Norske-postlister.no


Viser [24] av [24].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Søknad om skjenkebevilling - lukket selskap 25.09.2020 - Konferanse
Dokument: Delegert vedtak - Innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling - lukket selskap 25.09.2020, Varen Randaberg kulturscene - konferanse med middag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om å bli partnerbarnehage
Dokument: Søknad partnerbarnehage - Myrå barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om å bli partnerbarnehage
Dokument: Søknad om å bli partnerbarnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Tungenes fyr - 14.09, 15.09, 18.09, 22.09, 22.10 og 03.12
Dokument: Delegert vedtak - Innvilget søknad om skjenkebevilling - diverse åpne arrangement - Tungenes fyr - 14.09, 15.09, 18.09, 22.09, 22.10 og 03.12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr/bnr 48/22, 48/23 og 48/7
Dokument: Informasjon om matrikkelføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Barnehagene i Randaberg - 2020
Dokument: Svar på søknad om forlengelse av dispensasjon fra utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klarlegging av grenser langs Smaragdbakken gnr/bnr 48/3, 48/12 og 48/14
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - 48/3, 12 og 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Viste barnehage
Dokument: Søknad om forlengelse av dispensasjon for utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - 01.09.2020 Tungenes fyr
Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - konsert med Fliflet og Burgess, 01.09.2020 Tungenes fyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive garasje. Oppføring av 2 tilbygg, mindre frittliggende bygning og forstøtningsmurer. Fasadeendring og terrengarbeider. gnr/bnr 48/218 - Granatveien 5
Dokument: Oversendelse for vurdering av frisikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for uttalelse gnr/bnr 48/646 - Krystallveien 17
Dokument: Dispensasjon fra vegloven §29 - Krystallveien 17 gnr/bnr 48/646
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for uttalelse gnr/bnr 48/12 - Klokkarhaugen
Dokument: Dispensasjon fra avvik i plankartet og dispensasjon fra vegloven §29 - Klokkarhaugen gnr/bnr 48/12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for uttalelse gnr/bnr 48/329 - Agatveien
Dokument: Dispensasjon fra avvik i plankartet og dispensasjon fra vegloven §29 - Agatveien gnr/bnr 48/329
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Randabergbarnehagene -2020
Dokument: Svar - Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet - Vistestølen barnehage - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Vistestølen barnehage
Dokument: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Solbakken barnehage
Dokument: Søknad om dispensasjon fra utdanningskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for uttalelse gnr/bnr 48/869 - Fjellprydveien 25
Dokument: Vedtak etter veiloven §29 - gnr/bnr 49/869 - Fjellprydveien 25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Påbygg - tilbygg 2 stk, fasadeendring og bruksendring gnr/bnr 48/869 - Fjellprydveien 25
Dokument: Oversendelse for uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering av snuplass og nedgravde avfallscontainere gnr/bnr 48/329 - Agatveien
Dokument: OVERSENDELSE FOR UTTALELSE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nedgravde avfallscontainere gnr/bnr 48/8 - Klokkarhaugen
Dokument: OVERSENDELSE FOR UTTALELSE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Sande barnehage
Dokument: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Myrå barnehage
Dokument: Søknad dispensasjon fra utdanningskravet - Myrå barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenføying og grensejustering av kommunal eiendom
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring gnr/bnr 47/13 og 321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenføying og grensejustering av kommunal eiendom
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring gnr/bnr 48/46 og 76
Søk innsyn i dokumentet/saken