Norske-postlister.no


Viser [100] av [450].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Avtale - Drivstoff fra pumpe og bilvask - ST1
Dokument: Publisert Avtale - Avtale - Drivstoff fra pumpe og bilvask - ST1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mortensrud felt 16 - Boligutbygging
Dokument: Invitasjon til digitalt informasjonsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BUNYISA CHAMPATHONG
SAMEIET MORTENSRUD TORG 2 [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SOLVEIG HENRIKSEN [bedrift/enhet]
HINA SHAFIQ
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Byrådsavd. for byutvikling
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FINN ELIASSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OBOS BBL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ROTJANA SOMKHUN RUSTAND
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MORTENSRUD NÆRING AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BJØRN AAGE FABIAN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norges Blindeforbund, Oslo Fylkeslag [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Byantikvaren [bedrift/enhet]
PRIMO EGISTO MARCHINI
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ALMUDENA ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bane NOR SF Region Øst
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MOHAMMAD ASLAM [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Renovasjons- og gjenvinningsetaten,
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ZAFAR IQBAL [bedrift/enhet]
MAOR RABINO
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MARTINE JULES MARIE OOMS KUSTÅS
SPOR ARKITEKTER AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SAMEIET MORTENSRUD TORG 1 [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsadm. i Bydel Søndre Nordstrand
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OLE ROBERT FIMBUL-KISERUD
FAHID MUNIR
ANNA MAGDALENA SREBRNY
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rådet for personer med funksjonsnedsettelser Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
IQBAL JAVED
MANSOOR AHMED
Bane NOR Eiendom AS [bedrift/enhet]
Opplysningstjenesten i Bydel Søndre Nordstrand
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
YASOTHA MURALI
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Middelthuns gate 27
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KLARA ELISABET HÄGG
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BYDELSKIRKEN FILADELFIA SØNDRE NORDSTRAN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand v/bydelsadministrasjonen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sporveien AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
WAI PHOOI LOH
ØYVIND BLINDHEIM [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FARIDA OUZANI
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
ALI ABDULLAH
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
OBOS Nye Hjem AS [bedrift/enhet]
Oslo Handelsstands Forening (OHF)
BASEENA BEGUM
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Byrådsavd. for oppvekst og kunnskap Bestillerenhet for barnehager
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SHUKLA ARORA
SOLVEIG KNUTSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fortum Oslo varme AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MOHAMMAD UMAR SAQIB
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Energigjenvinningsetaten
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
ROBINA IJAZ
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst [bedrift/enhet]
Huseiernes landsforbund [bedrift/enhet]
ANITA RABINO BAKSAAS
Søndre Nordstrand brukerråd for funksjonshemmede v/ BU sekretær
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ruter AS, Plandirektøren
Kultur- og idrettsbygg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
PETTER SPILLING [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens vegvesen, Transport og samfunn
MOHAMMAD ISHAQ [bedrift/enhet]
RITA FABIAN
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] DALAY
NGOK KHEAN ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens jernbanetilsyn [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ROBINA AKRAM
ST1 NORGE AS [bedrift/enhet]
POUL HOUMØLLER [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
THEVAKUMAR ELAYATHAMBY
ADEEL AHMAD
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
KAMALTHEVI SIVAGNANASUNTHARAM
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BERIT MARIE PREDOSIN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
YUKIKO MATSUZAKI HAUFMANN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
ZARAIT HUSSAIN MINHAS
HARJIT SINGH [bedrift/enhet]
SVEIN HOLM [bedrift/enhet]
SISSEL HANSEN [bedrift/enhet]
Selskapet for Oslo Byes Vel
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Omsorgbygg Oslo KF
ELISABETH HOLM [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK [bedrift/enhet]
Byutviklingsutvalget
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Elvia AS Vangsvegen 73
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LIV HANSEN [bedrift/enhet]
GARDERMOEN PARK AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
VAHIDEH SEDRY
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HILDE BIRKELAND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NIRMALADEVI NAGULESWARAN
OBOS EIENDOM AS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
JOAN CAGAMPANG
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norges Handikapforbund Oslo [bedrift/enhet]
SIVAGNANASUNDARAM MUTUKESU
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
PIOTR HENRYK SREBRNY
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norsk forening mot støy [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Undervisningsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Sak: Oppmåling - fv. 420 ved Ormetjern i Arendal kommune
Dokument: Protokoll for oppmålingsforretning fv. 420 ved Ormetjern i Arendal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: St1 Norge AS - konkurranseloven § 24 - pålegg om opplysningsplikt ved foretakssammenslutninger
Dokument: St1 Norge AS - konkurranseloven § 24 - pålegg om opplysningsplikt vedrørende foretakssammenslutninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - E 39 - 2018-323 - E39 Knarvik sentrum - oval rundkøyring i Alver kommune
Dokument: E39 Knarvik sentrum - Oval rundkjøring - Forhåndsvarsel om vedtak om forhåndstiltredelse etter oreigningslova §25 for gnr.188 bnr. 66, 69, 114 og 358 i Alver kommune - Frist til uttale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - E18 Lysaker - Ramstadsletta i Bærum kommune
Dokument: E18 Lysaker-Ramstadsletta - Om verdivurdering av Shellstasjonen på Strand - gnr. 14 bnr. 165 i Bærum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leieavtale - Shell Halsøy - oppholdsrom - toalett - dusj og vaskemaskin i forbindelse med døgnhvileplass
Dokument: Leieavtale - Shell Halsøy - oppholdsrom - toalett -dusj og vaskemaskin i forbindelse med døgnhvileplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E39 Knarvik sentrum - Oval rundkjøring
Dokument: E39 Knarvik sentrum Oval rundkjøring - Befaring av bygninger for tilstandsvurdering- Tilkomst for Norconsult AS.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppmåling - fv. 420 ved Ormetjern i Arendal kommune
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning - fv. 420 ved Ormetjern i Arendal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forurensningsforskriften kapittel 18 - Tankforskriften - 2019–2020
Dokument: Midlertidig unntak fra krav i forurensningsforskriften § 18-6 c) for St1 Norge AS sitt tankanlegg på Vestbase i Kristiansund kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - E18 Lysaker - Ramstadsletta i Bærum kommune
Dokument: E18 Lysaker-Ramstadsletta - Forslag til referat til teamsmøte 17.11.2020 - St1 - gnr. 14 bnr. 165 i Bærum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 913285670 ST1 NORGE AS
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidig brukstillatelse St1 Norge Balsfjord Terminal
Dokument: Innvilget midlertidig brukstillatelse for St1 Norge AS, Beredskapstankanlegg nr.18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Circle K Norge AS - YX Norge AS - oppfølging av Vedtak V2020-26 og V2020-27
Dokument: Pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven § 24 - oppfølging av Vedtak V2020-26 og V2020-27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av smitteverntiltak
Dokument: Oppfølging av smitteverntiltak - anmodning om innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av smitteverntiltak
Dokument: Oppfølging av smitteverntiltak - anmodning om innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - E 39 - 2018-323 - E39 Knarvik sentrum - oval rundkøyring i Alver kommune
Dokument: E39 - Knarvik sentrum - Oval rundkjøring - Orientering om oversendelse av klage til Vegdirektoratet for gnr. 188 bnr. 358 i Alver kommune - uttalefrist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mortensrud felt 16 - Boligutbygging
Dokument: Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 16.11.2020 til 18.01.2021 - Mortensrud Felt 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
VAHIDEH SEDRY
HILDE BIRKELAND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ST1 NORGE AS [bedrift/enhet]
BASEENA BEGUM
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ZAFAR IQBAL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SAMEIET MORTENSRUD TORG 1 [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MANSOOR AHMED
ZARAIT HUSSAIN MINHAS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NIRMALADEVI NAGULESWARAN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FINN ELIASSEN [bedrift/enhet]
SISSEL HANSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SHUKLA ARORA
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
YASOTHA MURALI
OBOS BBL [bedrift/enhet]
IQBAL JAVED
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
WAI PHOOI LOH
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SAMEIET MORTENSRUD TORG 2 [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ANNA MAGDALENA SREBRNY
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
RITA FABIAN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FARIDA OUZANI
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ROBINA IJAZ
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] DALAY
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SOLVEIG HENRIKSEN [bedrift/enhet]
HARJIT SINGH [bedrift/enhet]
POUL HOUMØLLER [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ADEEL AHMAD
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SOLVEIG KNUTSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FAHID MUNIR
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
YUKIKO MATSUZAKI HAUFMANN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
THEVAKUMAR ELAYATHAMBY
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HINA SHAFIQ
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MORTENSRUD NÆRING AS [bedrift/enhet]
MARTINE JULES MARIE OOMS KUSTÅS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SVEIN HOLM [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ROBINA AKRAM
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ELISABETH HOLM [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MAOR RABINO
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ALI ABDULLAH
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SIVAGNANASUNDARAM MUTUKESU
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
JOAN CAGAMPANG
KAMALTHEVI SIVAGNANASUNTHARAM
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OBOS EIENDOM AS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ØYVIND BLINDHEIM [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BJØRN AAGE FABIAN
OLE ROBERT FIMBUL-KISERUD
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
PIOTR HENRYK SREBRNY
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ALMUDENA ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MOHAMMAD UMAR SAQIB
KLARA ELISABET HÄGG
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BUNYISA CHAMPATHONG
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GARDERMOEN PARK AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ROTJANA SOMKHUN RUSTAND
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MOHAMMAD ISHAQ [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BERIT MARIE PREDOSIN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LIV HANSEN [bedrift/enhet]
PETTER SPILLING [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NGOK KHEAN ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MOHAMMAD ASLAM [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BYDELSKIRKEN FILADELFIA SØNDRE NORDSTRAN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
PRIMO EGISTO MARCHINI
ANITA RABINO BAKSAAS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Fornyelse av leieavtale og avregning av overføring fuel - Luftforsvarets base Bodø
Dokument: (UO) Estimert overføring av fuel – og grunnlag for fakturering 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - E18 Lysaker - Ramstadsletta i Bærum kommune
Dokument: E18 Lysaker-Ramstadtsletta - Vilkår for dekking av advokatkostnader - gnr. 14 bnr. 164
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Stavanger kommune - gnr 13 bnr 198 - Forusbeen 20 - Fv 44 Bussvei - Nådlandsbråtet-Hans og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Oversendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av leieavtale og avregning av overføring fuel - Luftforsvarets base Bodø
Dokument: Signert avtaledokument - Bruk av infrastruktur på Bodø flystasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 913285670 ST1 NORGE AS
Dokument: Storulykketilsyn Skjelnan depot - justert til Teams-møte 28. oktober
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NONDE-0001 – ISPS – Namsen Drivstofflager – Namsos kommune – Trøndelag fylke
Dokument: Vedtak om godkjenning av endring i sikringsplan - NONDE-0001 - ISPS - Namsen Drivstoffanlegg - Namdalseid kommune - Trøndelag fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Drivstoff fra pumpe og bilvask - ST1
Dokument: Melding til leverandør - Avtale - Drivstoff fra pumpe og bilvask - ST1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Drivstoff fra pumpe og bilvask - ST1
Dokument: Melding til leverandør - Avtale - Drivstoff fra pumpe og bilvask - ST1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 913285670 ST1 NORGE AS
Dokument: Storulykketilsyn - oppfølging av tidligere gitte avvik og anmerkninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styrket bemanning - Sisterne Drift DA
Dokument: Etterspør vurderinger - sikkerhet - kompetanse - ny vaktordning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - E18 Lysaker - Ramstadsletta i Bærum kommune
Dokument: E18 Lysaker-Ramstadsletta - Fremdrift grunnerverv ST1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 42 bnr 400 Nesttunvegen 87. Forespørsel
Dokument: Svar på henvendelse ikke søknadspliktig tiltak. Gnr 42 bnr 400, Nesttunvegen 87.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag fra eksterne om nye døgnhvileplasser
Dokument: Innspill til mulig døgnhvileplass ved Rv 4 Lygnasæter - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 5441 Tana kommune gnr 13 bnr 46
Dokument: Tinglysing knr 5441 Tana kommune gnr 13 bnr 46 - Annengangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styrket bemanning - Sisterne Drift DA
Dokument: Etterspør vurderinger - tiltak - ny vaktordning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - E 39 - 2018-323 - E39 Knarvik sentrum - oval rundkøyring i Alver kommune
Dokument: E39- Knarvik sentrum - Oval rundkjøring - Vedtak om ekspropriasjon - Gnr 188 bnr 66, 69,114 og 358
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Drivstoff fra pumpe og bilvask - ST1
Dokument: Publisert Avtale - Avtale - Drivstoff fra pumpe og bilvask - ST1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: St1 Marine Norge AS, Florø - sertifikatutsteder for arbeid i tanker
Dokument: Registrering kontrollør - Arbeid i tank
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forurensningsforskriften kapittel 18 - Tankforskriften - 2019–2020
Dokument: Tilbakemelding på utsatt frist for innlevering av utredning Vestbase -St1 Norge AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - E18 Lysaker - Ramstadsletta i Bærum kommune
Dokument: E18 Lysaker-Ramstadsletta - Shell Strand - status fra SVV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad, Gnr. 13, Bnr. 1132, Sykkelvei fra Hagerupsvei til Mindemyren, Offentlig reguleringsplan
Dokument: Varslingsbrev grunneiere. Utvidet plangrense. Begrenset høring. Årstad, Gnr. 13, Bnr. 1132, Sykkelvei fra Hagerupsvei til Mindemyren, Offentlig reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: BYMILJØ / / [bedrift/enhet]
EBE / EIE / BAO
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ambrosia Eiendom As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Andersen Stein [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Baquero ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] A T H
Bergen Hindu Sabha [bedrift/enhet]
Bergen Kommune Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Bergen Kommune/Ebe
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Boetablering As [bedrift/enhet]
Bonava Norge As [bedrift/enhet]
Borettslaget Eikeveien 4 [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BYBYGG / PLPLAN / BJAS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ecredit As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] B
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eiendommen Eikevegen 2 As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eikeveien 1 Borettslag [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fm Gruppen As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Greivin Utleie As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] W
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hoff Helge [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Invest As
Hole Karsten Johan [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] M
Hui Holding Utvikling As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Johansen Frode [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kanalveien 88 As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] H
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Larsen Ove [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bentung
Lygre Henning [bedrift/enhet]
Madsen Holding As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] K
Minde Allè 1 As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mongstad Tor Leif [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norsk Rikskringkasting As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Pedersen Walter [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] K
Rasmussen Karl [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Santhakumaran Shaganaa
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] S
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stanesveien Invest As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] S As
Strønen Ole Jan [bedrift/enhet]
Stø Invest As [bedrift/enhet]
St1 Norge As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Hewes
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Torlo Dzenan
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] S
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tress Holding As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] A
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Verde As [bedrift/enhet]
Vestenfjeldske Eiendom As [bedrift/enhet]
Vestland Fylkeskommune
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Wergeland Eiendom As [bedrift/enhet]
Wergeland Eiendomsutvikling As [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Tinglysing knr 5441 Tana kommune gnr 13 bnr 46
Dokument: Tinglysing knr 5441 Tana kommune gnr 13 bnr 46 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - del av Moland park
Dokument: Varsel om vedtak - Reguleringsplan for Moland Park
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: B10058 - E6 Oslo øst - Publikumshenvendelser
Dokument: E6 Oslo øst vegserviceanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leieavtale - Shell Halsøy - oppholdsrom - toalett - dusj og vaskemaskin i forbindelse med døgnhvileplass
Dokument: Leieavtale - Shell Halsøy - oppholdsrom - toalett -dusj og vaskemaskin i forbindelse med døgnhvileplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding vedrørende etablert støyvoll langs E18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: B10058 - E6 Oslo øst - Publikumshenvendelser
Dokument: E6 Oslo øst - Møte med St1 Norge AS om Shell Mortensrud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NOTOS-0012 - ISPS - St1 Skjelnan Depot - Tromsø - Tromsø kommune - Troms og Finnmark fylke
Dokument: Vedtak om godkjenning av sårbarhetsvurdering og sikringsplan - NOTOS-0012 - ISPS - St1 Skjelnan Depot - Tromsø - Tromsø kommune - Troms og Finnmark fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: St1 Norge Marine AS - Helgelandsbase - forebyggende arbeid etter storulykkeforskriften § 6
Dokument: Kommentarer til melding etter storulykkeforskriften § 6 - St1 Norge AS - Helgelandsbase
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: St1 Norge Marine AS - Vestbase Kristansund - forebyggende arbeid etter storulykkeforskriften § 6
Dokument: Kommentarer til melding etter storulykkeforskriften § 6 - St1 Norge AS - Vestbase Kristiansund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: St1 Norge Marine AS - Fjordbase Florø - forebyggende arbeid etter storulykkeforskriften § 6
Dokument: Kommentarer til melding etter storulykkeforskriften § 6  - St1 Norge AS - Fjordbase
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statoil Fuel & Retail AS - Coast Center Base AS (CCB) - forebyggende arbeid etter storulykkeforskriften § 6
Dokument: Kommentarer til melding etter storulykkeforskriften § 6 - St1 Norge AS - CCB
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: St1 Norge Marine - Norsea AS Basen Dusavika - forebyggende arbeid etter storulykkeforskriften § 6
Dokument: Kommentarer til melding etter storulykkeforskriften § 6 - St1 Norge AS - Norsea AS Basen Dusavika
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: St1 Norge Marine AS - Polarbase Hammerfest - forebyggende arbeid etter storulykkeforkriften
Dokument: Kommentarer til melding etter storulykkeforskriften § 6 - St1 Norge AS - Polarbase Hammerfest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett 2020 Oppfølging av Prop. 1 (2019-2020) - veibruksavgift på drivstoff - forskriftsendringer - særavgifter
Dokument: Innsyn innvilget etter offentleglova
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3417 Grue kommune gnr 12 bnr 119
Dokument: Tinglysing knr 3417 Grue kommune gnr 12 bnr 119 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett 2020 Oppfølging av Prop. 1 (2019-2020) - veibruksavgift på drivstoff - forskriftsendringer - særavgifter
Dokument: Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NOTOS-0012 - ISPS - St1 Skjelnan Depot - Tromsø - Tromsø kommune - Troms og Finnmark fylke
Dokument: Vedtak om avslag på søknad om godkjenning av sikringsplan - NOTOS-0012 - ISPS - ST1 Skjelnan Depot - Tromsø - Tromsø kommune - Troms og Finnmark fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Naturtypekartlegging NiN 2020 utenfor verneområder, basiskartlegging verneområder
Dokument: Orientering om planlagt kartlegging av naturtypar i 2020 - Sola
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Fylkesmannen i Rogaland [bedrift/enhet]
Til: LOHA EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Arne Joa [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ingrid Kristiansen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nils Joa [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NOV EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Arne Sørnes [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svein Gimre [bedrift/enhet]
Jone Dysjaland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Asbjørn Ingvar Byberg [bedrift/enhet]
RISABERGVEIEN AS [bedrift/enhet]
STATENS VEGVESEN REGION VEST LEIKANGER KONTORSTED [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjørn Egeland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Gaute Jåtun [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Anne Irene Lea
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Anne K D Myklebust
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Einar Emil Ulfsjø Haaland
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ole Erik Byberg [bedrift/enhet]
Anita Evensen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Enok-Mikael Rege [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ØLBERGGÅRDEN AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Gunnar Fotland [bedrift/enhet]
Ola Oddvar Byberg [bedrift/enhet]
SKIFTESVIK AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Gunbjørg Sanne
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ola Helleland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ole Erik Eriksen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SOLA GOLFKLUBB [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Edvin Tjora [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FORSVARSBYGG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Anita Vigdel [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KLEPPVEIEN 611 AS [bedrift/enhet]
Guttorm Holmebakken [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kjetil Vistnes [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kurt Inge Helleberg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rune Skadberg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Arne Sele [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MYKLEBUST BUTIKKEIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vidar Dysjeland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Inger Marie Øglænd [bedrift/enhet]
Einar Kristiansen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Arne Braut [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Arild Byberg [bedrift/enhet]
Gitle Sola [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Roy Kenneth Byberg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Arve Bue [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sølve Byberg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Karl Braut [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
STOKKAVIK AS [bedrift/enhet]
Erik Haga [bedrift/enhet]
Arvid Stangeland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
JAASUND AS [bedrift/enhet]
Harald Roth [bedrift/enhet]
Mette Vestly [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NORSE PROPERTY AS
Anny Pedersen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
EINAR RISA EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Morgan Rege [bedrift/enhet]
Kåre Torkildsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Harriet Halvorsen [bedrift/enhet]
Arvid Gimre [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LEIF SOLA MASKIN AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sigurd Jåsund [bedrift/enhet]
JÆREN FRILUFTSRÅD [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tommy Bærheim [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stig Gimre [bedrift/enhet]
JÅSUND UTVIKLINGSSELSKAP AS [bedrift/enhet]
ØSTER HUS GRUPPEN AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FNP GOLFBANEN AS [bedrift/enhet]
Torbjørn Harbo [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SNØDE UTBYGGING AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tor Vold [bedrift/enhet]
Janne Mette Dysjaland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jan Lauvvik [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nils Rune Haga [bedrift/enhet]
MYKLEBUST PANORAMA AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Aslak Storemyr [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Anne Lise Byberg [bedrift/enhet]
STATENS VEGVESEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Joar Haga [bedrift/enhet]
Anni May Sola [bedrift/enhet]
Odd Pedersen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SKADBERG ALLÈ 55 AS [bedrift/enhet]
Martin Lie [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KESSA EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Philip Ølberg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FNP EIENDOM AS [bedrift/enhet]
EINAR RISA NÆRING AS [bedrift/enhet]
Janne Stangeland Rege [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hilde Fosse [bedrift/enhet]
Atle Lønning [bedrift/enhet]
Inge Tjelta [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svein Sørdal [bedrift/enhet]
ROGALAND FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
Per Sverre Årthun [bedrift/enhet]
Lodve Brynleik Stangeland
Else Austråt Aasheim
Arne Hidle [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Morten Helleberg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jan Livar Horpestad [bedrift/enhet]
Tom Frafjord [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LÅVESVALE AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Toril Nilsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Brit Sissel Landøy [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SNØDE AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SOLA KOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SANDNES KOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jone Stangeland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ragnar Skorge [bedrift/enhet]
Stian Laland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MILJØPARKEN EIENDOM AS [bedrift/enhet]
Svein Erik Joa [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jan Rege [bedrift/enhet]
Einar Ullestad [bedrift/enhet]
LÆRINGSVERKSTEDET AS [bedrift/enhet]
AUSTERHEIM EIENDOM DA [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Henning Ditlefsen [bedrift/enhet]
Per Jan Rege [bedrift/enhet]
Jan Magne Sola [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jarle Stangeland [bedrift/enhet]
Gerd Øvstebø
Kåre Joa Ravndal [bedrift/enhet]
Ove Bærheim [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Einar Andreas Joa [bedrift/enhet]
Andreas Østrem [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ØGLÆND PERSONALFORENING [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rune Haughom Reke [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Finn Helge Øglænd
Zaneta Lenikiene
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rune Helleberg [bedrift/enhet]
Roar Lund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ola Arnt Ramsdal [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tor Anders Haga [bedrift/enhet]
Geir Bærheim [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Per Reidar Johnsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oddvar Sømme [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kjetil Risa [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Geir Holmebakken [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OBOS BLOCK WATNE AS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Marit Johansen [bedrift/enhet]
HAMMAREN EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
AVINOR AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tore Klingsheim [bedrift/enhet]
Kjellaug Pollestad [bedrift/enhet]
Kristine Haga [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Erik Paulsen [bedrift/enhet]
Eivind Borsheim [bedrift/enhet]
Bjørn Egil Lilleland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Odd Løgith Svendsen
Per Skretting [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tone Johansen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tom Reke [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Magne Helleland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Geir Sivertsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Olav Stangeland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Andreas Haga [bedrift/enhet]
Jan Egil Klingsheim [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Erling Evensen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
VESTØ AS [bedrift/enhet]
Lars Jan Høyland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DEN VIETNAMESISKE OG BUDDHISTISKE KULTURFORENING I ROGALAND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tor Jan Våland [bedrift/enhet]
STATSBYGG [bedrift/enhet]
William Eirik Broadhurst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kenneth Haga [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Miljødirektoratet [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Arne Rege [bedrift/enhet]
Geir Joa [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Karl Johan Hellestø [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Aase Roth Saxeide
Tommy Stangeland [bedrift/enhet]
Ivar Rege [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jan Reidar Risa [bedrift/enhet]
Bjørn Helge Bore [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
INVESCO AS [bedrift/enhet]
Jostein Mæland [bedrift/enhet]
Gert Olav Rege [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Inge Østbø [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hans Magne Tjora [bedrift/enhet]
Oddbjørn Klepp [bedrift/enhet]
Frank Åsnes [bedrift/enhet]
Tor Gunnar Østebø [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vegard Voll [bedrift/enhet]
HELSE STAVANGER HF [bedrift/enhet]
Kjetil Hagen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Livar Borsheim [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MESTA AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kjell Lea
Marit Byberg [bedrift/enhet]
ST1 NORGE AS [bedrift/enhet]
Hilmar Inge Øglænd
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
STANGELAND GRUPPEN AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Arnstein Røyneberg [bedrift/enhet]
Nina Helleland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ove Vatne [bedrift/enhet]
Rolf Gimre [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Linda Lund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SÆRVOLL HOLDING AS [bedrift/enhet]
Linda Sele [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Andreas Hana
BYGGMESTER SAGEN AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
STAVANGER KOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Idar Klungtveit [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Siv Time Joa [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nils Eriksen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Torfinn Meling [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FORUS NÆRINGSPARK AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bength Åreskjold Oftedal [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stein Hedland [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eivind Ølberg [bedrift/enhet]
Håvar Bue [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SENTIUM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eirik Gjersdal [bedrift/enhet]