Norske-postlister.no


Viser [100] av [8 885].
Bli varslet om nye treff i søket
Fra: Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Til: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Unni Gjertsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Moss Industriforening [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Torger Nore [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mosseregionens Næringsutvikling AS [bedrift/enhet]
FNF-koordinator Østfold
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Landbruksforvaltningen i Moss, Rygge og Råde
Moss Historielag [bedrift/enhet]
DNT Vansjø [bedrift/enhet]
Rygge kommune [bedrift/enhet]
Lotte Ibela M Mofoss
Else Arvida Christiansen
Vansjø Båtforening [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Østfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MOVAR [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ØSTFOLD LAGERBYGG AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hafslund Nett Øst AS [bedrift/enhet]
MARINE TRADING AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bedre Byutvikling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens Vegvesen, Region øst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Direktoratet for mineralforvaltning
Jørgen Vanem [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stian André Neple
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Telenor [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eldbjørg Sausgard [bedrift/enhet]
Torbjørn Ødegård Teigen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjørn Harald Totland Haugen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HALLINGDAL RENOVASJON IKS [bedrift/enhet]
HALLINGDAL KRAFTNETT AS [bedrift/enhet]
VIKEN FYLKESKOMMUNE
NVE-Konsesjonsavdelinga
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
Statens vegvesen Region øst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ove Johan Solem [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: HAFSLUND NETT AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Espen Klippenberget Bø
Øivind Aspeng [bedrift/enhet]
FREDRIKSTAD FJERNVARME AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
STATENS VEGVESEN REGION ØST [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bydalen vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norsk Bergindustri [bedrift/enhet]
FREDRIKSTAD NÆRINGSFORENING [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Forum for natur og friluftsliv Østfold FNF
Rasmus Os [bedrift/enhet]
KYSTVERKET [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
VIKEN FYLKESKOMMUNE
FISKERIDIREKTORATET [bedrift/enhet]
WILBERGJORDET BARNEHAGE [bedrift/enhet]
Kristoffer Hagen [bedrift/enhet]
Svein Jensen [bedrift/enhet]
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD [bedrift/enhet]
Wilberg familiebarnehage [bedrift/enhet]
VIKEN FYLKESKOMMUNE
Blåkors stiftelsen Fredrikstad
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN [bedrift/enhet]
MATTILSYNET [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fra: Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hege Andreassen [bedrift/enhet]
Statens Vegvesen Region Øst [bedrift/enhet]
Maria Johannessen [bedrift/enhet]
Petter Ørmen [bedrift/enhet]
Per Kristian Andreassen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Moss kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rygge og Råde Landbruksforvaltningen i Moss
Statnett [bedrift/enhet]
Barn og unges representant
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Missingen Velforening [bedrift/enhet]
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION ØST [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Morten Fredriksen [bedrift/enhet]
MOVAR / MIB
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rådet for folk med nedsatt funksjonsevne
Folkehelsekoordinator ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Johan Johansen [bedrift/enhet]
Bjørnar Ruud [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sarpsborg kommune [bedrift/enhet]
Johannes Hedlund [bedrift/enhet]
Hafslund Nett A/S
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Feste Kapp AS [bedrift/enhet]
Barnerepresentanten i Vestre Toten
Eidsiva Nett AS [bedrift/enhet]
Eldrerådet
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oppland [bedrift/enhet]
Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS [bedrift/enhet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
NVE Region Øst
Oppland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede [bedrift/enhet]
SIVESIND VANNVERK
Statens Kartverk Hamar [bedrift/enhet]
Statens vegvesen, Region øst [bedrift/enhet]
Telenor [bedrift/enhet]
VTK web-redaktør
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Øyvind Selmer Hoelsveen [bedrift/enhet]
Berit Kristiansen [bedrift/enhet]
Anders Linnerud [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vidar Samuelsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ørjan Bekkelien [bedrift/enhet]
Rune Ødegården
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
2 Rom og Kjøkken AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fra: Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Til: Nesbyen kommune
Lier kommune [bedrift/enhet]
Hurdal kommune [bedrift/enhet]
Hemsedal kommune [bedrift/enhet]
Rollag kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Sarpsborg kommune [bedrift/enhet]
Lørenskog kommune [bedrift/enhet]
Bærum kommune [bedrift/enhet]
Lillestrøm kommune
Statens Vegvesen [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Asker kommune [bedrift/enhet]
Rælingen kommune [bedrift/enhet]
Jevnaker kommune [bedrift/enhet]
Nannestad kommune [bedrift/enhet]
Bane NOR SF [bedrift/enhet]
Råde kommune [bedrift/enhet]
Modum kommune [bedrift/enhet]
Aremark kommune [bedrift/enhet]
Sigdal kommune [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune [bedrift/enhet]
Eidsvoll kommune [bedrift/enhet]
Moss kommune [bedrift/enhet]
Marker kommune [bedrift/enhet]
Flå kommune [bedrift/enhet]
Ås kommune [bedrift/enhet]
Gol kommune [bedrift/enhet]
Vestby kommune [bedrift/enhet]
Frogn kommune [bedrift/enhet]
Drammen kommune [bedrift/enhet]
Norsk Botanisk Forening - Østlandsavdelingen [bedrift/enhet]
Nittedal kommune [bedrift/enhet]
Gjerdrum kommune [bedrift/enhet]
Miljødirektoratet [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal kommune [bedrift/enhet]
Nesodden kommune [bedrift/enhet]
Aurskog-Høland kommune [bedrift/enhet]
Nordre Follo kommune
Krødsherad kommune [bedrift/enhet]
Statens vegvesen region øst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ål kommune [bedrift/enhet]
Lunner kommune [bedrift/enhet]
Indre Østfold kommune
Rakkestad kommune [bedrift/enhet]
Ullensaker kommune [bedrift/enhet]
Halden kommune [bedrift/enhet]
Flesberg kommune [bedrift/enhet]
Nes kommune [bedrift/enhet]
Ringerike kommune [bedrift/enhet]
Hvaler kommune [bedrift/enhet]
Kongsberg kommune [bedrift/enhet]
Hole kommune [bedrift/enhet]
Skiptvet kommune [bedrift/enhet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Hol kommune [bedrift/enhet]
Øvre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Enebakk kommune [bedrift/enhet]
Til: OBOS Prosjekt AS [bedrift/enhet]
Sweco Norge AS [bedrift/enhet]
Det sentrale eldrerådet
Oslo Havn KF [bedrift/enhet]
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Vianova Systems AS [bedrift/enhet]
Statens vegvesen Vegdirektoratet [bedrift/enhet]
Lastebileiernes Forening [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)
Norconsult AS [bedrift/enhet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
Sporveien AS [bedrift/enhet]
Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Norges Automobil-Forbund [bedrift/enhet]
Viken Fylkeskommune
Velferdsetaten [bedrift/enhet]
Rom Eiendom AS [bedrift/enhet]
Hafslund Nett AS [bedrift/enhet]
COWI AS [bedrift/enhet]
Bane NOR SF [bedrift/enhet]
Ruter AS [bedrift/enhet]
Norsk Transportarbeiderforbund [bedrift/enhet]
Rambøll Norge AS [bedrift/enhet]
Norges Blindeforbund Oslo
Nito - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon [bedrift/enhet]
Omsorgsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU [bedrift/enhet]
Beredskapsetaten
Opplysningsrådet for veitrafikken [bedrift/enhet]
Avantor AS [bedrift/enhet]
Byantikvaren [bedrift/enhet]
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Oslo politidistrikt Trafikkplan
Trygg Trafikk [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund [bedrift/enhet]
Selvaag Prosjekt AS [bedrift/enhet]
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening [bedrift/enhet]
WSP Norge AS [bedrift/enhet]
Klimaetaten
Undervisningsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
EFLA AS [bedrift/enhet]
Boligbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Multiconsult Norge AS [bedrift/enhet]
Norges Taxiforbund avd Oslo [bedrift/enhet]
Norges vassdrags- og energidirektorat [bedrift/enhet]
Oslo Handelsstands Forening [bedrift/enhet]
Norges Lastebileier-Forbund [bedrift/enhet]
Asplan Viak AS, Oslo
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet [bedrift/enhet]
Statsbygg [bedrift/enhet]
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Oslo Transportarbeiderforening [bedrift/enhet]
Fortum Oslo Varme AS [bedrift/enhet]
OsloMet - Storbyuniversitetet [bedrift/enhet]
Transportøkonomisk institutt [bedrift/enhet]
LUKS
Statens vegvesen Region øst [bedrift/enhet]
Plan- og bygningsetaten [bedrift/enhet]
Telenor Norge AS [bedrift/enhet]
Kommuneadvokaten [bedrift/enhet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Borettslaget Enebakkveien 34 [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ANNE SOFIE RØIMÅL [bedrift/enhet]
VÅLERENGA VEL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BJØRN GUNNAR ANDERSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
RABIA ATTEEQUE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] EIENDOMSSELSKAP ASA
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SHOAIB ASIF
ØRN TERJE FOSS [bedrift/enhet]
INGAR DALEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DREIESKIVAKVARTALET BORETTSLAG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ENEBAKKVEIEN 31 AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
TENVIG AS [bedrift/enhet]
BORETTSLAGET ORKNØYGATA 8 [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ROYA GHODSARDEBILI
ANITA BERG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
IVAN ALEXIS SERRACIN GONZALEZ
PELTON BORETTSLAG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KB NÆRING AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
IFTEKHAR HUSSAIN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
AURÉLIEN DARTHOUT
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OBOS KVÆRNERBYEN AS [bedrift/enhet]
SAMEIET SMÅLENSGATA 11 [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ANGELA REBECKA WIOLA SUNDBÄCK
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KARIM KHAN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DESHIRA BAFTIARI
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
CARMEN CELINE TYNDALE FROM DALSENG
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Skolehagegruppa/ FAU Vålerenga skole
VASANTHA SIVAKRISHNAKUMAR
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
VÅLERENGA VEL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
EINAR MØRLAND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DRYHILL PRODUCTIONS ANS [bedrift/enhet]
VÅLERENGA HISTORIELAG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BOLIGSAMEIET NYGÅRD TERRASSE
MARIUS SHEAMUS BERG
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SAMINA IFTEKHAR
JOHNNY NGUYEN [bedrift/enhet]
NORA PAYNTER GUNDERSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
TURBINEN BORETTSLAG [bedrift/enhet]
STATENS VEGVESEN REGION ØST [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MINHAJ UL QURAN INTERNATIONAL NORWA
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
PETTER AAS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
EDEL BERIT LUNDSTAD MARTIN [bedrift/enhet]
ENGA BORETTSLAG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HUSSNAIN AHMED [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vålerenga Skole [bedrift/enhet]
EVEN KJÆR [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KVÆRNER VEL
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
TORE GATLAND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
TORMOD NYGAARD [bedrift/enhet]
BJÖRN MÜNCH
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
RUKHSANA KOSAR
Samvirke Enebakkveien 37 [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
EIERSEKSJONSSAMEIET OPPLANDSGATE 21 [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Smålensgata Borettslag [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BEBOERE I ENEBAKKVEIEN 37
MUHAMMAD JAMIL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lodalen Borettslag [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KOUIDER BEN SLIMAN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KRISTIAN SØRUM [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ØYVIND HARALDSEN [bedrift/enhet]
ANJA ELISABET HELLSTRÖM
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MANSOOR ADIL
VÅLERENGAPARKEN BORETTSLAG [bedrift/enhet]
GUNNAR BAKKEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OKAS AS [bedrift/enhet]
KALAIVANI RUBAN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
RUNE PALM [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Redd Vålerengaparken
KRISTIAN RAGNVALD FET [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SIGMUND KAASTAD [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BJØRN HANSSON [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
VÅLEN BORETTSLAG [bedrift/enhet]
UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ENEBAKKV 34 BORETTSLAGET
FRANCIS BORETTSLAG [bedrift/enhet]
NABILA ZULFQAR
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MAGNAR KARLSEN [bedrift/enhet]
KVÆRNERBYEN TERRASSE [bedrift/enhet]
KVÆRNERLIA BORETTSLAG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HELLA SIMONSEN YNGSDAL
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FAU VÅLERENGA SKOLE OG VÅLERENGA SKOLE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
YLVA BETTY MARIA TÖRNGREN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ESPEN BJERKE [bedrift/enhet]
PETTER DAHL [bedrift/enhet]
ELÉN RØGEBERG JØRGENSEN
Vålerenga skole - driftsstyret
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MOHAMED MOUSSA MOHAMED HUSSEIN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
EINAR SCHØYEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eierseksjonssameiet St Hallvards Tårn [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BISKOP JENS NILSSØNSGT AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OPPLANDGATA OG SMÅLENSGATA BRL
KVÆRNERTOPPEN BORETTSLAG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MAJA TREIDER NEERAAS [bedrift/enhet]
VÅLERENGAPARKEN 2 BORETTSLAG [bedrift/enhet]
BOLIGSAMEIET ALNA TERRASSE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] GANSALLO
MOHAMMAD KHALID [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
USBL UTBYGGING AS [bedrift/enhet]
Til: Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Byutviklingsutvalget
Foreningen Byfolk Oslo Sentrum [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Oslo biskop
Beredskapsetaten
Omsorgbygg Oslo KF
Kirkelig Fellesråd i Oslo [bedrift/enhet]
Riksantikvaren [bedrift/enhet]
Kultur- og idrettsbygg [bedrift/enhet]
ASPLAN VIAK AS [bedrift/enhet]
Selskapet for Oslo Byes Vel
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Oslo Elveforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
Deichman bibliotek
Rådet for funksjonshemmede i bydel Gamle Oslo v/ BU sekretær
Undervisningsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
Telenor A/S, Servicesenter for nettutb.
Akershus fylkeskommune, Galleri Oslo
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Akershus
Fortidsminneforeningen Avdeling Oslo og Akershus, Vøienvolden Gård
Norsk forening mot støy [bedrift/enhet]
Statens vegvesen, Region Øst [bedrift/enhet]
Opplysningstjenesten i Bydel Gamle Oslo
Fellesrådet for historielagene i Oslo v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo, v/bydelsadministrasjonen
Sporveien AS [bedrift/enhet]
Norges Blindeforbund, Oslo Fylkeslag [bedrift/enhet]
BANE NOR SF [bedrift/enhet]
Oslo bispedømmeråd [bedrift/enhet]
LO i Oslo [bedrift/enhet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Gamle Oslo
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst [bedrift/enhet]
Ruter AS, Plandirektøren
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Statens jernbanetilsyn [bedrift/enhet]
Byantikvaren [bedrift/enhet]
Hafslund Nett [bedrift/enhet]
Fortum Oslo varme AS Tidligere Hafslund fjernvarme
Helseetaten
Norges Handikapforbund Oslo [bedrift/enhet]
Kulturetaten
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Utdanningsetaten [bedrift/enhet]
Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Avdeling for bygg og vedlikehold v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Barn og unges talsperson v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Anna s. R. BLOCK GALLEGOS
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Forum For Natur og Friluftsliv Oppland [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS [bedrift/enhet]
Hamar Bispedømmekontor [bedrift/enhet]
Horisont Miljøpark IKS [bedrift/enhet]
Kommunalsjef for oppvekst v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kommuneoverlegen v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kulturkonsulent v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Miljø- og helseforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nordre Østbygda vel [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Innlandet [bedrift/enhet]
Norges Vassdrags- Og
Oppland Fylkeskommune [bedrift/enhet]
Oppland fylkeskommune, regionalenheten
Opplandstrafikk [bedrift/enhet]
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/K.D. Svendsen
Søndre Land Arbeiderparti [bedrift/enhet]
Søndre Land brannvesen v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Bygdelista v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Fremskrittsparti v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Høyre [bedrift/enhet]
Søndre Land kommune v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land KRF v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Miljøpartiet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Senterparti [bedrift/enhet]
Søndre Land SV v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land trafikksikerhetsutvalg v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Venstre [bedrift/enhet]
Teknisk drift v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Telenor [bedrift/enhet]
Undomsrådet v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vokks Nett AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OPPLAND FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
STATENS VEGVESEN REGION ØST [bedrift/enhet]
STRUKSNÆS EINAR [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Trygg Trafikk Innlandet