Norske-postlister.no


Viser [100] av [36 707].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: DS - 15/4 - Frådeling av eigedom - Ølve - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding til tinglysing - 15/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om seksjonering av gnr. 68, bnr. 472 på Rysstad industriområde
Dokument: Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Navnesak 2021/13 - Levanger kommune
Dokument: Oppstart av navnesak 2021/13 – Ramshåmmår, Grubbås og Åsentunnelen i Levanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DS - 192/213 - Deling av eigedom - Sæbøvik - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om tinglysing - Rettar og plikter for 192/213, samt deling av 192/214 - 192/228
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turløype rundt Sukkevann
Dokument: Turløype rundt Sukkevann - Tinglysing av rettighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 30/4/4/0 Klyvjevegen 8, frådeling av punktfeste 30/4/4, inklusiv arealoverføring frå 30/1 (NY 30/177)
Dokument: Arealoverføring 30/1 til 30/4; melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DS - 160/1 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Hatlestrand - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om tinglysing - Arealoverføring - 160/1 og 160/5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån og tilskudd - Avskjermet
Dokument: Pantedokument til tinglysning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering E6 Kvithammar - Åsen
Dokument: Nytt navn på tunnel på E6 - Høghåmmårtunnelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Wille Eiendom AS - Søknad om reseksjonering
Dokument: Wille Eiendom AS - Søknad om reseksjonering - Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Oversender erklæring om sletting av festerett for tinglysing - gnr 119/3444 - Ameliahaugen barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannverk - drift og vedlikehold
Dokument: Tinglysning av grunneiererklæring gnr 5428/43/29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 29, bnr. 78 - arealoverføring til bnr. 272
Dokument: Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sletting/oppheving av hefte, panteobligasjonar mm. knytt til fast eigedom
Dokument: Gnr 63 bnr 199 - sletting av hefte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsforhold ved erverv av fast eigedom 2021
Dokument: Egenerklæring, 15/5, 15/6, 15/7 og 15/10, eigardel 4/16 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsforhold ved erverv av fast eigedom 2021
Dokument: Egenerklæring, 20/1, eigardel 1/2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om arealoverføring gnr/bnr 60/6 og 366 -Kvernhagen 8
Dokument: Oversendelse for tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsforhold ved erverv av fast eigedom 2021
Dokument: Egenerklæring, 20/1, eigardel 1/2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: P - 5026 - vatn - Tiltak Matre Vassverk - 252/2, 252/26 - Grunnerverv
Dokument: Tinglysing av avtale for rett til sikringshus og 4 brunnar - 252/2 - Matre vassverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om arealoverføring - 48/8 til 48/158
Dokument: Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grensejustering
Dokument: Melding til tinglysing - arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erklæring om arealoverføring
Dokument: Melding til tinglysing - arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erklæring om arealoverføring
Dokument: Konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reseksjonering - Jonas Buddes vei 6
Dokument: Ny oversending til tinglysing - reseksjonering av Jonas Buddesvei 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 2021
Dokument: Registrert konsesjonsforhold - 14/59, 14/71 og 14/89
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsforhold ved erverv av fast eigedom 2021
Dokument: Egenerklæringer om konsesjonsfrihet, 7/312 - Junina ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Konsesjon ved arealoverføring av areal fra gnr.96 bnr.3 til gnr.96 bnr.22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frikjøp av festegrunn, gnr 47, bnr 1, fnr 27, 43 og 47
Dokument: Vedr tinglysing gnr 47, bnr 131 - Dykkar ref nr 18831876
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Pantefrafall i forbindelse med arealoverføring fra gbnr 96/3 til gbnr 96/22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: TINGLYSNING AV FESTEKONTRAKT
Filer:
Sak: 5058/59/285 - Seksjonering av Stihaugen 31 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 5058/59/285 - Seksjonering av Stihaugen 31 - Åfjord kommune - dokumenter til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Haga AS om seksjonering av gnr. 7, bnr. 1093, Ålgårdsveien 3A og 3B
Dokument: Rettet pkt 4 i søknad om seksjonering av gnr.7 bnr.1093 i Gjesdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Metallveien 8 - 151/1301 - overskjøting av festet garasje
Dokument: Metallveien 8 - 151/1301 - tinglysing av skjøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbygging av Velia, Bortelid
Dokument: Sletting av hefte i eigedom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 12/2/0/0 Austegardsvegen 11, frådeling av 2 teigar
Dokument: Tinglysing av arealoverføring frå gnr. 12 bnr. 2 til gnr. 12 bnr. 5 i Åseral kommune, 2. gongs innsending
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot til bustadbygging, 1/26
Dokument: Sletting av pantedokument, 1/26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/726 - Bergermoen - Salg av eiendom
Dokument: 150/726 - Sletting av dokumenter fra grunnbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/726 - Bergermoen - Salg av eiendom
Dokument: 150/1086 - Sletting av dokumenter fra grunnbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/726 - Bergermoen - Salg av eiendom
Dokument: 150/1087 - Sletting av dokumenter fra grunnbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/726 - Bergermoen - Salg av eiendom
Dokument: 150/1088 - Sletting av dokumenter fra grunnbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra CN eiendomsutvikling AS om kjøp at tomter i Inndyr havn
Dokument: Tinglysing av skjøte for eiendommene G/B 25/538 og 611 i Gildeskål kommune - CN Eiendomsutvikling AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svensholmen 8 - 10/2 festenr 7 - innløsing av festetomt
Dokument: Gnr 10 bnr 23 i Kristiansand Kommune tinglysing av skjøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr 165/199 og 165/206
Dokument: Oversendelse av melding til tinglysing - Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 165/199 og 165/206
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DS - 15/11 - Deling av eigedom - Ølve - Kjærland Eigedom AS
Dokument: Melding til tinglysing - 15/11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsforhold ved erverv av fast eigedom 2021
Dokument: Egenerklæringer, 7/302. tomt nr 1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsforhold ved erverv av fast eigedom 2021
Dokument: Egenerklæring, 9/460 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 101 bnr. 88 - Salg av kommunal boligtomt til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tinglysing av skjøte gnr. 101 bnr. 88 i Lesja kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1/203 Byrtemannsbekken hyttegrend 29 - oppmålingsforretning
Dokument: Melding til tinglysing, 2/1922.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1897 Nedre Hovdenut 4 - oppmålingsforretning
Dokument: Melding til tinglysing for 2/1897
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunneiererklæring
Dokument: Tinglysning av grunneiererklæring gnr 5428/33/5 og 5428/33/16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fauske - Krav om matrikkelføring og rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Fauske - Krav om matrikkelføring - Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Seksjonering m/oppmåling av uteareal, Bortelid, 9/94
Dokument: Tinglysing av seksjonering gnr. 9 bnr. 94 i Åseral kommune, 2. gongs innsending
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Merafta Eiendom AS - Søknad om reseksjonering
Dokument: Merafta Eiendom AS - Søknad om reseksjonering - Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rabben 14 A-B, søknad om seksjonering
Dokument: Rabben 14 A-B - Oversending av søknad om seksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 83/6 - Arealoverføring
Dokument: 83/6 og 83/14 - Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om startlån og tilskudd - Avskjermet
Dokument: Sletting av pantedokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om startlån og tilskudd - Avskjermet
Dokument: Sletting av pantedokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån og tilskudd - Avskjermet
Dokument: Sletting av pantedokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om startlån og tilskudd - Avskjermet
Dokument: Sletting av pantedokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Inkasso
Dokument: Melding om sletting av pant i borettslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 2020
Dokument: Registrert konsesjonsforhold - 26/12, 26/13 og 26/25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 2020
Dokument: Registrert konsesjonsforhold - 113/16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsaveien 15 - Retting av grunnboka
Dokument: Forespørsel om retting av grunnboka - Åsaveien 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brobekkveien 51-55 - Retting av grunnboka
Dokument: Forespørsel om retting av grunnboka - Brobekkveien 51-55
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tingvoll - frivillig vern av skog - Fjøseid naturreservat
Dokument: Tingvoll - Orientering om vedtak av Fjøseid naturreservat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Fylkesmannen i Møre og Romsdal [bedrift/enhet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU [bedrift/enhet]
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I MØRE OG ROMSDAL [bedrift/enhet]
NATUR OG UNGDOM [bedrift/enhet]
STATKRAFT SF [bedrift/enhet]
UNIVERSITETET I OSLO [bedrift/enhet]
NORSK BIOLOGFORENING (BIO) [bedrift/enhet]
MØRE OG ROMSDAL SAU OG GEIT [bedrift/enhet]
NORSK ZOOLOGISK FORENING [bedrift/enhet]
MØRE OG ROMSDAL BONDE- OG SMÅBRUKARLAG [bedrift/enhet]
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
AVINOR AS [bedrift/enhet]
NORGES SKOGEIERFORBUND [bedrift/enhet]
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND [bedrift/enhet]
NORSK SAU OG GEIT [bedrift/enhet]
SABIMA [bedrift/enhet]
STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA [bedrift/enhet]
NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG [bedrift/enhet]
NEAS AS [bedrift/enhet]
SPRÅKRÅDET [bedrift/enhet]
STATENS KARTVERK [bedrift/enhet]
NORGES FJELLSTYRESAMBAND [bedrift/enhet]
DEN NORSKE TURISTFORENING [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NORGES NATURVERNFORBUND [bedrift/enhet]
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
STATSKOG SF [bedrift/enhet]
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NORSK ORNITOLOGISK FORENING [bedrift/enhet]
NORGES MILJØVERNFORBUND [bedrift/enhet]
NHO REISELIV [bedrift/enhet]
STATNETT SF [bedrift/enhet]
NORSK INDUSTRI [bedrift/enhet]
NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL [bedrift/enhet]
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET [bedrift/enhet]
NORSKOG [bedrift/enhet]
FORSVARSBYGG [bedrift/enhet]
NORSK ORGANISASJON FOR TERRENGSYKLING [bedrift/enhet]
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD [bedrift/enhet]
Tingvoll kommune [bedrift/enhet]
NORGES BONDELAG [bedrift/enhet]
NORGES HANDIKAPFORBUND [bedrift/enhet]
NORGES LUFTSPORTFORBUND [bedrift/enhet]
Ole Arild Eide [bedrift/enhet]
NORSK BERGINDUSTRI [bedrift/enhet]
NORGES ORIENTERINGSFORBUND [bedrift/enhet]
NORGES JEGER OG FISKERFORBUND [bedrift/enhet]
NORSK BOTANISK FORENING [bedrift/enhet]
LUFTFARTSTILSYNET [bedrift/enhet]
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI [bedrift/enhet]
Sak: Tingvoll kommune - frivillig vern av skog - Vasselen
Dokument: Orientering om vern av Vasselen naturreservat, Tingvoll kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Fylkesmannen i Møre og Romsdal [bedrift/enhet]
Til: DEN NORSKE TURISTFORENING [bedrift/enhet]
NORGES NATURVERNFORBUND [bedrift/enhet]
UNIVERSITETET I OSLO [bedrift/enhet]
NORSKOG [bedrift/enhet]
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND [bedrift/enhet]
SABIMA [bedrift/enhet]
NORSK INDUSTRI [bedrift/enhet]
STATNETT SF [bedrift/enhet]
RIKSANTIKVAREN [bedrift/enhet]
STATENS KARTVERK [bedrift/enhet]
NORSK BOTANISK FORENING [bedrift/enhet]
NORGES BONDELAG [bedrift/enhet]
LUFTFARTSTILSYNET [bedrift/enhet]
Ole Andre Bævre [bedrift/enhet]
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) [bedrift/enhet]
NORGES JEGER OG FISKERFORBUND [bedrift/enhet]
NORGES LUFTSPORTFORBUND [bedrift/enhet]
NORSK ORGANISASJON FOR TERRENGSYKLING [bedrift/enhet]
STATKRAFT SF [bedrift/enhet]
NORSK ORNITOLOGISK FORENING [bedrift/enhet]
NHO REISELIV [bedrift/enhet]
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU [bedrift/enhet]
NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL [bedrift/enhet]
Per Odd Hovslien [bedrift/enhet]
SPRÅKRÅDET [bedrift/enhet]
NATUR OG UNGDOM [bedrift/enhet]
MØRE OG ROMSDAL SAU OG GEIT [bedrift/enhet]
NORGES MILJØVERNFORBUND [bedrift/enhet]
NORSK BERGINDUSTRI [bedrift/enhet]
NORGES ORIENTERINGSFORBUND [bedrift/enhet]
STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA [bedrift/enhet]
Ragnhild Torine Hovslien [bedrift/enhet]
FORSVARSBYGG [bedrift/enhet]
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NORGES SKOGEIERFORBUND [bedrift/enhet]
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET [bedrift/enhet]
NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG [bedrift/enhet]
NORSK SAU OG GEIT [bedrift/enhet]
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I MØRE OG ROMSDAL [bedrift/enhet]
STATSKOG SF [bedrift/enhet]
Tingvoll kommune [bedrift/enhet]
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
NORGES HANDIKAPFORBUND [bedrift/enhet]
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI [bedrift/enhet]
MØRE OG ROMSDAL BONDE- OG SMÅBRUKARLAG [bedrift/enhet]
NORSK ZOOLOGISK FORENING [bedrift/enhet]
NEAS AS [bedrift/enhet]
NORSK BIOLOGFORENING (BIO) [bedrift/enhet]
NORGES FJELLSTYRESAMBAND [bedrift/enhet]
AVINOR AS [bedrift/enhet]
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 2020
Dokument: Registrert konsesjonsforhold - 94/63
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 2020
Dokument: Registrert konsesjonsforhold - 190/25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av gamme - sydvestbukta av Holmsjøen i Sør-Varanger kommune
Dokument: Til tinglysing - Festekontrakt gnr 5444/32/1/212
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysning av grunneieravtaler for prosjekt trykkavløp Rømskog
Dokument: Tinglysning av grunneieravtaler for prosjekt trykkavløp Rømskog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...