Norske-postlister.no


Viser [33] av [33].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: BIT Teatergarasjen - Investering i nytt utsyr
Dokument: Godkjenner forlengelse av frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BIT Teatergarasjen - Investering i nytt utsyr
Dokument: Godkjenner utsettelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: bit teatergarasjen, Bergen - arbeid av barn og unge
Dokument: Forhåndssamtykke til å sette barn til kulturelt arbeid – Nicola Gunn - «Working with children, again»
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BIT Teatergarasjen - Investering i nytt utsyr
Dokument: Godkjenner utsettelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gaveforsterkningsordningen 2019
Dokument: Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater - tildeling av gaveforsterkning 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftstilskot til kunst, kultur og idrett 2020
Dokument: Driftsstønad til institusjonar / organisasjonar innan kunst-, kultur- og idrettsfeltet over Vestland fylkeskommune sitt kulturbudsjett 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BIT Teatergarasjen, Bergen - Arbeid av barn og unge
Dokument: Forhåndssamtykke til å sette barn til kulturelt arbeid – Nicola Gunn – Working with Children
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prøverommet i Universitetshagen Botanisk Hage på Milde
Dokument: Avslag på søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prøverommet - 2019-2022
Dokument: Avslag på søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Delutbetaling KUP-midlar til Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater og "Scenekunsttilbod til ungdom"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prøverommet - 2019-2022
Dokument: Etterspør vedlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BIT Teatergarasjen, Bergen - barns deltakelse i forestilling
Dokument: Søknad om forhåndssamtykke til å sette barn til kulturelt arbeid - Unforetold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Driftsstønad til institusjonar/organisasjonar innan kunst-, kultur- og idrettsfeltet over Hordaland fylkeskommune sitt kulturbudsjett 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BIT Teatergarasjen - Investering i nytt utsyr
Dokument: Kontraktsutkast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: KONTRAKT OM KJØP AV TENESTE mellom Hordaland fylkeskommune og Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Driftsstønad til institusjonar/organisasjonar innan kunst-, kultur- og idrettsfeltet over Hordaland fylkeskommune sitt kulturbudsjett 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater - Teatergarasjen, Bergen - barns deltagelse i forestilling
Dokument: Tillatelse vedrørende medvirkning av barn i forestilling - Arbeidsmiljøloven § 11.1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen hausten 2017 og våren 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Driftsstønad til institusjonar/organisasjonar over Hordaland fylkeskommune sitt kulturbudsjett 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Akseptskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BIT Teatergarasjen, Bergen - Barns deltakelse i forestilling
Dokument: Tillatelse vedrørende medvirkning av barn i forestilling - arbeidsmiljøloven § 11.1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen hausten 2016 og våren 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater - Dispensasjon fra røykeloven
Dokument: dispensasjon fra røykeloven - Umwelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ang dykkar søknad om driftsstønad til institusjonar/organisasjonar innan kunst-, kultur-, og idrettsfeltet over Hordaland fylkeskommune sitt kulturbudsjett, 3-årig prøveordning - Underretning om budsjettvedtak for 2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Driftsstønad til institusjonar/organisasjonar innan kunst-, kultur- og idrettsfeltet over Hordaland fylkeskommune sitt kulturbudsjett 2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Driftsstønad til institusjonar/organisasjonar innan kunst-, kultur- og idrettsfeltet over Hordaland fylkeskommune sitt kulturbudsjett 2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PrøveRommet
Dokument: Avslag på søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Surfacing stories- faglig program og bokutgivelser
Dokument: Avvisning av søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Fylkesløyving 2015 - Oktoberdans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Fylkesløyving 2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om driftstilskot for 2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Fylkesløyving 2014
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Fylkesløyving 2014
Søk innsyn i dokumentet/saken