Norske-postlister.no


Viser [63] av [63].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kommuneplan Kristiansand kommune - arealdel
Dokument: Ny arealdel til kommuneplan - vedrørende innspill om endret arealformål på eiendommene 37/13 og 37/30 fra Spiss Arkitektur & Plan AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 867E3 Detaljregulering, endring av reguleringsplan - Paulen - 2/8
Dokument: 867E3 Detaljregulering, Endring av reguleringsplan - Paulen - 2/8 - krever naturmangfoldsutredning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåsveien 25 61/202/0/0, flytting av innvendig trapp
Dokument: Vardåsveien 25 - 61/2020 - tillatelse til flytting av innvendig trapp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Nordre Hovedgårdsvei 4 mfl
Dokument: Mindre reguleringsendring, Nordre Hovedgårdsvei 4 mfl - vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bryggelia 6, 8 og 10 13/139/0/0, riving av 2 eneboliger m/garasje og dobbel garasje
Dokument: Bryggelia 6, 8 og 10 13/139/0/0, riving av 2 eneboliger m/garasje og dobbel garasje - Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 867E3 Detaljregulering, endring av reguleringsplan - Paulen - 2/8
Dokument: Endring av reguleringsplan - Paulen - 2/8 - mangler ved innsendt planforslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marviksveien 122 - 152/2076/0/0, innvendig ombygging
Dokument: Marviksveien 122 - 152/2076, midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringlebekkveien 4A 33/373/0/0, riving av bolig og uthus
Dokument: Ringlebekkveien 4 A - 33/373 - vedtak - igangsettingstillatelse del 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avenyen 36 63/985/0/0, fasadeendring og ombygging av butikklokale
Dokument: Avenyen 44 - 63/986 - fasadeendring og ombygging av butikklokale - vedtak - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avenyen 36 63/985/0/0, fasadeendring og ombygging av butikklokale
Dokument: Avenyen 36 63/985 - fasadeendring og ombygging av butikklokale - vedtak - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bryggelia 8 og 10 - 13/139 og 13/161 13/139/0/0, boligbygg
Dokument: Bryggelia 18 og 20 (tidligere Bryggelia 8 og 10) 13/139/0/0, boligbygg - Spørsmål om dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Trekanten syd - Vågsbyd
Dokument: Trekanten syd - tilbakemelding vedrørende filformat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markens gate 35 150/993/0/0, bruksendring
Dokument: Markens gate 35 150/993/0/0, ferdigattest for bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markens gate 35 150/993/0/0, bruksendring
Dokument: Markens gate 35 150/993/0/0, vedtak bruksendring til kombinert formål servering/ forretning.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Nordre Hovedgårdsvei 4 mfl
Dokument: Mindre reguleringsendring, Nordre Hovedgårdsvei 4 mfl - behov for kommentarer fra forslagstiller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringlebekkveien 4A 33/373/0/0, riving av bolig og uthus
Dokument: Ringlebekkveien 4A - 33/373 - søknad om midlertidig dispensasjon og igangsettingstillatelse - varsel om avslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesveien 573 - 96/14/0/0, ombygging og fasadeendring
Dokument: Dvergsnesveien 573 - 96/14 - ombygging og fasadeendring - vedtak - igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brønnstykket 15 151/265/0/0, trapp, overbygg til inngangsparti og fasadeendring
Dokument: Brønnstykket 15 - 151/265/0/0 - dispensasjon og tillatelse til trapp, overbygg og fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kleplandsveien 1-9 473/27/0/0, nye boliger
Dokument: Kleplandsveien - 473/27 - utklipp fra matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holbergs gate 52 A - 150/603 - bruksendring/etter godkjenning av soverom og bad
Dokument: Holbergs gate 52 A 150/603/0/0 - spørsmål bruksendring/etter godkjenning av soverom og bad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåssløyfen 28 - 59/133 59/133/0/0, påbygg, tilbygg og fasadeendring
Dokument: Vardåssløyfen 28 - 59/133, Igangsettingstillatelse del 1 for påbygg, tilbygg og fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre ringvei 74 42/33 42/2/0/0, riving av bygninger/konstruksjoner
Dokument: Østre ringvei 74 42/33, riving av bygninger/konstruksjoner - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brønnstykket 15 151/265/0/0, trapp, overbygg til inngangsparti og fasadeendring
Dokument: Brønnstykket 15 , foreløpig tilbakemelding på søknad om trapp, overbygg til inngangsparti og fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibåsen 2 - 66/39 og 63/550 63/550/0/0, riving, tilbygg, fasadeendring og bruksendring
Dokument: Skibåsen 2 - 66/39 - vedtak - midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bryggelia 6 13/113/0/0, gjenoppføring av garasje
Dokument: Bryggelia 6, vedtak gjenoppføring av garasje - Dispensasjon og rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bryggelia 8 og 10 - 13/139 og 13/161 13/139/0/0, boligbygg
Dokument: Bryggelia 8 og 10 - 13/139 og 13/161, vedtak boligbygg - Dispensasjon og rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markens gate 35 150/993/0/0, bruksendring
Dokument: Markens gate 35 150/993/0/0, igangsettingstillatelse for bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bryggelia 6 - 13/113/0/0 - gjenoppføring av garasje
Dokument: Bryggelia 6, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marviksveien 122 - 152/2076 152/2076/0/0, innvendig ombygging
Dokument: Marviksveien 122 - 152/2076, igangsettingstillatelse for innvendig ombygging, hele tiltaket.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skonnertveien 10-42 - 11/412 - boligblokk med 86 leiligheter samt næringsarealer
Dokument: Skonnertveien 10-42 - 11/412 - anlegg sendt til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skonnertveien 10-42 - 11/412 - boligblokk med 86 leiligheter samt næringsarealer
Dokument: Skonnertveien 10-42 - 11/412 - tilbakemelding krav om ny søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Trekanten syd - Vågsbyd
Dokument: Trekanten syd - Vågsbygd - detaljregulering. Tilbakemelding på planutkast motatt 20.05.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongsgård 42/2/0/0, boligbygg med parkeringskjeller
Dokument: Kongsgård , midlertidig brukstillatelse for boligbygg med parkeringskjeller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesveien 573 - 96/14/0/0, ombygging og fasadeendring
Dokument: Dvergsnesveien 573 - 96/14 - ombygging og fasadeendring - mangel i mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markens gate 35 150/993/0/0, bruksendring
Dokument: Markens gate 35, 150/993 - rammetillatelse for bruksendring til kafé.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongsgård 42/2/0/0, boligbygg med parkeringskjeller
Dokument: Kongsgård Park - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markens gate 35 150/993/0/0, bruksendring
Dokument: Markens gate 35 150/993/0/0, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan - Nordre Hovedgårdsvei 4 mfl
Dokument: Endring av reguleringsplan - Nordre Hovedgårdsvei 4 mfl - behov for justeringer av plandokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongsgård 42/2/0/0, kulvert
Dokument: Kongsgård , melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongsgård 42/2/0/0, kulvert
Dokument: Kongsgård - kulvert - tillatelse i ett-trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesveien 573 - 96/14/0/0, ombygging og fasadeendring
Dokument: Dvergsnesveien 573 - 96/14 - tilbygg og innvendig ombygging - vedtak - dispensasjon og rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Major Laudals vei 13 - 40/120 - mindre endring
Dokument: Major Laudals vei 13 - søknad om endring av reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådhusveien 36 - 38 - 472/163/0/0 - Tangvall Arena
Dokument: Rådhusveien - GB 472/57, GB 472/163, GB 472/187 - tillatelse til endring - parkeringskjeller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring reguleringsplan - Paulen - 2/8
Dokument: Endring av reguleringsplan - Paulen - 2/8 - møtereferat angående struktur og fremdrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesveien 573 - 96/14/0/0, ombygging og fasadeendring
Dokument: Dvergsnesveien 573 - , melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Rammeavtale rådgivningstjenester: Arkitekt ("ARK")
Dokument: Publisert Avtale - Avtale - Rammeavtale rådgivningstjenester: Arkitekt ("ARK")
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåssløyfen 28 - 59/133, påbygg, tilbygg og fasadeendring
Dokument: Vardåssløyfen 28 - 59/133, Rammetillatelse dispensasjon på vilkår påbygg, tilbygg og fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bryggelia 8 og 10 - 13/139 og 13/161 - boligbygg
Dokument: Bryggelia 8 og 10 - 13/139 og 13/161 - boligbygg - Mangelfull søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valsvigveien 3A 96/111/0/0, bolig
Dokument: Valsvigveien 3A - 96/1109 - Søknaden er fortsatt mangelfull
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåssløyfen 28 - 59/133, påbygg, tilbygg og fasadeendring
Dokument: Vardåssløyfen 28 - 59/133, Tilbakemelding på innkommen søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bernt Holms vei 9 - 40/153 - loftsutbygging
Dokument: Bernt Holms vei 9 - 40/153 40/153/0/0, loftsutbygging - vedr. innvendig trapp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bernt Holms vei 9 - 40/153 - loftsutbygging
Dokument: Bernt Holms vei 9 - 40/153 40/153/0/0, loftsutbygging - vedr. seksjonering og videre saksgang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bernt Holms vei 9 - 40/153 - loftsutbygging
Dokument: Bernt Holms vei 9 - 40/153 40/153/0/0, loftsutbygging - vedr. seksjonering og TEK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valsvigveien 3A 96/111/0/0, bolig
Dokument: Valsvigveien 3A - 96/1109 - Fortsatt mangelfull søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bernt Holms vei 9 - 40/153 - loftsutbygging
Dokument: Bernt Holms vei 9 - 40/153 40/153/0/0, loftsutbygging - vedr. TEK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valsvigveien 3A 96/111/0/0, bolig
Dokument: Valsvigveien 3A - 96/111/0/0 - Tilbakemelding vedrørende ettersendt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bernt Holms vei 9 - 40/153 - loftsutbygging
Dokument: Bernt Holms vei 9 - 40/153, loftsutbygging - vedr. endret søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valsvigveien 3A 96/111/0/0, bolig
Dokument: Valsvigveien 3A - Foreløpig tilbakemelding på søknad om bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dronningens gate 31 - 150/33 - adkomst runt eiendommen
Dokument: Dronningens gate 31 - tilbakemelding vedr. adkomst via Tollbodgata 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vågsbygd torv - Nordre Hovedgårds vei - detaljregulering
Dokument: Detaljregulering av Vågsbygd Torv - sol/ skygge diagram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dronningens gate 31 - 150/43, forhåndskonferanse
Dokument: Dronningens gate 31 - 150/43, referat fra forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibåsen 2 og 6A - 66/39 og 63/550 - forhåndskonferanse
Dokument: Skibåsen 2 og 6A - 66/39 og 63/550 - tilbakemelding på anmodning om uttalelse.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: St. Olavs vei 45 - 44/127 - tilknytning til vann- og avløpsanlegg
Dokument: St. Olavs vei 45 - 44/127 - kommunale avgifter er ikke stoppet
Søk innsyn i dokumentet/saken