Norske-postlister.no


Viser [14] av [14].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Birkedalsveien 76 423/606/0/0, deling
Dokument: Birkedalsveien 76, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Nytt matrikkelbrev for GB 23/937
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning - GB 23/606 - Birkedalsveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Mottatt søknad om deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning - GB 23/606 - Birkedalsveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Eiendomsskatt takst næring 2019 - GB 23/606 - Birkedalsveien 76
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Forslag til kart over område for overtakelse av veigrunn i Høllen vest industriområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ber om sikring av fjell langs Birkedalsveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3D-prosjekt i Høllen vest - evt. videreutnyttelse av området
Dokument: 3D-prosjekt i Høllen vest - eventuelt videreutnyttelse av området
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av grunneiendom - GB 23/606 - tilleggsareal til 23/748
Dokument: Tillatelse til fradeling av parsell fra GB 23/606 - Birkedalsveien 76 - tilleggsareal til GB 23/748
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av grunneiendom - GB 23/606 - tilleggsareal til 23/748
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om fradeling av grunneiendom - GB 28/168 - Eikeheiveien
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad om fradeling av grunneiendom - GB 28/168 - Eikeheiveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av grunneiendom - GB 23/606 - tilleggsareal til 23/748
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad om - Fradeling av grunneiendom - GB 23/606 - tilleggsareal til 23/748
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av grunneiendom - GB 23/840
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om reseksjonering - GB 23/623 - Birkedalsveien 87
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken