refusjon for tilgang til IKT-, nett- og telefonitjenester 2014
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevaring / kassasjon av personopplysninger på krisesenter etter utflytting
Dokument: Spørsmål om bevaring / kassasjon av personopplysninger på krisesenter etter utflytting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 973528629 NORDMØRE KRISESENTER IKS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordningen for spesielle rettshjelpstiltak kap 470 post 72 – søknader for 2014
Dokument: Svar på søknad om tilskudd fra Nordmøre Krisesenter IKS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 973528629 NORDMØRE KRISESENTER IKS
Dokument: Tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 973528629 NORDMØRE KRISESENTER IKS
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 973528629 NORDMØRE KRISESENTER IKS
Dokument: Melding om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelpstiltak 2016
Dokument: Nordmøre krisesenter IKS - Tilskuddsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken