Norske-postlister.no


Viser [100] av [418].
Bli varslet om nye treff i søket
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SEDRY VAHIDEH
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] B
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] T
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten [bedrift/enhet]
SHAFIQ HINA
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MURALI YASOTHA
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] PHOOI
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Brann- og Redningsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MUNIR FAHID
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norsk Ornitologisk Forening Avd Oslo og Akershus [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OPSETH REIDUN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
PREDOSIN BERIT MARIE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Opplysningstjenesten i Bydel Søndre Nordstrand
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
VARGAS ALMUDENA VANESA M
Statens jernbanetilsyn [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Obos Bbl [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Renovasjonsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MUTUKESU SIVAGNANASUNDARA
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] K
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Eiendoms- og Byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Byantikvaren [bedrift/enhet]
UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF [bedrift/enhet]
SØNDRE NORSTRAND MUSLIMSKE SENTER [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SOMKHUN
Undervisningsbygg Oslo Kf [bedrift/enhet]
OMSORGSBYGG OSLO KF [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] EGISTO
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] E
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OBOS BBL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SREBRNY ANNA MAGDALENA
SREBRNY PIOTR HENRYK
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Utdanningsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SAQIB MOHAMMAD UMAR
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MORTENSRUD NÆRING AS [bedrift/enhet]
MINHAS ZARAIT HUSSAIN
Oslo Elveforum [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sporveien AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
RABINO MAOR
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ruter AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens vegvesen [bedrift/enhet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens jernbanetilsyn [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FIMBUL-■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] K
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] RABINO
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OBOS BBL [bedrift/enhet]
Opplysningstjenesten i Bydel Søndre Nordstrand
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ruter AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] T
BYDELSKIRKEN FILADELFIA
ASLAM MOHAMMAD [bedrift/enhet]
OMSORGSBYGG OSLO KF [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SREBRNY PIOTR HENRYK
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SØNDRE NORSTRAND MUSLIMSKE SENTER [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] KHEAN FOO
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] EGISTO
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] E
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OPSETH REIDUN [bedrift/enhet]
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
SREBRNY ANNA MAGDALENA
VARGAS ALMUDENA VANESA M
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] PHOOI
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand v/bydelsadministrasjonen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sporveien AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MORTENSRUD NÆRING AS [bedrift/enhet]
Oslo kommune Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
BEGUM BASEENA
Huseiernes Landsforbund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Byantikvaren [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Eiendoms- og Byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Obos Bbl [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SOMKHUN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Brann- og Redningsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norsk Ornitologisk Forening Avd Oslo og Akershus [bedrift/enhet]
Fortum Oslo Varme AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SAQIB MOHAMMAD UMAR
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Renovasjonsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DALAY ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HOLM SVEIN [bedrift/enhet]
RABINO MAOR
MUNIR FAHID
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
JAVED IQBAL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FABIAN BJØRN AAGE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] B
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SHAFIQ HINA
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
barnas representant i plansaker, Bydelsadm. i Bydel Søndre Nordstrand
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
CAGAMPANG JOAN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hafslund nett [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] E
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
PREDOSIN BERIT MARIE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FABIAN RITA
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ARORA SHUKLA
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ELAYATHAMBY THEVAKUMAR
MURALI YASOTHA
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MINHAS ZARAIT HUSSAIN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Elveforum [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Undervisningsbygg Oslo Kf [bedrift/enhet]
GARDERMOEN PARK AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens vegvesen [bedrift/enhet]
ISHAQ MOHAMMAD [bedrift/enhet]
byutviklingskomiteen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SEDRY VAHIDEH
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
CHAMPATHONG BUNYISA
ARORA PREM NATH [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] J M OOMS
MUTUKESU SIVAGNANASUNDARA
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Utdanningsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HANSEN LIV [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Bjerke
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Oslo kommune - Byantikvaren [bedrift/enhet]
Groruddalens miljøforum
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hafslund Nett AS [bedrift/enhet]
Bydelsutvalget i Bydel Bjerke v/bydelsadministrajonen
Oslo kommune - Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo biskop
DISEN BORETTSLAG A/L
TONSENJORDET BORETTSLAG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
JACOB DAMMEN WILLERSRUD [bedrift/enhet]
Omsorgsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Sinsen Torg Handel AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo bispedømmeråd [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region øst [bedrift/enhet]
SUBASHINI SATHESKUMAR
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO [bedrift/enhet]
Deichmanske bibliotek
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo natur og ungdom [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Utdanningsetaten [bedrift/enhet]
Ruter AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
Bane Nor Eiendom AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjerke Travbane Eiendom AS [bedrift/enhet]
Sporveien Oslo AS [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede Bydel Bjerke
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune - Rådhuset
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norges Handikapforbund Oslo [bedrift/enhet]
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kultur- og idrettsbygg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LANGDALEN BOLIGER AS [bedrift/enhet]
MADS SKOTHEIMSVIK [bedrift/enhet]
OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN [bedrift/enhet]
TOM MØLLER [bedrift/enhet]
Attivo Bolig Bjerke AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Torshovdalen i Sameie [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Byutviklingskomiteen
Oslo Elveforum [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Akershus [bedrift/enhet]
Oslo brann- og redningsetat
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Telenor AS - Servicesenteret for nettutbygging
Hafslund fjernvarme AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjerke Storvel [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
ARNE OLSEN [bedrift/enhet]
GUNN LILLEHAGEN [bedrift/enhet]
Norges Blindeforbund [bedrift/enhet]
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten [bedrift/enhet]
Bane Nor SF [bedrift/enhet]
Oslo Idrettskrets [bedrift/enhet]
Circle K Norge AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Info- og opplysningavdelingen i Bydel Bjerke
Selskapet for Oslo Byes Vel
ÅRVOLL VEST BORETTSLAG
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Akershus fylkeskommune [bedrift/enhet]
Bygg og Bevar
Norsk institutt for kulturminneforskning
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Østfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Telemark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Foreningen Fredet
Vest-Agder fylkeskommune [bedrift/enhet]
Sametinget [bedrift/enhet]
Stavanger Museum [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Aust-Agder fylkeskommune [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Kommunesektorens organisasjon
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Buskerud fylkeskommune [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Tromsø Museum, Universitetsmuseet
Finnmark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Olje- og energidepartementet [bedrift/enhet]
Fortidsminneforeningen [bedrift/enhet]
Møre og Romsdal fylkeskommune [bedrift/enhet]
Riksantikvaren [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Hordaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Kulturminnefondet
Norsk Kulturarv [bedrift/enhet]
Miljødirektoratet [bedrift/enhet]
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
Hedmark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Norsk Maritimt Museum [bedrift/enhet]
Oslo kommune, Byantikvaren [bedrift/enhet]
Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum [bedrift/enhet]
Norges Kulturvernforbund [bedrift/enhet]
Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
Troms fylkeskommune [bedrift/enhet]
NTNU Vitenskapsmuseet [bedrift/enhet]
Universitetet i Stavanger [bedrift/enhet]
Oppland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Vestfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
Sogn og Fjordane fylkeskommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Barne- og familiedepartementet [bedrift/enhet]
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
Rogaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Til: Nasjonalmuseet - Nasjonalgalleriet
Naturhistorisk museum - W.C. Bøggers hus, tidl. Geologisk museum
Oslo Kommune Byantikvaren [bedrift/enhet]
Kulturetaten - Popsenteret
Norsk Speidermuseum [bedrift/enhet]
Naturhistorisk museum - Viktoriahuset
Museene i Akerhus, MIA - Linderud gård
Kulturetaten - Middelalderbyen Oslo, Ladegården
Nasjonalmuseet - Kunstindustrimuseet
Norges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu) [bedrift/enhet]
Senter For Studier Av Holocaust Og Livssynsminoriteter [bedrift/enhet]
Norsk Folkemuseum - Norsk Maritimt Museum
Oslo Universitetssykehus - Aker museum
Oslo Kommune Kulturetaten [bedrift/enhet]
Norsk Kulturråd [bedrift/enhet]
Oslo museum - Arbeidermuseet
Stiftelsen Barnas Historie Kunst Og Kultur [bedrift/enhet]
Norsk Folkemuseum - Bogstad gård, hovedbygning
Naturhistorisk museum - Lids hus, tidl. Botanisk Museum
Oslo Universitetssykehus - Gaustad sykehus museum
Bjørnsgard Ans [bedrift/enhet]
Oslo Kommune Utdanningsetaten [bedrift/enhet]
Forsvaret [bedrift/enhet]
Nasjonalmuseet - Villa Stenersen
Stiftelsen Norsk Teknisk Museum [bedrift/enhet]
Oslo museum - Interkulturelt Museum
Norsk teknisk museum Telemuseet, hovedutstilling samlokalisert med Teknisk museum
Riksantikvaren [bedrift/enhet]
Kulturhistorisk museum - Historisk Museum
Forsvarets museer - Hjemmefrontsmuseet, Det dobbelte batteri, Akershus festning
Nasjonalmuseet - Nasjonalmuseet Arkitektur
Kon-Tiki Museet [bedrift/enhet]
Museum for universitets- og vitenskapshistorie Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV)
Kirkelig Fellesråd I Oslo [bedrift/enhet]
Oslo Museum [bedrift/enhet]
C Ludens Ringnes Stiftelse [bedrift/enhet]
Lokaltrafikkhistorisk Forening [bedrift/enhet]
Oslo Kommune Beredskapsetaten [bedrift/enhet]
Galleri Tonne As [bedrift/enhet]
Kulturetaten - Byarkivet
Norsk Folkemuseum - Ibsenmuseet
Nasjonalbiblioteket [bedrift/enhet]
Brannmuseet I Oslo [bedrift/enhet]
Stiftelsen Norsk Institutt For Kulturminneforskning [bedrift/enhet]
Kongehuset/Det kongelige hoff - Det Kongelige Slott
Mia - Museene I Akershus [bedrift/enhet]
Norsk Filminstitutt [bedrift/enhet]
Komiteen Til Bevarelse Av Polarskipet Fram (frammuseet) [bedrift/enhet]
Museene i Akerhus, MIA - Fetsund lenser
The Mini Bottle Gallery As [bedrift/enhet]
Forsvarets museer - Forsvarsmuseet, Hovedarsenalet, Akershus festning
Oslo Universitetssykehus Hf [bedrift/enhet]
Det Kongelige Hoff [bedrift/enhet]
Stiftelsen Jødisk Museum I Oslo [bedrift/enhet]
Fartøylaget M314 Alta [bedrift/enhet]
Stiftelsen Nasjonalmuseet For Kunst [bedrift/enhet]
Museum for universitets- og vitenskapshistorie - Kunstsamlingen
Naturhistorisk museum - Tøyen Hovedgård
Norsk Folkemuseum - Norsk Folkemuseum, Torgområdet
Oslo Kommune Munchmuseet [bedrift/enhet]
Museene i Akerhus, MIA - Follo museum
Norsk Folkemuseum [bedrift/enhet]
Universitetet I Oslo [bedrift/enhet]
Oslo Universitetssykehus - Ullevål sykehus museum
Kulturetaten - Oslo kommunes kunstsamling, magasin
Kulturhistorisk museum - Vikingskiphuset
Oslo museum - Oslo Bymuseum, Frogner hovedgård
Foreningen Til Ski-Idrettens Fremme [bedrift/enhet]
Nasjonalmuseet - Museet for Samtidskunst
Kulturetaten - Vigeland-museet
Forsvarets museer - M314 Alta - museumsskip
Forsvarets museer - Akershus slott
Emanuel Vigelands Museum [bedrift/enhet]
Oslo Kommune Deichman Bibliotek [bedrift/enhet]
Kongehuset/Det kongelige hoff - Oscarshall Slott
Astrup Fearnley Museet As [bedrift/enhet]
Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg [bedrift/enhet]
Museum for universitets- og vitenskapshistorie - Observatoriet
Naturhistorisk museum - Palmehuset
Norsk Folkemuseum - Norsk Folkemuseum, friluftsmuseet
Skøytemuseet [bedrift/enhet]
Stiftelsen Nobels Fredssenter [bedrift/enhet]
Det Norske Nobelinstitutt [bedrift/enhet]
Naturhistorisk museum - Robert Colletts hus, tidl. Zoologisk museum
Museene i Akerhus, MIA - Asker museum
Arkivverket [bedrift/enhet]
Til: GUNN LILLEHAGEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO [bedrift/enhet]
Oslo biskop
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
Oslo kommune Utdanningsetaten [bedrift/enhet]
Oslo kommune - Rådhuset
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MADS SKOTHEIMSVIK [bedrift/enhet]
ARNE OLSEN [bedrift/enhet]
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune - Byantikvaren [bedrift/enhet]
Sporveien Oslo AS [bedrift/enhet]
TOM MØLLER [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Kultur- og idrettsbygg [bedrift/enhet]
TONSENJORDET BORETTSLAG [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Oslo bispedømmeråd [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Akershus [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten [bedrift/enhet]
Oslo brann- og redningsetat
Hafslund fjernvarme AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN [bedrift/enhet]
Bydelsutvalget i Bydel Bjerke v/bydelsadministrajonen
Bjerke Storvel [bedrift/enhet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Bjerke
Oslo Idrettskrets [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norges Handikapforbund Oslo [bedrift/enhet]
JACOB DAMMEN WILLERSRUD [bedrift/enhet]
Norges Blindeforbund [bedrift/enhet]
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Hafslund Nett AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Byutviklingskomiteen
Omsorgsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
ÅRVOLL VEST BORETTSLAG
Ruter AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Groruddalens miljøforum
Deichmanske bibliotek
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DISEN BORETTSLAG A/L
LANGDALEN BOLIGER AS [bedrift/enhet]
Oslo natur og ungdom [bedrift/enhet]
Telenor AS - Servicesenteret for nettutbygging
Oslo Elveforum [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SUBASHINI SATHESKUMAR
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Info- og opplysningavdelingen i Bydel Bjerke
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region øst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Selskapet for Oslo Byes Vel
Rådet for funksjonshemmede Bydel Bjerke
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune - Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]