Norske-postlister.no


Viser [100] av [8 171].
Bli varslet om nye treff i søket
Til: Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Tønsberg Næringsforening [bedrift/enhet]
STATNETT SF [bedrift/enhet]
Norges Vassdrags- og energidirektorat Region Øst [bedrift/enhet]
TØNSBERG KOMMUNE (Før kommunesammenslåing 2020)
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Tønsberg hundeklubb
Vestfoldmuseene [bedrift/enhet]
TØNSBERG KOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fortidsminneforeningen i Vestfold
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Barkåker idrettsforening
Statsbygg [bedrift/enhet]
FÆRDER KOMMUNE [bedrift/enhet]
Telenor Norge AS [bedrift/enhet]
Format Eiendom AS [bedrift/enhet]
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) [bedrift/enhet]
FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK [bedrift/enhet]
Vestfold Barne- og ungdomsråd
Forum for natur og friluftsliv Vestfold
OPPLYSNINGSVESENETS FOND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Vestfold bonde- og småbrukarlag
Tunsberg bispedømmeråd [bedrift/enhet]
Barkåker skole [bedrift/enhet]
HORTEN KOMMUNE [bedrift/enhet]
Statens vegvesen region Sør [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Barkåker velforening
STATENS VEGVESEN REGION ØST [bedrift/enhet]
MATTILSYNET [bedrift/enhet]
Vestfold Bondelag
MILJØDIREKTORATET [bedrift/enhet]
VYGRUPPEN AS
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS [bedrift/enhet]
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) [bedrift/enhet]
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD [bedrift/enhet]
Vestfold Interkommunale Vannverk IKS [bedrift/enhet]
SANDEFJORD KOMMUNE [bedrift/enhet]
Vestfold jordvern
VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
RIKSANTIKVAREN [bedrift/enhet]
Skagerak Nett AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Barkåker barnehage
Jarlsberg Hovedgård
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Eidsiva Nett AS [bedrift/enhet]
Eldrerådet
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Forum for Natur og Friluftsliv i Oppland
Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS [bedrift/enhet]
NVE Region Øst
Rådet for funksjonshemmede [bedrift/enhet]
Statens Kartverk Hamar [bedrift/enhet]
Statens vegvesen, Region øst [bedrift/enhet]
Telenor [bedrift/enhet]
FYLKESMANNEN I INNLANDET [bedrift/enhet]
Innlandet Fylkeskommune
Elisabeth Lund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kjersti Flatråker [bedrift/enhet]
Ola Langedal [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vegard Skogen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjørn Sondra Kjelsrud
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ole Petter Bergersen [bedrift/enhet]
Pål Andreas Hoel [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] E
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ZELOW
BLOM NILS KRISTIAN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] M
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ANDRÉ
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] K
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BULL ARNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
CIRCLE K NORGE AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
EGGE OLE KRISTIAN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Else Marie Mæhlum [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ENGELIEN HANS BERNHARD [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ø
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FALD LARS OLAV [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FLATLIEN IDA [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FREDLY EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FURUSETH KJELL ERIK [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GJØBI EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GRANUM LARS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HAGEN JAN [bedrift/enhet]
HAGEN KNUT [bedrift/enhet]
HAGEN PER KRISTIAN [bedrift/enhet]
HAGEN PER KRISTIAN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HANSEN LARS FREDRIK [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HAVAINSTITUTTET AS [bedrift/enhet]
HELLERUD ROAR [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HOFSTAD AASE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HOLMEN VEL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] M H
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HOV UTVIKLING AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ingar Hella [bedrift/enhet]
IR EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] O
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
AADNES ASTRI MARIE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ann-Mari Tranby Clausen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BANE NOR SF [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kim Roger Fredrikstad [bedrift/enhet]
KISTEFOS TRÆSLIBERI AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SCHESLIEN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] P.S.
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Linda Nilsen [bedrift/enhet]
LINDBRÅTEN DAG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lund AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LØKEN PER [bedrift/enhet]
LØKEN SVEIN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ANDRÉ
MAGNUSSEN ANTON [bedrift/enhet]
MAGNUSSEN JAN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MARTINSEN EGIL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MARTINSEN RUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MUNTHE-KAAS ERIK [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] R S
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NERENG ØYVIND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NILSEN ROY [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NORRSTRØM VIGDIS EIREN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NYGÅRD KNUT ARNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OPPLAND ENERGI AS [bedrift/enhet]
OPPLAND FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
OPPLYSNINGSVESENETS FOND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
PETTERSEN EGIL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
RAAUM VIKTOR [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] T
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
RØSTELIEN TRYGVE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SCHOUTEN FREDERICUS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SCHØYEN AJAJ RYDER
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SKAUGRUD KNUT [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SKOGLUND KENNETH [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SKUDE ANDREAS [bedrift/enhet]
SKUDE GUDBRAND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SLIPERIET EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SOLBERG ADA [bedrift/enhet]
Solliakollektivet Stiftelsen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
STATENS VEGVESEN REGION ØST [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
STRUKSNÆS EINAR [bedrift/enhet]
STRUKSNÆS EINAR [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SØNDRE LAND IDRETTSLAG
SØNDRE LAND KOMMUNE [bedrift/enhet]
SØNDRE LAND KOMMUNE ADMINISTRASJON [bedrift/enhet]
TANDBERG ØIVIND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Terje Roen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
VOKKS AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] K.K.
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] B
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ZELOW
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Advokat ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Drøbak akvarium
Drøbak kajakklubb [bedrift/enhet]
Drøbak Vel [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Elling Bjerke [bedrift/enhet]
Eltel Networks AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fiskeridirektoratet [bedrift/enhet]
Follo Museum
Follo Ren IKS [bedrift/enhet]
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus
Forum for natur og friluftsliv Akershus [bedrift/enhet]
Frogn historielag [bedrift/enhet]
Frogn Høyre [bedrift/enhet]
Frogn natur og friluftsforum
Frogn Næringsråd [bedrift/enhet]
Hafslund Nett AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hurum kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kystverket Sørøst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norges vassdrags og energidirektorat, Region Øst [bedrift/enhet]
Norsk gjenvinning industri AS
Norsk ornitologisk forening – avd. Drøbak/Frogn
Oscarsborg festnings venner [bedrift/enhet]
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
Oslofjordens Friluftsråd [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ruter AS [bedrift/enhet]
Statens vegvesen Region øst [bedrift/enhet]
Søndre Follo Brannvesen IKS [bedrift/enhet]
Telenor Norge AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tove Skagestad [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Verneforeningen Gamle Drøbak [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Øst Politidistrikt [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
Helseetaten
Kultur- og idrettsbygg [bedrift/enhet]
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Norges Miljøvernforbund, Oslo
Fortidsminneforeningen Avdeling Oslo og Akershus, Vøienvolden Gård
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Søndre Sandås
Deichmanske bibliotek
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Alna v/ BU sekretær
Ruter AS, Plandirektøren
Byrådsavd. for byutvikling
Groruddalen miljøforum [bedrift/enhet]
Oslo biskop
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
Fellesrådet for historielagene i Oslo v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kirkelig Fellesråd i Oslo [bedrift/enhet]
Byantikvaren [bedrift/enhet]
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
Energigjenvinningsetaten
Velferdsetaten [bedrift/enhet]
Norsk ornitologisk forening [bedrift/enhet]
Bydelsutvalget i Bydel Alna v/bydelsadministrasjonen
Bane NOR SF Region Øst
Plan- og bygningsetaten, Kundesenteret
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Statens vegvesen, Region Øst [bedrift/enhet]
Huseiernes landsforbund [bedrift/enhet]
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst [bedrift/enhet]
Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Opplysningstjenesten i Bydel Alna
LO i Oslo [bedrift/enhet]
Sporveien AS [bedrift/enhet]
Hafslund Nett [bedrift/enhet]
Omsorgbygg Oslo KF
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Alna
Norsk forening mot støy [bedrift/enhet]
Gravferdsetaten, Akersbakken 32
Bane NOR Eiendom AS [bedrift/enhet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
Byutviklingsutvalget
Oslo Idrettskrets [bedrift/enhet]
Oslo bispedømmeråd [bedrift/enhet]
Norsk botanisk forening Østlandsavdelingen c/o Naturhistorisk museum
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Akershus
Telenor A/S, Servicesenter for nettutb.
Beredskapsetaten
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
Statnett [bedrift/enhet]
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
Fortum Oslo varme AS Tidligere Hafslund fjernvarme
Renovasjonsetaten,
Oslo Elveforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Oslofjordens Friluftsråd [bedrift/enhet]
Byrådsavd. for byutvikling
Rådet for funksjonshemmede i bydel Sagene v/ BU sekretær
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Riksantikvaren [bedrift/enhet]
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
Ruter AS, Plandirektøren
Fellesrådet for historielagene i Oslo v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Grünerløkka v/ BU sekretær
Regionkontor Landbruk
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Søndre Sandås
Bydelsutvalget i Bydel Sagene v/bydelsadministrasjonen
Opplysningstjenesten i Bydel Sagene
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Sagene
Oslo Elveforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Ullern v/ BU sekretær
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Oslo [bedrift/enhet]
Utdanningsetaten [bedrift/enhet]
MULTICONSULT ASA [bedrift/enhet]
Byutviklingskomiteen
Norsk botanisk forening Østlandsavdelingen c/o Naturhistorisk museum
Byrådsavd. for oppvekst og kunnskap
Fortum Oslo varme AS Tidligere Hafslund fjernvarme
Kultur- og idrettsbygg [bedrift/enhet]
Telenor A/S, Servicesenter for nettutb.
Ordføreren
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst [bedrift/enhet]
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Vestre Aker
Norsk ornitologisk forening [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Vestre Aker v/ BU sekretær
Forbundet KYSTEN [bedrift/enhet]
Mattilsynet, Distriktskontoret for Oslo [bedrift/enhet]
Deichman bibliotek
Byantikvaren [bedrift/enhet]
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
Beredskapsetaten
Oslo Idrettskrets [bedrift/enhet]
Norges Blindeforbund, Oslo Fylkeslag [bedrift/enhet]
Bane NOR Eiendom AS [bedrift/enhet]
Selskapet for Oslo Byes Vel
Undervisningsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Hafslund Nett [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Sporveien AS [bedrift/enhet]
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Statnett [bedrift/enhet]
Renovasjonsetaten,
Foreningen Byfolk Oslo Sentrum [bedrift/enhet]
Statens vegvesen, Region Øst [bedrift/enhet]
Opplysningstjenesten i Bydel Grünerløkka
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Grünerløkka
Helseetaten
Statsbygg [bedrift/enhet]
Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka v/bydelsadministrasjonen
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
Omsorgbygg Oslo KF
Norsk forening mot støy [bedrift/enhet]
Fortidsminneforeningen Avdeling Oslo og Akershus, Vøienvolden Gård
Byrådsavd. for oppvekst og kunnskap Bestillerenhet for barnehager
Norges Miljøvernforbund, Oslo
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Ullern
Bane NOR SF Region Øst
Til: Østfold Bondelag
Syklistenes landsforening [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune, Lokalsamfunnskoordinator Bærekraftig samfunnsutvikling
RYGGE KOMMUNE [bedrift/enhet]
STATENS VEGVESEN REGION ØST [bedrift/enhet]
Norsk bonde- og småbrukarlag [bedrift/enhet]
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Østfold
Nedre Glomma elveeierlag
Cicignon lokalsamfunn
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Borg Bispedømme [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune, Ungdomsrådet
Østfold Kollektivtrafikk [bedrift/enhet]
Fredrikstad skiklubb [bedrift/enhet]
Telenor kabelnett
Norsk Bergindustri [bedrift/enhet]
Hvaler kommune [bedrift/enhet]
Østfold Fylkeskommune, Regionavdelingen
Bydalen vel [bedrift/enhet]
Nordre Skjeberg grunneierlag
Sarpsborg bondelag
Get AS [bedrift/enhet]
KYSTVERKET [bedrift/enhet]
Fredrikstad Energi AS [bedrift/enhet]
Østfold Fylkeskommune, Fylkeskonservatoren
Østfold Energi AS [bedrift/enhet]
1619Gamle Falchåsen velforening
MILJØDIREKTORATET [bedrift/enhet]
Vilt- og innlandsfiskenemda
Fortum Distribution AS [bedrift/enhet]
Fiskeridirektoratet [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
NHO
Fredrikstad Idrettsråd [bedrift/enhet]
LANDSORGANISASJONEN I NORGE [bedrift/enhet]
Roselia velforening [bedrift/enhet]
Viken Fiber [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune, Koordinator for intern høringsgruppe
Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler [bedrift/enhet]
Norsk maritimt museum [bedrift/enhet]
Statnett SF [bedrift/enhet]
RAKKESTAD KOMMUNE [bedrift/enhet]
Telenor, Servicesenter for nettutbygging
Fredrikstad kirkelige fellesråd v/Kirkevergen
Fredrikstad kommune, Eldrerådet
Borg Havn IKS [bedrift/enhet]
Oslofjordens friluftsråd [bedrift/enhet]
Gamle Glemmen menighetsråd
Fredrikstad Fjernvarme AS [bedrift/enhet]
Trara lokalsamfunn
Pettersand velforening [bedrift/enhet]
Roselia felt B-3 velforening [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune, seksjon for økonomi- og organisasjonsutvikling [bedrift/enhet]
1617Gamle Glemmen og Leie velforening
Avinor AS [bedrift/enhet]
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) [bedrift/enhet]
RIKSANTIKVAREN [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune, Mangfold og integreringsrådet
Norsk Ornitologisk Forening [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune, Geomatikk [bedrift/enhet]
Naturvernforbundet i Østfold [bedrift/enhet]
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Roselia felt B-3 velforening avd.hus [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune, Utdanning og oppvekst
RÅDE KOMMUNE [bedrift/enhet]
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) [bedrift/enhet]
ØST POLITIDISTRIKT [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune, etat for kommunalteknikk
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO Østfold [bedrift/enhet]
Fredrikstad Hytteforening [bedrift/enhet]
Vy tog
Viken skog Sarpsborg - Ytre Østfold Skogeierlag
Fortidsminneforeningen avdeling Østfold
Bjørndalen vel [bedrift/enhet]
Get AS [bedrift/enhet]
Fredrikstad idrettsforening [bedrift/enhet]
Norges Automobil-Forbund [bedrift/enhet]
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN [bedrift/enhet]
Oljedirektoratet [bedrift/enhet]
Luftfartstilsynet [bedrift/enhet]
Fredrikstad jeger- og fiskeforening
HAFSLUND NETT AS [bedrift/enhet]
OPPLYSNINGSVESENETS FOND [bedrift/enhet]
Trosvik idrettsforening [bedrift/enhet]
HALDEN KOMMUNE [bedrift/enhet]
Trosvik lokalsamfunn [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune, miljø og samfunnsutvikling
VY buss
Norsk pendlerallianse [bedrift/enhet]
Sarpsborg skogeierlag [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund [bedrift/enhet]
Østfold Natur og ungdom
Østfold sivilforsvarsdistrikt [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune, Teknisk drift
Norges laterbileier-forbund
Fredrikstad næringsforening [bedrift/enhet]
Glemmen menighetsråd
Statsbygg [bedrift/enhet]
Hauge lokalsamfunn
Lisleby lokalsamfunn
Norgesnett AS [bedrift/enhet]
Lisleby fotballklubb [bedrift/enhet]
Telenor Norge [bedrift/enhet]
MATTILSYNET [bedrift/enhet]
Fortidsminneforeningen avdeling Østfold
Kiær velforening [bedrift/enhet]
SARPSBORG KOMMUNE [bedrift/enhet]
Skiptvet kommune [bedrift/enhet]
VYGRUPPEN AS
1619Velforeningen Falchåsen syd